Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας για τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και άλλους σχετιζόμενους τομείς μεταξύ των Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας. (Βαρσοβία, 15 Ιανουαρίου 2004).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις επαφές και τις δραστηριότητες των Εθνικών Επιτροπών για την Πολιτιστική Ολυμπιάδα, η οποία θα συνοδεύει τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 2004
Άρθρο 2
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις απ ευθείας επαφές μεταξύ ενώσεων συγγραφέων των δύο χωρών για την προώθηση της ανάπτυξης της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ειδικότερα, με την ανταλλαγή συγγραφέων και μεταφραστών και την διοργάνωση συνεδρίων
Άρθρο 3
1.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα αφιερώσει μια ειδική έκδοση λογοτεχνικού περιοδικού στην σύγχρονη ή παιδική λογοτεχνία της άλλης Πλευράς
Άρθρο 4
1.  
  Κατά την διάρκεια ισχύος αυτού του Προγράμματος, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή διακεκριμένων εκπροσώπων των λογοτεχνικών κοινοτήτων των δύο χωρών (ενός από κάθε Πλευρά) για χρονικό διάστημα 7 ημερών, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών
Άρθρο 5
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν δραστηριότητες για την έκδοση μιας ανθολογίας της σύγχρονης πολωνικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα και μιας ανθολογίας της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας στην Πολωνία
Άρθρο 6
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τα θεατρικά, μουσικά και λαϊκά σύνολα, συμπεριλαμβανομένων των ερασιτεχνικών ομάδων, να συμμετάσχουν σε φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η άλλη Πλευρά
Άρθρο 7
1.  
  Κατά την διάρκεια ισχύος αυτού του Προγράμματος, καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ορίσει 2 παρατηρητές, για χρονικό διάστημα 7 ημερών για κάθε επίσκεψη, σε σημαντικά καλλιτεχνικά φεστιβάλ που διοργανώνει η άλλη Πλευρά. Οι λεπτομέρειες θα ρυθμίζονται απ ευθείας μεταξύ των ενδιαφερομένων υπουργείων και ιδρυμάτων.
Άρθρο 8
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία και τα διμερή πολιτιστικά εγχειρήματα στο πλαίσιο των επαφών τους με διεθνείς πολιτιστικούς οργανισμούς
Άρθρο 9
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα μεριμνούν για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη
Άρθρο 10
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απ ευθείας συνεργασία μεταξύ συλλόγων και ενώσεων στον τομέα των εικαστικών τεχνών, του θεάτρου, της μουσικής και άλλων τεχνών
Άρθρο 11
1.  
  Κατά την διάρκεια ισχύος αυτού του Προγράμματος, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν από μια έκθεση παλαιάς, σύγχρονης ή λαϊκής τέχνης το κάθενα. Οι λεπτομέρειες θα ρυθμίζονται απ ευθείας μεταξύ των ενδιαφερομένων υπουργείων ή ιδρυμάτων.
Άρθρο 12
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την διοργάνωση ημερίδων ταινιών σε αμοιβαία βάση
Άρθρο 13
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απ ευθείας συνεργασία στον τομέα του κινηματογράφου με σκοπό την παραγωγή ταινιών και την ανταλλαγή υπηρεσιών παραγωγής ταινιών, καθώς και την ανταλλαγή ταινιών σε εμπορική και μη εμπορική βάση
Άρθρο 14
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν προσκλήσεις σε διεθνή φεστιβάλ ταινιών που διοργανώνονται στις χώρες τους σύμφωνα με τους κανόνες αυτών των φεστιβάλ
Άρθρο 15
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απ ευθείας συνεργασία μεταξύ των κρατικών αρχείων ταινιών και ταινιοθηκών των δύο χωρών μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και οπτικοακουστικού υλικού
Άρθρο 16
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται για την πρόληψη της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταφοράς πολιτιστικών αντικειμένων αξίας που αποτελούν μέρος της εθνικής τους κληρονομιάς σύμφωνα με τους ισχύοντες σε κάθε χώρα κανονισμούς και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις
Άρθρο 17
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις δραστηριότητες του Πολωνικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα που ιδρύθηκε το 1995 με απόφαση του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας και Εθνολογίας της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών και του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας
Άρθρο 18
1.  
  Κατά την διάρκεια ισχύος αυτού του Προγράμματος, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν 2 αρχαιολόγους, καθέναν για χρονικό διάστημα έως 7 ημερών, με σκοπό να εξοικειωθούν με την διαχείριση μουσείων και άλλα θέματα της αρμοδιότητάς τους, και να μελετήσουν τα πολιτιστικά μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της άλλης χώρας
Άρθρο 19
1.  
  Κατά την διάρκεια ισχύος αυτού του Προγράμματος, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν από 2 συντηρητές ειδικευμένους στην αποκατάσταση αρχαίων ή σύγχρονων καλλιτεχνικών μνημείων ή στην αποκατάσταση λαϊκής τέχνης, τον καθέναν για χρονικό διάστημα έως 7 ημερών, με σκοπό να μελετήσουν θέματα της ειδικότητάς τους
Άρθρο 20
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εκδόσεων στον τομέα της αρχαιολογίας και της συντήρησης μνημείων μέσω των αρμοδίων ιδρυμάτων των δύο χώρων. ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
Άρθρο 21
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ ανώτατων καλλιτεχνικών σχολών των δύο χωρών. Οι λεπτομέρειες της συνεργασίας θα ρυθμίζονται απ ευθείας μεταξύ των ενδιαφερομένων ιδρυμάτων.
Άρθρο 22
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεχίσουν να ενθαρρύνουν την απ ευθείας συνεργασία μεταξύ των επιστημονικών-ερευνητικών ιδρυμάτων της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών και της Ακαδημίας Αθηνών και των ελληνικών ερευνητικών ιδρυμάτων με σκοπό την διεξαγωγή κοινής έρευνας και διαβουλεύσεων, και την ανταλλαγή εμπειριών και επιστημονικού προσωπικού
Άρθρο 23
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των δύο χωρών στους ακόλουθους τομείς: - κοινή επιστημονική έρευνα, - ανταλλαγή επιστημονικού και διδακτικού προσωπικού για την παράδοση διαλέξεων και την συμμετοχή σε συνέδρια και συμπόσια, - ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών και εκδόσεων
Άρθρο 24
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων ώστε να διευκολύνουν την αναγνώριση από τις αρμόδιες αρχές των δύο χωρών, πιστοποιητικών σχολείων και της αντιστοιχίας των διπλωμάτων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και της αντιστοιχίας επιστημονικών τίτλων που χορηγούν εξουσιοδοτημένα ιδρύματα της άλλης χώρας σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς κάθε χώρας
Άρθρο 25
1.  
  Προκειμένου να διευκολύνουν τις επιστημονικές επαφές, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν κάθε χρόνο: (α) 5 ακαδημαϊκούς καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για χρονικό διάστημα έως 7 ημερών για κάθε επίσκεψη, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, την παράδοση διαλέξεων, την συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια κ.λπ. (β) 5 επιστήμονες και ερευνητές για χρονικό διάστημα έως 7 ημερών για κάθε επίσκεψη, με σκοπό την διεξαγωγή έρευνας και την ανταλλαγή πληροφοριών.
Άρθρο 26
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα χορηγούν μεταξύ τους κάθε χρόνο υποτροφίες συνολικής διάρκειας 30 μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, καθεμία εκ των οποίων δεν θα υπερβαίνει τους 10 μήνες. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα χορηγούν μεταξύ τους κάθε χρόνο 2 υποτροφίες διάρκειας ενός μηνός για συμμετέχοντες σε θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα πολιτισμού και γλώσσας της άλλης χώρας.
Άρθρο 27
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται για την αντικειμενική παρουσίαση της ιστορίας και της γεωγραφίας της άλλης χώρας στα σχολικά βιβλία (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) σύμφωνα με το πνεύμα και την σφαίρα αρμοδιοτήτων της Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕSCΟ) και του Συμβουλίου της Ευρώπης
Άρθρο 28
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για την θέσπιση συνεργασίας αναφορικά με την Ελληνική και Βυζαντινή κληρονομιά στον παγκόσμιο πολιτισμό, μεταξύ άλλων, στην Κεντρική Ευρώπη και την Πολωνία
Άρθρο 29
1.  
  Προς όφελος της πολωνικής και ελληνικής νεολαίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα υποστηρίζουν την συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων και οργανώσεων νέων των δύο χωρών στην σφαίρα των πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες, εμπειρίες και ειδικούς σε σημαντικούς τομείς που αφορούν τους νέους. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν επίσης την συνεργασία σε αυτό το πεδίο με βάση τις απ ευθείας συμφωνίες μεταξύ των ενδιαφερομένων ιδρυμάτων.
Άρθρο 30
1.  
  Η Ελληνική Πλευρά ενημερώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό την θέσπιση κοινού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, έχει δημιουργήσει ένα σύστημα εξετάσεων για την αξιολόγηση των γνώσεων και την πιστοποίηση σύγχρονων γλωσσών, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
Άρθρο 31
1.  
  Η Πολωνική Πλευρά ενημερώνει ότι έχει θεσπιστεί στην Δημοκρατία της Πολωνίας κρατικό σύστημα πιστοποίησης της πολωνικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας. ΙΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ.
Άρθρο 32
1.  
  Η Εθνική Βιβλιοθήκη στην Βαρσοβία και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας στην Αθήνα θα ανταλλάσσουν βιβλία, μικροφίλμ, έντυπο υλικό και άλλο υλικό, όπως αντίγραφα εγγράφων και χειρογράφων, καθώς και βιβλιογραφικά στοιχεία, διάφορα περιοδικά και επιθεωρήσεις σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα κάθε βιβλιοθήκης και την νομοθεσία κάθε χώρας
Άρθρο 33
1.  
  Τα Κεντρικά Γραφεία των Κρατικών Αρχείων της Δημοκρατίας της Πολωνίας και τα αρμόδια ελληνικά ιδρύματα θα ανταλλάσσουν, σύμφωνα με την νομοθεσία κάθε χώρας, εμπιστημονικές εκδόσεις και στοιχεία συμφώνως προς τα συμφέροντα και των δύο χωρών. Με σκοπό την συμπλήρωση και ολοκλήρωση των συλλογών τους, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταχωρίζουν αρχειακό υλικό αναφορικά με την ιστορία της Πολωνίας και της Ελλάδας στις συλλογές τους, θα φωτογραφίζουν με μικροφίλμ αυτό το υλικό και θα το ανταλλάσσουν.
Άρθρο 34
1.  
  Κατά την διάρκεια ισχύος αυτού του Προγράμματος, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν: (α) 1 βιβλιοθηκονόμο το καθένα για παραμονή έως 10 ημερών με σκοπό να εξοικειωθεί με το σύστημα οργάνωσης βιβλιοθηκών, και (β) 1 αρχειονόμο το καθένα για παραμονή έως 10 ημερών με σκοπό να εξοικειωθεί με θέματα της αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τους σχετικούς νομικούς κανονισμούς κάθε χώρας. ΙV. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.
Άρθρο 35
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απ ευθείας συνεργασία στον τομέα της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης. Τα αρμόδια ιδρύματα ραδιοτηλεόρασης των δύο χωρών θα εξετάζουν την δυνατότητα σύναψης συμφωνίας για απ ευθείας συνεργασία.
Άρθρο 36
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ του Πολωνικού Πρακτορείου Τύπυ (ΡΑΡ) και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ)
Άρθρο 37
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των ενώσεων δημοσιογράφων των δύο χωρών. V. ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Άρθρο 38
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία στους τομείς του αθλητισμού που λαμβάνει χώρα με βάση τα απ ευθείας πρωτόκολλα μεταξύ των αρμοδίων αθλητικών ιδρυμάτων των δύο Συμβαλλομένων Μερών
Άρθρο 39
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των εθνικών επιτροπών της Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕSCΟ) στις δύο χώρες. VΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ.
Άρθρο 40
1.  
  Οι μορφές ανταλλαγών και συνεργασίας που προβλέπει το παρόν Πρόγραμμα δεν θα επηρεάζουν άλλες μορφές συνεργασίας, για τις οποίες έχουν συμφωνήσει τα Συμβαλλόμενα Μέρη. VΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 41 "Ανταλλαγή προσώπων"
1.  
  Το Αποστέλλον Μέρος θα ορίζει τους υποψήφιους για ανταλλαγή βάσει του παρόντος Προγράμματος και θα ενημερώνει το Υποδεχόμενο Μέρος σχετικά με αυτούς τους υποψήφιους τουλάχιστον 2 μήνες πριν την προτεινόμενη επίσκεψη. Το Αποστέλλον Μέρος θα κοινοποιεί επίσης στο Υποδεχόμενο Μέρος τα σχετικά στοιχεία αναφορικά με τον τομέα και τα επαγγελματικά προσόντα του υποψήφιου, το επιστημονικό του πτυχίο και τίτλο, την γνώση γλωσσών (αγγλικής, γαλλικής ή της γλώσσας της υποδεχόμενης χώρας), το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, την διάρκεια παραμονής και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Το Υποδεχόμενο Μέρος θα ενημερώνει το Αποστέλλον Μέρος για την απόφασή του τουλάχιστον ένα μήνα πριν την προτεινόμενη επίσκεψη. Με την εξασφάλιση της συναίνεσης του Υποδεχόμενου Μέρους, το Αποστέλλον Μέρος θα ορίζει την ακριβή ημερομηνία άφιξης όχι αργότερα από 15 ημέρες πριν από αυτήν την ημερομηνία. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην ανταλλαγή βάσει του παρόντος Προγράμματος θα χειρίζονται καλά την γλώσσα της υποδεχόμενης χώρας ή είτε την αγγλική ή την γαλλική γλώσσα.
Άρθρο 42 "Υποτροφίες"
1.  
  Το Υποδεχόμενο Μέρος θα ανακοινώνει τις προσφερόμενες υποτροφίες το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους. το Αποστέλλον Μέρος θα διαβιβάζει στο Υποδεχόμενο Μέρος τα έγγραφα των υποψηφίων το αργότερο έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους. Τα έγγραφα των υποψηφίων θα είναι στην αγγλική γλώσσα και θα περιλαμβάνουν: - επαγγελματικό βιογραφικό σημείωμα, - επικυρωμένα αντίγραφα διπλωμάτων ανώτατων σπουδών ή επιστημονικών τίτλων, - το πρόγραμμα της σχεδιαζόμενης έρευνας ή ειδίκευσης, και - πιστοποιητικό υγείας. Το Υποδεχόμενο Μέρος θα ενημερώνει το Αποστέλλον Μέρος για την απόφασή του αναφορικά με την επιλογή των υποψηφίων για τις υποτροφίες έως την 31η Μαΐου κάθε έτους. Οι δικαιούχοι υποτροφίας θα χειρίζονται καλά την γλώσσα της υποδεχόμενης χώρας ή είτε την αγγλική ή την γαλλική γλώσσα. Οι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα θα πρέπει να ομιλούν την ελληνική γλώσσα και να έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.
Άρθρο 43 "Θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα"
1.  
  Το Αποστέλλον Μέρος θα διαβιβάζει στο Υποδεχόμενο Μέρος τους φακέλους των υποψηφίων όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου. Το Υποδεχόμενο Μέρος θα ανακοινώνει την τελική του αποδοχή των υποψηφίων όχι αργότερα από την 31η Μαΐου.
Άρθρο 44 "Ανταλλαγή εκθέσεων"
1.  
  Το Αποστέλλον Μέρος θα ενημερώνει το Υποδεχόμενο Μέρος για το προτεινόμενο θέμα της έκθεσης και τις λοιπές λεπτομέρειες τουλάχιστον 12 μήνες πριν τα εγκαίνια. Για να καταστεί δυνατό να γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες για την έκθεση, το Αποστέλλον Μέρος θα παρέχει ουσιώδεις τεχνικές πληροφορίες που αφορούν την προγραμματισμένη έκθεση και το υλικό που χρειάζεται για την έκδοση του καταλόγου (πρόλογο, κατάσταση εκθεμάτων, φωτογραφίες κλπ.) τουλάχιστον 3 μήνες πριν τα εγκαίνια. Τα εκθέματα θα αναμένεται να φτάσουν στον προορισμό τους τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τα εγκαίνια VΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 45 "Ανταλλαγή προσώπων Το Αποστέλλον Μέρος θα μεριμνά έτσι ώστε τα πρόσωπα, που συμμετέχουν στην προβλεπόμενη από το παρόν Πρόγραμμα ανταλλαγή, να έχουν ασφάλιση κάλυψης των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περίπτωση αιφνίδιας ασθένειας ή ατυχήματ [...]"
1.  
  Σύντομη παραμονή (έως 30 ημέρες): Το Αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα εισιτηρίου μετ επιστροφής μεταξύ των δύο πρωτευουσών. (1) Η Πολωνική Πλευρά ως Υποδεχόμενο Μέρος θα παρέχει: - δωρεάν διαμονή ή επίδομα διαμονής που δεν θα υπερβαίνει τα 157 ΡLΝ την ημέρα, - ημερήσια αποζημίωση που δεν θα υπερβαίνει τα 105 ΡLΝ την ημέρα, - έξοδα μετακίνησης στην επικράτεια της Πολωνίας όπως προβλέπει το πρόγραμμα της επίσκεψης. (2) Η Ελληνική Πλευρά ως Υποδεχόμενο Μέρος θα παρέχει:.
 1. Υπουργείο Παιδείας:
 2. - 90 Ευρώ την ημέρα για διαμονή και διατροφή, - έξοδα μετακίνησης στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με το πρόγραμμα παραμονής, - έξοδα μιας ημερήσιας επίσκεψης σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους
 3. Υπουργείο Πολιτισμού:
 4. - 90 Ευρώ την ημέρα για διαμονή και διατροφή, - 90 Ευρώ ανά επίσκεψη για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης εντός της Ελλάδας.
 5. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχουν το δικαίωμα να αναπροσαρμόζουν το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας ανάλογα με τις μεταβολές του κόστους διαβίωσης.
2.  
  Υποτροφίες: (1) Η Πολωνική Πλευρά ως Υποδεχόμενο Μέρος θα προσφέρει απαλλαγή από δίδακτρα και υποτροφίες για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και διατροφής, ως εξής:
 1. για τους συμμετέχοντες σε ερευνητικά ταξίδια, σπουδές για το διδακτορικό, σπουδές μετά το δίπλωμα, σπουδές που οδηγούν στον τίτλο του βοηθού καθηγητή, επιστημονική, καλλιτεχνική πρακτική εξάσκηση ή πρακτική εξάσκηση ειδίκευσης, ειδικές σπουδές ή προγράμματα σπουδών, καθώς και για τους συμμετέχοντες σε επαγγελματική πρακτική εξάσκηση - 1.200 ΡLΝ τον μήνα,.
 2. ένα εφάπαξ ποσό 59 Ευρώ με την άφιξη για έξοδα διαμονής για αυτούς που εγκαθίστανται στην Αθήνα ή 88 Ευρώ για αυτούς που εγκαθίστανται στην επαρχία.
 3. (2) Η Ελληνική Πλευρά ως Υποδεχόμενο Μέρος θα προσφέρει:.
 4. απαλλαγή από δίδακτρα,
 5. το κόστος μετακίνησης εντός της ελληνικής επικράτειας σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών των μεταπτυχιακών φοιτητών ή των ερευνητών, μέχρι του ποσού των 88 Ευρώ.
 6. (3) Το κόστος διεθνών ταξιδιών δεν θα καλύπτεται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη με την επιφύλαξη των εσωτερικών κανονισμών.
3.  
  Θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα Το Υποδεχόμενο Μέρος θα καλύπτει το κόστος μετακίνησης στην επικράτειά του και το κόστος συμμετοχής σε θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και τα σχετικά έξοδα διαβίωσης. Το κόστος διεθνών ταξιδιών δεν θα καλύπτεται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη με την επιφύλαξη των εσωτερικών κανονισμών.
Άρθρο 46 "Ανταλλαγή εκθέσεων"
1.  
  Το Υποδεχόμενο Μέρος θα καλύπτει το κόστος μεταφοράς από και προς την πρωτεύουσα της υποδεχόμενης χώρας. Το Υποδεχόμενο Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα διοργάνωσης της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ενοικίασης των εγκαταστάσεων, της ασφάλειας και την τεχνικής υποστήριξης (αποθήκευσης, εγκατάστασης, φωτισμού, θέρμανσης, αποσυναρμολόγησης, εκτύπωσης αφισών, καταλόγων, προσκλήσεων). Το Υποδεχόμενο Μέρος θα παρέχει επίσης δημοσιότητα στην έκθεση. Το Αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα ασφάλισης των εκθεμάτων κατά την μεταφορά και λειτουργία της έκθεσης. Σε περίπτωση φθορών στα εκθέματα, το Υποδεχόμενο Μέρος θα διαβιβάζει στο Αποστέλλον Μέρος - δωρεάν - τυχόν απαιτούμενα έγγραφα αναφορικά με την αιτία της φθοράς, προκειμένου να διευκολύνει το Αποστέλλον Μέρος να εξασφαλίσει την αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία. Το Υποδεχόμενο Μέρος δεν εξουσιοδοτείται να επισκευάζει τα κατεστραμμένα εκθέματα για να τα αποκαταστήσει στην αρχική τους κατάσταση χωρίς την συναίνεση του Αποστέλλοντος Μέρους. Το ύψος των εξόδων διαμονής εντεταλμένου προσώπου και - εάν χρεασθεί - άλλων προσώπων που απαιτούνται για την εγκατάσταση και την αποσυναρμολόγηση της έκθεσης, θα αποφασίζεται σύμφωνα με το άρθρο 45 του παρόντος Προγράμματος. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καθορίζουν από κοινού τον αριθμό των προσώπων που θα συνοδεύουν κάθε έκθεση και την διάρκεια της παραμονής τους.
Άρθρο 47
1.  
  Το παρόν Πρόγραμμα δεν αποτελεί διεθνή συμφωνία βάσει του διεθνούς δημοσίου δικαίου
Άρθρο 48
1.  
  Το παρόν Πρόγραμμα θα ισχύει για 4 έτη από την ημερομηνία υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ προσωρινά μετά την ημερομηνία λήξης ισχύος, έως ότου υπογραφεί νέο Πρόγραμμα
Άρθρο 49 "Η επόμενη συνάντηση της Ελληνο-Πολωνικής Μικτής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Ιανουάριο 2008. Υπεγράφη στην Βαρσοβία την 15η Ιανουαρίου 2004 σε δύο εξίσου αυθεντικά πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα. Για την Αντιπροσωπεία Για την Αντιπροσωπ [...]"
1.  
  Εlzbieta Jοgalla, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Προώθησης, Υπουργείο Εξωτερικών, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας
2.  
  Άννα Δαλαμάγκα, Εμπειρογνώμων της Διεύθυνσης Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εξωτερικών
3.  
  Δήμητρα Αργυρού, Προϊσταμένη του Τμήματος Μορφωτικών Συμφωνιών και Πρωτοκόλλων, Υπουργείο Πολιτισμού
4.  
  Urszula Οsas, Γραμματέας Ι του Τμήματος Προώθησης, Υπουργείο Εξωτερικών Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5.  
  Ρawel Κrupka, Γραμματέας Ι του Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Υπουργείο Εξωτερικών
6.  
  Μοnika Εkler, Γραμματέας ΙΙ του Νομικού Τμήματος και Τμήματος Συμβάσεων, Υπουργείο Εξωτερικών
7.  
  Εlzbieta Νοwak, Ειδική του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Υπουργείο Πολιτισμού
8.  
  Αnna Ιdczak, Εμπειρογνώμων του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Αθλητισμού
9.  
  Jarοslaw Μirοnczuk, Εμπειρογνώμων του Νομικού Τμήματος, Υπουργείο Υγείας. Ελληνική Αντιπροσωπεία:.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας για Μορφωτική και Επιστημονική Συνεργασία που υπογράφηκε στην Αθήνα την 31η Μαρτίου 1976 (Ν. 594/1977 ΦΕΚ 157/Α~/7.6.1977), βάσει του οποίου συνιστάται Μεικτή Ελληνοπολωνική Επιτροπή.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α~ του Νόμου 1558/1985 Α~/137 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/1992 Α~ 154 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2α του Νόμου 2469/1997 Α~ 38.
 • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Προγράμματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής η οποία προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που έχει εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Την 33/23.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού για ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού (ΦΕΚ 527/2004 τ. Β~).
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/33 2004
ΝΟΜΟΣ 1977/594 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/594 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία