ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/Φ.0544/ΑΣ616/Μ.5516

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-12-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-12-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-12-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου μετά των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτού της 9ης Συνόδου της Μικτής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2003).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο μετά των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτού της 9ης Συνόδου της Μικτής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 25 Φεβρουαρίου 2003 το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ μεταξύ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ Βάσει της Συμφωνίας περί Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας που υπεγράφη στο Πεκίνο την 15η Νοεμβρίου 1979 μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, η 9η Σύνοδος της Μικτής Ελληνο-Κινεζικής Επιτροπής έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 24-26 Φεβρουαρίου 2003. Επικεφαλής της Κινεζικής Αντιπροσωπείας ήταν ο SΗΙ Dinghuan, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας. Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν ο Δημήτριος Δενιόζος, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η σύνθεση αμφοτέρων των Αντιπροσωπειών δίνεται στο Παράρτημα Ι. Οι εργασίες της Μικτής Επιτροπής διεξήχθησαν σύμφωνα με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: Ι. Ενημέρωση γιά την πραγματική κατάσταση του εθνικού συστήματος Έρευνας και Ανάπτυξης από αμφότερες τις πλευρές. ΙΙ. Επιστήμη και Τεχνολογία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. ΙΙΙ. Κοινή Συμμετοχή στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ. ΙV. Εξέταση της υλοποίησης του προγράμματος εργασίας που υιοθετήθηκε από την 8η σύνοδο της Μικτής Επιτροπής. V. Εξέταση των δραστηριοτήτων και δράσεων παρακολούθησης γιά την Ανανεώσιμη Ενέργεια και Τρόφιμα και Διατροφή. VΙ. Έγκριση του προγράμματος εργασίας γιά Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία γιά την περίοδο 2002-2005. VΙΙ. Οικονομικές διατάξεις και διοικητικές διαδικασίες. VΙΙΙ. Επόμενη προκήρυξη. ΙΧ. Καθορισμός των ημερομηνιών γιά την επόμενη σύνοδο της Μικτής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Επιτροπής Ι. Ενημέρωση για την πραγματική κατάσταση του εθνικού συστήματος Έρευνας και Ανάπτυξης από αμφότερες τις Πλευρές. Αμφότερες οι πλευρές παρουσίασαν μία σύντομη περιγραφή της Επιστημονικής και Τεχνολογικής πολιτικής τους. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εστιάσουν την μελλοντική επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία τους σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας όπως: - Γεωργία με έμφαση σε εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην γεωργία και σε τεχνικές διαχείρισης αγροκτημάτων και καλλιεργειών, καθώς και τεχνολογία διατροφής και τροφίμων και θέματα ασφάλειας. - Πηγές ανανεώσιμης ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας. - Τεχνολογίες Πληροφοριών με έμφαση στην ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα, Τεχνολογία Πληροφοριών γιά κατασκευές. - Επιστήμες Υγείας με έμφαση στην βιολογία και βιοτεχνολογία. - Περιβάλλον. - Ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SΜΕ). - Πάρκα υψηλής τεχνολογίας. - Μεταφορές και Επικοινωνίες. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν τον προβληματισμό τους γιά την αποτελεσματικότητα της διάδοσης και εκμετάλλευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η Ελληνική πλευρά ενημέρωσε σχετικά με τα μέτρα για την Ερευνητική και Τεχνολογική Ανάπτυξη στα πλαίσια του Λειτουργικού Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα 2000-2006. Η Κινεζική πλευρά εισήγαγε τα Εθνικά Προγράμματα Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για τα επόμενα πέντε έτη, ειδικότερα Επιστήμη και Τεχνολογία στην γεωργία, βιομηχανοποίηση μέσω μηχανοργάνωσης, καινοτόμες SΜΕ, ζώνες υψηλής τεχνολογίας, διεθνής Επιστημονική και Τεχνολογική συνεργασία. 2.Επιστήμη και Τεχνολογία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Οι δύο πλευρές συζήτησαν θέματα Ε&Τ που αφορούν στην από τις χώρες τους διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και 2008. Αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν να ανταλλάξουν τον κατάλογο έργων Ε & Τ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα οργανωθούν δύο Εργαστήρια στο 1ο και 4ο τρίμηνο αντίστοιχα για την ενθάρρυνση της συνεργασίας και ανταλλαγών δράσεων και τεχνογνωσίας. 3.Κοινή Συμμετοχή στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ Οι δύο πλευρές συμμερίζονται την άποψη ότι το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ, ΕURΕΚΑ, CΟSΤ, κλπ. παρέχει νέες πλατφόρμες συνεργασίας. Ως συνέχεια της Υπουργικής Συνόδου ΑSΕΜ Ε & Τ του 1999, το πρόγραμμα υδροκαλλιέργειας που θα υποβληθεί στο ΠΠ6 υπογραμμίσθηκε ως ένα καλό παράδειγμα. Οι δύο πλευρές θα επικεντρώσουν σε περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας τους εντός των εν λόγω πλαισίων. Δύο εργαστήρια προς ενθάρρυνση της κοινής αίτησης για ΠΠ6 θα πραγματοποιηθούν το 4ο τρίμηνο του 2003 στην Κίνα (θα επικεντρωθεί στον τομέα γεωργίας και τροφίμων) και το 3ο/4ο τρίμηνο του 2004 στην Ελλάδα (θα επικεντρωθεί στο περιβάλλον) αντίστοιχα. 4.Εξέταση της υλοποίησης του προγράμματος εργασίας που υιοθετήθηκε από την 8η Σύνοδο της Μικτής Επιτροπής Η Μικτή Επιτροπή δήλωσε ότι κατά την περίοδο 2000-2002 οι επιστημονικές και τεχνολογικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έγιναν ευρύτερες και εντατικότερες. Τα 25 έργα που συμπεριελήφθησαν στο προηγούμενο Πρωτόκολλο παρείχαν μία στέρεη βάση για τη συνεργασία. Οι δύο πλευρές παρουσίασαν μία έκθεση σχετικά με την κατάσταση υλοποίησης αυτών των 25 έργων. Όπως φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ, 5 από τα έργα αυτά εξεπλήρωσαν με επιτυχία το αντικείμενό τους ενώ τα υπόλοιπα 20 έργα φθάνουν με επιτυχία στο τέλος. 5.Εξέταση δραστηριοτήτων και δράσεων παρακολούθησης για την Ανανεώσιμη Ενέργεια και Τρόφιμα και Διατροφή Τα μέλη των αντιπροσωπειών συζήτησαν και αξιολόγησαν τα ακόλουθα Εργαστήρια: 1)Το εργαστήριο για Πηγές Ανανεώσιμης Ενέργειας που έλαβε χώρα στο Πεκίνο 18-23.6.2001 και συνδυάστηκε με την 4η Διάσκεψη Συνεργασίας ΕΕ-Κίνας. 2)Μετά το εργαστήριο αυτό ακολούθησαν οι Τεχνικές Επισκέψεις Κινέζων εμπειρογνωμόνων σε Ελληνικά ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών την 1.4.2002-4.4.2002. 3)Το Εργαστήριο για Τρόφιμα και Διατροφή που έλαβε χώρα στην Αθήνα την 26-27.11.2001. 4)Το ανωτέρω Εργαστήριο ακολούθησε η κοινή σύνοδος Ελλήνων και Κινέζων εμπειρογνωμόνων στον τομέα Τροφίμων οι οποίοι επισκέφθηκαν το Κολλέγιο Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Κίνας, Ιδρύματα και Ομίλους Παραγωγής Τροφίμων - η εν λόγω σύνοδος έλαβε χώρα στο Πεκίνο την 1.12.2002-6.12.2002. 6.Έγκριση του προγράμματος εργασίας για Ε&Τ Συνεργασία για την περίοδο 2002-2005 Αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν να εγκρίνουν ένα Πρόγραμμα Εργασίας για το 2003-2005, που θα καλύπτει τους ακόλουθους κύριους τομείς: Αγροτική Έρευνα, Περιβάλλον, Ενέργεια, Υγεία, Τεχνολογίες Πληροφοριών. Σε συνέχεια της προκήρυξης που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο 2002, υποβλήθηκαν 68 προτάσεις στην Ελληνική πλευρά και 72 προτάσεις στην Κινεζική πλευρά. Από αυτές, 62 προτάσεις υποβλήθηκαν από κοινού σε αμφότερες τις πλευρές. Οι προτάσεις έργων που υποβλήθηκαν στους φορείς υλοποίησης εξετάσθηκαν από αμφότερες τις πλευρές. Με βάση την επιστημονική τους αξία και τις εθνικές προτεραιότητες, η Μικτή Επιτροπή επέλεξε και ενέκρινε 25 έργα, που δίνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, προς υλοποίηση τα επόμενα δύο χρόνια. 7.Οικονομικές διατάξεις και διοικητικές διαδικασίες Οικονομικοί όροι για την Ε & Τ συνεργασία Βάσει του Προγράμματος Εργασίας, θα δοθεί οικονομική υποστήριξη για εγκεκριμένα έργα προς κάλυψη εξόδων ταξιδίου και επιδομάτων ημερήσιας διαβίωσης. Η αποστέλλουσα πλευρά θα καλύπτει τα έξοδα διεθνούς ταξιδίου μεταξύ των τόπων των ιδρυμάτων που υλοποιούν τα έργα. Η πλευρά υποδοχής θα καλύπτει το κόστος εσωτερικής μετακίνησης εντός της χώρας φιλοξενίας, ως απαιτείται για την υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου συνεργασίας. Επιπλέον, η Ελληνική πλευρά (ΓΓΕΤ) θα υποστηρίξει μακροπρόθεσμες επισκέψεις (μέχρι 3 μήνες) για Κινέζους ή Έλληνες νέους επιστήμονες που εργάζονται στα πλαίσια των έργων αυτών, καθώς και αναλώσιμα, δαπάνες δημοσίευσης και μικροεξοπλισμό. Η πλευρά υποδοχής θα παρέχει: Κίνα: - στην περίπτωση μικροπρόθεσμων επισκέψεων (7-10 ημέρες). Η Κινεζική πλευρά θα καλύψει έξοδα διαμονής και διαβίωσης - στην περίπτωση μακροπρόθεσμων επισκέψεων (1 ως 3 μήνες). Η Κινεζική πλευρά θα παράσχει ενδεδειγμένα έξοδα διαμονής και διαβίωσης. Ελλάδα: - στην περίπτωση μικροπρόθεσμων επισκέψεων (7-10 ημέρες). 90 ευρώ ημερησίως για έξοδα διαβίωσης και για διαμονή - στην περίπτωση μακροπρόθεσμων επισκέψεων (1 ως 3 μήνες). 910 ευρώ/μήνα (περιλαμβάνεται κόστος στέγασης). Διοικητικές διαδικασίες Ερευνητές από αμφότερες τις πλευρές πρέπει να υποβάλλουν στους δύο Εκτελεστικούς Φορείς (ΥΕΤ και ΓΓΕΤ) μία ενιαία ετήσια έκθεση για την κοινή εργασία που εκτελέστηκε για το έργο. Με τον τερματισμό κάθε έργου, θα υποβάλλεται στους Εκτελεστικούς Φορείς μία τελική έκθεση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Η Μικτή Επιτροπή θα αξιολογεί τις εκθέσεις κατά την επόμενη σύνοδό της (η αξιολόγηση θα εστιάζεται κυρίως στον βαθμό επίτευξης των στόχων που τέθηκαν για το έργο). Αποφάσεις σχετικά με τη δημοσίευση των επιτευγμάτων του έργου και την πιθανή καταχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ευρεσιτεχνίες, χρησιμοποιήσιμα μοντέλα, βιομηχανικοί σχεδιασμοί, κλπ.) θα λαμβάνονται σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στις δύο χώρες, βάσει των αμοιβαίων συμφωνιών που θα συναφθούν, εν ευθέτω χρόνω, από τα συμμετέχοντα ιδρύματα. 8.Υλοποίηση του Προγράμματος Εργασίας Οι εθνικοί Εκτελεστικοί Φορείς που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του Προγράμματος Εργασίας έχουν ως εξής: Στην Κίνα Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΥΕΤ) Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας 15Β Fuxing Rοad, Πεκίνο 100862 τηλ. 68512613, Fax 68512594 e-mail: chenlh@mail.mοst.gον.cn Στην Ελλάδα: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας Ε & Τ Λεωφ.Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα, Τ.Θ. 14631 Τηλ. +30 2107711519 Fax +30 2107714153 e-mail: νmes@gsrt.gr, akats@gsrt.gr Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πρόγραμμα Εργασίας θα τεθούν σε ισχύ κατά την υπογραφή του από αμφότερους τους συμβαλλόμενους και θα είναι σε ισχύ μέχρι την υπογραφή του επόμενου Πρωτοκόλλου για ένα νέο Πρόγραμμα Εργασίας. 9.Επόμενη Προκήρυξη Αμφότερες οι πλευρές αποφάσισαν να δημοσιεύσουν την επόμενη προκήρυξη το τέταρτο τρίμηνο του 2004. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να ενημερώνουν τακτικά αλλήλους σχετικά με επιστημονικές και τεχνολογικές εκδηλώσεις και αμοιβαίως να διευκολύνουν τη συμμετοχή επιστημόνων, ερευνητών και εμπειρογνωμόνων κάθε χώρας στις εν λόγω εκδηλώσεις. 10.Καθορισμός των ημερομηνιών για την επόμενη σύνοδο της Μικτής Ε & Τ Επιτροπής Αμφότερες οι Πλευρές συμφώνησαν σε διεξαγωγή της επόμενης συνόδου της Μικτής Ελληνοκινεζικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας στο Πεκίνο, κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2005. Το παρόν Πρωτόκολλο συνετάγη και υπεγράφη στην Αθήνα την 25η Φεβρουαρίου 2003 σε δύο αντίτυπα, αμφότερα στην Αγγλική γλώσσα. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής της Λαϊκής Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Κίνας (υπογραφή) (υπογραφή) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΝΙΟΖΟΣ SΗΙ Dinghuan Γενικός Γραμματέας Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υ Ε Τ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ελληνική Αντιπροσωπεία Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΝΙΟΖΟΣ: Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Υπουργείο Ανάπτυξης ΑΓΝΗ ΣΠΗΛΙΩΤΗ: Προϊσταμένη, Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας Ε & Τ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Υπουργείο Ανάπτυξης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΣΘΑΝΕΩΣ: Προϊσταμένη του Τμήματος Διμερών Σχέσεων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΤΣΟΥΡΗ: Συντονίστρια Ελληνοκινεζικής Συνεργασίας, Τμήμα Διμερών Σχέσεων, Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας Ε & Τ, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑΤΟΥ: Γραμματέας, Τμήμα Διμερών Σχέσεων, Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας Ε & Τ, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης. Κινεζική Αντιπροσωπεία SΗΙ Dinghuan: Γενικός Γραμματέας ΥΕΤ JΙΑ Jingdun: Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Τμήμα Αστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας ΧU Jing: Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Τμήμα Υψηλής Τεχνολογίας, Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας ΥΙΝ Jun: Διευθυντής για Θέματα Ευρώπης, Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας, Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας CΗΕΝ Linhaο: Συντονιστής Ελληνικών Θεμάτων, Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας, Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας ΖΗΑΝG Χinmin: Γραμματέας του Γενικού Γραμματέως ΧU Υanlai: Βοηθός Διευθύντρια, Ευρωπαϊκός Τομέας, Κέντρο Ανταλλαγών Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας ΖΗΑΝG Ηaihua: Γραμματέας Α’, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα.
  • τις διατάξεις της Συμφωνίας ετποτημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας η οποία υπογράφηκε στις 15 Νοεμβρίου 1979 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθμ. 1097/1980 Νόμο, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 285 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης τεύχος Α, της 17ης Δεκεμβρίου 1980,
  • τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α’ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ Α’ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α’ 38),
  • το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής η οποία προκύπτει από τις βασικές διατάξεις τηςΣυμφωνίας και που έχει εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου μετά των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1097 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1097 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία