ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/Φ.0544/ΑΣ696/Μ.5659

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-08-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-08-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-08-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Μεταφορών Ελλάδος - Γεωργίας (Τιφλίδα, 12 - 14 Μαΐου 2004).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο της Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Μεταφορών Ελλάδος-Γεωργίας που υπεγράφη στη Τιφλίδα στις 14 Μαΐου 2004 το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ Τιφλίδα 12-14 Μαΐου 2004 Η σύνοδος της μικτής επιτροπής μεταφορών Γεωργίας-Ελλάδος έλαβε χώρα στην Τιφλίδα από της 12 έως της 14 Μαΐου 2004. Η Γεωργιανή αντιπροσωπεία είχε επικεφαλής τον Gia Shcngelia, Πρόεδρο της Διεύθυνσης Οδικών Μεταφορών. Η Ελληνική αντιπροσωπεία είχε επικεφαλής τον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ, Διευθυντή της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών. Επισυνάπτεται κατάλογος των μελών της Γεωργιανής και της Ελληνικής αντιπροσωπείας ως παράρτημα Ι του παρόντος πρωτοκόλλου. Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων της μικτής επιτροπής ήσαν τα ακόλουθα: 1.Οδικές Μεταφορές Εμπορευμάτων 2.Οδικές Μεταφορές Επιβατών 3.Διάφορα Θέματα Ως αποτέλεσμα των διμερών διαπραγματεύσεων οι δύο αντιπροσωπείες κατέληξαν στις ακόλουθες αποφάσεις και συμπεράσματα: Ι. ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Και οι δύο πλευρές αντάλλαξαν στοιχεία αναφορικά με τις μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ και μέσω των δύο χωρών και εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν την καρποφόρα συνεργασία σε αυτό τον τομέα. Η Ελληνική πλευρά πρότεινε να αυξήσει η Γεωργιανή πλευρά τον αριθμό των αδειών για διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων σε 500 έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα για καλύτερη και μεγαλύτερη δυναμική οργάνωση της αγοράς των εμπορευματικών μεταφορών στις δύο χώρες. Η Γεωργιανή πλευρά διαβεβαίωσε την Ελληνική πλευρά ότι σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει η ανάγκη προσθέτων αδειών κατά την διάρκεια του έτους εκ μέρους των Γεωργιανών και Ελλήνων μεταφορέων η Γεωργιανή πλευρά θα εξετάσει την έκδοση προσθέτων αδειών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν οι άδειες να ισχύουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου οποιουδήποτε επομένου έτους. ΙΙ. ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Η Ελληνική πλευρά πρότεινε την μείωση της υφιστάμενης, αυτή τη στιγμή, συχνότητας των 6 δρομολογίων εβδομαδιαίως εξ αιτίας των ασταθών συνθηκών σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία συχνότητας επιβατικών μεταφορών. Η Γεωργιανή πλευρά διαφώνησε κατηγορηματικά με την πρόταση της Ελληνικής πλευράς αναφορικά με την τεχνητή ελάττωση του αριθμού των δρομολογίων και ήγειρε το θέμα της ακύρωσης του περιορισμού εκτέλεσης 6 δρομολογίων εβδομαδιαίως από 1ης Ιανουαρίου 2005 και θεώρησε λογική την απελευθέρωση αυτού του τομέα μεταφορών με βάση τον υγιή ανταγωνισμό και τις αρχές της ισότητας. Η Γεωργιανή πλευρά πρότεινε να εισαχθούν αυστηροί τελωνειακοί έλεγχοι σε αμφότερες τις χώρες ως προς την ορθή εκτέλεση τακτικών επιβατικών μεταφορών και σημείωσε ότι αυτό το μέτρο εξασφαλίζει αυτόματη ρύθμιση της αγοράς των διεθνών τακτικών επιβατικών μεταφορών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να θέσουν επί τάπητος το θέμα της τακτικότητας των δρομολογίων, έτσι ώστε το χρονοδιάγραμμα των δρομολογίων του κάθε μεταφορέα να αναγράφεται στην συνημμένη σελίδα της σχετικής εξουσιοδότησης. Και οι δύο πλευρές τόνισαν την ανάγκη αυστηρής προσήλωσης στην διαδικασία που συμφωνήθηκε σχετικά με το θέμα της εξουσιοδότησης. Περαιτέρω επισημάνθηκε ότι αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών μετά την λήψη των αναγκαίων εγγράφων. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν παρέχεται καμία απάντηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 2 μηνών η εξουσιοδότηση θεωρείται εκδοθείσα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι για λόγους οδικής ασφάλειας τα δέματα και οι αποσκευές που μεταφέρονται με λεωφορεία θα πρέπει να τοποθετούνται στον χώρο αποθήκευσης του οχήματος χωρίς να καταλαμβάνουν χώρο στον τομέα των επιβατών. Η άποψη της Ελληνικής πλευράς αναφορικά με τον όρο «ακτικότητα του δρομολογίου» είναι ότι ένα δρομολόγιο πρέπει να εκτελείται σε μία συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδος, σε συγκεκριμένο χρόνο από ένα συγκεκριμένο μεταφορέα ή από μία κοινοπραξία μεταφορέων, πάντοτε ακολουθώντας την ίδια συχνότητα. Αναφορικά με τον ορισμό των όρων που σχετίζονται με τις διεθνείς τακτικές μεταφορές επιβατών για τις οποίες υπάρχει πρόβλεψη στην διακυβερνητική διμερή Συμφωνία περί Διεθνών Οδικών Μεταφορών Επιβατών και Εμπορευμάτων μεταξύ Γεωργίας και Ελλάδος, η Γεωργιανή πλευρά δηλώνει ότι οι ορισμοί οι οποίοι εμπεριέχονται στην ανωτέρω συμφωνία είναι πλήρως αποδεκτοί από αυτήν. Η Γεωργιανή πλευρά εξέφρασε την προθυμία της να διατηρήσει τον υφιστάμενο αριθμό δρομολογίων και να επεκτείνει την ισχύ της υφιστάμενης εξουσιοδότησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2004. Η Ελληνική πλευρά επιφυλάσσεται ως προς το δικαίωμά της να εξετάσει την Γεωργιανή πρόταση αναφορικά με τον ορισμό του όρου «τακτικότητα». Η Ελληνική πλευρά ζήτησε περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον αντιπρόσωπο του Γεωργιανού μεταφορέα στην Ελληνική επικράτεια. Η Γεωργιανή πλευρά εξήγησε στην Ελληνική πλευρά ότι, σύμφωνα με στοιχεία διαθέσιμα σε μάς, Ελληνικές εταιρίες που συνεργάζονται με Γεωργιανούς μεταφορείς βάσει των σχετικών συμβάσεων είναι εγγεγραμμένες στην Ελληνική επικράτεια σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Καταβάλλουν φόρους στην Ελλάδα όπως τούτο απαιτείται από την Ελληνική ισχύουσα νομοθεσία. Η Γεωργιανή πλευρά συμφώνησε να αποστείλει κατάλογο με τα ζητούμενα στοιχεία μέσω της αλληλογραφίας. Οι δύο πλευρές τόνισαν την ανάγκη του σεβασμού των όρων και των διατάξεων που αφορούν την ασφάλιση της διμερούς διακυβερνητικής συμφωνίας περί διεθνών οδικών μεταφορών, αναφέρθηκαν δε στο Άρθρο 16. Οι πλευρές συμφώνησαν να ανταλλάξουν στοιχεία αναφορικά με οποιεσδήποτε παραβάσεις, οι οποίες είναι δυνατόν να λάβουν χώρα κατά την διάρκεια των διεθνών τακτικών επιβατικών μεταφορών και αναφορικά με τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται προς αντιμετώπιση αυτών των δεδομένων παραβάσεων. ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ Οι διαπραγματεύσεις του παρόντος πρωτοκόλλου ολοκληρώθηκαν σε φιλική ατμόσφαιρα ενώ και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις καλές συνθήκες της παρούσας συνεργασίας. Η Ελληνική πλευρά πρότεινε η επόμενη σύνοδος της μικτής επιτροπής να λάβει χώρα στην Αθήνα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2005. Για την Γεωργιανή Αντιπροσωπεία GΙΑ SΗΕΝGΕLΙΑ Πρόεδρος της Διεύθυνσης Οδικών Μεταφορών Για την Ελληνική Επιτροπή (Υπογραφή) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ, Διευθυντής Οδικών Μεταφορών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατάλογος Ελληνικής Αντιπροσωπείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ: Διευθυντής της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Επικεφαλής της Αποστολής. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΝΟΣ: Σύμβουλος της Ελληνικής Πρεσβείας στην Τιφλίδα. ΕΛΕΝΗ ΦΑΣΙΤΣΑ: Επικεφαλής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΣΟΦΙΑ ΔΑΣΟΥΛΑ: Εμπειρογνώμων της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΖΩΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΗ: Διερμηνέας. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ: Μέλος της Ομοσπονδίας Επιβατικών Μεταφορών. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ: Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Διεθνών Μεταφορών. Κατάλογος της Γεωργιανής Αντιπροσωπείας Gia Shengelia, Πρόεδρος της Διεύθυνσης Οδικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας. Ramaz Τurashνili, Επικεφαλής του Τομέα Διεθνών Μεταφορών, Διεύθυνση Οδικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Leνan Gοksadze, Εμπειρογνώμων, Διεύθυνση Οδικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών και Επικονωνιών. Μaia Τsulukidze, Εμπειρογνώμων, Διεύθυνση Οδικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ζurab Chaladze, Εμπειρογνώμων, Διεύθυνση Οδικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Αlexander Αkhνlediani, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Διεθνούς Οικονομίας, Υπουργείο Εξωτερικών. Τeimuraz Βrοdzeli, Δεύτερος Γραμματέας του Τμήματος Διεθνούς Οικονομίας, Υπουργείο Εξωτερικών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας σε σχέση με τις διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων η οποία υπεγράφη στη Τιφλίδα, στις 10 Απριλίου 1997 και κυρώθηκε με τον Ν. 2597/1998, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 65 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α, της 24ης Μαρτίου 1998.
  • Το άρθρο δεύτερο του κυρωτικού Νόμου 2597/1998 (ΦΕΚ 65/Α/24.3.1998) σύμφωνα με το οποίο τα σε εκτέλεση της Συμφωνίας αυτής Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Κοινή Επιτροπή του άρθρου 21 αυτής, εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του Νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,