ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/Φ.0544/ΑΣ730/Μ.5593

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-10-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του κειμένου της 27ης Συνόδου της Μεικτής Ελληνογαλλικής Επιτροπής για την έρευνα και την τεχνολογία μετά των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτού» (Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2003).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το κείμενο της 27ης Συνόδου της Μεικτής Ελληνογαλλικής Επιτροπής για την έρευνα και την τεχνολογία μετά των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτού που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 6 Νοεμβρίου 2003, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤRΑDUCΤΙΟΝ ΟFFΙCΙΕLLΕ ΟFFΙCΙΑL ΤRΑΝSLΑΤΙΟΝ Νο. Φ09318/5253 27η σύνοδος της Μικτής Γαλλο-Ελληνικής για την έρευνα και την τεχνολογία Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2003 Η Μικτή Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του συμφώνου επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας, η οποία υπογράφηκε μεταξύ της Γαλλικής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 25 Ιουλίου 1960, συνήλθε στην Αθήνα στις 6 Νοεμβρίου 2003 για την εικοστή έβδομη σύνοδό της. Η σύνθεση των δύο αποστολών αναφέρεται στο Παράρτημα Ι. Των εργασιών προήδρευσαν ο Δημήτρης ΔΕΝΙΟΖΟΣ, Γενικός Γραμματέας Ερευνας και Τεχνολογίας και ο Αlexis ΜΙCΗΕL, Ακόλουθος Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα. Με την έναρξη της συνόδου, η ελληνική αποστολή παρουσίασε εν συντομία τις τελευταίες εξελίξεις του συστήματος R&D; (Ερευνα και Ανάπτυξη) στην Ελλάδα, καθώς και τα κύρια αποτελέσματα σε θέματα Ερευνας και Τεχνολογίας της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τα οποία αναφέρονται ειδικότερα: > Στην προώθηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ερευνας και Καινοτομίας, του στόχου του 3% του ΑΕΠ για την R&D;, της έρευνας που σχετίζεται με την ασφάλεια και την άμυνα, την θέσπιση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και την πιλοτική εφαρμογή του Αρθρου 169 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. > Οι πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην επιτάχυνση και την ενίσχυση της ένταξης των Βαλκανικών χωρών μέσα στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ερευνας, την ευρω-μεσογειακή συνεργασία σε ζητήματα έρευνας, καθώς και την συνεργασία με τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Μετά από έναν σύντομο απολογισμό των γαλλο-ελληνικών επιστημονικών σχέσεων, η επιτροπή ασχολήθηκε με τις μελλοντικές προοπτικές αναφορικά με τις εξελίξεις του Προγράμματος Ολοκληρωμένων Δράσεων ΠΛΑΤΩΝ, την ενίσχυση των θεσμικών ανταλλαγών και νέων τομέων για τη διμερή συνεργασία. 1.Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Δράσεων ΠΛΑΤΩΝ Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον του ΠΟΔ ΠΛΑΤΩΝ ως προνομιούχου μέσου για την υποκίνηση των συνεργασιών πάνω σε νεωτεριστικές θεματικές. Η σφραγίδα ποιότητος που προσφέρεται από τη διπλή εθνική αξιολόγηση ευνοεί την πρόσβαση των ομάδων αυτών σε μορφές ενισχυμένης χρηματοδότησης μέσα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων. Η επιτροπή εξέτασε την μείωση του αριθμού των θεματικών προτεραιοτήτων (η οποία αποφασίστηκε κατά την 26η σύνοδο), προκειμένου να επικεντρωθεί καλύτερα η προκήρυξη. Η μείωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα μία σημαντική μείωση του αριθμού των κατατεθέντων φακέλων (της τάξης του 35%). Το αποτέλεσμα αυτό οδήγησε στην αύξηση του ποσοστού επιτυχίας, το οποίο ανέρχεται σήμερα στο 34% περίπου και παράλληλα περιόρισε σημαντικά τον διοικητικό φόρτο για τη διαχείριση και την αξιολόγηση των φακέλων. Η επιτροπή αποφάσισε να διατηρήσει τη μείωση των θεματικών προτεραιοτήτων για την νέα προκήρυξη, προβαίνοντας ταυτόχρονα σε μία ουσιώδη ανανέωση των θεματικών αυτών προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή επιστημόνων των οποίων οι τομείς δεν είχαν επιλεγεί κατά την τελευταία προκήρυξη. Ο ετήσιος χαρακτήρας της προκήρυξης θα διατηρηθεί. • Για την προκήρυξη που θα δημοσιευθεί το 2004, το ΠΟΔ θα δώσει το βάρος στην υποκίνηση νέων συνεργασιών και θα αποφύγει την επανάληψη της υποστήριξης προς τις ομάδες που σχετίζονται ήδη. • Επελέγησαν οι ακόλουθες θεματικές: - Μολυσματικές ασθένειες - Διαστημική Ερευνα (περιορισμένη στις τεχνολογίες που συνδέονται με την κατασκευή και τη χρήση τεχνητών δορυφόρων και επίγειων σταθμών) - Φυσικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι - Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονική επιχείρηση Η επιτροπή καταγράφει εξάλλου την ‘μετάθεση των χρηματοδοτήσεων’, μετά από τη σκέψη που εμφανίστηκε κατά την 26η σύνοδο. Η ‘μετάθεση’ αυτή θα επιτρέπει σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος να χρηματοδοτεί το σύνολο των δραστηριοτήτων των δικών του ερευνητών (ταξίδια και διαμονή). Αυτός ο τρόπος χρηματοδότησης θα δώσει μεγαλύτερη ευλυγισία στην υλοποίηση των προγραμμάτων και θα επιδιωχθεί κατά την νέα προκήρυξη. Ο κατάλογος των έργων που έγιναν αποδεκτά μετά την προκήρυξη, ο οποίος δημοσιεύθηκε το 2003, αναγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ. 2.Συνεργασία με τις Βαλκανικές χώρες μέσα από το ΠΛΑΤΩΝ και άλλα ΠΟΔ. Η ελληνική πλευρά παρουσίασε εν συντομία τα τρέχοντα διμερή προγράμματα με τις Βαλκανικές χώρες καθώς και τη διαδικασία που υιοθέτησε για να εντάξει τους επιστήμονες των χωρών αυτών στα έργα του ΠΛΑΤΩΝ. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη βούλησή τους να αναπτύξουν τις περισσότερες δυνατές συνεργίες μεταξύ των πρωτοβουλιών τους, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τους στόχους του ‘Σχεδίου Δράσης ΕΕ - Βαλκανικές χώρες’, το οποίο υιοθετήθηκε από τη Διάσκεψη Υπουργών της Θεσσαλονίκης (26-27/6/03). Στην προσεχή προκήρυξη, θα προωθηθεί μία πιλοτική δράση για την καθιέρωση ‘τριγωνικών’ έργων με τη Βουλγαρία και ενδεχομένως τη Ρουμανία. 3.΄Αλλα εργαλεία συνεργασίας. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ευχή να δουν τα υποσχόμενα έργα που προέρχονται από την γαλλο-ελληνική συνεργασία να συνεχιστούν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε πιο σημαντικές χρηματοδοτήσεις. Μία τέτοια δυνατότητα προσφέρεται από: • Τα προγράμματα που θεσπίστηκαν από το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Ερευνας (CΝRS), όπως τα ΡΙCS Η ελληνική πλευρά θα θεσπίσει τις αναγκαίες διαδικασίες για να επιτρέψει την συγχρηματοδότηση έργων ΡΙCS στην επόμενη πρόσκλησή της για την υποβολή προτάσεων. • Η συμφωνία ΕΛΚΕΘΕ-ΙFRΕΜΕR Οι δύο πλευρές έλαβαν γνώση της συμφωνίας που θα υπογραφεί σύντομα ανάμεσα στους δύο φορείς που ειδικεύονται στη Θαλάσσια Ερευνα και δεσμεύονται να διευκολύνουν την εφαρμογή της. • Η συνεργασία μεταξύ του Ιnstitut Ρasteur του Παρισιού και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ Η ελληνική πλευρά εξέφρασε την ευχή για στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων. Ειδικότερα οι δύο φορείς θα μπορούσαν να συνεργαστούν για τη θέσπιση της πλατφόρμας μικροβιολογικής επαγρύπνησης, καθώς και μέσα στο πλαίσιο της εφαρμογής του Αρθρου 169 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. • Υποστήριξη των συναντήσεων εμπειρογνωμόνων Η ελληνική πλευρά δεσμεύεται να υποστηρίξει τις συναντήσεις εμπειρογνωμόνων μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του CΝRS και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας μέσα στο πλαίσιο του έργου ‘Ολοκληρωμένη προσέγγιση της οπτικο-κινητικής εξερεύνησης’ καθώς και του Πανεπιστήμιου των Ιωαννίνων μέσα στο πλαίσιο του έργου Ενεργοί τόποι των μεταλλο-πρωτεϊνών και των πρωτεϊνών που περιέχουν ριζιδιακά υπολείμματα’. 4.Εργαστήριο μεταξύ βιομηχάνων και εκπροσώπων γαλλικών ερευνητικών αρχών και φορέων και διευθυντών ελληνικών ερευνητικών κέντρων. Οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στη δυνατότητα να οργανωθεί το πιο πάνω μνημονευόμενο εργαστήριο για να επιτρέψουν μία καλύτερη γνώση του τοπίου της ελληνικής έρευνας, ενόψει μιάς στενότερης συνεργασίας μεταξύ των επιστημονικών κοινοτήτων των δύο χωρών, τόσο σε διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το εργαστήριο αυτό θα πρέπει να λάβει χώρα στην Ελλάδα. 5.Ημερομηνία της εικοστής όγδοης συνόδου της μικτής επιτροπής. Οι δύο πλευρές προβλέπουν να συναντηθούν για την εικοστή όγδοη σύνοδο της μικτής γαλλο-ελληνικής επιτροπής για την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στη Γαλλία στις 15 Νοεμβρίου 2004. Μία ενδιάμεση συνάντηση θα μπορεί να λάβει χώρα προκειμένου να αξιολογηθούν οι τρέχουσες δράσεις και να προταθούν προοπτικές ανάπτυξης. Συντάχθηκε στην Αθήνα, στις 6 Νοεμβρίου 2003, στη γαλλική γλώσσα και σε δύο αντίτυπα. Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Γαλλικής Δημοκρατίας (υπογραφή) (υπογραφή) Δημήτρης ΔΕΝΙΟΖΟΣ Αlexis ΜΙCΗΕL Γενικός Γραμματέας Ερευνας και Ακόλουθος Πανεπιστημιακής Τεχνολογίας του Υπουργείου και Επιστημονικής Συνεργασίας Ανάπτυξης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ελληνική αποστολή Δημήτρης ΔΕΝΙΟΖΟΣ, Γενικός Γραμματέας Επιστημονικής και Τεχνολογικής Ερευνας, (Υπουργείο Ανάπτυξης) Αγνή ΣΠΗΛΙΩΤΗ, Διευθύντρια Διεθνούς Συνεργασίας, Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Βασιλική ΜΕΣΘΑΝΑΙΟΥ, Τμηματάρχης Διμερούς Διεθνούς Συνεργασίας (ΓΓΕΤ) Γιώργος ΜΠΟΝΑΣ, υπεύθυνος της γαλλο-ελληνικής συνεργασίας (ΓΓΕΤ) Γαλλική αποστολή Αlexis ΜΙCΗΕL, Ακόλουθος Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα Αrnaud LΙΤΤΑRDΙ, σύμβουλος συνεργασίας και μορφωτικής δράσης Laurent DΕVΕR, αναπληρωτής του επικεφαλής της Επιστημονικής, Τεχνικής και Παιδαγωγικής Αποστολής Ρernette LΑFΟΝ, υπεύθυνη για τη Νότια Ευρώπη, επιφορτισμένη με τις διεθνείς σχέσεις και τη συνεργασία (DRΙC - Υπουργείο Νεότητος, Εθνικής Παιδείας και Ερευνας) Αlain ΤRΟULΕΤ, ακόλουθος συνεργασίας για τη Βόρεια Ελλάδα Geοffrοy ΒΟΝΝΕΤ, υπεύθυνος της Υπηρεσίας Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας Francοis VΑLLΕRΑΝD, γραφείο Βαλκανίων του ΙΝRΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Εξέταση των υποψηφιοτήτων για το έτος 2004 (προκήρυξη δημοσιευθείσα το 2003) μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος Ολοκληρωμένων Δράσεων ΠΛΑΤΩΝ. Μέσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για το έτος 2004, 53 νέες συνυποβαλλόμενες υποψηφιότητες κατατέθηκαν από τους γάλλους και τους έλληνες συνεργάτες. Οι δύο πλευρές συνήψαν μία συμφωνία που εγκρίνει τη χρηματοδότηση: 18 έργων για το πρώτο έτος, καθώς και 19 έργων για το δεύτερο έτος. Οι δύο πλευρές διαπίστωσαν την επιστημονική αρτιότητα των υποβληθέντων έργων, καθώς και την καλή προσαρμογή τους στις περιγραφές της πρόσκλησης για την επιβολή προσφορών για το έτος 2004. Κανόνες που καθορίζουν την υλοποίηση ερευνητικών έργων μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος ΠΛΑΤΩΝ Τα νέα προκριθέντα έργα γίνονται δεκτά για δύο συνεχόμενα έτη υπό την επιφύλαξη της υποβολής μιάς αίτησης ανανέωσης της χρηματοδότησης για το δεύτερο έτος (για τη γαλλική πλευρά). Σε ό,τι αφορά τις ανταλλαγές, οι δύο πλευρές αποφάσισαν με κοινή συμφωνία να καταβάλουν στις ομάδες τους τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής σύμφωνα με τους όρους τους. Εξάλλου, η ελληνική πλευρά μπορεί να δεχθεί νέους γάλλους ερευνητές. Στο πλαίσιο αυτό, η μηνιαία αποζημίωση που καταβάλλεται από την ελληνική πλευρά στους νέους γάλλους ερευνητές κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα ανέρχεται σε 910 ευρώ. Η προσεχής προκήρυξη θα δημοσιευθεί, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία, μεταξύ της 1ης και της 15ης Φεβρουαρίου 2004. Θα διανεμηθεί σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες και μέσω του Διαδικτύου. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συνυποβολής ορίζεται για την Δευτέρα 17 Μαΐου 2004. Η αίτηση ανανέωσης της χρηματοδότησης των έργων του 2ου έτους, η οποία είναι αναγκαία για τη γαλλική πλευρά, θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2004. Η συνεργασία μεταξύ των γαλλο-ελληνικών ομάδων και των συνεργατών των μεσογειακών χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή των βιομηχανιών θα ευνοείται κατά τη διάρκεια της επιλογής των έργων μέσα στο πλαίσιο της προκήρυξης που θα δημοσιευθεί το 2004. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας η οποία υπογράφηκε στο Παρίσι στις 25 Ιουλίου 1960 και κυρώθηκε με το υπ’ αριθμ. 4389/1964 Νομοθετικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 191 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α, της 2 Νοεμβρίου 1964,
  • Το άρθρο 3 της εν λόγω Συμφωνίας σύμφωνα με το οποίο συνιστάται Ελληνογαλλική Επιτροπή τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας,
  • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38),
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση κειμένου μετά των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτού δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής η οποία προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που έχει εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση κειμένου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1964/4389 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4389 1964
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία