ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/Φ.0544/2/ΑΣ582/Μ.5560

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-03-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-03-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-03-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της δεύτερης Συνόδου της Ελληνο - γεωργιανής Μικτής Επιτροπής για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μετά των Παρατημάτων Ι και ΙΙ αυτού» (Αθήνα, 7.7.2003)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο της δεύτερης Συνόδου της Ελληνο - γεωργιανής Μικτής Επιτροπής για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μετά των Παρατημάτων Ι και ΙΙ αυτού που υπογράφηκε στην Αθήνα την 7η Ιουλίου 2003 το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η Μικτή Υποεπιτροπή για Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία, που συνεστήθη βάσει των άρθρων 2 και 12 της «Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για Συνεργασία στους τομείς της Παιδείας, Επιστήμης και Πολιτισμού» που υπεγράφη στην Αθήνα την 8η Νοεμβρίου 1994, πραγματοποίησε την 2η Σύνοδό της στην Αθήνα την 7η Ιουλίου 2003 με σκοπό την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στην ανωτέρω Συμφωνία και στην πρώτη σύνοδό της που έλαβε χώρα στην Τιφλίδα την 8-9 Νοεμβρίου 1999, προκειμένου να συμφωνηθεί το Πρόγραμμα Εργασίας για την Συνεργασία για το χρονικό διάστημα 2004-2006. Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν ο Δημήτριος Δενιόζος, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας. Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Γεωργίας ήταν ο κ. Ζwiad Chumburidze, Πρέσβης της Γεωργίας στην Ελλάδα. Η σύνθεση των δύο Αντιπροσωπειών δίνεται στο Παράρτημα Ι. Ι. Γενική Ενημέρωση για την Πολιτική των δύο Χωρών σε θέματα Επιστήμης, Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας καλωσόρισε τον Πρέσβη και υπογράμμισε την σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας, προς όφελος των ερευνητών καθεμίας. Ο Πρέσβης ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή και άριστη οργάνωση της δεύτερης μικτής συνάντησης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συνέχιστη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και επαίνεσε την συνάντηση αυτή ως ένα σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη των Ελληνο - γεωργιανών διμερών σχέσεων, που θα επιτρέψει σε Ελληνικά και Γεωργιανά επιστημονικά ιδρύματα και ερευνητές να χρησιμοποιήσουν το επιστημονικό τους δυναμικό αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα σε κοινές μελέτες και έργα. Ο Πρέσβης τόνισε επίσης το ενδιαφέρον της Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας για συνεργασία με την Γεωργία, χώρα με εξαιρετικές δραστηριότητες και μακρά παράδοση στην επιστήμη και τεχνολογία. Αμφότερες οι πλευρές τόνισαν την σημασία της συνεργασίας αυτής μεταξύ των δύο Χωρών, που έχουν μακρά παράδοση στέρεων δεσμών, ιστορικών σχέσεων και φιλίας, από τους μυθικούς χρόνους μέχρι την σύγχρονη εποχή. Περαιτέρω παρουσίασαν αντίστοιχα στοιχεία και προγράμματα των πρόσφατων τάσεων στην επιστημονική και τεχνολογική πολιτική τους καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Πρόγραμμα Διμερούς Συνεργασίας τους, και έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της διεθνούς συνεργασίας για περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος επιστήμης και τεχνολογίας στις δύο χώρες. Παρουσίασαν, επίσης, μία ανακεφαλαίωση της υλοποίησης του προγράμματος εργασίας που εγκρίθηκε από την 1η Σύνοδο της Μικτής Επιτροπής. Η Μικτή Επιτροπή δήλωσε ότι, την περίοδο 2000-2002, οι επιστημονικές και τεχνολογικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έγιναν ευρύτερες και εντατικότερες. Τα 21 έργα που περιελήφθησαν στο προηγούμενο Πρωτόκολλο παρείχαν μία στέρεη βάση για την συνεργασία. Οι δύο πλευρές παρουσίασαν έκθεση σχετικά με την κατάσταση υλοποίησης αυτών των 21 έργων. Εξέφρασαν επίσης την πεποίθησή τους ότι η υλοποίηση του δεύτερου Ελληνο-Γεωργιανού Διμερούς Προγράμματος θα συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη επωφελών δεσμών μεταξύ επιστημονικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και επιστημόνων των δύο χωρών. Αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην επέκταση της συνεργασίας στα πλαίσια Διεθνών και Ευρωπαϊκών πολυμερών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης όπως CΟSΤ, 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο ΕΕ, κλπ. ΙΙ. Έγκριση του Προγράμματος Εργασίας για την Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία για την περίοδο 2004-2006 1.Εγκεκριμένα έργα Οι δύο πλευρές εξέδωσαν κοινή προκήρυξη τον Νοέμβριο 2002. Υποβλήθηκε ένας συνολικός αριθμός 13 προτάσεων πάνω στους ερευνητικούς τομείς του Περιβάλλοντος, Πολιτιστικής Κληρονομίας και Τεχνολογιών Επικοινωνίας Πληροφοριών. Οι προτάσεις αυτές αξιολογήθηκαν από εθνικούς εμπειρογνώμονες. Η Μικτή Υποεπιτροπή επέλεξε και ενέκρινε προς υλοποίηση 5 έργα που δίνονται στο Παράρτημα ΙΙ, με βάση την επιστημονική τους αξία και τις εθνικές προτεραιότητες των δύο χωρών. 2.Διοικητικοί όροι της συνεργασίας 2.1 Η διοίκηση των διμερών έργων που εγκρίθηκαν βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου και όλων των διαδικασιών που εμπλέκονται στην υλοποίησή τους θα ανατεθεί από την Ελληνική πλευρά στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς που συμμετέχουν στα έργα αυτά. Σε περίπτωση ενδεχόμενων δυσκολιών σε μία τέτοια διαδικασία η Ελληνική πλευρά διατηρεί το δικαίωμα να διεξαγάγει τις διαδικασίες αυτές ή μέρος τους απευθείας από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Η διοίκηση και σχετικές διαδικασίες στα πλαίσια του παρόντος πρωτοκόλλου για τα έργα της Γεωργιανής πλευράς θα αναληφθούν από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας της Γεωργίας. 2.2 Οι επικεφαλής έργου των ομάδων συνεργατικής έρευνας υποχρεούνται να υποβάλλουν ετησίως στις αρμόδιες αρχές των αντίστοιχων εθνικών συμβαλλομένων (δηλ. στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για την Ελληνική πλευρά και στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας για την Γεωργιανή πλευρά) ενιαία έκθεση που θα εκθέτει την κοινή εργασία που εκτελέσθηκε κατά το συγκεκριμένο έτος και οικονομική έκθεση σχετικά με την χρησιμοποίηση της ληφθείσης ενίσχυσης. Κατά την ολοκλήρωση του έργου μία τελική έκθεση για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα θα υποβληθεί στις εκτελεστικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την διαχείριση του παρόντος Προγράμματος Εργασίας. 2.3 Αποφάσεις σχετικά με την δημοσίευση των επιτευγμάτων της κοινής εργασίας και την πιθανή καταχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ευρεσιτεχνίες, χρησιμοποιήσιμα μοντέλα, βιομηχανικοί σχεδιασμοί, κλπ.) θα λαμβάνονται σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στις δύο χώρες και βάσει αμοιβαίων συμφωνιών που θα συναφθούν, εν ευθέτω χρόνω, από τα συμμετέχοντα ιδρύματα. 2.4 Κάθε ζήτημα που ενδεχομένως προκύψει κατά την υλοποίηση του παρόντος Πρωτοκόλλου δύναται να επιλυθεί με γραπτή διαδικασία μεταξύ των δύο Μερών. 3.Οικονομικοί όροι της συνεργασίας 3.1 Η Ελληνική πλευρά θα καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου των Ελλήνων επιστημόνων που επισκέπτονται την Γεωργία και το ημερήσιο επίδομα διαβίωσης για τους Γεωργιανούς επιστήμονες που επισκέπτονται την Ελλάδα ως εξής: • Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων επισκέψεων (μέχρι 10 ημέρες): 90 Ευρώ ημερησίως περιλαμβανομένης διαμονής. • Για μακροπρόθεσμες επισκέψεις (μέχρι 3 μήνες): 910 Ευρώ μηνιαίως περιλαμβανομένης διαμονής. • Έξοδα εσωτερικής μετακίνησης για τους Γεωργιανούς επιστήμονες, για την υλοποίηση του έργου συνεργασίας. Περαιτέρω, η Ελληνική πλευρά παρέχει πρόσθετη χρηματοδότηση προς τα Ελληνικά έργα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης αυτών, για αναλώσιμα, μικροεξοπλισμό, δημοσιεύσεις, γενικές δαπάνες, δηλ. έξοδα που αφορούν στην εκτέλεση του επιστημονικού μέρους του έργου, καθώς και υποτροφίες για νέους Έλληνες επιστήμονες που συμμετέχουν στα έργα αυτά. Η Γεωργιανή πλευρά βεβαιώνει ότι τα έξοδα ταξιδίου για τους Γεωργιανούς επιστήμονες που επισκέπτονται την Ελλάδα θα καλύπτονται με αντίστοιχο τρόπο από τα συνεργαζόμενα Γεωργιανά ιδρύματα που αποστέλλουν τους επιστήμονες αυτούς στην Ελλάδα, ή θα συμφωνούνται αμοιβαίως μεταξύ των ερευνητικών ομάδων των δύο Χωρών. Τα έξοδα διαμονής για τους Έλληνες επιστήμονες που επισκέπτονται την Γεωργία πρέπει να προσδιορίζονται επίσης είτε από τα Γεωργιανά ερευνητικά ιδρύματα είτε σε συμφωνία μεταξύ των συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων. 4.Υλοποίηση του Προγράμματος Εργασίας Οι εθνικοί εκτελεστικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του Προγράμματος Εργασίας έχουν ως εξής: Στην Ελλάδα: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας Ε & Τ Λεωφ.Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα Τ.Θ. 14631 Τηλ. +3210-7752222/7711519 Fax +3210-7714153 e-mail: νmes@gsrt.gr, akats@gsrt.gr Στην Γεωργία: Υπουργείο Οικονομίας, Βιομηχανίας και Εμπορίου Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΤΕΕ) 12 Chanturia Str. 380004 Τιφλίδα, Γεωργία τηλ. +99532-988436 Fax +99532-988513 email: dst@hepi.edu.ge / tedοdοl@yahοο.cοm ΙΙΙ. Ημερομηνία και τόπος της Τρίτης Συνόδου της Μικτής Υποεπιτροπής για Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να δημοσιεύσουν κοινή προκήρυξη το δεύτερο εξάμηνο του 2005. Αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν την Τρίτη Σύνοδο της Μικτής Υποεπιτροπής στην Τιφλίδα, Γεωργία, το πρώτο εξάμηνο του 2006. Οι τομείς προτεραιότητας, οι ακριβείς ημερομηνίες δημοσίευσης και διεξαγωγής καθώς και λοιπές σημαντικές ρυθμίσεις που θα περιληφθούν στην ως άνω Προκήρυξη θα συμφωνηθούν από τους δύο εκτελεστικούς φορείς με γραπτή διαδικασία. Υπογράφεται στην Αθήνα την 7η Ιουλίου 2003 σε δύο αντίτυπα στην Αγγλική γλώσσα, με αμφότερα τα αντίτυπα εξ ίσου γνήσια. Για την Ελληνική πλευρά Για την Γεωργιανή πλευρά (υπογραφή) (υπογραφή) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΝΙΟΖΟΣ Ζwiad Chumburidze Γενικός Γραμματέας Πρέσβης της Γεωργίας στην Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ελληνική Αντιπροσωπεία Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΝΙΟΖΟΣ Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας Γενική Γραμματεία Έρευ- νας & Τεχνολογίας Υπουργείο Ανάπτυξης ΑΓΝΗ ΣΠΗΛΙΩΤΗ Προϊσταμένη, Δ/νση Διε- θνούς Συνεργασίας Ε & Τ Γενική Γραμματεία Έρευ- νας & Τεχνολογίας Υπουργείο Ανάπτυξης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΣΘΑΝΑΙΟΥ Προϊσταμένη του Τμήματος Διμερών Σχέσεων, Γενική Γραμμα- τεία Έρευνας & Τεχνολο- γίας, Υπουργείο Ανάπτυξης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΤΣΟΥΡΗ Συντονίστρια Ελληνογε- ωργιανής Συνεργασίας, Τμήμα Διμερών Σχέσεων, Διεύθυνση Διεθνούς Συ- νεργασίας Ε & Τ, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τε- χνολογίας, Υπουργείο Ανά- πτυξης ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑΤΟΥ Γραμματέας, Τμήμα Διμε- ρών Σχέσεων, Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας Ε & Τ, Γενική Γραμματεία Έρευ- νας & Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης Γεωργιανή Αντιπροσωπεία Ζwiad Chumburidze, Πρέσβης της Γεωργίας στην Ελλάδα Ζurab Dνalishνili, Σύμβουλος Υπουργού Daνid Sοlοmοnia, Πρώτος Γραμματέας
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γεωργίας για συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 8 Νοεμβρίου 1994 και κυρώθηκε με τον 2501/1997 Νόμο, που δημοσιεύθηκε στο 102 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α, της 28ης Μαίου 1997,
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
  • Το γεγονός ότι εκ των διατάξεων του υπό έγκριση Προγράμματος μετά των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτού δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη επιβαρύνουσα τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή μείωση των εσόδων αυτού.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου μετά των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτού,