ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/Φ.0544/4/ΑΣ528/Μ.5509

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-11-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-11-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-11-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Πρωτοκόλλου της Έκτης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-Συριακής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας (Δαμασκός, 23.2.2003)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της Έκτης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-Συριακής Διυπουργικής Επιτροπής οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας που υπογράφηκε στη Δαμασκό στις 23.2.2003 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΣΥΡΙΑΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Έκτη Σύνοδος της Μ.Δ.Ε. που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την από 8 Φεβρουαρίου 1976 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας, διεξήχθη στη Δαμασκό, από 22 έως 23 Φεβρουαρίου 2003. Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ, Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, ηγήθηκε της Ελληνικής πλευράς, και ο Δρ. GΗΑSSΑΝ ΕL-RΙFΑΙ, Υπουργός Οικονομίας και Εξωτερικού Εμπορίου της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας, ηγήθηκε της Συριακής πλευράς. Οι κατάλογοι των μελών των δύο πλευρών περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Δαμασκό, ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ, Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, έγινε δεκτός από: Τον Πρωθυπουργό, Δρ. ΜΟΗΑΜΜΕD ΜΟUSΤΑFΑ ΜΙRΟ Τον Υφυπουργό Οικονομικών, Δρ. ΜΟΗΑΜΜΕD ΑL ΗΟUSΑΙΝ Τον Υπουργό Μεταφορών, ΜΑΚRΑΜ ΟUΒΕΙD, και Τον Υπουργό Τουρισμού, Δρ. SΑΑDΑLLΗΑ ΑGΗΑ ΑL ΚΑLΑΑ. Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση, οι επικεφαλής αμφοτέρων των πλευρών τόνισαν τις εξαιρετικές πολιτικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και δήλωσαν την αποφασιστικότητά τους να εργαστούν για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και εμπορικής ανταλλαγής προς αμοιβαίο όφελός τους. Επίσης έκαναν μια εκτενή ανασκόπηση των οικονομικών εξελίξεων και πολιτικών σε κάθε μια από τις δύο χώρες αντίστοιχα. Οι επικεφαλής αμφοτέρων των πλευρών εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την υπογραφή των ακόλουθων συμφωνιών και εγγράφων κατά τη διάρκεια αυτής της Συνόδου της Μ.Δ.Ε.: -Συμφωνία για την Προώθηση και Αμοιβαία Προστασία των Επενδύσεων -Συμφωνία Συνεργασίας στον Τομέα του Τουρισμού -Συμφωνία Ίδρυσης Ελληνοσυριακού Επιχειρηματικού Συνδέσμου -Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ του «Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - ΄Ιδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου» και της Προεδρίας της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας για την υλοποίηση του έργου/του προγράμματος με τίτλο «Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας» που προσφέρθηκε στη Συρία και χρηματοδοτήθηκε από τα κεφάλαια της ΗΕLLΕΝΙC ΑΙD (Ελληνική Βοήθεια) της Ελληνικής Κυβέρνησης. -Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ του Συριακού Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τη χρηματοδότηση της μηχανογράφησης της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Οι διαβουλεύσεις της Μ.Δ.Ε. διεξήχθησαν σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, απεικονίζοντας την ειλικρινή επιθυμία για περαιτέρω ανάπτυξη της υφιστάμενης εμπορικής, οικονομικής, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Τα αποτελέσματα των συζητήσεων στους διαφόρους τομείς συνεργασίας, συνοψίζονται ως εξής: ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να αναζητήσουν νέους τρόπους και μέσα που θα διευρύνουν τη συνεργασία ανάλογα με τις υπάρχουσες δυνατότητες των οικονομιών τους, και συμφώνησαν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αυξήσουν το ύψος των διμερών εμπορικών συναλλαγών και να διαφοροποιήσουν την παρούσα σύνθεσή τους. Αμφότερες οι πλευρές αναγνώρισαν ότι οι περιοδικές επαφές μεταξύ επιχειρηματιών και από τις δύο πλευρές μπορούν να παίξουν αποτελεσματικό ρόλο στην προώθηση των διμερών εμπορικών συναλλαγών και των οικονομικών σχέσεων, και τόνισαν τη δέσμευσή τους να ενθαρρύνουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Επίσης υπογράμμισαν τη σπουδαιότητα της ανταλλαγής εμπορικών και οικονομικών αποστολών, της διοργάνωσης σεμιναρίων και συνεδρίων, καθώς και της συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις που θα διοργανωθούν στις χώρες τους. Αμφότερες οι πλευρές τόνισαν τη σπουδαιότητα των ελευθέρων ζωνών στην προώθηση της εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας, και προς τούτο, αποφάσισαν να ενθαρρύνουν τους σχετικούς οργανισμούς και ιδιωτικούς τομείς να κάνουν χρήση των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις ελεύθερες ζώνες στην Ελλάδα και στη Συρία. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αμφότερες οι πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την υπογραφή της Συμφωνίας για την Προώθηση και Αμοιβαία Προστασία των Επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών, η οποία παρέχει το νομικό πλαίσιο για τις επενδύσεις σε αμφότερες τις χώρες. Επίσης συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τους ιδιωτικούς τομείς προκειμένου να διερευνήσουν τις πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες και να συστήσουν κοινοπραξίες σε αμφότερες τις χώρες. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Η Συριακή πλευρά εξέφρασε την επιθυμία της να επιτευχθεί μια αμοιβαία συμφωνία προκειμένου να συναφθεί σύντομα η Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος. Η Ελληνική πλευρά σημείωσε τούτο και υποσχέθηκε να το διαβιβάσει στο αρμόδιο Ελληνικό Υπουργείο. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Επιδιώκοντας την ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, η Συριακή πλευρά τόνισε τη σπουδαιότητα της ενεργοποίησης των ακόλουθων δύο συμφωνιών: -Της Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας που υπογράφηκε στις 21 Ιουλίου 1979. -Της Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, που υπογράφηκε στις 29 Ιουλίου 1977. Η Ελληνική πλευρά υποσχέθηκε να διαβιβάσει την πρόταση αυτή στις αρμόδιες Ελληνικές αρχές. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Το Συριακό Υπουργείο Παιδείας (Ανώτατης Εκπαίδευσης) εξέφρασε την επιθυμία να συνάψει μια Συμφωνία Συνεργασίας στους τομείς των Επιστημών και Τεχνολογίας με το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Προς τούτο, το Συριακό σχέδιο της συμφωνίας αυτής θα διαβιβαστεί το συντομότερο δυνατό στην Ελληνική πλευρά, μέσω της διπλωματικής οδού. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η Συριακή πλευρά τόνισε τη σπουδαιότητα της διοργάνωσης εξειδικευμένων εκθέσεων σε αμφότερες τις χώρες, και της συμμετοχής σε αυτές, και της τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης στους ακόλουθους τομείς: -Βιομηχανία Τσιμέντου και Οικοδομικών Υλικών -Βιομηχανίες Τροφίμων -Κλωστοϋφαντουργικές Βιομηχανίες -Χημικές Βιομηχανίες -Τεχνικές Βιομηχανίες Επίσης εξέφρασε το ενδιαφέρον της για την αύξηση του ύψους των εμπορικών συναλλαγών με προϊόντα που έχουν σχέση με τους τομείς αυτούς. Η Ελληνική πλευρά σημείωσε τις προτάσεις και τα αιτήματα που αναφέρονται ανωτέρω, και υποσχέθηκε να τις/τα διαβιβάσει προς μελέτη στις αρμόδιες Ελληνικές αρχές. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Η Συριακή πλευρά πρότεινε την ανταλλαγή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και πληροφοριών στον τομέα αυτό, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αμοιβαίας οικονομικής συνεργασίας. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Αμφότερες οι πλευρές τόνισαν το σημαντικό ρόλο του τομέα των μεταφορών στην ανάπτυξη εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Συρίας. Επιδιώκοντας τη δραστηριοποίηση της ναυτιλιακής κίνησης μεταξύ των Συριακών και Ελληνικών λιμένων, η Συριακή πλευρά υπέβαλε στην Ελληνική πλευρά ένα σχέδιο Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών και Συριακών λιμενικών αρχών. Η Ελληνική πλευρά υποσχέθηκε να διαβιβάσει το ανωτέρω σχέδιο πρωτοκόλλου στις αρμόδιες Ελληνικές αρχές. Η Συριακή πλευρά επανέλαβε τη σπουδαιότητα της ανανέωσης της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών και πρότεινε να συναφθεί η συμφωνία αυτή μεταξύ των αρμοδίων αρχών πολιτικής αεροπορίας αμφοτέρων των χωρών το συντομότερο δυνατό. Η Συριακή πλευρά πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας πορθμείων RΑRΑ μεταξύ των δύο χωρών, με την προοπτική να συμπεριληφθούν και άλλες χώρες. Η Ελληνική πλευρά υποσχέθηκε να διαβιβάσει την πρόταση αυτή στις αρμόδιες αρχές. ΓΕΩΡΓΙΑ Αμφότερες οι πλευρές εξέτασαν την τρέχουσα κατάσταση από πλευράς συνεργασίας στον γεωργικό τομέα και διερεύνησαν τους πιθανούς τρόπους και τα μέσα ανάπτυξής της. Επίσης συμφώνησαν να ενθαρρύνουν κάθε δυνατή μορφή συνεργασίας προς προώθηση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας. Επί πλέον, οι δύο πλευρές εξέτασαν τη δυνατότητα διεξαγωγής από κοινού εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η Συριακή πλευρά επανέλαβε τη σπουδαιότητα της προώθησης του διμερούς εμπορίου γεωργικών προϊόντων. Προς τούτο, η Συριακή πλευρά πρότεινε στην Ελληνική πλευρά να ανταλλάξουν καταλόγους εξαγώγιμων γεωργικών και ζωϊκών προϊόντων. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΔΟΙ & ΓΕΦΥΡΕΣ Αμφότερες οι πλευρές πρότειναν να υπογραφεί ένα Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ του Συριακού Υπουργείου Επικοινωνιών και του αρμόδιου Ελληνικού Υπουργείου, για την ανταλλαγή εμπειρίας, επισκέψεων, εκπαίδευσης προσωπικού, και τεχνικής βοήθειας μεταξύ αυτών στον τομέα των οδών και γεφυρών. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν να διερευνήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης του περιεχομένου του πρωτοκόλλου που υπογράφηκε το Μάρτιο του 2001 μεταξύ του Συριακού Υπουργείου Επικοινωνιών και του Ελληνικού Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Επίσης τόνισαν τη σπουδαιότητα της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της τεχνολογίας, και συμφώνησαν να αναπτύξουν αυτή τη συνεργασία μεταξύ τους. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των αρμοδίων αρχών αμφοτέρων των πλευρών, ειδικότερα στον τομέα της υλοποίησης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Αμφότερες οι πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την υπογραφή της Συμφωνίας Τουριστικής Συνεργασίας κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου της Μ.Δ.Ε., η οποία θα προσφέρει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για την ενίσχυση και ανάπτυξη των διμερών σχέσεων στον τομέα του τουρισμού. ΥΓΕΙΑ Οι δύο πλευρές εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για την ενίσχυση της συνεργασία τους στον τομέα της υγείας, και συμφώνησαν να προχωρήσουν στην υλοποίηση της Συμφωνίας για την Υγεία, η οποία υπογράφηκε μεταξύ των δύο χωρών στις 5 Ιανουαρίου 1995. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν στους ακόλουθους τομείς: -Πρωτοβάθμια Υγεία -Περιβάλλον και Μεταδοτικές Νόσοι -Αποκατάσταση και Εκπαίδευση Ειδικευμένων Ιατρών και Ειδικών Ιατρικής Τεχνολογίας -Φαρμακευτική Βιομηχανία και έλεγχος αυτής. Αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν ότι οι επόμενες συνεδριάσεις της Μ.Δ.Ε. θα διεξαχθούν στην Αθήνα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2004. Καταρτίστηκε εις διπλούν, στη Δαμασκό, στις 23 Φεβρουαρίου 2003. Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση Ελληνικής Δημοκρατίας της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ GΗΑSSΑΝ ΕL-RΙFΑΙ Υφυπουργός Εξωτερικών Υπουργός Οικονομίας & Εξωτερικού Εμπορίου (Υπογραφή) (Υπογραφή) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α’ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α’ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α’ 38),
  • το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής η οποία προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που έχει εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
  • το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,