ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/Φ.0544/4/ΑΣ587/Μ.5518

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-10-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της εβδόμης συνόδου της Μεικτής Ελληνο-τσεχικής επιτροπής για συνεργασία σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας μετά των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αυτού (Αθήνα, 18 Μαρτίου 2003).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της εβδόμης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-τσεχικής επιτροπής για συνεργασία σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας μετά των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αυτού, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 18 Μαρτίου 2003, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 17-18 Μαρτίου 2003 Την 17η - 18η Μαρτίου 2003 οι αντιπροσωπείες της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τσεχίας πραγματοποίησαν την 7η σύνοδο της Μικτής Επιτροπής τους στην Αθήνα, προκειμένου να οριστεί το Πρόγραμμα Εργασίας Διμερούς Συνεργασίας σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας γιά τα έτη 2002-2005. Επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Δρ. Δημήτριος Δενιόζος, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας. Επικεφαλής της Τσεχικής αντιπροσωπείας ήταν ο Ιng. Ρetr Κψenek, CSc., Διευθυντής του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Παιδείας, Νέας Γενιάς και Αθλητισμού. Η σύνθεση αμφοτέρων των αντιπροσωπειών δίνεται στο Παράρτημα Ι. Η ημερήσια διάταξη της συνόδου επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙ. Οι εργασίες της Μικτής Επιτροπής διεξήχθησαν σύμφωνα με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: Ι. Ενημέρωση γιά την πραγματική κατάσταση του εθνικού συστήματος Έρευνας & Ανάπτυξης από αμφότερες τις Πλευρές ΙΙ. Εξέταση του Προγράμματος Εργασίας που εγκρίθηκε από την 6η Σύνοδο της μικτής Επιτροπής (Πράγα 3 Νοεμβρίου 1999) ΙΙΙ. Έγκριση του Προγράμματος Εργασίας γιά τα έτη 2003-2005 ΙV. Οικονομικοί Όροι και Συμμετοχή στην Συνεργασία Ημερομηνία και τόπος της 8ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής. - - - - Ι. Ενημέρωση για την πραγματική κατάσταση του εθνικού συστήματος Έρευνας & Ανάπτυξης από αμφότερες τις Πλευρές Οι δύο Πλευρές αντάλλαξαν τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες γιά την Έρευνα & Ανάπτυξη στις χώρες τους και τόνισαν την σπουδαιότητα μίας ευρύτερης επιστημονικής συνεργασίας. Η Ελληνική Πλευρά καλωσορίζει την Δημοκρατία της Τσεχίας ως μελλοντικό πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημειώνει ότι το γεγονός θα συμβάλει στην υποστήριξη και ενθάρρυνση περαιτέρω επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας στο 6ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κοινές συνοδευτικές δραστηριότητες, ΕRΑ-Δίκτυα και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές κοινοπραξίες, κλπ. ΙΙ. Εξέταση του Προγράμματος Εργασίας που εγκρίθηκε από την 6η Σύνοδο της Μικτής Επιτροπής (Πράγα, 3 Νοεμβρίου 1999) Αμφότερες οι πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από την παρούσα Ελληνοτσεχική συνεργασία βάσει του Πρωτοκόλλου της 6ης συνόδου που υπεγράφη στην Πράγα την 3η Νοεμβρίου 1999. Η επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία επέφερε στενότερες σχέσεις μεταξύ των επιστημονικών ιδρυμάτων αμφοτέρων των χωρών το χρονικό διάστημα 2000-2001. Ο συνολικός αριθμός 27 εγκεκριμένων έργων αποτέλεσε μία ισχυρή βάση γιά την αμοιβαία συνεργασία. Τα αποτελέσματα όλων των εγκεκριμένων και υποστηριχθέντων έργων αξιολογήθηκαν βάσει των κανονισμών των αντίστοιχων χωρών. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας παρουσιάσθηκαν στα διεθνή εργαστήρια, διασκέψεις, και δημοσιεύθηκαν σε κοινά άρθρα σε διεθνή περιοδικά. Αμοιβαίες επισκέψεις των Τσέχων και Ελλήνων επιστημόνων στην συνεργαζόμενη χώρα οδήγησαν σε μεγάλο ενδιαφέρον γιά περαιτέρω συνεργασία και διευκόλυναν απευθείας επαφές μεταξύ των επιστημονικών ιδρυμάτων. ΙΙΙ. Έγκριση του Προγράμματος Εργασίας γιά τα έτη 2002-2005 1.Εγκεκριμένα έργα Αμφότερες οι Πλευρές αξιολόγησαν 55 κοινές υποβληθείσες προτάσεις από τις οποίες επελέγησαν 27. Αυτές δίνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Τα εγκεκριμένα έργα προέρχονται από τους ακόλουθους τομείς: Αστρονομία-Επιστήμες Διαστήματος, Επιστήμη Πολιτικών Μηχανικών, Ενέργεια, Επιστήμες Υγείας (περιλαμβανομένων μεταδοτικών νόσων), Υλικά, Δίκτυα Μεταφορών και Τηλεπικοινωνίες, Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη. Τα συνεργαζόμενα ιδρύματα παρουσιάζονται στον κατάλογο εγκεκριμένων έργων του Παραρτήματος ΙΙΙ. ΙV. Οικονομικοί Όροι και Συμμετοχή Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν επί των οικονομικών διατάξεων και διοικητικών διαδικασιών ως εξής: 1.Η αποστέλλουσα πλευρά θα καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου των επιστημόνων της. Η πλευρά υποδοχής θα καλύπτει το κόστος διαμονής και ημερήσιο επίδομα των επιστημόνων της αποστέλλουσας πλευράς. Ελλάδα Γιά βραχυπρόθεσμες επισκέψεις (μέχρι 10 ημέρες) η Ελληνική Πλευρά θα χρηματοδοτεί ημερήσιο επίδομα 90 Ευρώ. Η Ελληνική πλευρά προβλέπει την δυνατότητα επέκτασης ερευνητικών υποτροφιών σε επιλεγμένους Τσέχους ή Έλληνες επιστήμονες γιά χρονικό διάστημα μέχρι 3 μήνες. Στην περίπτωση αυτών των μακροπρόθεσμων επισκέψεων στην Ελλάδα το μηνιαίο επίδομα είναι 910 Ευρώ/μήνα. Δημοκρατία της Τσεχίας Η Τσεχική Πλευρά θα χρηματοδοτεί ημερήσιο επίδομα διαβίωσης 425 Τσεχικές Κορώνες, συν διαμονή, τόσο γιά βραχυπρόθεσμες όσο και γιά μακροπρόθεσμες επισκέψεις. Αμφότερα τα μέρη συμφώνησαν ότι η επείγουσα ασφάλιση υγείας των συμμετεχόντων επιστημόνων, περιλαμβανομένης ιατρικής φροντίδας ενόσω βρίσκονται σε αποστολή, πρέπει να καλύπτεται από τους συμμετέχοντες επιστήμονες ή τα Ιδρύματά τους. Με την ολοκλήρωση κάθε έργου, θα πρέπει να υποβάλλεται τελική έκθεση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με κανονισμούς αμφοτέρων των χωρών και βάσει του πόσο καλά επετεύχθησαν οι στόχοι που περιγράφονται στις προτάσεις γιά τα έργα. V. Ημερομηνία και τόπος της 8ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε διεξαγωγή της 8ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής στην Πράγα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2005. Η ακριβής ημερομηνία θα συμφωνηθεί από κοινού από τις δύο πλευρές. Σε περίπτωση που οι δύο πλευρές επιθυμούν να εξετάσουν την κατάσταση υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας, είναι δυνατόν να προταθεί και συμφωνηθεί μία ενδιάμεση σύνοδος. Το Πρόγραμμα Εργασίας θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος Πρωτοκόλλου. Έγινε στην Αθήνα, την 18η Μαρτίου 2003 στην Αγγλική γλώσσα σε δύο αντίτυπα, που αμφότερα είναι εξ ίσου γνήσια. Εκ μέρους του Εκ μέρους του Υπουργείου Υπουργείου Ανάπτυξης Παιδείας, Νέας Γενιάς & (ΓΓΕΤ) της Ελληνικής Αθλητισμού της Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Τσεχίας (υπογραφή) (υπογραφή) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΝΙΟΖΟΣ Ιng. Ρetr Κψenek, CSc Γενικός Γραμματέας Διευθυντής Τμήματος Διεθνούς Έρευνας και Τεχνολογίας Συνεργασίας σε Θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ελληνική Αντιπροσωπεία Δρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΝΙΟΖΟΣ Γενικός Γραμματέας Έρευ- νας & Τεχνολογίας Δρ ΑΓΝΗ ΣΠΗΛΙΩΤΗ Προϊσταμένη, Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας Ε & Τ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΣΘΑΝΑΙΟΥ Προϊσταμένη του Τμήματος Διμερών Σχέσεων ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ Συντονίστρια της Ελληνοτσεχικής Συνεργασίας Ε & Τ ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑΤΟΥ Γραμματέας, Τμήμα Διμερών Σχέσεων Τσεχική Αντιπροσωπεία Ιng. Ρetr Κψenek, Csc. Διευθυντής του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας σε Θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης Υπουργείο Παιδείας, Νέας Γενιάς και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Τσεχίας ΡhDr. Μarie Rοhliθkονα, Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας σε Θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Παιδείας, Νέας Γενιάς και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Τσεχίας Καθ. Jiψi Νiederle, DrSc., Πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Θεμάτων της Ακαδημίας Επιστημών της Δημοκρατίας της Τσεχίας Εξοχ. Κα Jana Βulenονα, Πρέσβειρα της Δημοκρατίας της Τσεχίας στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 7η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΤΣΕΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 17-18/3/2003 4ος όροφος, αίθουσα 412 Δευτέρα 17 Μαρτίου 2003 10:00-13:30 Συζήτηση και Επιλογή των Υποβληθεισών Προτάσεων 13:30-15:30 Γεύμα Εργασίας στο Εστιατόριο του Μουσείου Μπενάκη 15:30-17:00 Συζήτηση και Επιλογή των Υποβληθεισών Προτάσεων 21:00-23:00 Επίσημο Δείπνο στο Εστιατόριο Συμπόσιο Τρίτη 18 Μαρτίου 2003 10:30-12:00 Συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας κο Δ. Δενιόζο 12:00 Υπογραφή του Πρωτοκόλλου 13:00 Γεύμα στο ξενοδοχείο 14:00 Ελεύθερο απόγευμα 20:30 Δείπνο στο ξενοδοχείο Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας που υπογράφηκε στην Πράγα στις 4.7.1984 και κυρώθηκε με τον υπ αριθμ. 1661/1986 Νόμο, που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 186 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Α, της 28ης Νοεμβρίου 1986
  • Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του Ν. 1661/1986 με το οποίο τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επιτροπή εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών,
  • Τις διάταξες του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής η οποία προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που έχει εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1661 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1661 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία