ΑΠ.Φ.0544/ΑΣ 610/Μ. 5647 «Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μεικτής Επιτροπής επί θεμάτων Οδικών Μεταφορών Επιβατών και Εμπορευμάτων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σερβίας και Μαυροβουνίου» Βελιγράδι, 29.4.2004

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι δύο αντιπροσωπείες αντάλλαξαν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες των μεταφερομένων εμπορευμάτων, τον αριθμό των μεταφορών και τις χρησιμοποιηθείσες ποσοστώσεις αδειών. Η αντιπροσωπεία της Σερβίας και Μαυροβουνίου έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι μεταφορείς που προέρχονται από τη Σερβία και το Μαυροβούνιο συμμετέχουν με υψηλότερο ποσοστό στις διμερείς μεταφορές μεταξύ των δύο χωρών, ενώ στον τομέα των μεταφορών διέλευσης υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή εκ μέρους των Ελλήνων μεταφορέων.
Άρθρο 2
1.  
  Η αντιπροσωπεία της Ελληνικής Δημοκρατίας ζήτησε αύξηση των ποσοστώσεων αδειών του τομέα μεταφορών διέλευσης για τους μεταφορείς από την Ελληνική Δημοκρατία. Μετά από μία σε βάθος συζήτηση συμφωνήθηκαν οι ακόλουθες ποσοστώστεις αδειών: Για τους Έλληνες μεταφορείς: - 50.000 άδειες μεταφορών διέλευσης (16.000 χωρίς επιβάρυνση) - 8.000 άδειες διμερών μεταφορών με επιβάρυνση Για τους μεταφορείς της Σερβίας και Μαυροβουνίου: - 13.000 άδειες διμερών μεταφορών χωρίς επιβάρυνση - 15.000 άδειες μεταφορών μέσω λιμένων και τερματικών σταθμών (3.000 χωρίς επιβάρυνση) - 3.000 άδειες διέλευσης με επιβάρυνση - 150 άδειες για μεταφορές προς και από τρίτες χώρες χωρίς επιβάρυνση Οι δύο αντιπροσωπείες θα ενημερώνουν η μία την άλλη όσο το δυνατόν ταχύτερα σχετικά με τον αριθμό των αδειών από τις ανταλλαγείσες ποσοστώσεις οι οποίες θα ισχύουν χωρίς επιβάρυνση. Όσον αφορά τις άδειες διέλευσης για τους Έλληνες μεταφορείς η πλευρά της Σερβίας και Μαυροβουνίου θα παραδώσει τον αριθμό των αδειών οι οποίες θα ισχύουν χωρίς επιβάρυνση και επιπροσθέτως θα παραδώσει τον συμπληρωματικό συμφωνηθέντα αριθμό αδειών οι οποίες θα ισχύουν με επιβάρυνση. Και οι δύο πλευρές υποχρεούνται να ενημερώσουν τις αρμόδιες τελωνειακές τους αρχές σχετικά με τα ανωτέρω θέματα. Η Ελληνική αντιπροσωπεία γνωστοποίησε ότι όσον αφορά τις μεταφορές εμπορευμάτων υπερβάλλοντος βάρους (ονerweight transpοrt) τα οχήματα υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με ειδική άδεια εκδοθείσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σύμφωνα με την Συμφωνία καθώς και με άδεια που θα αφορά το δηλωθέν είδος της μεταφοράς εάν τούτο περιλαμβάνεται στο καθεστώς των αδειών. Η αντιπροσωπεία της Σερβίας και Μαυροβουνίου γνωστοποίησε στην Ελληνική πλευρά ότι υφίστανται δύο Υπουργεία που είναι αρμόδια για τις υποθέσεις μεταφορών στη Σερβία και το Μαυροβούνιο όταν πρόκειται για έκδοση αδειών για μεταφορά εμπορευμάτων υπερβάλλοντος βάρους κάθε ένα δε από αυτά τα Υπουργεία έχει αρμοδιότητα για το αντίστοιχο τμήμα της επικράτειάς του. Και τα δύο Υπουργεία τα οποία είναι αρμόδια για υποθέσεις μεταφορών στη Σερβία και το Μαυροβούνιο αναφέρονται στην Παράγραφο 4. Η αντιπροσωπεία της Σερβίας και του Μαυροβουνίου παρέθεσε τα προβλήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση μεταφορών σύμφωνα με την Σύμβαση ΤΙR στην Ελληνική επικράτεια όταν πρόκειται για μεταφορείς από την Σερβία και το Μαυροβούνιο. Η αντιπροσωπεία της Ελληνικής Δημοκρατίας εξακρίβωσε ότι η Σύμβαση ΤΙR υπάγεται στην δικαιοδοσία των τελωνειακών αρχών, δηλαδή στην δικαιοδοσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Μετά από επιστολή με εξηγήσεις την οποία το Σερβικό Υπουργείο Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων θα απευθύνει στο Ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και η Ελληνική πλευρά αποδέχθηκε ότι θα πληροφορήσει εγγράφως το δικό της Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τα παρατεθέντα προβλήματα και θα επισημάνει να υπάρξει απευθείας επαφή με το Σερβικό Εμπορικό Επιμελητήριο - Οργανισμό Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών. Η Ελληνική πλευρά εξακρίβωσε ότι όταν χρησιμοποιούνται οι άδειες ΕCΜΤ οι τελωνειακές αρχές της Σερβίας και του Μαυροβουνίου δεν σφραγίζουν το ημερολόγιο ταξιδίων (trips diary) ούτε των μεταφορέων από την Ελλάδα ούτε των μεταφορέων από την Σερβία και το Μαυροβούνιο. Η αντιπροσωπεία της Σερβίας και του Μαυροβουνίου ανέλαβε την υποχρέωση μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας επίλυσης του παρατεθέντος προβλήματος να αποστείλει επιστολή στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Η Πρεσβεία της Σερβίας και του Μαυροβουνίου βεβαίωσε την λήψη ακαταλλήλων αδειών και διαβεβαίωσε την Ελληνική πλευρά ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξετάσει την περίπτωση. Η Ελληνική αντιπροσωπεία επεσήμανε το πρόβλημα των Ελλήνων μεταφορέων που αφορά πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στα σημεία συνοριακών διελεύσεων εξ αιτίας των τελωνειακών διαδικασιών και των κτηνιατρικών και φυτο-υγειονομικών ελέγχων. Η αντιπροσωπεία της Σερβίας και του Μαυροβουνίου θα ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τα ανωτέρω θέματα και θα επιζητήσει επίλυση αυτού του προβλήματος.
Άρθρο 3
1.  
  Οι δύο αντιπροσωπείες εξακρίβωσαν ότι οι έκτακτες γραμμές μεταφοράς επιβατών πραγματοποιούνται τη στιγμή αυτή χωρίς σοβαρά προβλήματα. Η αντιπροσωπεία της Σερβίας και του Μαυροβουνίου γνωστοποίησε στην Ελληνική αντιπροσωπεία ότι κατά την διάρκεια της επιτελέσεως τακτικών μεταφορών επιβατών στην επικράτεια της Σερβίας και του Μαυροβουνίου είναι απαραίτητο η πρωτότυπη άδεια να έχει βεβαιωμένα συνημμένα (χρονοδιάγραμμα και σχέδιο δρομολογίου καθώς και τιμοκατάλογο στην περίπτωση διμερών μεταφορών). Αυτός είναι ο λόγος που είναι ανάγκη κατά την υποβολή της αιτήσεως για την έκδοση αδειών για τακτικές μεταφορές επιβατών να δηλώνεται ο αναγκαίος αριθμός αντιτύπων των αδειών. Οι δύο αντιπροσωπείες θα απευθύνουν τα αιτήματα στις τελωνειακές αρχές των αντιστοίχων χωρών τους για να δοθεί προτεραιότητα στις συνοριακές διελεύσεις ιδιαίτερα στην περίπτωση των τακτικών επιβατικών μεταφορών. Η αντιπροσωπεία της Σερβίας και του Μαυροβουνίου γνωστοποίησε στην Ελληνική πλευρά ότι υφίστανται δύο Υπουργεία στη Σερβία και το Μαυροβούνιο που έχουν αρμοδιότητα για θέματα υποθέσεων μεταφορών όταν πρόκειται για έκδοση αδειών για τακτικές μεταφορές, έκαστο δε Υπουργείο είναι αρμόδιο για την αντίστοιχη επικράτειά του. Εάν η μεταφορά επιτελείται μέσω της επικράτειας της άλλης Δημοκρατίας το αρμόδιο Υπουργείο εκδίδει την συγκατάθεσή του.
Άρθρο 4
1.  
  Η αντιπροσωπεία της Σερβίας και του Μαυροβουνίου γνωστοποίησε στην Ελληνική πλευρά ότι η Σερβία και το Μαυροβούνιο καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για την διευθέτηση του Διαδρόμου Χ έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει τον αναγκαίο φόρτο των μεταφορών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα γνωστοποιήσουν η μία στην άλλη το ποσόν των επιβαρύνσεων των χρηστών και επίσης τον τρόπο κατά τον οποίο υπολογίζονται αυτές οι επιβαρύνσεις. Συμφωνήθηκε επίσης ότι θα ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με το ποσόν των διοδίων σύμφωνα με το δρομολόγιο. Τα Υπουργεία τα οποία είναι αρμόδια για θέματα μεταφορών της Σερβίας και του Μαυροβουνίου είναι τα εξής: Υπουργείο Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων Τομέας Οδικών Μεταφορών Τμήμα Διεθνών Μεταφορών Διεύθυνση: 22-26 Νemanjina Str. 11000 Βελιγράδι, Δημοκρατία της Σερβίας ΚαιΥπουργείο Ναυτιλίας και Μεταφορών Ζgrada Vektre (Κτίριο Vektra) 81000 Ροdgοrica, Δημοκρατία του Μαυροβουνίου Οι δύο πλευρές εξακρίβωσαν ότι αναφορικά με τις οδικές μεταφορές η Συμφωνία η οποία υπεγράφη από την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ισχύει και ότι για την εκτέλεση των διατάξεων της ανωτέρω Συμφωνίας τα δύο Υπουργεία στο Βελιγράδι και την Ροdgοrica εξουσιοδοτούνται για λογαριασμό της πλευράς της Σερβίας και της πλευράς του Μαυροβουνίου αντιστοίχως. Η αντιπροσωπεία της Σερβίας και του Μαυροβουνίου γνωστοποίησε στην Ελληνική πλευρά τις προσπάθειες για την ενσωμάτωση του Σερβικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Εγγυητική Αλυσίδα ΑΤΑ κατά την προσεχή διάσκεψη της WΑΤΑC η οποία θα λάβει χώρα την 6η και 7η Μαΐου 2004 στην Ρώμη και η Ελληνική πλευρά επιβεβαίωσε την ετοιμότητά της να υποστηρίξει αυτή την ενσωμάτωση. Η αντιπροσωπεία της Σερβίας και του Μαυροβουνίου επεσήμανε ότι η διαδικασία έκδοσης και η περίοδος ισχύος των θεωρήσεων (νisa) για οδηγούς αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο πρόβλημα για τους μεταφορείς από τη Σερβία και το Μαυροβούνιο και ότι επαυξάνει τα άμεσα και τα έμμεσα μεταφορικά τους έξοδα. Η Ελληνική αντιπροσωπεία τόνισε ότι η διαδικασία και το κόστος εκδόσεως θεωρήσεων (νisa) βρίσκεται σε συμφωνία με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός αυτού του πλαισίου και λαμβάνοντας υπόψιν το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων οι Ελληνικές αρχές δεν φείδονται ουδεμιάς προσπάθειας για την αντιμετώπιση των πιθανών δυσκολιών. Οι διαπραγματεύσεις έλαβαν χώρα σε φιλική ατμόσφαιρα και με την ευκαιρία αυτή η Ελληνική πλευρά προσεκάλεσε την αντιπροσωπεία της Σερβίας και του Μαυροβουνίου για την διεξαγωγή της επόμενης διασκέψεως που θα λάβει στην Αθήνα το 2005 η δε σχετική ημερομηνία της διασκέψεως θα συμφωνηθεί διμερώς αργότερα. Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα στην Αγγλική γλώσσα. Βελιγράδι 29 Απριλίου 2004 Για την αντιπροσωπεία της Σερβίας και του Μαυροβουνίου (Υπογραφή)Dr. Βranimir Ujdur Για την Ελληνική αντιπροσωπεία (Υπογραφή)ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ Αντιπροσωπεία Σερβίας και Μαυροβουνίου: Dr. Βranimir Ujdur Υφυπουργός, Υπουργείο Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων της Δημοκρατίας της Σερβίας, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας Νebοjsa Jeνtic Τμηματάρχης, Υπουργείο Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων της Δημοκρατίας της Σερβίας, μέλος της αντιπροσωπείας Vesna Jankονic Σύμβουλος, Υπουργείο Ναυτιλίας και Μεταφορών της Δημοκρατίας της Μαυροβουνίου, μέλος της αντιπροσωπείας Dankο Βjelοbaba Σύμβουλος, Υπουργείο Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων της Δημοκρατίας της Σερβίας, μέλος της αντιπροσωπείας Βοjan Μiljkονic Τεχνικός Υπεύθυνος, Υπουργείο Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων της Δημοκρατίας της Σερβίας, μέλος της αντιπροσωπείας Vesna Μihailονic Τεχνικός Υπεύθυνος, Υπουργείο Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων της Δημοκρατίας της Σερβίας, μέλος της αντιπροσωπείας Damir Ledencan Τεχνικός Υπεύθυνος, Υπουργείο Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων της Δημοκρατίας της Σερβίας, μέλος της αντιπροσωπείας Μilutin Raiceνic Τεχνικός Υπεύθυνος, Υπουργείο Ναυτιλίας και Μεταφορών της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, μέλος της αντιπροσωπείας Ljubinka Μiljanονic Εμπορικό Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της Σερβίας, μέλος της αντιπροσωπείας Dragan Stοjanονic Σύνδεσμος Διεθνών Οδικών Μεταφορέων (Ιnternatiοnal Τranspοrt) - Βελιγράδι, μέλος της αντιπροσωπείας Jasmina Djekic ΜεταφράστριαΕλληνική αντιπροσωπεία ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ, Διευθυντής, Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών, Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών, μέλος της αντιπροσωπείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΛΗΣ Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών, μέλος της αντιπροσωπείας ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΖΩΗ Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, μέλος της αντιπροσωπείας ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΡΑΤΖΗΣ Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πρώτος Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, μέλος της αντιπροσωπείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ Πρόεδρος ΟΦΑΕ, μέλος της αντιπροσωπείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑΜΟΣ Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Λεωφορείων, μέλος της αντιπροσωπείας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • τις διατάξεις του άρθρου 22 της Συμφωνίας για διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων Ελλάδος - Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας που υπεγράφη στο Βελιγράδι την 9.5.2002 και κυρώθηκε με τον Ν. 3225 (ΦΕΚ 22/Α΄/2.1.2004) με τις οποίες συνιστάται Μεικτή Ελληνογιουγκοσλαβική Επιτροπή Οδικών Μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων,
 • το άρθρο δεύτερο του κυρωτικού Νόμου 3225/2004 (ΦΕΚ 22/Α΄/2.1.2004) για διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων Ελλάδος - Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας με το οποίο ορίζεται ότι τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 22 της Σύμφωνη εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών,
 • τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγρ.2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38),
 • το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής η οποία προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που έχει εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
 • το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,