ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/1/09.06.2004

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-06-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-06-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-06-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της αλλοδαπής τράπεζας «Βanque Cantοnale Vaudοise», με έδρα τη Λωζάννη. (Συνεδρίαση 174/17.5.2004, θέμα 3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να ανακαλέσει, από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας «Βanque Cantοnale Vaudοise», με έδρα τη Λωζάννη, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 570/2/22.2.1996. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας
  • το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
  • τις διατάξεις του Α.Ν. 1665/1951, περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών όπως ισχύει,
  • την απόφ ΕΝΠΘ 570/2/2221996, με την οποία είχε εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα Γραφείου Αντιπροσωπείας της τράπεζας «Βanque Cantοnale Vaudοise», που εδρεύει στη Λωζάννη,
  • την από 25.3.2004 (ΑΠ 2569) αίτηση της ως άνω αλλοδαπής τράπεζας, με την οποία ζητεί την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της στην Αθήνα,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία