ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/2/27.01.2004

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-01-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-01-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-01-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη 2 της 22.1.2004 Παραχώρηση, δωρεάν κατά κυριότητα, στο Δήμο Αιανής Ν. Κοζάνης, κοινόχρηστης έκτασης 115 στρεμμάτων τον 1207 ιβ Χέρσου Κοινού του αγροκτήματος Αιανής, Οριστικής Διανομής έτους 1940, με σκοπό τη δημιουργία αθλητικού κέντρου. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Παραχωρεί, δωρεάν κατά κυριότητα, στο Δήμο Αιανής Ν. Κοζάνης, κοινόχρηστη έκταση 115 στρεμμάτων, που εμπίπτει στο 1207 ιβ Χέρσο Κοινό του αγροκτήματος Αιανής, Οριστικής Διανομής έτους 1940, όπως αυτή απεικονίζεται με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, Α, στο, με κλίμακα 1:1000, τοπογραφικό διάγραμμα που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τοπογραφικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης Βουχάρα, με σκοπό τη δημιουργία Αθλητικού Κέντρου. Το προς δημιουργία Αθλητικό Κέντρο δεν κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (άρθρο 3 του Ν. 2160/1993 ΦΕΚ 118Α~). Η παραχώρηση θα ανακληθεί εφόσον δεν πραγματοποιηθεί ο παραπάνω σκοπός εντός ευλόγου χρόνου. Η Πράξη αυτή με το προσαρτώμενο διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 994/1979 «περί ρυθμίσεως θεμάτων και διαθέσεως των αποστραγγισθεισών γαιών ελών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α~ 279),
  • την 4256/2.12.2003 εισήγηση του Υπουργού Γεωργίας, που αφορά την παραχώρηση, δωρεάν κατά κυριότητα, στο Δήμο Αιανής Ν. Κοζάνης, κοινόχρηστης έκτασης 115 στρεμμάτων του 1207 ιβ Χέρσου Κοινού του αγροκτήματος Αιανής, Οριστικής Διανομής έτους 1940, με σκοπό τη δημιουργία αθλητικού κέντρου και
  • τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/994 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/994 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία