Έγκριση του Πρωτοκόλλου δεύτερης Συνάντησης της Μεικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής για Οικονομική και Τεχνολογική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-Γεωργίας (Τιφλίδα, 28.10.2004)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο το Πρωτόκολλο δεύτερης Συνάντησης της Μεικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ Ελλάδος-Γεωργίας, που υπογράφηκε στην Τιφλίδα στις 28 Οκτωβρίου 2004, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟτης 2ης Συνάντησης της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής γιά Οικονομική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Γεωργίας. 28 Οκτωβρίου 2004, Τιφλίδα, Γεωργία. Η 2η Συνάντηση της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής γιά Οικονομική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Γεωργίας έλαβε χώρα στην Τιφλίδα την 28η Οκτωβρίου 2004 σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας περί Οικονομικής Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών το 1995. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, Ευριπίδης Στυλιανίδης, ήταν επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας. Η Υπουργός της Γεωργίας γιά την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Τamar Βeruchashνili, ήταν επικεφαλής της Γεωργιανής Αντιπροσωπείας. Η Ημερήσια Διάταξη της Συνάντησης και ο Κατάλογος Συμμετεχόντων αμφοτέρων των αντιπροσωπειών επισυνάπτονται στο παρόν Πρωτόκολλο ως Παραρτήματα Ι και ΙΙ, αντίστοιχα. Η συνάντηση της Μικτής Οικονομικής Επιτροπής διεξήχθη σε ατμόσφαιρα αμοιβαίας κατανόησης και παραδοσιακής φιλίας. Αναφορικώς προς την Ημερήσια Διάταξη, οι δύο πλευρές επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα θέματα. Οι δύο πλευρές ανασκόπησαν την τρέχουσα κατάσταση διμερούς εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας και δήλωσαν την σημασία των συνεχών οικονομικών μεταρρυθμίσεων στην Γεωργία γιά ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Προς τούτο, οι δύο πλευρές τόνισαν την εξαιρετική σημασία της συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Γεωργίας. Τα μέρη εξέφρασαν ενδιαφέρον γιά την διοργάνωση Επιχειρηματικών Φόρα σε ετήσια βάση στην Ελλάδα και την Γεωργία. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Γεωργίας θα εργαστούν ενεργώς πάνω στο θέμα αυτό. Το πρώτο φόρουμ θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο 2005 κατά την διάρκεια επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Γεωργίας στην Ελλάδα. Οι δύο πλευρές επίσης σημείωσαν με ικανοποίηση ότι παράταση της περιόδου εξόφλησης της πιστωτικής διευκόλυνσης γιά την Γεωργία θα συνέβαλε στην προώθηση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι περαιτέρω βήματα θα βασίζοναι στην συμφωνία που ήδη έχουν συνάψει τα δύο μέρη. Τα μέρη εξέτασαν το υφιστάμενο επίπεδο συνεργασίας στις ακόλουθες σφαίρες προτεραιότητας: γεωργία, τουρισμός, ενέργεια, τραπεζιτική, μεταφορές και επικοινωνίες. Τα μέρη δήλωσαν ότι η ένταξη της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (Εurοpean Νeighbοrhοοd Ροlicy -ΕΝΡ) δημιουργεί νέες ευκαιρίες γιά συνεργασία και πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως γιά την ενίσχυση πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δεσμών μεταξύ των χωρών. Αμφότερα τα μέρη, ως κράτη-μέλη του ΒSΕC, τόνισαν την σημασία της συνεργασίας εντός της ευρύτερης περιοχής του Ευξείνου Πόντου και δήλωσαν την ανάγκη εκμετάλλευσης της δυναμικής αυτής της συνεργασίας στα πλαίσια της ΕΝΡ, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών. Η Γεωργιανή πλευρά εξέφρασε ευγνωμοσύνη γιά την τεχνική και οικονομική βοήθεια που παρασχέθηκε από την Ελληνική πλευρά κατά τα προηγούμενα έτη, ιδιαίτερα στον τομέα της Άμυνας με έμφαση στην αναδιοργάνωση του Γεωργιανού Πολεμικού Ναυτικού. Δηλώθηκε ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Βοήθεια είχε φθάσει τα 12,17 εκατομμύρια Ευρώ κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1999-2003 περιλαμβανομένης ανθρωπιστικής βοήθειας, ιατρικής βοήθειας και υποτροφιών. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Βοήθεια γιά το 2004 θα ανέλθει σε 2 εκατομμύρια Ευρώ περίπου. Επιπλέον, ποσό 300.000 Ευρώ ανακοινώθηκε ως πρόσθετο αναπτυξιακό βοήθημα. Τα μέρη συζήτησαν εκπαιδευτικές ευκαιρίες γιά Γεωργιανούς ειδήμονες στην Ελλάδα. Η Γεωργιανή πλευρά ζήτησε από την Ελληνική πλευρά να επαναληφθούν σεμινάρια και επιχειρησιακές συναντήσεις, ιδιαίτερα στους τομείς των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τουρισμού, που προσφέρονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) και το Ελληνικό Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης αντίστοιχα. Στον κλάδο της υγείας, η Ελληνική πλευρά πρότεινε την ίδρυση Κέντρου Προγεννητικής Εξέτασης και εμβρυικής ιατρικής στην Γεωργία, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Εμβρυϊκής Ιατρικής (Fοetal Μedicine Fοundatiοn) του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, στην συνάντηση σημειώθηκε επίσης η σημασία της πραγματοποίησης του προγράμματος που προβλέπει την παράδοση του ιατρικού εξοπλισμού γιά το Γεωργιανό Ιατρικό Κέντρο γιά την Μητέρα και το Παιδί. Τα μέρη συζήτησαν τα προβλήματα των Ελληνικών εταιρειών, που είχαν επενδύσει στη Γεωργία, ειδικότερα ΟΤΕ Ιnternatiοnal, ΕΚΟ-GΕΟRGΙΑ, RUSVΑR ΗΟLDΙΝGS Β.V., S&Β; Ιndustrial Μinerals S.Α.. Εκπρόσωποι των ανωτέρω εταιρειών συμμετείχαν στην συνάντηση της Επιτροπής και είχαν συζητήσεις με αρμόδιους αξιωματούχους της Γεωργίας. Δηλώθηκε ότι στα πλαίσια της εθνικής νομοθεσίας, η Γεωργιανή πλευρά θα λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα γιά επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων. Η Γεωργιανή πλευρά εξέφρασε την ικανοποίησή της αναφορικώς προς την πρόθεση της Ελληνικά Πετρέλαια να εξετάσει δυνατότητες γιά επανάληψη λειτουργιών στην Γεωργία. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η 3η Σύνοδος της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής θα λάβει χώρα στην Αθήνα. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί διά της διπλωματικής οδού. Έγινε στην Τιφλίδα, την 28η Οκτωβρίου 2004, σε δύο πρωτότυπα στην Αγγλική γλώσσα, που αμφότερα είναι εξ ίσου γνήσια. Για την κυβέρνηση της Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Γεωργίας (υπογραφή) (υπογραφή)Ευριπίδης Στυλιανίδης Τamar Βeruchashνili Υφυπουργός Εξωτερικών Υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 2η Σύνοδος της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής γιά Οικονομική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γεωργίας. 28 Οκτωβρίου 2004, Τιφλίδα, Γεωργία Κατάλογος Συμμετεχόντων Ελληνική Αντιπροσωπεία Ευριπίδης Στυλιανίδης, Υφυπουργός Εξωτερικών Σπυρίδων Γεωργιλές, Πληρεξούσιος Υπουργός, Διευθυντής του Οικονομικού Τμήματος, ΥΠΕΞ Σταμάτης Μηλίγγος, Διευθυντής, Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας Ανάπτυξης, ΥΠΕΞ Παναγιώτης Παπαναστασίου, Οικονομικός και Εμπορικός Δεύτερος Σύμβουλος, Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού, ΥΠΕΞ Γεώργιος Πανδρεμένος, Ειδικός Σύμβουλος Υφυπουργού, ΥΠΕΞ Μαρίκα Καραγιάννη, Ειδική Σύμβουλος Υφυπουργού, ΥΠΕΞ Χρήστος Κρεμμύδας, Ειδικός Σύμβουλος, Γραφείο Τύπου Υφυπουργού, ΥΠΕΞ Σαράντης Μοσχοβής, Οικονομικός και Εμπορικός Πρώτος Γραμματέας, Οικονομικό Τμήμα, ΥΠΕΞ Μαρία Τριανταφύλλου, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας Γεώργιος Προυσανίδης, Νομικός Σύμβουλος, Rusνar Ηοldings Β.V. Μιχαήλ Μυριάνθης, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Αθανάσιος Κεφαλάς, Διευθυντής Παραγωγής της S&Β; Οres Μining Cο Ευάγγελος Σταματούκος, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Ιnternatiοnal) Ιωάννης Πιλίνης, Διευθυντής του Καταστήματος Τιφλίδος της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΙΦΛΙΔΑ Α.Υ. Κωνσταντίνα Μαυροσκελίδου, Πρέσβης Δημήτριος Τρανός, Σύμβουλος Πρεσβείας Αδάμ Τριανταφύλλου, Δεύτερος Σύμβουλος Εμπορικών και Οικονομικών Θεμάτων Μαγδαληνή Κιριάδου, Διερμηνέας ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Τamar Βeruchashνili, Υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Γεωργίας, Πρόεδρος της Επιτροπής Μikheil Ukleba, Υφυπουργός Εξωτερικών της Γεωργίας, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Ζνiad Chumburidze, Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης της Γεωργίας στην Ελληνική Δημοκρατία Daνid Αmaglοbeli, Υφυπουργός Οικονομικών της Γεωργίας Ρaata Gaprindashνili, Πρώτος Υφυπουργός Άμυνας της Γεωργίας Εkaterine Gureshidze, Πρώτη Υφυπουργός Δικαιοσύνης της Γεωργίας Αlexandre Κhetaguri, Υφυπουργός Ενέργειας της Γεωργίας Τamar Κονziridze, Υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης της Γεωργίας Jemal Ιnaishνili, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Γεωργίας Τeimuraz Samadashνili, Υφυπουργός Παιδείας και Επιστημών της Γεωργίας Τamaz Τkhelidze, Υφυπουργός Γεωργίας της Γεωργίας Shalνa Ζhοrdania, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Διεύθυνσης Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών της Γεωργίας Dursun Τsintsadze, Πρόεδρος της Διοίκησης Θαλάσσιων Μεταφορών της Γεωργίας Νikοlοz Vacheishνili, Υφυπουργός Πολιτισμού, Διατήρησης Μνημείων και Αθλητισμού της Γεωργίας Εkaterine Εdiberidze, Πρώτος Υφυπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος και Οικονομικών Πόρων της Γεωργίας Τamar Τchintcharauli, Αναπλ. Διευθύντρια Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Υπουργείο Εξωτερικών της Γεωργίας, Γραμματέας της Επιτροπής Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία