ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/Φ.0544/ΑΣ149/Μ.5710

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-04-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-04-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-04-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση της δια ρηματικών διακοινώσεων παρατάσεως μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005 του Εκτελεστικού Προγράμματος μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τα έτη 2002-2003 και 2004 (Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2005 και 3 Φεβρουαρίου 2005).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχουν και στο σύνολό τους τις υπ αριθμ. 5/2/4/92/17.1.2005 και Ε1 D.F.3436.4/2/ΑS174/3.2.2005 ρηματικές διακοινώσεις που αντηλλάγησαν στην Αθήνα στις 17 Ιανουαρίου 2005 και 3 Φεβρουαρίου 2005 μεταξύ της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Ε1 Διεύθυνσης Μορφωτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών αντίστοιχα, με τις οποίες συμφωνήθηκε η παράταση ισχύος του Εκτελεστικού Προγράμματος μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Χωρών που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 29.11.2001, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 5/2/4/92) ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Πρεσβεία της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου παρουσιάζει τους χαιρετισμούς της προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και με αναφορά στο άρθρο 44 του Εκτελεστικού Προγράμματος Πολιτιστικής Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ των Κυβερνήσεων Αιγύπτου και Ελλάδος την 29η Νοεμβρίου 2001 που δηλώνει ότι το πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2004 η Πρεσβεία έχει την τιμή να πληροφορήσει το σεβαστό Υπουργείο ότι το Αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών προτείνει να παρατείνει την επιβολή του προαναφερθέντος προγράμματος έως καινούριο Εκτελεστικό Πρόγραμμα να υπογραφεί και από τα δύο μέρη. Η Πρεσβεία θα εκτιμούσε ιδιαίτερα εάν ενημερωνόταν με την απάντηση της Ελληνικής πλευράς ως προς την πρόταση αυτή. Η Πρεσβεία Αραβικής Δημοκρατίας Αιγύπτου δράττεται της ευκαιρίας για να ανανεώσει προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας τις διαβεβαιώσεις της υψηλής εκτίμησης. Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε1 Τμήμα Πολιτιστικών Υποθέσεων Υπουργείο Εξωτερικών Ε1 D.F. 3436.4/2/ΑS 174 ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Υπουργείο Εξωτερικών παρουσιάζει τους χαιρετισμούς του προς την Πρεσβεία Αραβικής Δημοκρατίας Αιγύπτου και σε αναφορά με την ρηματική διακοίνωση με αριθμό 5-2-4 (2) με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 2005, που αφορά την παράταση του Διμερούς Εκτελεστικού Προγράμματος Πολιτιστικής Συνεργασίας που υπογράφηκε στην Αθήνα την 29η Νοεμβρίου 2001 έχει την τιμή να πληροφορήσει την Πρεσβεία ότι η ελληνική πλευρά αποδέχεται την πρόταση της Πρεσβείας για παράταση της εγκυρότητας του προαναφερθέντος Προγράμματος έως την 31η Δεκεμβρίου 2005. Το Υπουργείο Εξωτερικών δράττεται της ευκαιρίας για να ανανεώσει προς την Πρεσβεία Αραβικής Δημοκρατίας Αιγύπτου τις διαβεβαιώσεις του υψηλής εκτίμησης. Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Απριλίου 2005 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΥΠ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Φ. ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Αριθ. Φ. 0544/ΑΣ 1063/Μ.5685 (4) Έγκριση της δια ρηματικών διακοινώσεων συναφθείσης Συμφωνίας παρατάσεως μέχρι 31.12.2006 του Μορφωτικού και Εκπαιδευτικού Προγράμματος μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αργεντινής (Αθήνα, 7.10.2004-25.11.2004). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΠΛ. ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις της Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας-Αργεντινής που υπεγράφη στο Μπουένος Άϊρες, στις 14.9.1972 και κυρώθηκε με το Ν. 592/1977 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 155/Α/7.6.1977. 2.Το περιεχόμενο του Μορφωτικού και Εκπαιδευτικού Προγράμματος μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αργεντινής για τα έτη 1999-2002 που υπογράφηκε στο Μπουένος Άϊρες στις 3 Νοεμβρίου 1999 και το οποίο εγκρίθηκε από την Χώρα μας με την υπ αριθμ. 0544/2/ΑΣ927-Μ.5057 της 30 Μαΐου 2000 κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 144 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 23 Ιουνίου 2000. 3.Το περιεχόμενο των υπό έγκριση ρηματικών διακοινώσεων της υπ αριθμ. Ε1.D.F.4616.4/2/ΑS1838-7.10.2004 και της υπ αριθμ. ΜΝΕG Νο: 70/04-25.11.2004 που αντηλλάγησαν στην Αθήνα μεταξύ της Ε1 Δ/νσης Μορφωτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Αργεντινής αντίστοιχα, βάσει των οποίων η ισχύς του Μορφωτικού και Εκπαιδευτικού Προγράμματος μεταξύ των δύο Χωρών που υπογράφηκε στο Μπουένος Άϊρες στις 3 Νοεμβρίου 1999, παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2006. 4.τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38). 5.την υπ αριθμ. 133/24.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού με την οποία ανατέθηκε η άσκηση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Φάνη Πάλλη - Πετραλιά και στους Υφυπουργούς Γιώργο Ορφανό και Πέτρο Τατούλη (ΦΕΚ 527/24.3.2004, τεύχος Β΄ και 558/2.4.2004, τεύχος Β΄). 6.Το γεγονός ότι εκ του περιεχομένου των υπό έγκριση ρηματικών διακοινώσεων δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 7.Το περιεχόμενο των υπό έγκριση ρηματικών διακοινώσεων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο τους τις ρηματικές διακοινώσεις υπ αριθμ. Ε1.D.F.4616.4/2/ΑS1838-7.10.2004 και ΜΝΕG Νο: 70/04-25.11.2004 που αντηλλάγησαν στην Αθήνα μεταξύ της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Αργεντινής και της Ε1 Δ/νσης Μορφωτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 7 Οκτωβρίου 2004 και 25 Νοεμβρίου 2004 αντίστοιχα, με τις οποίες συμφωνήθηκε η παράταση ισχύος του Μορφωτικού και Εκπαιδευτικού Προγράμματος μεταξύ των δύο Χωρών που υπογράφηκε στο Μπουένος Άιρες στις 3 Νοεμβρίου 1999, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Νο Φ09318/7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ε1 Διεύθυνση Πολιτιστικών Υποθέσεων Ε1 Δ.Φ.4616.4/2/ΑΣ 1838 ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας χαιρετίζει την Πρεσβεία της Αργεντινής και, αναφορικά με το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Πρόγραμμα μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αργεντινής, το οποίο υπεγράφη στο Μπουένος Άιρες στις 3 Νοεμβρίου 1999 και το οποίο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2004, έχει την τιμή να προτείνει, σύμφωνα με την παράγραφο 34 του ανωτέρω Προγράμματος, την παράταση της διάρκειάς του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα ήθελε να λάβει την επίσημη συμφωνία της Πρεσβείας, αν γίνει αποδεκτή η ελληνική πρόταση σχετικά με την παράταση του Προγράμματος, και δράττεται της ευκαιρίας να εκφράσει εκ νέου την υψηλή εκτίμησή του προς την Πρεσβεία της Αργεντινής. Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2004 Νο.Φ09318/7112 Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Αργεντινής ΜΝΕG Νο.70/04 Η Πρεσβεία της Αργεντινής χαιρετίζει το Υπουργείο Εξωτερικών - Ε1 Διεύθυνση Πολιτιστικών Υποθέσεων - και, αναφορικά με τη Ρηματική Διακοίνωση Ε1 Δ.Φ. 4616.4/2/ΑΣ 1838, έχει την τιμή να ενημερώσει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αργεντινής συμφώνησε σχετικά με την παράταση της διάρκειας του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Προγράμματος μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αργεντινής και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο υπεγράφη στο Μπουένος Άιρες στις 3 Νοεμβρίου 1999 και το οποίο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2004, σύμφωνα με την παράγραφο 34 του ανωτέρω Προγράμματος, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006. Η Πρεσβεία της Αργεντινής δράττεται της ευκαιρίας να εκφράσει εκ νέου την υψηλή εκτίμησή της προς το Υπουργείο Εξωτερικών - Ε1 Διεύθυνση Πολιτιστικών Υποθέσεων. Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2004 Σφραγίδα της Πρεσβείας Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Απριλίου 2005 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΝΑΠ. ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Φ. ΠΑΛΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΙΑ Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 0546/ΑΣ281/Μ. 5661 (5) Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος αναφορικά με την ένταξη της Ελλάδας στη Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και τους συναφείς όρους και προϋποθέσεις (Παρίσι, 19 Ιουλίου 2004). Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος αναφορικά με την ένταξη της Ελλάδας στη Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και τους συναφείς όρους και προϋποθέσεις που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 19 Ιουλίου 2004 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον υπ αριθμ. 3308/2005 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 21 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 1ης Φεβρουαρίου 2005, τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 αυτής, την 9η Μαρτίου 2005.
  • Τις διατάξεις της Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου, η οποία υπογράφηκε στο Κάιρο στις 4.9.1956 και κυρώθηκε με τον υπ αριθμ. 3705/ 1957 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 103 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄, της 12.6.1957.
  • Το περιεχόμενο του Εκτελεστικού Προγράμματος μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τα έτη 2002-2003 και 2004 που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 29.11.2001 και εγκρίθηκε με την από 21 Αυγούστου 2002 κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ210/Α/ 10.9.2002.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του Νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 138).
  • Την υπ αριθμ. 33/24.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού με την οποία ανατέθηκε η άσκηση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Φ. Πάλλη - Πετραλιά και στους Υφυπουργούς Γ. Ορφανό και Π. Τατούλη (ΦΕΚ 527/24.3.2004, Τεύχος Β΄ και 558/2.4.2004, Τεύχος Β΄).
  • Το περιεχόμενο των υπό έγκριση ρηματικών διακοινώσεων υπ αριθμ. 5/2/4/92/17.1.2005 και Ε1 D.F.3436.4/2/ΑS 174/3.2.2005 που αντηλλάγησαν στην Αθήνα μεταξύ της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Ε1 Διεύθυνσης Μορφωτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών αντίστοιχα, βάσει των οποίων η ισχύς του Εκτελεστικού Προγράμματος μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Χωρών που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 29.11.2001, παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2005.
  • Το γεγονός ότι εκ του περιεχομένου των υπό έγκριση ρηματικών διακοινώσεων δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο των υπό έγκριση ρηματικών διακοινώσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/33 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία