ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/Φ.0544/ΑΣ340/Μ.5720

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-07-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-07-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-06-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Προγράμματος Συνεργασίας στον τομέα της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Χιλής για τα έτη 2005, 2006 και 2007.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα προωθήσουν την συνεργασία στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Με αυτό τον στόχο, θα ανταλλάξουν έναν αρμόδιο αξιωματούχο επί θεμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για χρονική περίοδο μέχρι 8 ημερών, έτσι ώστε να καθορίσουν την μελλοντική συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης των δύο χωρών. Οι Συμβαλλόμενοι θα προωθήσουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων τους και των άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
Άρθρο 2
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα παροτρύνουν τα Πανεπιστήμιά τους και τα άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ώστε να συμμετάσχουν σε διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και άλλες δραστηριότητες που πρόκειται να οργανωθούν στις δύο χώρες
Άρθρο 3
1.  
  Η Ελληνική Συμβαλλόμενη Πλευρά πληροφορεί την Χιλιανή Συμβαλλόμενη Πλευρά ότι, μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης του προγράμματος ενίσχυσης, θα εξετάσει την δυνατότητα παροχής υποτροφιών σε Χιλιανούς σπουδαστές για μεταπτυχιακές σπουδές ή μεταδιδακτορική έρευνα, καθώς και για θερινά τμήματα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού
Άρθρο 4
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα συνεργασθούν με στόχο την ανάπτυξη της διδασκαλίας των γλωσσών τους και την διάδοση του πολιτισμού τους ο ένας στην χώρα του άλλου. Η Ελληνική Συμβαλλόμενη Πλευρά πληροφορεί την Κυβέρνηση της Χιλιανής Συμβαλλόμενης Πλευράς ότι η Ισπανική γλώσσα διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Η Χιλιανή Συμβαλλόμενη Πλευρά ζητά να συμπεριληφθεί η διδασκαλία του Χιλιανού πολιτισμού και της Χιλιανής λογοτεχνίας στο Τμήμα Ισπανικών Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Ελληνική Συμβαλλόμενη Πλευρά εξέφρασε την επιθυμία για την επέκταση της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού εντός του εκπαιδευτικού συστήματος της Χιλής. Προς τον σκοπό αυτό είναι έτοιμη να αποστείλει το οποιοδήποτε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. Οι Συμβαλλόμενοι εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την άριστη συνεργασία που ήδη υφίσταται μεταξύ των Ελληνικών Υπουργείων Εξωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού και διαφόρων Χιλιανών Πανεπιστημίων στους τομείς της μετάφρασης προς την Ισπανική, και της εκδόσεως των Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων, καθώς και της διδασκαλίας των νέων και των αρχαίων Ελληνικών, δηλαδή στο Κέντρο Ελληνικών, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Χιλής, στο Κέντρο Κλασσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου «Uniνersidad Μetrοpοlitana de Ciencias de la Εducatiοn» και στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου «Uniνersidad de Ρlaya Αncha». Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν να προωθήσουν περαιτέρω και να ενθαρρύνουν την μελέτη της Ελληνικής λογοτεχνίας, ιστορίας κα γλώσσας μέσω της ανταλλαγής εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού υλικού.
Άρθρο 5
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα διευκολύνουν τις διαδικασίες που σχετίζονται με την εργασία και την διαμονή των εκπαιδευτικών που αποστέλονται από την μία χώρα στην άλλη για την διδασκαλία της σχετικής τους γλώσσας
Άρθρο 6
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα ανταλλάξουν στοιχεία σχετικά με τα εκπαιδευτικά τους συστήματα, την χρήση νέων τεχνολογιών στην παιδεία, την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τις μορφές διδακτέας ύλης, την μάθηση εξ αποστάσεως, την εκπαίδευση ενηλίκων και τους άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος μετά από αίτημα υποβαλλόμενο από τον έτερο Συμβαλλόμενο
Άρθρο 7
1.  
  Η Ελληνική Συμβαλλόμενη Πλευρά πληροφορεί την Χιλιανή Συμβαλλόμενη Πλευρά ότι το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας έχει δημιουργήσει ένα τυποποιημένο εξεταστικό σύστημα για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση της επάρκειας στις σύγχρονες ξένες γλώσσες, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος Επάρκειας στην Ξένη Γλώσσα (State Certificate οf Language Ρrοficiency). Το σύστημα αποσκοπεί στην ενοποιημένη πιστοποίηση της επάρκειας στην ξένη γλώσσα τόσο στην Ελλάδα όσο και στα άλλα Κράτη. ΙΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ.
Άρθρο 8
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα προωθήσουν την συνεργασία μεταξύ των Διπλωματικών Ακαδημιών των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών. ΙΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ.
Άρθρο 9
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα συνεργασθούν στον τομέα των Αρχείων και Βιβλιοθηκών και θα ανταλλάξουν την κτηθείσα πείρα τους και τα στοιχεία τους σχετικά με την χρήση των νέων τεχνολογιών στους ανωτέρω τομείς. Οι Συμβαλλόμενοι θα ανταλλάξουν εγχειρίδια, οδηγούς και άλλα έγγραφα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. ΙV. ΜΟΥΣΕΙΑ.
Άρθρο 10
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα προωθήσουν την συνεργασία μεταξύ των μουσείων τους και θα ανταλλάξουν εγχειρίδια και άλλα έγγραφα στους τομείς της μουσειολογίας και της αποκατάστασης της εθνικής τους κληρονομιάς. V. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 11
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των Εκπαιδευτικών τους Οίκων προς τον σκοπό της έκδοσης μεταφρασμένων σύγχρονων λογοτεχνικών έργων της κάθε χώρας. Για το σκοπό αυτό θα ανταλλάξουν έναν ή δύο εκδότες ή μεταφραστές για χρονικό περίοδο μέχρι 8 ημερών για τον κάθε ένα.
Άρθρο 12
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την συμμετοχή των αντιστοίχων ιδρυμάτων τους σε διεθνείς εκθέσεις, συμπόσια, διαλέξεις και άλλες μορφωτικές/πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνονται σε κάθε χώρα
Άρθρο 13
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα διευκολύνουν τις απευθείας επαφές μεταξύ των αντιστοίχων Συνδέσμων Συγγραφέων και Καλλιτεχνών οι οποίοι μπορούν να υπογράψουν συμφωνία επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος
Άρθρο 14
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την συμμετοχή καλλιτεχνικών ομάδων σε μορφωτικές / πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνονται σε κάθε χώρα όπως: Στην Ελλάδα: Στο Φεστιβάλ της Πάτρας Στο Φεστιβάλ του Κέντρου Μουσικού Θεάτρου του Βόλου Στο Φεστιβάλ του Διεθνούς Κέντρου Χορού της Καλαμάτας Στην Χιλή: Στο Καρναβάλι του Valparaisο Στο Φεστιβάλ του Θεάτρου «Τeatrο a Μil»
Άρθρο 15
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα ανταλλάξουν μία καλλιτεχνική ή εθνογραφική έκθεση το θέμα της οποίας θα συμφωνηθεί μέσω της διπλωματικής οδού
Άρθρο 16
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα ανταλλάξουν μορφωτικά στοιχεία/ δεδομένα ιδιαίτερα στον τομέα των εικαστικών τεχνών
Άρθρο 17
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα προωθήσουν την ανταλλαγή ενός ή δύο εμπειρογνωμόνων από διάφορους μορφωτικούς/ πολιτιστικούς τομείς για χρονική περίοδο μέχρι 8 ημερών για κάθε έναν με τον σκοπό της ανταλλαγής πείρας επί θεμάτων της ειδικότητάς τους
Άρθρο 18
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα προωθήσουν την ανταλλαγή ενός ή δύο αρχαιολόγων ή μουσειακών εμπειρογνωμόνων για χρονική περίοδο μέχρι 8 ημερών για κάθε έναν με τον σκοπό της ανταλλαγής πείρας επί θεμάτων της ειδικότητάς τους
Άρθρο 19
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα προωθήσουν την ανταλλαγή ενός ή δύο αρχιτεκτόνων, ή ειδικών στην διατήρηση και αποκατάσταση ιστορικών μνημείων και πολιτιστικής κληρονομιάς για χρονική περίοδο μέχρι 8 ημερών για κάθε έναν με τον σκοπό της ανταλλαγής πείρας επί θεμάτων της ειδικότητάς τους
Άρθρο 20
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα προωθήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και δημοσιευμάτων των ιδρυμάτων που είναι επιφορτισμένα με την προστασία της αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
Άρθρο 21
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα προωθήσουν την οργάνωση ημερών ή εβδομάδων κινηματογράφου ο ένας στην χώρα του άλλου. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν απευθείας από τις αρμόδιες αρχές της κάθε χώρας.
Άρθρο 22
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα προωθήσουν την συμμετοχή των καλλιτεχνών τους σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου που θα οργανωθούν στις χώρες τους όπως: Στην Χιλή: - Στο Διεθνές Φεστιβάλ «Festiνal Ιnternatiοnal de Cine de Vina del Μar» - Στο Διεθνές Φεστιβάλ «Festiνal Ιnternatiοnal de Cine de Valdiνia» - Στο Φεστιβάλ «Festiνal Chilenο Ιnternatiοnal de Cοrtοmetrajes Στην Ελλάδα: - Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Θεσσαλονίκη - Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Εικαστικών Τεχνών Ρόδου - Στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα - Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους
Άρθρο 23
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την συμμετοχή των καλλιτεχνών τους σε μουσικές συναντήσεις που οργανώνονται στις χώρες τους και θα ανταλλάξουν στοιχεία και πληροφορίες σε εύθετο χρόνο σχετικά με όλα τα οργανωτικά θέματα
Άρθρο 24
1.  
  Η Χιλιανή Συμβαλλόμενη Πλευρά, μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Πολιτισμού και Τεχνών, προσκαλεί την Ελληνική Συμβαλλόμενη Πλευρά να συμμετάσχει στα εγκαίνια και στα προγράμματα του Μορφωτικού Κέντρου «La Μοneda Cultural Centre» μέσω εκθέσεων και άλλων μορφωτικών/πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η Χιλιανή Συμβαλλόμενη Πλευρά θα υποβάλει σε εύθετο χρόνο λεπτομερείς προτάσεις για εξέταση μέσω της διπλωματικής οδού. Η Ελληνική Συμβαλλόμενη Πλευρά συμφωνεί να εξετάσει με θετικό πνεύμα την συνεργασία στο ανωτέρω πρόγραμμα.
Άρθρο 25
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την διμερή συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού μέσα στα πλαίσια της Ουνέσκο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων διεθνών οργανισμών. VΙ. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
Άρθρο 26
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των αντιστοίχων εθνικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών τους καθώς και μεταξύ των Εθνικών Ειδησεογραφικών Πρακτορείων τους
Άρθρο 27
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εκπαιδευτικών και μορφωτικών τηλεοπτικών προγραμμάτων και ειδικά προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Fοndο Cοnsejο Νaciοnal de Τeleνisiοn de Chile και του Ελληνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (ΕΡΤ). VΙΙ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 28
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα και την σημασία του αθλητισμού ως μέσου παγίωσης της Παγκόσμιας Ειρήνης και της προώθησης της αδελφοσύνης και φιλίας μεταξύ λαών και ατόμων. Επί πλέον, αναγνωρίζουν τις σημαντικές εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και ψυχολογικές αξίες του αθλητισμού καθώς επίσης και την ειδική τους συνεισφορά στον τομέα της δημόσιας υγείας. Εξ αιτίας των ανωτέρω λόγων, θα επιδιώξουν την ενθάρρυνση εντονότερης συνεργασίας στον τομέα του Αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής για να δημιουργήσουν απευθείας επαφές μεταξύ των Κρατικών Αθλητικών Φορέων αμφοτέρων των χωρών. Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ των Αθλητικών Φορέων ή Συνδέσμων αμφοτέρων των Συμβαλλομένων θα ορισθεί μέσω πρωτοκόλλων τα οποία θα υπογραφούν μεταξύ των ανωτέρω Κρατικών Φορέων με συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξεως.
Άρθρο 29
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι χαιρετίζουν τις κοινές προσπάθειες της Ολυμπιακής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την αναβίωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και της τήρησής της κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και πέραν αυτών. Εντός του πλαισίου αυτού, χαιρετίζουν την πρωτοβουλία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ελλάδος για την δημιουργία ενός Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας στην Αθήνα και επανεπιβεβαιώνουν την επιθυμία τους να υποστηρίξουν ενεργώς αυτή την πρωτοβουλία με διπλωματικά, εκπαιδευτικά, μορφωτικά και άλλα κατάλληλα μέσα. VΙΙΙ. ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ.
Άρθρο 30
1.  
  Οι Συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων και ιδρυμάτων νεότητας που υπάρχουν στις χώρες τους. ΙΧ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 31 "Ανταλλαγές Προσώπων"
1.  
  Τα πρόσωπα τα οποία θα ανταλλαγούν εντός των πλαισίων των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος καθορίζονται από τον αποστέλλοντα Συμβαλλόμενο
2.  
  Ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος παρέχει στον υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο, τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πρό της αναχωρήσεως, τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα, επάγγελμα, βιογραφικό σημείωμα, κατάλογο υποχρεώσεων, ξένες γλώσσες, πρόγραμμα εργασίας, προτεινόμενες ημερομηνίες επίσκεψης και ένα κατάλογο θεμάτων διαλέξεων εάν παραστεί ανάγκη
3.  
  Ο υποδεχόμενος Συμβαλλόμενος γνωστοποιεί στον αποστέλλοντα Συμβαλλόμενο την συναίνεσή του αναφορικά με το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης
4.  
  Ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος θα γνωστοποιήσει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες εκ των προτέρων
5.  
  Τα πρόσωπα τα οποία θα ανταλλαγούν εντός του πλαισίου του παρόντος προγράμματος πρέπει να ομιλούν την Γαλλική ή την Αγγλική ή την γλώσσα του υποδεχόμενου Συμβαλλόμενου
6.  
  Ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος επιβαρύνεται με τις δαπάνες των εισιτηρίων ταξιδίου μετεπιστροφής προς και από την πρωτεύουσα του υποδεχόμενου Συμβαλλόμενου
7.  
  Ο υποδεχόμενος Συμβαλλόμενος καλύπτει τις δαπάνες που σχετίζονται με την παραμονή, όπως είναι η διαμονή, η διατροφή και τα διεθνή έξοδα κίνησης που σχετίζονται με το πρόγραμμα παραμονής σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σε κάθε χώρα
8.  
  Οι λεπτομέρειες που αφορούν τις ανταλλαγές θα συμφωνηθούν μέσω της διπλωματικής οδού
Άρθρο 32 "Ανταλλαγή Εκθέσεων"
1.  
  Ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος γνωστοποιεί στον υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο, τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες εκ των προτέρων, τις ημερομηνίες και το θέμα της έκθεσης που προετοιμάζεται. Ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος παρέχει στον υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο τα στοιχειώδη τεχνικά στοιχεία για την προτεινόμενη έκθεση καθώς και υλικό απαραίτητο για την εκτύπωση των καταλόγων (πρόλογο, κατάλογο των εκθεμάτων, φωτογραφίες, αφίσες, κ.τ.λ.) τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πρίν από την έναρξη της έκθεσης. Ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος επιβαρύνεται με τα έξοδα της μεταφοράς της έκθεσης προς και από την πρωτεύουσα του υποδεχόμενου Συμβαλλόμενου.
2.  
  Η κάλυψη των μεταφορικών εξόδων της έκθεσης εντός της επικράτειας του υποδεχόμενου Συμβαλλόμενου, σε περίπτωση που συμφωνείται ότι η έκθεση θα οργανωθεί σε περισσότερες από μία πόλεις, αναλαμβάνεται από τον υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο
3.  
  Ο υποδεχόμενος Συμβαλλόμενος επιβαρύνεται με τα έξοδα της οργάνωσης της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της ενοικίασης αιθουσών, της ασφάλειας, της τεχνικής βοήθειας (αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, φωτισμός, οπτικοακουστικός εξοπλισμός) και με τα έξοδα της εκτύπωσης υλικού (αφισών, καταλόγων και προσκλήσεων). Ο υποδεχόμενος Συμβαλλόμενος παρέχει την διαφήμιση της έκθεσης.
4.  
  Ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος επιβαρύνεται με τα έξοδα της ασφάλισης των εκθεμάτων κατά την διάρκεια της μεταφοράς και της πραγματοποίησης της έκθεσης. Σε περίπτωση ζημιών ο υποδεχόμενος Συμβαλλόμενος παρέχει στον αποστέλλοντα Συμβαλλόμενο, δωρεάν, πλήρη έγγραφη τεκμηρίωση που αφορά το κόστος των ζημιών, έτσι ώστε να μπορέσει ο αποστέλλων Συμβαλλόμενος να αξιώσει αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρία. Ο υποδεχόμενος Συμβαλλόμενος δεν είναι εξουσιοδοτημένος να ασχοληθεί με την εργασία της αποκατάστασης των υποστάντων βλάβη εκθεμάτων για να επανέλθουν αυτά στην αρχική τους κατάσταση ή μορφή χωρίς την συγκατάθεση του αποστέλλοντος Συμβαλλομένου.
5.  
  Μέσα στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος, ο υποδεχόμενος Συμβαλλόμενος επιβαρύνεται με τα έξοδα που συνδέονται με τα πρόσωπα τα οποία συνοδεύουν την έκθεση. Οι Συμβαλλόμενοι θα συμφωνήσουν ως προς τον αριθμό και την διάρκεια της παραμονής των προσώπων που συνοδεύουν την έκθεση. Χ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 33
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος δεν εμποδίζουν τους Συμβαλλόμενους να συμφωνήσουν, μέσω της διπλωματικής οδού, επί άλλων μορφωτικών ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
Άρθρο 34
1.  
  Η οποιαδήποτε διαφορά η οποία προκύπτει από την ερμηνεία του παρόντος Προγράμματος επιλύεται μέσω της διπλωματικής οδού
Άρθρο 35
1.  
  Το παρόν Πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2007 οπότε αυτόματα θα παραταθεί με αμοιβαία συγκατάθεση μέχρις ότου υπογραφεί το νέο Πρόγραμμα. Συντάχθηκε και υπεγράφη στο Σαντιάγκο την 23η Μαρτίου 2005 σε δύο πρωτότυπα συντεταγμένα στην Αγγλική γλώσσα. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Υπογραφή)ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΕΣΗΣ, Πληρεξούσιος Υπουργός ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ (Υπογραφή)Ακριβής μετάφραση από τα Αγγλικά του συνημμένου εγγράφου. Αθήνα, 13 Απριλίου 2005 Ο Μεταφραστής Γ. Δ. Γουλανδρής Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις της Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Χιλής και του Βασιλείου της Ελλάδος που υπεγράφη στην Αθήνα, στις 14 Μαΐου 1962 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με το α.ν. 168/1967, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 196 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄, της 10ης Νοεμβρίου 1967.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α’ του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄38).
 • Την υπ’ αριθμ. 133/24.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού με την οποία ανατέθηκε η άσκηση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Φάνη Πάλλη-Πετραλιά και στους Υφυπουργούς Γεώργιο Ορφανό και Πέτρο Τατούλη (ΦΕΚ 527/24.3.2004, τεύχος Β΄ και 558/2.4.2004 τεύχος Β΄).
 • Το γεγονός ότι εκ του περιεχομένου του υπό έγκριση Προγράμματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/133 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/133 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/168 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/168 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία