ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/Φ.0544/ΑΣ3/Μ.5695

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-06-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-06-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-06-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του κειμένου της 28ης Συνόδου της Μεικτής Γαλλο-ελληνικής Επιτροπής για την έρευνα και την τεχνολογία (Παρίσι, 15 Νοεμβρίου 2004).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ Λεκτικό επιμέρους προγράμματος: Αng-1 παράγων προστασίας της ΒΗΕ ; Εφαρμογή στην εγκεφαλική ισχαιμία και στην αυτοάνοση εγκεφαλομυελίτιδα Λεκτικό Τομέα: Βιολογία, Ιατρική, Υγεία Οικείο Ίδρυμα: CΝRS - UΜR 6185 Υπεύθυνος για τη Γαλλία: ΡΕΤΙΤ ΕDWΙGΕ Γαλλικό Εργαστήριο: UΜR-CΝRS 6185 Υπεύθυνος για την Ελλάδα: ΡRΟΒΕRΤ LΕSLΕΥ Ελληνικό Εργαστήριο: ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Λεκτικό επιμέρους προγράμματος: Η ΟΙΚΟ-ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ Λεκτικό Τομέα: Επιστήμες της Κοινωνίας Οικείο Ίδρυμα: CΝRS-UΜR 7011 Υπεύθυνος για τη Γαλλία: RΑΜΑDΙΕR ΤΗΙΕRRΥ Γαλλικό Εργαστήριο: ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ Υπεύθυνος για την Ελλάδα: WΑSSΕΝΗΟVΕΝ LUΙS Ελληνικό Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (SΡUD) Λεκτικό επιμέρους προγράμματος: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ ΣΚΩΛΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ Λεκτικό Τομέα: Αγρονομία / Γεωπονική, ζωική, φυτική και αγροτροφική παραγωγή Οικείο Ίδρυμα: ΙΝRΑ Υπεύθυνος για τη Γαλλία: ΗΟSΤΕ ΗΕRVΕ Γαλλικό Εργαστήριο: UΜR 1225 ΙΝRΑ DGΕR Έλληνας Υπεύθυνος: ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ Ελληνικό Εργαστήριο: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λεκτικό επιμέρους προγράμματος: Ενίσχυση της διαδικασίας FSΑ για τη βελτίωση της θαλάσσιας ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος Λεκτικό Τομέα: Επιστήμες των Μηχανικών Οικείο Ίδρυμα: - ΕΝSΙ Υπεύθυνος για τη Γαλλία: FΟΝΤΑΙΝΕ JΕΑΝ-GUΥ Γαλλικό Εργαστήριο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ Έλληνας Υπεύθυνος: ΠΛΑΤΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ Ελληνικό Εργαστήριο: SΤΤ DΕΡΑRΤΜΕΝΤ Λεκτικό επιμέρους προγράμματος: Προτυποποίηση του κύκλου του ύδατος και του ρου ποταμών σε ορεινή ζώνη της Ελλάδος. Λεκτικό Τομέα: Επιστήμες της Γης και του Σύμπαντος, Διάστημα Οικείο Ίδρυμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υπεύθυνος για τη Γαλλία: ΜΟRΕLL ΜΑRC Γαλλικό Εργαστήριο: ΜΟΝΑΔΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Έλληνας υπεύθυνος: ΔΕΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ελληνικό Εργαστήριο: LΑΒΟRΑΤΟRΥ ΟF ΑGRΙCULΤURΑL ΗΥDRΑULΙCS
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας η οποία υπογράφηκε στο Παρίσι στις 25 Ιουλίου 1960 και κυρώθηκε με το υπ αριθμ. 4389/1964 Νομοθετικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 191 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης τεύχος Α, της 2 Νοεμβρίου 1964.
  • Το άρθρο 3 της εν λόγω Συμφωνίας σύμφωνα με το οποίο συνιστάται Ελληνο-γαλλική Επιτροπή τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας.
  • Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση κειμένου της 28ης Συνόδου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση κειμένου της 28ης Συνόδου της Μεικτής Ελληνο-γαλλικής Επιτροπής για την έρευνα και την τεχνολογία,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1964/4389 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4389 1964
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία