Έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2005-2010 (Λευκωσία, 7 Μαρτίου 2005).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργαστούν για τη διάδοση και τη και διδασκαλία της γλώσσας, της Ιστορίας, της λογοτεχνίας, του πολιτισμού και της τέχνης τους. Τα Μέρη θα συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την ίδρυση εδρών ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας σε ξένα Πανεπιστήμια. Για το σκοπό αυτό θα συσταθεί μεικτή επιτροπή από εκπροσώπους των δύο χωρών.
Άρθρο 2
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων τους, μέσω της πραγματοποίησης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, της συμμετοχής επιστημόνων σε διεθνή συνέδρια, συμπόσια και συναντήσεις, της ανταλλαγής καθηγητών, επιστημόνων ερευνητών και φοιτητών και της ανταλλαγής πληροφοριών, επιστημονικών συγγραμμάτων, καθώς και εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού. Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Μνημονίου, τα Μέρη θ’ ανταλλάξουν δύο (2) μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των Πανεπιστημίων τους και δύο (2) διοικητικά στελέχη των Πανεπιστημίων τους, προκειμένου να συνεργαστούν σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.
Άρθρο 3
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα χορηγούν αμοιβαία: Α. Δύο (2) υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα διάρκειας δέκα (10) μηνών η κάθε μία. Η Ελλαδική πλευρά θα χορηγεί σε κάθε υπότροφο: -μηνιαίο χορήγημα 550 Ε -έξοδα πρώτης εγκατάστασης 550 Ε -έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό 150 Ε Η Κυπριακή πλευρά θ’ ανακοινώνει έγκαιρα κάθε φορά το ύψος των σχετικών χορηγιών σε κάθε υπότροφο.
Άρθρο 4
1.  
  Η Ελλαδική πλευρά θα δέχεται ετησίως πέντε (5) Κύπριους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για διετείς μεταπτυχιακές σπουδές στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και η Κυπριακή πλευρά θα δέχεται ετησίως πέντε (5) Ελλαδίτες εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για διετείς μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Άρθρο 5
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα επεκτείνουν τη συνεργασία τους για την αναβάθμιση της ποιότητας και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών και της νεολαίας. Για το σκοπό αυτό τα Μέρη θ’ ανταλλάξουν τρεις (3) ειδικούς από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τρεις (3) ειδικούς από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) ημέρες, προκειμένου να ενημερωθούν για θέματα της αρμοδιότητάς τους.
Άρθρο 6
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις αδελφοποιήσεις σχολείων, τις ανταλλαγές και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και εκπαιδευτικών και γενικότερα τη μαθητική συνεργασία σε θέματα και εκδηλώσεις κοινού ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα φιλοξενίας Κυπρίων μαθητών στην Ελλάδα και Ελλαδιτών μαθητών στην Κύπρο θα συνεχιστεί. Ειδικότερα: 100 Ελλαδίτες μαθητές γυμνασίου και 100 Κύπριοι μαθητές γυμνασίου θα φιλοξενούνται αντίστοιχα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, σε ξενοδοχείο μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες. 30 Ελλαδίτες μαθητές Δημοτικού θα φιλοξενούνται στην Κύπρο σε ξενοδοχείο, μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες. 200 Κύπριοι μαθητές Δημοτικού θα φιλοξενούνται σε κατασκηνώσεις στην Ελλάδα. Όλοι οι ανωτέρω μαθητές θα συνοδεύονται από τον προβλεπόμενο αριθμό συνοδών.
Άρθρο 7
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία των σχολείων τους στο σχολικό αθλητισμό, και τη συμμετοχή τους σε κοινές αθλητικές διοργανώσεις, συναντήσεις κλπ
Άρθρο 8
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργαστούν σε τομείς όπως η διαπολιτισμική αγωγή, η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, η αγωγή υγείας, η πολιτική αγωγή, η περιβαλλοντική αγωγή, η κυκλοφοριακή αγωγή, η καταπολέμηση του προβλήματος των ναρκωτικών στα σχολεία, τα σχολικά κτίρια και η ασφάλεια των μαθητών, η ειδική αγωγή, η προσχολική εκπαίδευση και η ιδιωτική εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό, τα Μέρη θ’ ανταλλάξουν τουλάχιστον τέσσερις (4) ειδικούς από τους παραπάνω τομείς για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) ημέρες.
Άρθρο 9
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργαστούν σε προγράμματα εφαρμογών της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση. Τα Μέρη θ’ ανταλλάξουν εμπειρίες και υλικά υποστήριξης και θ’ αναπτύξουν κοινά προγράμματα προώθησης των τεχνολογιών των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της επικοινωνίας τόσο ως αντικειμένων μάθησης όσο και ως μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για το σκοπό αυτό τα Μέρη θ’ ανταλλάξουν τρεις (3) ειδικούς για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) ημέρες. Όλες οι μελέτες που εκπονούνται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Ελλάδας, για τον τρόπο εισαγωγής της πληροφορικής στα σχολεία καθώς και τις προδιαγραφές διδακτικού υλικού και σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής θα αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Το Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και η αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου θα συνεργαστούν σε θέματα ελληνικού και εξελληνισμένου εκπαιδευτικού λογισμικού και άλλου υλικού, ανταλλαγής εμπειριών σε θέματα επιμόρφωσης επιμορφωτών πληροφορικής και για την εκπαιδευτική διαδικτυακή πύλη.
Άρθρο 10
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θ’ ανταλλάξουν εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό (αναλυτικά προγράμματα, βιβλία, εποπτικά μέσα) απ’ όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, ύστερα από αίτηση του άλλου Μέρους
Άρθρο 11
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, μέσω των Παιδαγωγικών Ινστιτούτων τους, θα συνεργαστούν για τη συμπαραγωγή διδακτικού υλικού, περιλαμβανομένου του υλικού νέων τεχνολογιών, και για την επανεξέταση των προγραμμάτων σπουδών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε περίπτωση αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών οι δύο πλευρές θα αλληλοενημερώνονται για τις καινοτομίες και θα ανταλλάσσουν απόψεις. Για το σκοπό αυτό τα Μέρη θα ανταλλάξουν τρεις (3) εμπειρογνώμονες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) ημέρες. Η Ελλαδική πλευρά θα συνεχίσει την αποστολή βιβλίων του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων στην Κύπρο, στο πλαίσιο των ισχυουσών διαδικασιών. Στα ελλαδικά διδακτικά βιβλία του ΟΕΔΒ θα καταβληθεί προσπάθεια συμπερίληψης περισσότερων στοιχείων για την ιστορία, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της Κύπρου.
Άρθρο 12 "Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργαστούν σε θέματα εκπαίδευσης ελληνοπαίδων εξωτερικού καθώς επίσης και παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών για την ομαλή προσαρμογή και ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας"
1.  
  Για το σκοπό αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη θ’ ανταλλάξουν δύο (2) εμπειρογνώμονες για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) ημέρες
Άρθρο 13
1.  
  Τα Παιδαγωγικά Ινστιτούτα Ελλάδας και Κύπρου θα συνεργαστούν στον τομέα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και τις μορφές επιμόρφωσης, τους επιμορφωτές και τους τρόπους υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων. Για το σκοπό αυτό τα Μέρη θ’ ανταλλάξουν τρία (3) στελέχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) ημέρες. Για την επιμόρφωση και τη συνεχή ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θα δημιουργηθούν από κοινού προγράμματα εξ αποστάσεως μάθησης / εκπαίδευσης με τη χρήση προηγμένων υπηρεσιών τηλε-εκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης.
Άρθρο 14
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργαστούν στο θέμα της διδασκαλίας ξένων γλωσσών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην πιστοποίηση της γλωσσομάθειας. Τα δύο μέρη θα συνεργαστούν σε θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
Άρθρο 15
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εξακολουθήσουν τη συνεργασία τους στα θέματα που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της Ελλάδας και της Κύπρου καθώς επίσης και σε θέματα αναγνώρισης πτυχίων και τίτλων σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο χώρες είναι κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 16
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργαστούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της UΝΕSCΟ και άλλων διεθνών Οργανισμών. Τα Μέρη θα ανταλλάξουν απόψεις και πρακτικές σχετικά με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πόρων στον τομέα της εκπαίδευσης.
Άρθρο 17
1.  
  Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Συμβαλλόμενα μέρη θα αναπτύξουν κοινές δράσεις και προγράμματα με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας και των εθνικών παραδόσεων και ιδιαιτεροτήτων
Άρθρο 18
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργαστούν στον τομέα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης
Άρθρο 19
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργαστούν στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Άρθρο 20
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργαστούν στον τομέα των Βιβλιοθηκών και άλλων πηγών δεδομένων, οι οποίες εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χώρας
Άρθρο 21
1.  
  Από ελλαδικής πλευράς η ευθύνη για την αποτελεσματική υλοποίηση του Μνημονίου ανήκει στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπρόσωπό του. Η Δ/νση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του Υπουργείου ορίζεται υπεύθυνη για το συντονισμό των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο Μνημόνιο. Από κυπριακής πλευράς, η ευθύνη ανήκει στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή εκπρόσωπό του.
Άρθρο 22
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη είναι δυνατό να εισηγούνται την πραγματοποίηση και άλλων μη αναγραφομένων στο παρόν Μνημόνιο δραστηριοτήτων, αν αυτό κριθεί σκόπιμο
Άρθρο 23
1.  
  Οι ακόλουθες πρόνοιες διέπουν όλες τις ανταλλαγές προσώπων (εκπαιδευτικών, διοικητικών, ειδικών) του Προγράμματος Εκπαιδευτικής Συνεργασίας που αναφέρονται πιο πάνω καθώς και άλλες ανταλλαγές που πιθανόν να κριθούν αναγκαίες από τις δύο πλευρές: Η αποστέλλουσα πλευρά αναλαμβάνει τη δαπάνη της διακίνησης του προσωπικού. Η φιλοξενούσα πλευρά προσφέρει: - διαμονή και διατροφή - επίδομα οδοιπορικών στη χώρα, σε περίπτωση που προβλέπεται από το πρόγραμμα εργασίας -ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ύψος των επιδομάτων θα καθορίζεται ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα κάθε χώρας.
Άρθρο 24
1.  
  Το παρόν Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ για χρονική περίοδο πέντε ετών. Στη συνέχεια θα ανανεώνεται σιωπηρά μέχρι την υπογραφή νέου Μνημονίου, εκτός αν καταγγελθεί από κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη τουλάχιστον έξι (6) μήνες νωρίτερα από την επικείμενη υπογραφή. Ανεξαρτήτως περιπτώσεως λήξεως, τα κοινά συμφωνηθέντα, με βάση το παρόν Μνημόνιο, προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα παραμένουν σε ισχύ, ως τη συμφωνημένη περίοδο. Έγινε στη Λευκωσία, στις 7 Μαρτίου 2005 εις διπλούν στην ελληνική γλώσσα. Για την Για την Κυπριακή Δημοκρατία Ελληνική Δημοκρατία Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις του Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου και του συνημμένου Προγράμματος εκπαιδευτικής συνεργασίας για την περίοδο 1993-1996, ως και του Συμπληρωματικού Προγράμματος Εκπαιδευτικής Συνεργασίας για την περίοδο 1993-1996 που υπεγράφησαν στη Λευκωσία στις 28 Απριλίου 1993 και στις 9 Νοεμβρίου 1994 αντίστοιχα και κυρώθηκαν με το ν. 2360/1995 που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Κυβερνήσεως υπ’ αριθμ. 244, τεύχος Α΄, της 23ης Νοεμβρίου 1995.
 • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά - Προγράμματα που καταρτίζονται από το μόνιμο κοινό συντονιστικό όργανο του άρθρου 3.1 του Μνημονίου καθώς και από τη Μεικτή Επιτροπή του τρίτου σημείου παρ. (α) του Συμπληρωματικού Προγράμματος εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63, ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
 • Το γεγονός ότι εκ του περιεχομένου του υπό έγκριση Μνημονίου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και , που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Μνημονίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία