ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/Φ.0544/ΑΣ516/Μ.5755

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-08-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-08-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-08-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μεικτής Επιτροπής Ελλάδος - Αλβανίας σε θέματα οδικών μεταφορών (Αθήνα, 19-20 Ιανουαρίου 2005).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο της Μεικτής Επιτροπής Ελλάδος - Αλβανίας σε θέματα οδικών μεταφορών που υπεγράφη στην Αθήνα στις 20 Ιανουαρίου 2005 το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 19-20.1.2005 Η αντιπροσωπεία της Ελληνικής Δημοκρατίας με επικεφαλής τον κύριο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ, Διευθυντή Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Αλβανίας με επικεφαλής τον κύριο ΤΗΙΜJΟ ΡLΑΚU, Γενικό Διευθυντή Χερσαίων Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών, συναντήθηκαν στην Αθήνα την 19η και 20η Ιανουαρίου 2005 μετά από πρόσκληση της Ελληνικής πλευράς. Οι κατάλογοι των προσώπων της Αλβανικής και της Ελληνικής Αντιπροσωπείας επισυνάπτονται ως Παραρτήματα Ι και ΙΙ στο παρόν Πρωτόκολλο. Συμφωνήθηκε από τις αντιπροσωπείες η ακόλουθη ημερήσια διάταξη: - Οδικές Μεταφορές εμπορευμάτων - Οδικές Μεταφορές επιβατών - Διάφορα Με την προοπτική της παραιτέρω αύξησης της Αλβανο-Ελληνικής αμοιβαίας συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών, οι δύο Πλευρές διεξήγαγαν καρποφόρες συζητήσεις επί όλων των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα: Ι. ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Οι δύο Πλευρές αντάλλαξαν πληροφορίες αναφορικά με τις εκτελούμενες διμερείς οδικές μεταφορές και transit μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ και δια μέσου των χωρών τους. Η Ελληνική Πλευρά περιέγραψε την κολοσιαία διαφορά του πραγματικού αριθμού αδειών που χρησιμοποιούνται από Έλληνες και Αλβανούς μεταφορείς. Λιγότερες από 1.500 άδειες χρησιμοποιούνται από τους Έλληνες μεταφορείς ενώ περισσότερες από 30.000 χρησιμοποιούνται από τους Αλβανούς συναδέλφους τους. Οι δύο Πλευρές επιβεβαίωσαν ότι είναι πρόθυμες να προβούν σε όλα τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλισθούν φυσιολογικές συνθήκες για την λειτουργία των εμπορευματικών μεταφορών και θα τηρήσουν αμοιβαία ενήμερες η μία την άλλη σε περίπτωση που λάβουν χώρα δυσλειτουργίες. Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να αυξήσουν τα υφιστάμενα ποσοστά των 30.000 αδειών διμερών μεταφορών και transit μεταφορών σε μία συνολική ποσότητα 36.000 για το έτος 2005. Το πρόσθετο ποσοστό για το 2005 θα εκδοθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2005. ΙΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ α. Τακτικές Λεωφορειακές Γραμμές Η Ελληνική Πλευρά πρότεινε με την ευκαιρία της Συνόδου της Μικτής Επιτροπής να καταγραφεί στο παρόν Πρωτόκολλο κάθε υφιστάμενη τακτική γραμμή με λεπτομέρειες. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι οι υφιστάμενες τη στιγμή αυτή τακτικές λεωφορειακές γραμμές είναι οι ακόλουθες: 1.Αθήνα - Τίρανα - Shkοder με σύνολο 18 εβδομαδιαίων δρομολογίων για τους μεταφορείς εκάστης Πλευράς. 1.Αθήνα - Κορυτσά με σύνολο 18 εβδομαδιαίων δρομολογίων για τους μεταφορείς εκάστης Πλευράς. 3.Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Κορυτσά με επέκταση καθημερινώς προς τα Τίρανα και δύο φορές την εβδομάδα προς την Αθήνα, με σύνολο 14 εβδομαδιαίων δρομολογίων για τους μεταφορείς εκάστης Πλευράς. 4.Αθήνα - Vlοre με σύνολο 6 εβδομαδιαίων δρομολογίων για τους μεταφορείς εκάστης Πλευράς. 5.Αθήνα - Άγιοι Σαράντα με σύνολο 6 εβδομαδιαίων δρομολογίων για τους μεταφορείς εκάστης Πλευράς. 6.Αθήνα - Ιωάννινα - Αργυρόκαστρο με σύνολο 4 εβδομαδιαίων δρομολογίων για τους μεταφορείς εκάστης Πλευράς. 7.Θεσσαλονίκη - Άγιοι Σαράντα με σύνολο 6 εβδομαδιαίων δρομολογίων για τους μεταφορείς εκάστης Πλευράς. 8.Θεσσαλονίκη - Ρermet με σύνολο 6 εβδομαδιαίων δρομολογίων για τους μεταφορείς εκάστης Πλευράς. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να επεκτείνουν την υφιστάμενη την στιγμή αυτή τακτική λεωφορειακή γραμμή Αθηνών - Κορυτσάς προς Τίρανα για όλα τα δρομολόγια. Η Αλβανική Πλευρά σημείωσε ότι υπήρξε ήδη το αίτημά τους για την δημιουργία μίας νέας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας, δηλαδή της γραμμής Κορυτσάς - Βόλου και ζήτησε τις απόψεις της Ελληνικής Πλευράς. Η Ελληνική Πλευρά ανέλαβε την υποχρέωση να απαντήσει σύντομα επί του τεθέντος αιτήματος μέσω αλληλογραφίας. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι θέματα που αφορούν τις τακτικές λεωφορειακές γραμμές όπως η τακτικότητα της λειτουργίας και η επέκταση των δρομολογίων καθώς και η δημιουργία νέων τακτικών λεωφορειακών γραμμών θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί μέσω αλληλογραφίας μεταξύ των Υπουργείων των δύο Πλευρών. Περαιτέρω, οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι εάν είτε το ένα είτε το άλλο Υπουργείο δεν απαντήσει σε ένα αίτημα αναφορικά με μία τακτική λεωφορειακή γραμμή εντός προθεσμίας 50 ημερών από της ημερομηνίας της λήψης του αιτήματος, τότε θα τεκμαίρεται ότι έχει δοθεί η συναίνεση του Υπουργείου αυτού. Η Ελληνική Πλευρά πρότεινε ότι ένας μεταφορέας θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να θέτει σε λειτουργία οποιαδήποτε τακτική λεωφορειακή γραμμή κάθε καθημερινή ημέρα της εβδομάδας, εάν επιθυμεί τούτο. Η Αλβανική Πλευρά σημείωσε σε απάντηση ότι κατά την διάρκεια των τελευταίων λίγων ετών υπήρξε σημαντική απελευθέρωση και την στιγμή αυτή υπάρχουν 13 εταιρίες Αλβανών μεταφορέων και ένα ίσος αριθμός Ελληνικών εταιριών που λειτουργούν στις τακτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ των δύο χωρών. Η Αλβανική Πλευρά επίσης σημείωσε ότι το περιθώριο κέρδους για τις εταιρίες μεταφορέων συνεχώς σμικρύνεται εξ αιτίας του αυξανόμενου ανταγωνισμού σε αυτόν τον χώρο και (της νόμιμης ή όχι) μεταφοράς με ιδιωτικά αυτοκίνητα. Επιπλέον εξέφρασαν τις ανησυχίες τους αναφορικά με το επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας των τακτικών γραμμών μεταφορών σε ένα περισσότερο απελευθερωμένο καθεστώς. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι το θέμα αυτό θα συζητηθεί περαιτέρω με την ευκαιρία της επόμενης συνόδου της Αλβανο-Ελληνικής Μικτής Επιτροπής. Και οι δύο Πλευρές αναγνώρισαν ότι το πρόβλημα της παράνομης μεταφοράς επιβατών η οποία ως επί το πλείστον επιτελείται από Ελληνικά ή Αλβανικά ιδιωτικά αυτοκίνητα αποτελεί άμεση απειλή για τα συμφέροντα των νόμιμα λειτουργούντων μεταφορέων από αμφότερες τις χώρες και συνεπώς για την βιωσιμότητα των διμερών τακτικών γραμμών και ανέλαβαν την υποχρέωση να εξετάσουν όλα τα δέοντα μέτρα για να ελαττώσουν το πρόβλημα αυτό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και οι δύο Πλευρές δεσμεύθηκαν να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν το θέμα της παράνομης μεταφοράς επιβατών εντός χρονικής περιόδου δύο μηνών μετά από συνεννοήσεις με τις αρμόδιες αρχές και των δύο χωρών. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι κενά οχήματα θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να διέρχονται από τα σύνορα για να διευκολύνουν τις τακτικές μεταφορές επιβατών υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται αυξημένη ζήτηση για μεταφορές και τα κενά οχήματα ακολουθούν την λειτουργία της τακτικής λεωφορειακής γραμμής σεβόμενα τις λεπτομέρειες της αντίστοιχης άδειας. Επιπλέον ένα πρόσθετο όχημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να μεταφέρει επιβάτες στον προορισμό τους μπορεί να επιστρέψει άδειο, ανεξάρτητα από το ωρολόγιο πρόγραμμα της αντίστοιχης τακτικής γραμμής. Αμφότερες οι Πλευρές ανέλαβαν την υποχρέωση να εξετάσουν τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να ελαττωθούν οι μή αναγκαίες καθυστερήσεις στα σημεία διέλευσης των συνόρων ιδιαίτερα για τα λεωφορεία τα οποία εκτελούν τακτικές λεωφορειακές γραμμές. Περαιτέρω, η Ελληνική Πλευρά υπεγράμμισε ότι η συνεργασία μεταξύ των εταιριών μεταφορέων και των δύο Πλευρών δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Έτσι ένας μεταφορέας εγκατεστημένος σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος για να εκμεταλλευθεί τακτικές λεωφορειακές γραμμές θα μπορούσε να έχει την δυνατότητα είτε να συνεργασθεί με έναν μεταφορέα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους που εκμεταλλεύεται στην ίδια τακτική γραμμή είτε να συνάψει σύμβαση με αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ή να ιδρύσει γραφείο στη χώρα προορισμού σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας αυτής. Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να συνεργασθούν έτσι ώστε να επιλύσουν τα οποιαδήποτε σχετικά προβλήματα τα οποία προκύπτουν. Εν πάση περιπτώσει η συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων και των δύο Πλευρών δεν ακυρώνει την ελεύθερη επιλογή του μεταφορέα μεταξύ των ανωτέρω τριών εναλλακτικών λύσεων, ήτοι 1)του μεταφορέα που λειτουργεί στην ίδια γραμμή, 2)του αντιπρόσωπου στη χώρα προορισμού, 3)της δημιουργίας του δικού του γραφείου. Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι η περίοδος ισχύος των αδειών που εκδόθηκαν επονόματι εταιριών Αλβανών μεταφορέων και των αντιστοίχων εταιριών Ελλήνων μεταφορέων θα πρέπει να είναι ίδια. 2)Έκτακτες Λεωφορειακές Γραμμές Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να μειώσουν την ετήσια ανταλασσόμενη ποσότητα αδειών για έκτακτες μεταφορές επιβατών σε 75, δηλαδή 50 για το ταξίδι εισόδου με επιβάτες σύν 25 για το ταξίδι επιστροφής με επιβάτες. Επιπλέον η Αλβανική Πλευρά πληροφόρησε την Ελληνική Πλευρά ότι πρόκειται να υπογράψει τη Συμφωνία ΙΝΤΕRΒUS που αφορά τις διεθνείς έκτακτες μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία σε λίγους μήνες. ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ Η Ελληνική Πλευρά παρέδωσε στην Αλβανική Πλευρά την συμφωνηθείσα ποσότητα των 75 αδειών για έκτακτες μεταφορές επιβατών καθώς και τις άδειες για τις τακτικές λεωφορειακές γραμμές που εκδόθηκαν από το Ελληνικό Υπουργείο επονόματι εταιριών Αλβανών μεταφορέων. Η Αλβανική Πλευρά παρέδωσε στην Ελληνική Πλευρά τις άδειες που εκδόθηκαν από το Αλβανικό Υπουργείο επονόματι εταιριών Αλβανών μεταφορέων. Η Αλβανική Πλευρά πληροφόρησε την Ελληνική Πλευρά ότι η Αλβανία έχει ήδη κυρώσει την Ευρωπαϊκή Συμφωνία αναφορικά με τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων (ΑDR). Η σύνοδος διεξήχθη σε φιλική και θερμή ατμόσφαιρα αμοιβαίας κατανόησης. Οι κατάλογοι των Αντιπροσωπειών των δύο χωρών επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο ως Παραρτήματα ΙΙ και Ι. Συνετάγη στην Αθήνα σε δύο πρωτότυπα στην Αγγλική γλώσσα την 20η Ιανουαρίου 2005. Για την Ελληνική Αντιπροσωπεία Για την Αλβανική Αντιπροσωπεία (Υπογραφή) (Υπογραφή) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ Τhimjο Ρlaku Διευθυντής Εμπορευματικών Γενικός Διευθυντής Χερσαίων Μεταφορών Μεταφορών Του Υπουργείου Μεταφορών Του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τηλεπικοινωνιών Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ελληνική Αντιπροσωπεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας, Διευθυντής Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΘΩΜΑΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Υπεραστικών Συγκοινωνιών, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΣΟΦΙΑ ΔΑΣΟΥΛΑ, Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΛΗΣ, Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΑΡΓΥΡΩ ΝΕΑΜΟΝΙΤΑΚΗ, Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΣΚΟΝΗΣ, Πρόεδρος της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Πούλμαν (ΓΠΟΠ). ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑΜΟΣ, Μέλος της ΓΠΟΠ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού. Εdlira Κadesha, Διερμηνέας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Αλβανική Αντιπροσωπεία Τhimjο Ρlaku, Επικεφαλής Αντιπροσωπείας, Γενικός Διευθυντής, Διεύθυνση Μεταφορών Υπουργείου Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών. Μarenglen Ροreci, Διευθυντής Επιβατικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών. Βesa Shkreli, Διευθύντρια Ολοκλήρωσης και Εξωτερικών Σχέσεων, Υπουργείο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών. Ρetrika Jοrgji, 2η Γραμματέας επί Οικονομικών Θεμάτων, Πρεσβεία Αλβανίας. Renata Τeta, Ειδική επί Οδικών Μεταφορών. Ιlir Μataj, Πρόεδρος Συνδέσμου Αλβανών Μεταφορέων (ΑΝΑLΤΙR) Βasri Κastrati, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΑLΤΙR. Ρandi Stefa, Εκπρόσωπος της Μεταφορικής Εταιρίας «SΚΕΝDΕRΒΕU». Spirο Βοrdeni, Εκπρόσωπος της Εταιρίας Μεταφορέων «SΑRΑΝDΑ». Αrben Βeta, Εκπρόσωπος της «ΑΝDΕΙSΑ». Αrtur Ρengili, Εκπρόσωπος της «ΗΕLΙΟS ΤRΑVΕL». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για διεθνή οδική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 30 Δεκεμβρίου 1997 και κυρώθηκε με τον υπ’αριθμ. 2649/1998 νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 246 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α΄ της 3 Νοεμβρίου 1998.
  • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά - που καταρτίζονται από την Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 14 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
  • Το γεγονός ότι εκ του περιεχομένου του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,