Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στους τομείς της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Εσθονίας για τα έτη 2005, 2006 και 2007.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις απευθείας επαφές και συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, μέσω της υπογραφής συμφωνιών μεταξύ των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσής τους
Άρθρο 2
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Μέρη θα καλέσουν έως δύο (2) μέλη του διδακτικού προσωπικού των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, για περίοδο έως επτά (7) ημερών, ούτως ώστε να συνεργαστούν με επιστήμονες της άλλης χώρας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, να δώσουν διαλέξεις ή να συμμετάσχουν σε σεμινάρια και συμπόσια
Άρθρο 3
1.  
  Κάθε Μέρος θα χορηγεί ετησίως σε φοιτητές της άλλης χώρας: α) μία (1) υποτροφία συνολικής διάρκειας έως δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, β) δύο (2) υποτροφίες για θερινά μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού
Άρθρο 4
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία εντός του πλαισίου των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 5
1.  
  Τα Μέρη, μετά από αίτηση, θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και τεκμηρίωση σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της άλλης χώρας
Άρθρο 6
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των διδασκάλων των ιδρυμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός του πλαισίου του Προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ της ΕΕ
Άρθρο 7
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διάδοση της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού της άλλης χώρας
Άρθρο 8 "Η ελληνική πλευρά γνωστοποιεί ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας έχει θεσπίσει σύστημα εξετάσεων για την αξιολόγηση και πιστοποίηση της γνώσης σύγχρονων γλωσσών. Οι εξετάσεις οδηγούν στην απόκτηση του «Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας». [...]"
2.  
  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ
Άρθρο 9 "Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατικών αρχείων και βιβλιοθηκών τους, σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς κάθε χώρας. Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Μέρη θα ανταλλάξουν επίσης ένα (1) αρχειοφύλακα ή βι [...]"
3.  
  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Άρθρο 10
1.  
  Τα Μέρη θα προάγουν τη συνεργασία στους τομείς της μουσικής και των τεχνών, θα διευκολύνουν τις απευθείας επαφές μεταξύ των αντίστοιχων ενώσεων και οργανώσεων, την ανταλλαγή μουσικών, θεατρικών και χορευτικών ομάδων, κριτικών και εμπειρογνωμόνων. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν επίσης την αμοιβαία συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ και άλλες δραστηριότητες που διοργανώνονται στις δύο χώρες.
Άρθρο 11
1.  
  Τα Μέρη θα προάγουν τη συνεργασία στους τομείς των καλών τεχνών και των εφαρμοσμένων τεχνών, της αρχιτεκτονικής και της ιστορίας της τέχνης, θα διευκολύνουν τις απευθείας επαφές μεταξύ των αντίστοιχων ενώσεων και οργανώσεων, την ανταλλαγή καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων, κριτικών της τέχνης και εμπειρογνωμόνων
Άρθρο 12
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την έκδοση αντιπροσωπευτικών λογοτεχνικών έργων της άλλης χώρας, μέσω των εκδοτικών οίκων τους. Για το σκοπό αυτό, θα ανταλλάξουν έναν ή δύο (1-2) εκδότες ή μεταφραστές για περίοδο έως επτά (7) ημερών έκαστος.
Άρθρο 13
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των Ενώσεων Συγγραφέων και Καλλιτεχνών τους, ούτως ώστε να υλοποιήσουν κοινά προγράμματα συνεργασίας στον τομέα του ενδιαφέροντός τους
Άρθρο 14
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) συγγραφείς (ένας από αυτούς μπορεί να είναι συγγραφέας παιδικών βιβλίων) για περίοδο έως επτά (7) ημερών έκαστος, ούτως ώστε να ανταλλάξουν εμπειρίες
Άρθρο 15
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάξουν μία καλλιτεχνική ή εθνογραφική έκθεση, το θέμα της οποίας θα συμφωνηθεί δια της διπλωματικής οδού
Άρθρο 16
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάξουν έναν (1) εμπειρογνώμονα στη συντήρηση και έναν (1) εθνογράφο για περίοδο έως επτά (7) ημερών, ούτως ώστε να ανταλλάξουν εμπειρίες σε θέματα της ειδικότητάς τους
Άρθρο 17
1.  
  Τα Μέρη θα προάγουν την ανταλλαγή δύο (2) αρχαιολόγων ή μουσειολόγων για περίοδο έως επτά (7) ημερών έκαστος, ούτως ώστε να ανταλλάξουν εμπειρίες σε θέματα της ειδικότητάς τους
Άρθρο 18
1.  
  Τα Μέρη θα προάγουν την ανταλλαγή εκδόσεων σχετικών με αρχαιολογικά θέματα
Άρθρο 19
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) ειδικούς αποκατάστασης ιστορικών μνημείων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς για περίοδο έως επτά (7) ημερών έκαστος
Άρθρο 20
1.  
  Τα Μέρη θα διοργανώνουν μία εβδομάδα κινηματογράφου στην άλλη χώρα. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνούνται απευθείας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών κάθε χώρας.
Άρθρο 21 "Τα Μέρη θα προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατικών κινηματογραφικών αρχείων τους, με την ανταλλαγή πληροφοριών και οπτικοακουστικού υλικού."
4.  
  ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο 22
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των κρατικών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών τους, ούτως ώστε να ανταλλάξουν ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα και ειδικούς
Άρθρο 23 "Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν συνεργασία για την αμοιβαία ανταλλαγή προγραμμάτων εκπαιδευτικής τηλεόρασης που αφορούν τον πολιτισμό, την τέχνη και την οικολογία."
5.  
  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Άρθρο 24
1.  
  Τα Μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία και τη σπουδαιότητα του αθλητισμού ως μέσου ενίσχυσης της παγκόσμιας ειρήνης και προώθησης της αδελφοσύνης και της φιλίας μεταξύ των λαών και των ατόμων. Επιπλέον, αναγνωρίζουν τη σημαντική εκπαιδευτική, κοινωνική, πολιτιστική και ψυχολογική αποστολή του αθλητισμού, καθώς και την ιδιαίτερη συμβολή του στη δημόσια υγεία. Για τους ανωτέρω σκοπούς, θα επιδιώξουν να ενθαρρύνουν βαθύτερη συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής για να δημιουργηθούν απευθείας επαφές μεταξύ των κρατικών αθλητικών οργανώσεων των δύο χωρών. Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας συνεργασίας μεταξύ των αθλητικών φορέων ή ενώσεων των δύο Μερών, θα προσδιορίζονται με πρωτόκολλα μεταξύ των ανωτέρω κρατικών φορέων, τα οποία θα έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης.
Άρθρο 25 "Τα Μέρη καλωσορίζουν τις προσπάθειες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την αναβίωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και την τήρησή της στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και πέραν αυτών. Στο πλαί [...]"
6.  
  ΝΕΟΛΑΙΑ
Άρθρο 26 "Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων και ιδρυμάτων τους που αφορούν τους νέους. Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες και εμπειρίες, ιδίως για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε κάθε τομέα που αφορά τους νέους."
7.  
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 27
1.  
  Όλες οι διατάξεις και δραστηριότητες του παρόντος Προγράμματος θα διεξάγονται δια της διπλωματικής οδού, και σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς της χώρας υποδοχής
Άρθρο 28
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος δεν εμποδίζουν τα Μέρη να συμφωνήσουν, δια της διπλωματικής οδού, σχετικά με άλλες πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις οποίες θεωρούν επιθυμητές
Άρθρο 29
1.  
  Το συνημμένο Παράρτημα, που αφορά τις γενικές και οικονομικές διατάξεις των ανταλλαγών σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Προγράμματος
Άρθρο 30
1.  
Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, οπότε θα παραταθεί αυτομάτως έως την υπογραφή του νέου Εκτελεστικού Προγράμματος. Οι διαπραγματεύσεις και η υπογραφή του νέου Εκτελεστικού Προγράμματος θα λάβουν χώρα στην Αθήνα εντός του έτους 2008. Συντάχθηκε και υπογράφτηκε στο Ταλίν στις 15 Ιουνίου 2005 σε δύο πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ Υπογραφή Υπογραφή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α) Ανταλλαγή προσώπων Οι υποψήφιοι προς ανταλλαγή, βάσει των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος, θα ορίζονται από το αποστέλλον Μέρος το οποίο θα ενημερώνει το λαμβάνον Μέρος δύο (2) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης των υποψηφίων. Το αποστέλλον Μέρος θα χορηγεί στο λαμβάνον Μέρος προσωπικά στοιχεία σχετικά με τις ειδικότητες, τα επαγγελματικά προσόντα, τους ακαδημαϊκούς τίτλους, τις γλώσσες (αγγλικά ή τη γλώσσα της χώρας υποδοχής), το πρόγραμμα και τη διάρκεια παραμονής των προσώπων που θα ανταλλαγούν, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Το λαμβάνον Μέρος θα γνωστοποιεί στο αποστέλλον Μέρος τη συγκατάθεσή του τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία επίσκεψης. Μόλις λάβει τη συγκατάθεση του λαμβάνοντος Μέρους, το αποστέλλον Μέρος θα γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης, τουλάχιστον δέκα πέντε έως τριάντα (15-30) ημέρες πριν. β) Ανταλλαγή υποτροφιών 1.Το αποστέλλον Μέρος θα αποστέλλει στο λαμβάνον Μέρος το φάκελο των υποψηφίων το αργότερο στις 31 Μαρτίου. 2.Ο φάκελος του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει: - βιογραφικό σημείωμα - επικυρωμένα αντίγραφα διπλωμάτων - πρόγραμμα προτεινόμενης έρευνας ή σπουδών - πιστοποιητικό υγείας - αντίγραφο διαβατηρίου - επιστολή αποδοχής από το λαμβάνον ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης (για μεταπτυχιακούς φοιτητές). 3.Το λαμβάνον Μέρος θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή του υποτρόφου το αργότερο στις 30 Ιουνίου. 4.Ο υποψήφιος που λαμβάνει υποτροφία πρέπει να μιλά είτε τη γλώσσα του λαμβάνοντος Μέρους είτε την αγγλική. Οι υποψήφιοι που θα ανταλλαγούν για μεταπτυχιακές σπουδές πρέπει να γνωρίζουν αρκετά καλά τη γλώσσα της χώρας υποδοχής και πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη χώρα του αποστέλλοντος Μέρους. 1)Θερινά μαθήματα Το αποστέλλον Μέρος θα αποστείλει στο λαμβάνον Μέρος τους φακέλους των υποψηφίων το αργότερο στις 31 Μαρτίου. Το λαμβάνον Μέρος θα γνωστοποιεί την τελική αποδοχή των υποψηφίων το αργότερο στις 31 Μαΐου. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2)Ανταλλαγή προσώπων 1.Το αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει το κόστος ταξιδίου του διδακτικού προσωπικού των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που αποστέλλονται βάσει του παρόντος Προγράμματος προς και από την πρωτεύουσα της λαμβάνουσας χώρας. 2.Η ελληνική πλευρά θα παρέχει: - 90 ευρώ την ημέρα για διαμονή σε ξενοδοχείο και διατροφή. - έξοδα ταξιδίου εντός της Ελλάδας, αν προκύπτουν από το πρόγραμμα παραμονής. - δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε δημόσια νοσοκομεία, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. 3.Η εσθονική πλευρά θα παρέχει: - διαμονή τύπου ξενοδοχείου και ημερήσιο επίδομα - έξοδα ταξιδίου εντός της Εσθονίας, αν προκύπτουν από το πρόγραμμα παραμονής. - δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε δημόσια νοσοκομεία, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. 1)Ανταλλαγή υποτροφιών 1.Οι υπότροφοι θα καταβάλουν οι ίδιοι τα έξοδα ταξιδίου από και προς τις δύο χώρες. 2.Η ελληνική πλευρά θα παρέχει: - μηνιαίο επίδομα 440 ευρώ για μεταπτυχιακούς υποτρόφους ή ερευνητές, αρχίζοντας από την άφιξη του φοιτητή στην Ελλάδα και καλύπτοντας όλη τη διάρκεια της υποτροφίας. - εφάπαξ ποσό 59 ευρώ για κόστος διαμονής σε αυτούς που θα εγκατασταθούν στην Αθήνα και 88 ευρώ σε αυτούς που θα εγκατασταθούν στην επαρχία. Οι φοιτητές των οποίων η υποτροφία ανανεώθηκε δεν δικαιούνται να λάβουν το εφάπαξ ποσό. - δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε δημόσια νοσοκομεία, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. - απαλλαγή από δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. - έξοδα ταξιδίου εντός της Ελλάδας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, έως του ποσού των 88 ευρώ. 3.Η εσθονική πλευρά θα παρέχει: - μηνιαίο επίδομα 4500 ΕΕΚ που καλύπτει τα έξοδα διαμονής και διαβίωσης. - δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε δημόσια νοσοκομεία, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. - δυνατότητα συνέχισης σπουδών βάσει των προϋποθέσεων πληρωμής που ισχύουν για τους υπηκόους της χώρας υποδοχής. 1)Θερινά μαθήματα Οι υπότροφοι θα καταβάλουν οι ίδιοι τα έξοδα ταξιδίου από και προς τις δύο χώρες. Όλα τα άλλα έξοδα (διαμονή, ημερήσιο επίδομα, δίδακτρα) θα καλύπτονται από τους διοργανωτές των θερινών μαθημάτων στη λαμβάνουσα χώρα. Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 2)Ανταλλαγή προσώπων Τα άτομα που θα ανταλλαγούν βάσει των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος θα ορίζονται από το αποστέλλον Μέρος, το οποίο θα ενημερώνει το λαμβάνον Μέρος σχετικά με τον προσδιορισμό τους τρεις (3) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Το αποστέλλον Μέρος θα παρέχει επίσης στο λαμβάνον Μέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια παραμονής και άλλες πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες. Το λαμβάνον Μέρος θα γνωστοποιεί την απόφασή του στο αποστέλλον Μέρος τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Μόλις λάβει τη συγκατάθεση του λαμβάνοντος Μέρους, το αποστέλλον Μέρος θα γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν. Οι επισκέπτες που ανταλλάσσονται βάσει του παρόντος Προγράμματος στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή την αγγλική. Για επισκέπτες που ανταλλάσσονται για περίοδο μικρότερη του ενός (1) μήνα, οι δαπάνες διερμηνέα αγγλικής γλώσσας, αν απαιτείται, θα καλύπτονται από τη λαμβάνουσα χώρα. 3)Ανταλλαγή εκθέσεων Το αποστέλλον Μέρος θα ενημερώνει το λαμβάνον Μέρος, τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πριν, σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της έκθεσης που προετοιμάζεται. Για να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις για την έκθεση, το αποστέλλον Μέρος θα παρέχει τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες για την προτεινόμενη έκθεση, καθώς και τα απαραίτητα υλικά για την εκτύπωση του καταλόγου (πρόλογος, κατάλογος αντικειμένων, φωτογραφίες κλπ.), τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη. Τα εκθέματα θα πρέπει να φθάσουν στον προορισμό τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 2)Ανταλλαγή προσώπων Το κόστος ταξιδίου και υποδοχής των ατόμων που αφικνούνται βάσει του παρόντος Προγράμματος θα καλύπτεται ως εξής: 1.Το αποστέλλον Μέρος θα καλύψει το κόστος διεθνούς ταξιδίου προς και από την πρωτεύουσα του λαμβάνοντος Μέρους. 2.Η ελληνική πλευρά θα παρέχει: - 90 ευρώ την ημέρα για έξοδα ξενοδοχείου και διατροφής. - εφάπαξ ποσό 90 ευρώ, κατά την άφιξη, ανά επίσκεψη, για την κάλυψη του κόστους των ταξιδίων εντός της Ελλάδας. 3.Η εσθονική πλευρά θα καλύπτει το κόστος διαμονής και διατροφής σύμφωνα με τη νομοθεσία της Εσθονίας και το κόστος των μεταφορών εντός της Εσθονίας. 4.Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, θα παρέχεται δωρεάν ιατρική αγωγή σε δημόσιο νοσοκομείο από τα δύο Μέρη για πρόσωπα που αφικνούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος. 1)Ανταλλαγή εκθέσεων 1.Το αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει το κόστος μεταφοράς των εκθέσεων προς και από την πρωτεύουσα του λαμβάνοντος μέρους. Ο τρόπος κάλυψης του κόστους μεταφοράς των εκθέσεων εντός της επικράτειας του λαμβάνοντος μέρους, σε περίπτωση που θα διοργανωθούν σε περισσότερες από μία πόλεις, θα ρυθμιστεί με ειδική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων ιδρυμάτων των Συμβαλλόμενων Μερών. Η εν λόγω ειδική συμφωνία δεν θα δεσμεύει τις κυβερνήσεις των Μερών. 2.Το λαμβάνον Μέρος θα καλύψει το κόστος διοργάνωσης της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ενοικίασης αιθουσών, ασφάλειας, τεχνικής αρωγής (εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ρυθμίσεις εγκατάστασης, φωτισμός, θέρμανση, αποσυναρμολόγηση και εκτύπωση υλικού, όπως αφίσες, κατάλογοι και προσκλήσεις). Το λαμβάνον Μέρος θα παρέχει επίσης δημοσιότητα για την έκθεση. 3.Το αποστέλλον Μέρος θα καλύψει το κόστος ασφάλισης των εκθεμάτων στη διάρκεια της μεταφοράς και της διεξαγωγής της έκθεσης. Σε περίπτωση ζημίας, το λαμβάνον Μέρος θα παρέχει δωρεάν στο αποστέλλον Μέρος πλήρη τεκμηρίωση σχετικά με την αιτία της ζημίας, ούτως ώστε να διευκολύνει το αποστέλλον Μέρος να ζητήσει αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρία. Το λαμβάνον Μέρος δεν είναι εξουσιοδοτημένο να αποκαταστήσει τα εκθέματα που υπέστησαν ζημία στην αρχική τους κατάσταση χωρίς τη συγκατάθεση του αποστέλλοντος Μέρους. 4.Τα δύο Μέρη εκφράζουν εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που συνοδεύουν την έκθεση και σχετικά με τη διάρκεια της παραμονής τους. Οι δαπάνες που συνδέονται με την επίσκεψη επιτρόπου και, όταν αυτό είναι απαραίτητο, ατόμων η παρουσία των οποίων απαιτείται για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση των εκθεμάτων, θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. 5.Οι οικονομικές προϋποθέσεις για την ανταλλαγή καλλιτεχνικών συνόλων (θεάτρων, ορχηστρών κλπ.) θα συμφωνούνται χωριστά. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Εσθονίας για συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης που υπεγράφη στην Αθήνα στις 24 Μαΐου 1999 κα κυρώθηκε με το ν. 2988/2002 που δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 28 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄ της 21ης Φεβρουαρίου 2002.
 • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά - που καταρτίζονται από την Κοινή Επιτροπή του άρθρου 16 της Συμφωνίας εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
 • Την υπ’ αριθμ. 133/24.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Φάνη Πάλλη-Πετραλιά και στους Υφυπουργούς Γεώργιο Ορφανό και Πέτρο Τατούλη» (ΦΕΚ Β΄ 527).
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/133 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/133 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Εσθονίας για συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης. 2002/2988 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία