ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/Φ.0544/ΑΣ5/Μ.5694

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-02-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-02-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-02-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Ογδόης Συνόδου της Μεικτής Επιτροπής για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ Ισπανίας και Ελλάδας (Μαδρίτη, 11 Νοεμβρίου 2004).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της Ογδόης Συνόδου της Μεικτής Επιτροπής για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ Ισπανίας και Ελλάδας που υπογράφηκε στη Μαδρίτη στις 11 Νοεμβρίου 2004, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ Βάσει της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ισπανίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία, που υπεγράφη στις 8 Δεκεμβρίου 1972, και των Πρακτικών της Ενδιάμεσης Συνόδου για Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Ισπανίας, που υπεγράφησαν στις 21 Ιανουαρίου 2004, πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη στις 11 Νοεμβρίου 2004 η 8η Σύνοδος της Ελληνο - Ισπανικής Μικτής Επιτροπής για την επιλογή κοινών προγραμμάτων ανταλλαγής επιστημόνων. Ο Κος Ρedrο Cοrtegοsο, Υποδιευθυντής Εκπαίδευσης και Κινητικότητας Ερευνητών στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών, προΐστατο της Ισπανικής Αντιπροσωπείας. Η Αυτού Εξοχότης, ο Κος Αριστείδης Αγαθοκλής, Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ισπανία, προΐστατο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας. Ο κατάλογος των μελών της Μικτής Επιτροπής επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι. Τα δύο Μέρη συμφώνησαν στο ακόλουθο ημερήσιο πρόγραμμα: 1.Έναρξη της Συνόδου 2.Πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και την βασική κυβερνητική πολιτική σε θέματα επιστημών και τεχνολογίας στην Ισπανία και την Ελλάδα. 3.Επιλογή και έγκριση κοινών προγραμμάτων για τα έτη 2005-2006. 4.Οικονομικοί όροι της συνεργασίας. 5.Κλείσιμο της Συνόδου: - Συστάσεις για μελλοντικές δράσεις - Τόπος και ημερομηνία της επόμενης συνόδου. ---------1. Έναρξη της Συνόδου Ο επικεφαλής της Ισπανικής Αντιπροσωπείας, Κος Cοrtegοsο, καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία στην έναρξη της Συνόδου της Επιτροπής. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τις προσπάθειες που κατέβαλε η Ισπανική πλευρά για την προετοιμασία αυτής της Συνόδου. 2.Πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και την βασική κυβερνητική πολιτική σε θέματα επιστημών και τεχνολογίας στην Ελλάδα και την Ισπανία Οι δύο πλευρές παρουσίασαν στοιχεία και απεικονίσεις των πρόσφατων τάσεων στην Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική τους όπως και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Πρόγραμμα Διμερούς Συνεργασίας τους. Και οι δύο πλευρές θέτουν ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της διεθνούς συνεργασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος Επιστημών και Τεχνολογίας στις δύο χώρες. Εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι η υλοποίηση του Ισπανο-Ελληνικού Διμερούς Προγράμματος θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη επωφελών δεσμών μεταξύ των επιστημονικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, εταιριών και επιστημόνων των δύο χωρών. Συμφώνησαν επίσης να φροντίσουν ιδιαίτερα την ενίσχυση της συνεργασίας σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά πολυμερή προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης, όπως τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσια, το CΟSΤ κλπ. 3.Επιλογή και έγκριση κοινών προγραμμάτων για τα έτη 2005-2006. Και οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν μία κοινή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων τον Μάρτιο του 2004. Συνολικά υποβλήθηκαν στις δύο πλευρές 30 κοινές προτάσεις, που αξιολογήθηκαν από εμπειρογνώμονες στις δύο χώρες. Η Μικτή Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει 18 κοινά προγράμματα για χρηματοδότηση τα έτη 2005 και 2006. Ο κατάλογος των εγκεκριμένων προγραμμάτων επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙ. 4.Οικονομικοί όροι της συνεργασίας. Το αποστέλλον μέρος θα καλύπτει τα έξοδα του μετ επιστροφής ταξιδιού μεταξύ των δύο χωρών (μέχρι το σημείο που βρίσκεται το υποδεχόμενο ίδρυμα). Οι δύο πλευρές θα παρέχουν τα εξής: - Στην περίπτωση σύντομων επισκέψεων Ελλήνων επιστημόνων (διάρκειας μέχρι 10 ημερών) στην Ισπανία, η ελληνική πλευρά θα τους παρέχει το ημερήσιο επίδομα 90 Ευρώ (ανά ημέρα). - Στην περίπτωση επισκέψεων μεγαλύτερης διάρκειας (μέχρι 3 μηνών) Ελλήνων επιστημόνων στην Ισπανία, η Ελληνική πλευρά θα τους παρέχει 910 Ευρώ το μήνα. - Η Ισπανική πλευρά θα παρέχει στην επιστημονική ομάδα της Ισπανίας ένα συνολικό ποσόν 5.500 Ευρώ το έτος για έξοδα ταξιδιού και ημερήσια επιδόματα στην Ελλάδα. 5.Κλείσιμο της Συνόδου: - Συστάσεις για μελλοντικές δράσεις Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μία ενδιάμεση σύνοδος, εάν είναι απαραίτητο, προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόοδος των κοινών προγραμμάτων ή να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την υλοποίηση του πρωτοκόλλου. - Τόπος και ημερομηνία της επόμενης πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων όπως και της επόμενης συνόδου της Μικτής Επιτροπής. Η Μικτή Επιτροπή συμφώνησε ότι το Ελληνικό και το Ισπανικό Μέρος θα ανακοινώσουν την πρόσκλησή τους για την υποβολή προτάσεων για τα έτη 2006-2007 το πρώτο εξάμηνο του 2005. Η επόμενη σύνοδος της Μικτής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί το 4ο τρίμηνο του 2005 στην Αθήνα, προκειμένου να συμφωνηθούν οι προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν τα έτη 2006-2007 και να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την περαιτέρω συνεργασία. Οι αρμόδιες αρχές στις δύο χώρες είναι: - Στην Ισπανία: Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών Γενική Διεύθυνση Έρευνας Γενική Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης και Κινητικότητας Ερευνητών Ρaseο de la Castellana 160 28070 Μadrid Τηλ. +34 91 3494101, Φαξ +34 91 3494130 - Στην Ελλάδα: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΓΓΕΤ Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Τομέας Διμερούς Συνεργασίας Μεσογείων 14-18, Αθήνα 11510, Ελλάδα Τηλ: +30 210 7458000, Φαξ +30 210 7714153 Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος Πρωτοκόλλου. Υπογράφεται στη Μαδρίτη στις 11 Νοεμβρίου 2004 σε δύο πρωτότυπα στην Αγγλική γλώσσα. Ο Επικεφαλής της Ο Επικεφαλής της Ισπανικής Αντιπροσωπείας Ελληνικής Αντιπροσωπείας (Υπογραφή) (Υπογραφή) Κος Ρedrο Cοrtegοsο Η Α.Ε.Κος Αριστείδης Αγαθοκλής Υποδιευθυντής Εκπαίδευσης Πρέσβης της Ελλάδας και Κινητικότητας Ερευνητών στην Ισπανία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Κος Ρedrο CΟRΤΕGΟSΟ Υποδιευθυντής Εκπαίδευσης και Κινητικότητας Ερευνητών, Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών Dr.Rοbertο SΟLΑΝΟ Εθνικό Κέντρο Βιοτεχνολογίας, CSΙC Dr.Silνia ΖΑΝUΥ Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, CSΙC Dr.Victοr CΑSΤΕLΟ Τεχνικό Κέντρο Υπολογιστικών Επιστημών, CSΙC Κα Μaria RΕQUΕJΟ Επικεφαλής Υπηρεσίας, Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης και Κινητικότητας Επιστημόνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Η Α.Ε. Κος Πρέσβης της Ελληνικής ΔημοΑριστείδης ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ κρατίας στην Ισπανία Δρ.Βασιλική Επικεφαλής του Τομέα ΜΕΣΘΑΝΕΩΣ Διεθνούς Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Κα Βασιλική ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ Συντονίστρια της Ελληνο-Ισπανικής Διμερούς Συνεργασίας Κος Φ.ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Οικονομικός και Εμπορικός Σύμβουλος της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ισπανία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας - Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και Ισπανίας και της Ειδικής Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ισπανίας που υπογράφηκε στη Μαδρίτη στις 8 Δεκεμβρίου 1972 και κυρώθηκε με τον υπ αριθμ. Ν. 366/1976, που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 160 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, 25 Ιουνίου 1976.
  • Τις διατάξεις του άρθρου ΙV της Συμφωνίας - Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και Ισπανίας, σύμφωνα με το οποίο συνιστάται Μεικτή Ελληνο - Ισπανική Επιτροπή.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/366 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/366 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία