ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/Φ.0544/ΑΣ620/Μ.5779

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-08-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μεικτής Επιτροπής Ελλάδος - Τουρκίας σε θέματα οδικών μεταφορών (Άγκυρα, 19 Απριλίου 2005).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της Μεικτής Επιτροπής Ελλάδος-Τουρκίας σε θέματα οδικών μεταφορών που υπογράφηκε στην Άγκυρα στις 19 Απριλίου 2005 το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ της Μεικτής Επιτροπής Ελλάδος - Τουρκίας σε θέματα Οδικών Μεταφορών Η συνεδρίαση της Μεικτής Επιτροπής σε θέματα Οδικών Μεταφορών έλαβε χώρα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στην Άγκυρα στις 18 - 19 Απριλίου 2005 για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας σε θέματα οδικών μεταφορών μεταξύ των δύο χωρών. Οι Αντιπροσωπείες διαπραγματεύτηκαν τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.Ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών. 2.Μεταφορά αγαθών. 3.Μεταφορά επιβατών. 4.Λοιπά θέματα. Τα μέλη των δύο αντιπροσωπειών παρατίθενται στο παράρτημα. 1.Ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών Οι Αντιπροσωπείες αντάλλαξαν στατιστικές πληροφορίες που αφορούσαν το διμερές εμπόριο, τη σημερινή κατάσταση των οδικών μεταφορών και τον αριθμό των αδειών που χρησιμοποιούνται και εξέφρασαν την ειλικρινή πίστη τους ότι το εμπόριο μεταξύ των χωρών τους θα αναπτυχθεί περαιτέρω στο μέλλον. 2.Μεταφορά αγαθών Η Τουρκική Αντιπροσωπεία πρότεινε να χορηγείται δωρεάν ο συνολικός αριθμός αδειών βάσει της αμοιβαιότητας, ως πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης των μεταφορών. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία σημείωσε την εν λόγω πρόταση και δήλωσε ότι, προς το παρόν, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δεν είναι υπέρ της υιοθέτησης του μέτρου αυτού. Οι Αντιπροσωπείες αποφάσισαν ότι οι ποσοστώσεις αδειών για το 2005 θα είναι ως εξής: - Για τις διμερείς/διαμετακομιστικές μεταφορές, δωρεάν: 8.000 - Για τις διμερείς/διαμετακομιστικές μεταφορές, με χρέωση: 32.000 Οι ποσοστώσεις αυτές θα ισχύουν προσωρινά και για το 2006. Οι Αντιπροσωπείες συμφώνησαν ότι τα αιτήματα για πρόσθετο αριθμό αδειών από το ένα μέρος θα εξετάζονται καλόπιστα από το άλλο μέρος. Η Τουρκική Αντιπροσωπεία πρότεινε την ανταλλαγή 3.000 αδειών τρίτης χώρας για μεταφορές προς/από τρίτες χώρες. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία δήλωσε ότι η εν λόγω πρόταση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Οι Αντιπροσωπείες αποφάσισαν ότι όλες οι άδειες θα ισχύουν έως τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 3.Μεταφορά επιβατών Οι Αντιπροσωπείες αντάλλαξαν απόψεις και στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη διεθνή μεταφορά επιβατών. Οι Αντιπροσωπείες επιβεβαίωσαν ότι, στον τομέα των τακτικών μεταφορικών υπηρεσιών, σήμερα λειτουργούν δύο τακτικές γραμμές λεωφορείων, δηλ. Αθήνα - Κωνσταντινούπολη και Ξάνθη - Προύσα. Οι μεταφορείς κάθε πλευράς μπορούν να πραγματοποιούν έξι διαδρομές ανά εβδομάδα. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία παρείχε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι μεταφορές επιβατών όσον αφορά το μεγάλο χρόνο αναμονής στις συνοριακές πύλες και τον ανεπαρκή έλεγχο των καταλόγων επιβατών των εγγράφων ΑSΟR στην Τουρκία. Οι δύο Αντιπροσωπείες συμφώνησαν να αναπτύξουν τη συνεργασία για να βελτιωθούν οι μεταφορές επιβατών μεταξύ και μέσω των δύο χωρών. 4.Λοιπά θέματα Η Τουρκική Αντιπροσωπεία επέστησε την προσοχή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Τούρκοι μεταφορείς, όπως το μεγάλο χρονικό διάστημα στάσης στη συνοριακή πύλη Ιψάλα/Κήπων, ο ωριαίος ημερήσιος χρονικός περιορισμός υγειονομικής εξέτασης στην ελληνική πλευρά, και η απόκτηση βίζας επαγγελματία οδηγού. Έτσι, η Τουρκική Αντιπροσωπεία ζήτησε τη συνδρομή της ελληνικής πλευράς για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία σημείωσε τα αναφερθέντα προβλήματα και δεσμεύτηκε να απαντήσει στην τουρκική πλευρά το ταχύτερο δυνατόν. Η συνεδρίαση έλαβε χώρα σε θερμή και φιλική ατμόσφαιρα και οι αντιπροσωπείες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία κάλεσε την Τουρκική Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα για την επόμενη συνεδρίαση της Μεικτής Επιτροπής. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος της επόμενης συνεδρίασης θα προσδιοριστούν μέσω διμερούς αλληλογραφίας. Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε στις 19 Απριλίου 2005 σε δύο πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα. Και τα δύο αντίτυπα είναι εξίσου έγκυρα. Για την Ελληνική Για την Τουρκική Αντιπροσωπεία Αντιπροσωπεία Υπογραφή Υπογραφή Βασίλειος ΚΑΛΙΒΩΚΑΣ Ηόseyin ΥΙLΜΑΖ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων του Βασιλείου της Ελλάδος και της Τουρκικής Δημοκρατίας περί ρυθμίσεως των οδικών μεταφορών μεταξύ των δύο χωρών που υπογράφηκε στην Άγκυρα στις 4 Απριλίου 1970 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με το ν.δ. 877/1971, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 117 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α~, της 9ης Ιουνίου 1971.
  • Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 26 της Συμφωνίας σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις της Μεικτής Επιτροπής της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου της εν λόγω Συμφωνίας θα εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές των συμβαλλομένων μερών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α~ του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ Α~ 137), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ Α~ 38).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/877 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/877 1971
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία