ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/1/04.03.2005

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-03-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-03-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-02-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της αλλοδαπής τράπεζας «Βanca Ιntesa S.p.Α.», με έδρα το Μιλάνο. (Συνεδρίαση 191/7.2.2005, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακαλείται, από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας «Βanca Ιntesa S.p.Α.», με έδρα το Μιλάνο, που έχει παρασχεθεί με την απόφαση Ν.Ε. 58/5/15.11.1974, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.
  • Τις διατάξεις του Α.Ν. 1665/1951, περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών, όπως ισχύει,
  • Την απόφαση Ν.Ε. 58/5/15.11.1974, όπως ισχύει, με την οποία έχει εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα Γραφείου Αντιπροσωπείας της τράπεζας «Βanca Cοmmerciale Ιtaliana», που εδρεύει στο Μιλάνο, της οποίας η επωνυμία τροποποιήθηκε σε «Βanca Ιntesa S.p.Α» (σχετ. απόφαση ΕΤΠΘ 146/7/25.2.2003).
  • Το από 1.2.2005 (ΑΠ 779) έγγραφο της ως άνω αλλοδαπής τράπεζας, με το οποίο γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της μείωσης της παρουσίας της στις Ευρωπαϊκές χώρες, αποφάσισε την παύση της λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της στην Αθήνα και ως εκ τούτου ζητεί την ανάκληση της σχετικής άδειας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία