Έγκριση του Προγράμματος Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τα έτη 2004, 2005 και 2006 μετά του συνημμένου Παραρτήματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των δύο χωρών σύμφωνα με την νομοθεσία κάθε χώρας. Θα προωθηθεί επίσης η συνεργασία μεταξύ σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν διά της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 2
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τα πανεπιστήμιά τους να συνεργαστούν σε επιστημονικά και ερευνητικά προγράμματα πάνω σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Αυτή η συνεργασία θα υλοποιηθεί μέσω απευθείας συμφωνιών μεταξύ πανεπιστημίων.
Άρθρο 3
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν, ετησίως, δύο (2) μέλη πανεπιστημιακού διδακτικού προσωπικού, γιά χρονικό διάστημα μέχρι επτά (7) ημέρες, γιά την πραγματοποίηση διαλέξεων και την ανταλλαγή πληροφοριών
Άρθρο 4
1.  
  Τα Μέρη θα συνεργαστούν, προκειμένου να διαδώσουν την διδασκαλία της γλώσσας και πολιτισμού τους στην άλλη χώρα, ειδικότερα στα αντίστοιχα πανεπιστήμια ή άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συνεπώς, θα ανταλλάσσουν βιβλία, παιδαγωγικά και λογοτεχνικά έργα, επισκέψεις από φιλοξενούμενους λέκτορες κλπ. Τα Μέρη σημειώνουν με ικανοποίηση όλες τις πρωτοβουλίες, όπως το πρόγραμμα του Ωνάσειου Ιδρύματος σχετικά με την διδασκαλία της αρχαίας και νέας Ελληνικής γλώσσας, κουλτούρας και πολιτισμού στην Δημοκρατία της Κροατίας, καθώς και την συμμετοχή Κροατών μαθητών σε διεθνείς διαγωνισμούς και θεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα.
Άρθρο 5
1.  
  Κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Μέρη θα ανταλλάξουν τρεις (3) ειδήμονες από την πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή την διοίκηση της εκπαίδευσης, γιά χρονικό διάστημα μέχρι επτά (7) ημέρες ο καθένας, με σκοπό να ενημερωθούν πάνω σε θέματα αρμοδιότητάς τους
Άρθρο 6
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της άλλης χώρας και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον τομέα της εκπαίδευσης, κατόπιν αιτήματος του ετέρου Μέρους
Άρθρο 7
1.  
  Τα Μέρη θα συνεργαστούν προς τον σκοπό της αντικειμενικής παρουσίασης της Ιστορίας και Γεωγραφίας τους στα σχολικά βιβλία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το πνεύμα και τους σκοπούς της UΝΕSCΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης και, προς τούτο, θα ανταλλάξουν σχολικά βιβλία
Άρθρο 8
1.  
  Τα Μέρη θα χορηγούν, ετησίως, υποτροφία δέκα (10) μηνών γιά μεταπτυχιακές σπουδές ή μέχρι δέκα (10) μηνών γιά έρευνα καθώς και δύο (2) υποτροφίες γιά παρακολούθηση θερινών τμημάτων γλώσσας και πολιτισμού
Άρθρο 9
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και τεκμηρίωση προκειμένου να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές τους στην αναγνώριση και ισοδυναμία σχολικών πιστοποιητικών, απολυτηρίων, πτυχίων και λοιπών ακαδημαϊκών τίτλων, σύμφωνα με την νομοθεσία κάθε χώρας
Άρθρο 10
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν διμερή επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος στις δύο χώρες όπως η προστασία της Μεσογείου, αρχαιολογική επιστημονική έρευνα και σπουδές, γεωργία, κλπ
Άρθρο 11
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες πάνω σε τεχνολογικά κέντρα γιά την μεταφορά τεχνολογίας. ΙΙ. ΑΡΧΕΙΑ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ.
Άρθρο 12
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των κρατικών αρχείων και βιβλιοθηκών σύμφωνα με την νομοθεσία κάθε χώρας. Κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Μέρη θα ανταλλάξουν έναν (1) αρχειοφύλακα και έναν (1) βιβλιοθηκονόμο, γιά χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) ημέρες ο καθένας, προκειμένου να ενημερωθουν πάνω σε θέματα αρμοδιότητάς τους. Θα ανταλλάξουν επίσης τεκμηρίωση και λοιπό υλικό σχετικά με αρχεία και βιβλιοθήκες. ΙΙΙ. ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 13
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάξουν πληροφορίες και έντυπο υλικό, κατόπιν αιτήσεως του ετέρου Μέρους, σχετικά με λογοτεχνία, μουσεία, θέατρο, χορό, μουσική, καλές τέχνες και φεστιβάλ
Άρθρο 14
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάξουν τρεις ή τέσσερις (3-4) προσωπικότητες από διάφορους πολιτιστικούς τομείς (αρχαιολογία, μουσειολογία, συντήρηση και αποκατάσταση, λογοτεχνία, λαογραφία, κλπ.) γιά χρονικό διάστημα μέχρι επτά (7) ημέρες ο καθένας, προκειμένου να ανταλλαγούν πληροφορίες και εμπειρία πάνω σε θέματα της ειδικότητάς τους.
Άρθρο 15
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή αρχαιολογικών δημοσιεύσεων μεταξύ αρμόδιων αρχών κάθε χώρας
Άρθρο 16
1.  
  Τα Μέρη θα διοργανώσουν μία έκθεση τέχνης ή λαογραφίας. Το θέμα και ο χρόνος της έκθεσης θα συμφωνηθεί διά της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 17
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την μετάφραση και δημοσίευση σύγχρονων λογοτεχνικών έργων της άλλης χώρας, μέσω απευθείας συνεργασίας μεταξύ των εκδοτικών οίκων τους. Προς τούτο, οι Συμβαλλόμενοι θα ανταλλάξουν, κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, έναν (1) εκδότη ή μεταφραστή γιά χρονικό διάστημα μέχρι επτά (7) ημερών.
Άρθρο 18
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συμμετοχή καλλιτεχνικών ομάδων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην άλλη χώρα
Άρθρο 19
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ αρμόδιων ενώσεων συγγραφέων, μουσικών, καλλιτεχνών του τομέα των καλών τεχνών και του θεάτρου και χορευτών
Άρθρο 20
1.  
  Τα Μέρη θα διοργανώσουν αμοιβαίως μία εβδομάδα κινηματογράφου ή ημέρες κινηματογράφου. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν με απευθείας επαφές μεταξύ αρμόδιων αρχών των δύο χωρών.
Άρθρο 21
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των εθνικών κινηματογραφικών αρχείων τους με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και οπτικοακουστικού υλικού
Άρθρο 22
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συμμετοχή σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ που διοργανώνονται στην άλλη χώρα. ΙV. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 23
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία στον τομέα του Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής, περιλαμβανομένων ανταλλαγών αθλητών, προπονητών, αθλητικών διοικητικών παραγόντων, ειδημόνων και επιστημόνων του αθλητισμού, καθώς και την συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σε πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του αθλητισμού, ανταγωνιστικού αθλητισμού, αθλητισμού γιά όλους, επαγγελματικού αθλητισμού, κλπ. Οι τρόποι υλοποίησης αναφέρονται σε αθλητικές συναντήσεις, κατασκηνώσεις προπόνησης, σεμινάρια, σχολές προπονητικής, κλπ. Η συνεργασία θα υλοποιηθεί μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των οργάνων διοίκησης αυτής από πλευράς της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Επιστήμης, Παιδείας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Κροατίας και της Κροατικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Άρθρο 24
1.  
  Τα Μέρη καλωσορίζουν τις από κοινού προσπάθειες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών γιά την αναβίωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και την τήρησή της κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και πέραν αυτών. Στο πλαίσιο αυτό καλωσορίζουν την πρωτοβουλία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ελλάδας γιά την ίδρυση Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας στην Αθήνα και επαναβεβαιώνουν την θέλησή τους να στηρίξουν ενεργώς την πρωτοβουλία αυτή με διπλωματικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά αι άλλα ενδεδειγμένα μέσα. V. ΝΕΟΛΑΙΑ.
Άρθρο 25
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία και επαφές μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων νεολαίας των δύο χωρών σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Θα ανταλλάξουν σχετικές πληροφορίες και εμπειρίες, ιδιαίτερα πάνω σε εξελίξεις που σημειώνονται σε κάθε τομέα που αφορά στη νεολαία και στοχεύουν στην ενίσχυση των σχέσεων των νέων και την δημιουργία φιλικών σχέσεων. VΙ. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.
Άρθρο 26
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των κρατικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών των δύο χωρών, καθώς και μεταξύ των αντίστοιχων επίσημων πρακτορείων τύπου, προκειμένου να ανταλλάξουν ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα και σχετική τεκμηρίωση. VΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 27
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν κοινά προγράμματα στους τομείς της εκπαίδευσης, επιστήμης, έρευνας, τεχνολογίας, πολιτισμού, πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσων μαζικής ενημέρωσης, νεολαίας και αθλητισμού, στα πλαίσια πολυμερών οργανισμών όπως η UΝΕSCΟ, UΝΕΡ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση
Άρθρο 28
1.  
  Το Υπουργείο Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, προκειμένου να αναπτύξει ένα κοινό πιστοποιητικό γιά την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Ελλάδα, υλοποίησε ένα τυποποιημένο εξεταστικό σύστημα σκοπός του οποίου είναι να μετρά επίπεδα γνώσης γλωσσών εκτός της Ελληνικής. Αυτό το εξεταστικό σύστημα οδηγεί στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.
Άρθρο 29
1.  
  Όλες οι διατάξεις και δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν Πρόγραμμα θα υλοποιηθούν διά της διπλωματικής οδού και σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα
Άρθρο 30
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος δεν θα εμποδίζουν τα Μέρη να συμφωνούν, διά της διπλωματικής οδού, άλλες ρυθμίσεις που θα κρίνουν ως επιθυμητές
Άρθρο 31
1.  
  Το συνημμένο Παράρτημα, που περιέχει γενικούς και οικονομικούς όρους ανταλλαγών σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα, συνιστά αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Προγράμματος
Άρθρο 32 "Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημέρα υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006, οπότε σιωπηρώς θα παραταθεί μέχρι την υπογραφή νέου Προγράμματος. Έγινε και υπεγράφη στην Αθήνα, την 7η Οκτωβρίου 2004, σε δύο π [...]"
1.  
  Η αποστέλλουσα Πλευρά θα διαβιβάζει στην Πλευρά υποδοχής τους φακέλους υποψηφίων όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου και γιά το έτος 2004 όχι αργότερα από την 15η Μαΐου Η Κροατική Πλευρά θα καλύπτει το κόστος του μετεπιστροφής ταξιδίου Κροατών υποτρόφων μεταξύ των δύο χωρών.
2.  
  Όλα τα υπόλοιπα έξοδα θα καλύπτονται από τους διοργανωτές των θερινών τμημάτων/σεμιναρίων στην χώρα υποδοχής. Η Πλευρά υποδοχής θα παράσχει επίσης την διαφήμιση γιά την έκθεση. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.
 1. Ανταλλαγή Προσώπων Οι υποψήφιοι που θα ανταλλαγούν στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος θα προταθούν από την αποστέλλουσα Πλευρά που θα ενημερώσει την Πλευρά υποδοχής τρεις (3) μήνες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης των υποψηφίων.
 2. Η αποστέλλουσα Πλευρά θα παράσχει επίσης στην Πλευρά υποδοχής όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, διάρκεια παραμονής και κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να είναι χρήσιμη.
 3. Η Πλευρά υποδοχής θα γνωστοποιεί στην αποστέλλουσα Πλευρά την απόφασή της, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης.
 4. Μόλις λάβει την συναίνεση της Πλευράς υποδοχής, η αποστέλλουσα Πλευρά θα γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν.
 5. Πρόσωπα που ανταλλάσσονται στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της γλώσσας της φιλοξενούσας χώρας ή της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας.
 6. Ανταλλαγή Εκθέσεων Η αποστέλλουσα Πλευρά θα ενημερώνει την Πλευρά υποδοχής τουλάχιστον 12 μήνες εκ των προτέρων σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της υπό προετοιμασία έκθεσης.
 7. Προκειμένου να γίνουν οι σωστές ρυθμίσεις γιά την έκθεση, η αποστέλλουσα Πλευρά θα παρέχει απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την έκθεση, καθώς και υλικό αναγκαίο γιά την εκτύπωση του καταλόγου (πρόλογος, κατάλογος αντικειμένων, φωτογραφίες κλπ.) τουλάχιστον 3 μήνες πριν τα εγκαίνια.
 8. Τα εκθέματα θα φθάνουν στον τόπο προορισμού τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τα εγκαίνια.
 9. ΙV.
 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.
3.  
  Η Ελληνική Πλευρά θα παρέχει: Σε περίπτωση ζημίας, η Πλευρά υποδοχής θα παράσχει στην αποστέλλουσα Πλευρά δωρεάν πλήρη τεκμηρίωση σχετικά με την αιτία της ζημίας, προκειμένου να διευκολύνει την αποστέλλουσα Πλευρά να αξιώσει αποζημίωση από την Ασφαλιστική Εταιρεία. Η Πλευρά υποδοχής δεν εξουσιοδοτείται να αποκαταστήσει στην αρχική τους κατάσταση, χωρίς την συναίνεση της αποστέλλουσας Πλευράς, τα εκθέματα που υπέστησαν ζημία.
4.  
  Έξοδα σχετιζόμενα με την επίσκεψη επιτρόπου και, όπου απαιτείται, προσώπων των οποίων η παρουσία θα είναι απαραίτητη γιά την εγκατάσταση και την αποξήλωση της έκθεσης, θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. Σε ό,τι αφορά υποψηφίους γιά μεταπτυχιακές σπουδές ή υποψηφίους γιά έρευνα, είναι απαραίτητη η αποδοχή τους σε μεταπτυχιακό ή ερευνητικό πρόγραμμα. Οι μεταπτυχιακοί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, εάν αυτό απαιτείται γιά το πρόγραμμα σπουδών.
 1. Ανταλλαγή Εκθέσεων
 2. Η Πλευρά υποδοχής θα ανακοινώνει την από πλευράς της τελική αποδοχή των υποψηφίων όχι αργότερα από την 31η Μαΐου.
 3. Σε ό,τι αφορά υποψηφίους γιά θερινά προγράμματα, είναι απαραίτητη η στοιχειώδης γνώση της γλώσσας και πολιτισμού της χώρας υποδοχής.
 4. Στο τέλος του σεμιναρίου, οι υπότροφοι πρέπει να παραδώσουν γραπτή έκθεση γιά την παραμονή τους σε αμφότερες τις αρμόδιες αρχές.
 5. ΙΙ.
 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ.
 7. Ανταλλαγή Προσώπων
 • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας περί συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 10 Μαρτίου 1995 και κυρώθηκε με το Ν. 2493/1997 που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 84 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβέρνησης, τεύχος Α΄, της 16ης Μαΐου 1997.
 • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού Νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 19 της Συμφωνίας αυτής εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι εκ του περιεχομένου του υπό έγκριση Προγράμματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Την υπ’ αριθμ. 133/24.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού με την οποία ανατέθηκε η άσκηση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Φάνη Πάλλη-Πετραλιά και στους Υφυπουργούς Γιώργο Ορφανό και Πέτρο Τατούλη (ΦΕΚ 527/24.3.2004, τεύχος Β΄ και 558/2.4.2004, τεύχος Β΄).
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος μετά του συνημμένου Παραρτήματος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/133 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/133 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας περί συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης. 1997/2493 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία