ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/Φ.0544/ΑΣ587/Μ.5906

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-11-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-11-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-11-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Πρακτικών της 16ης Συνόδου της Μικτής Ελλη­νογερμανικής Επιτροπής για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία» (Βad Ηοnnef, 19-20 Ιου­νίου 2006).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχουν και στο σύνολό τους τα Πρακτικά της 16ης Συνόδου της Μικτής Ελληνογερμανικής Επιτροπής για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία,που υπογράφηκαν στο Μπαντ Χόνεφ στις 20 Ιουνίου 2006, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργού Συντονισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού για την Έρευνα και την Τεχνολογία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, που υπογράφηκε στη Βόννη, στις 30 Νοεμβρίου 1978 και κυρώθηκε με τον ν. 1231/1982, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 24 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄, της 26ης Φεβρουαρίου 1982.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63 - ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων των υπό έγκριση Πρακτικών δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο των υπό έγκριση Πρακτικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1231 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία