ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/Φ.0544/ΑΣ727/Μ.5777

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-02-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-02-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-02-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Προγράμματος Εργασιών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ουκρανίας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την περίοδο 2005-2007.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρόγραμμα Εργασιών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ουκρανίας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την περίοδο 2005-2007 που υπεγράφη στο Κίεβο στις 4 Ιουλίου 2005 το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για εκπαιδευτική επιστημονική και πολιτιστική συνεργασία που υπεγράφη στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου 1996 και κυρώθηκε με το ν. 2751/1999 που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 244 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α , της 11ης Νοεμβρίου 1999.
  • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά - που καταρτίζονται από την Μικτή Επιτροπή του άρθρου 10 της Συμφωνίας εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63, ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
  • Την υπ αριθμ. 133/24.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Φάνη Πάλλη - Πετραλιά και στους Υφυπουργούς Γεώργιο Ορφανό και Πέτρο Τατούλη» (ΦΕΚ Β 527).
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος Εργασιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/133 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/133 2004
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για εκπαιδευτική, επιστημονική και πολιτιστική συνεργασία. 1999/2751 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία