ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/1/03.08.2006

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-08-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-08-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανάκληση της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος από την εταιρεία «ΤRΙΡLΕ’S CΗΑΝGΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.». Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ(Συνεδρίαση 226/10.72006)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακαλείται από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης η άδεια που είχε παρασχεθεί με την απόφαση της Επιτροπής Συναλλάγματος 581/9/29.3.1996 της Τράπεζας της Ελλάδος για την ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος από την εταιρεία «ΤRΙΡLΕ’S CΗΑΝGΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Γραμματέας Τα Μέλη Ο Πρόεδρος Ακριβές Αντίγραφο
  • Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
  • Το άρθρο 15 του ν. 2515/1997 περί ανταλλακτηρίων συναλλάγματος,
  • Την ΠΔ/ΤΕ 2541/27.2.2004, Κωδικοποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2440/11.1.1999 «Ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα από ανώνυμες εταιρείες που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα», όπως ισχύει,
  • Την υπ’ αριθμ. 581/9/29.3.1996 απόφαση της Επιτροπής Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία πέντε (5) ανταλλακτηρίων συναλλάγματος από την εταιρεία «ΤRΙΡLΕ’ S CΗΑΝGΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.»,
  • Το από 28.6.2006 (ΑΠ 4543) έγγραφο της εταιρείας «ΤRΙΡLΕ’ S CΗΑΝGΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.», με το οποίο γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος την οριστική διακοπή των εργασιών της ως εταιρεία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1999/2440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2440 1999
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2004/2541 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/2541 2004
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία