ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/1/27.02.2006

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-02-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-02-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-02-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανάκληση της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος από την εταιρεία «CΗΑΝGΕ SΤΑR ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.». (Συνεδρίαση 214/24.1.2006, θέμα 6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακαλείται από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης η άδεια που είχε παρασχεθεί με την απόφαση της Επιτροπής Συναλλάγματος 573/4/5.6.1995 της Τράπεζας της Ελλάδος για την ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος από την εταιρεία «CΗΑΝGΕ SΤΑR ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
  • το από 2.1.2006 (ΑΠ 124) έγγραφο της ανώνυμης εταιρείας «CΗΑΝGΕ SΤΑR ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.», με το οποίο γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος την οριστική παύση της λειτουργίας της,
  • το άρθρο 15 του ν. 2515/1997 περί ανταλλακτηρίων συναλλάγματος,
  • την ΠΔ/ΤΕ 2541/27.2.2004, Κωδικοποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2440/11.1.1999 «Ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα από ανώνυμες εταιρείες που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα», όπως ισχύει,
  • την απόφαση της Επιτροπής Συναλλάγματος 573/4/ 5.6.1995 της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία πέντε (5) συνολικά ανταλλακτηρίων συναλλάγματος από την εταιρεία «CΗΑΝGΕ SΤΑR ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.»,
  • την απόφαση ΕΤΠΘ 208/1/27.10.2005, σχετικά με την αναστολή της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος από την εταιρεία «CΗΑΝGΕ SΤΑR ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε.» και την επιβολή προστίμου ποσού ευρώ 10.000 για παράβαση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ2541/2004 και ν. 23331/1995, όπως ισχύουν,
  • το από 10.1.2006 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1999/2440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2440 1999
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2004/2541 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/2541 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/208/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/208_1 2005
ΝΟΜΟΣ 1995/23331 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/23331 1995
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία