ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/Φ.0544/Μ.6030/ΑΣ464

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-12-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-12-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-12-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Προγράμματος Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για τα έτη 2007-2010» .(Αθήνα, 29.5.2007).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για τα έτη 2007-2010 που υπεγράφη στην Αθήνα της 29 Μαΐου 2007, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣΟΥΓΓΑΡΙΑΣΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007 - 2010 Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας (εφεξής τα Συμβαλλόμενα Μέρη), επιθυμώντας να αναπτύξουν περαιτέρω τις σχέσεις και τη συνεργασία τους, στους τομείς της εκπαίδευσης, των επιστημών και του πολιτισμού, σύμφωνα με το πνεύμα της Πολιτιστικής Συμφωνίας που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 17 Μαρτίου 1977, συμφώνησαν στο ακόλουθο Πρόγραμμα, για τα έτη 2007-2010. Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία, σε όλους τους τομείς της επιστήμης, μεταξύ των επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των δύο χωρών. Για το σκοπό αυτό, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθήσουν την ανταλλαγή δημοσιεύσεων. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν ετησίως τρία (3) μέλη του διδακτικού προσωπικού/ερευνητών των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών ή/και την εκφώνηση διαλέξεων στην άλλη χώρα, για μια περίοδο μέχρι επτά (7) ημερών το καθένα. Οι προκαταρκτικές επαφές μεταξύ των επισκεπτόμενων μελών και των αντίστοιχών τους στη φιλοξενούσα χώρα είναι απαραίτητες. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν ετησίως: 1)δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, για μια περίοδο μέχρι δέκα (10) μήνες η κάθε μια 2)τρεις (3) υποτροφίες για την παρακολούθηση θερινών σειρών μαθημάτων γλώσσας και πολιτισμού, για μια περίοδο ενός μήνα η κάθε μια. 4.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, όταν αυτό απαιτείται, θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα, τη διοίκηση της εκπαίδευσης, τα σχολικά προγράμματα σπουδών, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα διδακτικά βιβλία τους. 5.Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς στόχους της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται για την αντικειμενική παρουσίαση της γεωγραφίας, της ιστορίας και του πολιτισμού του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, στα διδακτικά βιβλία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 6.Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) δασκάλους/καθηγητές της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, για μια περίοδο μέχρι επτά (7) ημερών, προκειμένου να ανταλλαγούν πληροφορίες και εμπειρίες σε θέματα της ειδικότητάς τους. Οι προκαταρκτικές επαφές μεταξύ των επισκεπτόμενων μελών και των αντίστοιχών τους στη φιλοξενούσα χώρα είναι απαραίτητες. 7.Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα υποστηρίξει τη διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας στην Ουγγαρία, στέλνοντας δασκάλους/καθηγητές, καθώς επίσης και παρέχοντας διδακτικά βιβλία και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό. 8.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα προάγουν τη διδασκαλία της γλώσσας της άλλης χώρας. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στα Ουγγρικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Εοtνοs Lοrand. 9.Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα παιδιά Ελληνικής καταγωγής που ζουν στην Ουγγαρία διδάσκονται την ελληνική γλώσσα, στα πλαίσια του Ουγγρικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Το Ουγγρικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει υποστήριξη για τη λειτουργία του σχολείου στο χωριό Μπελογιάννης, στον ίδιο βαθμό με τα υπόλοιπα ιδρύματα δημόσιας εκπαίδευσης. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης των Ελληνικών σχολείων, ιδιαίτερα στη Βουδαπέστη. 10.Το Ουγγρικό Συμβαλλόμενο Μέρος εκφράζει την επιθυμία του να παρέχει το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος σχολεία, τα οποία θα προετοιμάζουν τους σπουδαστές για τις απολυτήριες εξετάσεις στην Αρχαία Ελληνική και τη Νεοελληνική γλώσσα, με συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό. Σύμφωνα με την επιθυμία της Ελληνικής μειονότητας στην Ουγγαρία, το Ουγγρικό Συμβαλλόμενο Μέρος εκφράζει επίσης την επιθυμία του να παρέχει το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος στο μέλλον λογοτεχνικά και ειδικά βιβλία, διδακτικά βιβλία, εκπαιδευτικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα, εκπαιδευτικά προγράμματα υπολογιστών για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της μειονότητας, προκειμένου να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητές τους. 11.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και τεκμηρίωση, προκειμένου να επιτραπεί στις αρμόδιες αρχές τους να αναγνωρίσουν την ισοτιμία των πιστοποιητικών και διπλωμάτων που εκδίδονται στη χώρα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία της άλλης χώρας. 12.Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος ενημερώνει το Ουγγρικό Συμβαλλόμενο Μέρος ότι το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας στη Θεσσαλονίκη, έχει καθιερώσει ένα σύστημα εξετάσεων για την απόκτηση ενός Κρατικού Πιστοποιητικού Επάρκειας στη Νεοελληνική γλώσσα. Το πιστοποιητικό αυτό παρέχει ειδική επίσημη αναγνώριση της επάρκειας στην Ελληνική γλώσσα. Ένα εξεταστικό Κέντρο για το Πιστοποιητικό της Επάρκειας στη Νεοελληνική γλώσσα έχει ήδη καθοριστεί στη Βουδαπέστη. Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος επιθυμεί το Πιστοποιητικό αυτό να αναγνωρίζεται από τις Ουγγρικές αρχές, ως έγγραφο το οποίο επίσημα αναγνωρίζει το επίπεδο επάρκειας κάποιου στην Ελληνική γλώσσα. Για το σκοπό αυτό, το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος είναι έτοιμο: 1)να διαβιβάσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και έγγραφα για το Πιστοποιητικό Επάρκειας στην Ελληνική γλώσσα και τις σχετικές εξετάσεις. 2)να προσκαλέσει δύο (2) Ούγγρους εμπειρογνώμονες στη Θεσσαλονίκη, για μια περίοδο μέχρι πέντε (5) ημερών, προκειμένου να συναντηθούν με τους εμπειρογνώμονες του Κέντρου Ελληνικής γλώσσας και να αποκτήσουν τις σχετικές πληροφορίες. 13.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία και τις επαφές μεταξύ του Ουγγρικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κοdaly Ζοltan στο Κecskemet, της Ακαδημίας Μουσικής Liszt Ferenc στη Βουδαπέστη και του ιδρύματος Κοdaly και των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ιόνιου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα). 14.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, στα πλαίσια των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ 15.Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν έναν (1) αρχειοφύλακα και ένα (1) βιβλιοθηκάριο, για μια περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών τον καθένα, προκειμένου να ενημερωθούν σε θέματα της ειδικότητάς τους και να διεξάγουν έρευνα στα Αρχεία και τις Εθνικές Βιβλιοθήκες της άλλης χώρας, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς κάθε χώρας. 16.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν το Ελληνικό Ερευνητικό Ίδρυμα στην Ουγγαρία και το Ίδρυμα Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας στην Αθήνα να επιδιώξουν από κοινού αρχειακή έρευνα, σχετικά με το θέμα της Ελληνικής αποδημίας στην Ουγγαρία, για πολιτικούς λόγους, κατά τον 20ό αιώνα. 17.Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος συμφωνεί να αποστείλει έγγραφα, στην Ελληνική γλώσσα, στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ξένων Γλωσσών, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον εφοδιασμό της Ουγγρικής Ελληνικής κοινότητας με αναγνωστικό υλικό. 18.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα υποστηρίξουν τη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων βιβλιοθηκών τους, ειδικότερα σε σχέση με τις Εθνικές Βιβλιοθήκες της άλλης χώρας. ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 19.Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν δέκα (10) ειδικούς ή/και καλλιτέχνες από διάφορους πολιτιστικούς τομείς (όπως η αρχαιολογία, η αποκατάσταση και η προστασία των μνημείων και έργων τέχνης γενικά, η εθνολογία-λαογραφία, το θέατρο, η λογοτεχνία, η μουσική, ο χορός, οι σύγχρονες καλές τέχνες, οι εφαρμοσμένες τέχνες, η φωτογραφική τέχνη, η κινηματογραφική τέχνη κ.λπ.), ώστε να μπορούν να ανταλλάξουν εμπειρίες και πληροφορίες σε θέματα της ειδικότητάς τους, καθώς επίσης και με σκοπό τη συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις στη χώρα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Η μέγιστη διάρκεια των επισκέψεων είναι 10 ημέρες η κάθε μια. 20.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες των εκδοτικών οίκων τους να προωθήσουν τη μετάφραση και δημοσίευση σύγχρονων λογοτεχνικών έργων της άλλης χώρας. Προκειμένου να μεταφραστούν εξαίρετα Ουγγρικά λογοτεχνικά έργα στην Ελληνική γλώσσα και να καταστούν γνωστά στην Ελλάδα, το Ουγγρικό Συμβαλλόμενο Μέρος συνιστά την καθιέρωση άμεσων επαφών μεταξύ του Μεταφραστικού Ταμείου του Ουγγρικού Ιδρύματος Βιβλίου και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου της Ελλάδας. 21.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού και παραδοσιακής μουσικής και των ερασιτεχνικών ομάδων τέχνης τους σε σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς και φεστιβάλ. 22.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώνουν το ένα το άλλο για τη διοργάνωση σημαντικών φεστιβάλ παραδοσιακής τέχνης, θεάτρου, χορού και μουσικής, τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε κάθε χώρα κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, όπως: Στην Ουγγαρία: 1)Παραδοσιακή Τέχνη • Διεθνές Φεστιβάλ Λαογραφίας Summerfest, στο Szazhalοmbatta (κάθε χρόνο τον Αύγουστο) • Φεστιβάλ Λαογραφίας του Δούναβη, στο Βaja-Κalοcsa- Szeged (2007) • Φεστιβάλ Τεχνών, στη Βουδαπέστη (κάθε χρόνο τον Αύγουστο) 2)Θέατρο - Χορός • Διεθνής Συνάντηση Ελεύθερων Θεάτρων Τhealter, στο Szeged (κάθε χρόνο, τον Ιούλιο) • Διεθνές Φεστιβάλ Μαριονεττών Ενηλίκων του Ρecs (Ιούνιος 2007, κάθε τρία έτη) • Φεστιβάλ Άνοιξης και Φθινοπώρου της Βουδαπέστης (κάθε χρόνο) • Διεθνής Συνάντηση Θεατρικών Εργαστηρίων, στο Θέατρο Βarka στη Βουδαπέστη (κάθε χρόνο) • Διεθνές Καρναβάλι του Δούναβη στη Βουδαπέστη (κάθε χρόνο, τον Ιούνιο) 3)Μουσική • Διεθνής Μουσικός Διαγωνισμός στη Βουδαπέστη (κάθε χρόνο, το Σεπτέμβριο) • Διεθνές Σεμινάριο και Φεστιβάλ Βartοk στο Szοmbathely (κάθε χρόνο, τον Ιούλιο) • Διεθνής Διαγωνισμός Χορωδιών Βartοk Βela και Φεστιβάλ Λαογραφίας, στο Debrecen (2008) • Διεθνής Διαγωνισμός Χορωδιών της Βουδαπέστης (2009) Στην Ελλάδα: 1)Παραδοσιακή Τέχνη • Διεθνές Φεστιβάλ Λαογραφικών Χορών στη Λευκάδα (κάθε χρόνο, τον Αύγουστο) • Διεθνές Πολυφωνικό Φεστιβάλ στη Θεσπρωτία • Διεθνές Θέατρο Σκιών Πάτρας 2)Θέατρο - Χορός • Φεστιβάλ του Κέντρου Μουσικού Θεάτρου Βόλου (κάθε χρόνο, το Δεκέμβριο) • Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας (κάθε χρόνο, τον Ιούλιο) • Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αθηνών (κάθε χρόνο, τον Ιούλιο) 3)Μουσική • Φεστιβάλ Αθηνών (κάθε χρόνο, το καλοκαίρι) • Διεθνής Μουσικός Διαγωνισμός «Grand Ρrix Μαρία Κάλλας» και • «Δημήτρης Μητρόπουλος» • Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου (κάθε χρόνο, το καλοκαίρι) 23.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα υποστηρίξουν την ανταλλαγή διευθυντών και εμπειρογνωμόνων στους τομείς του θεάτρου και του χορού, και θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των θεατρικών επιχειρήσεων και των χορευτικών συγκροτημάτων τους σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ, τα οποία πρόκειται να διοργανωθούν στη χώρα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 24.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των συγκροτημάτων τζαζ τους σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ, τα οποία πρόκειται να διοργανωθούν στη χώρα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Το Ουγγρικό Συμβαλλόμενο Μέρος επιθυμεί να διασφαλίσει τη συνεχή συμμετοχή νεανικών Ουγγρικών συγκροτημάτων τζαζ στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Τζαζ, το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Γραφείο του Δήμαρχου της Αθήνας. 25.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεχίσουν να προωθούν τη συνεργασία στον τομέα του κινηματογράφου. Για το σκοπό αυτό, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εγκαινιάσουν την αμοιβαία διοργάνωση μιας εβδομάδας κινηματογράφου. 26.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία, καθώς επίσης και την ανταλλαγή πληροφοριών και δημοσιεύσεων μεταξύ των ιδρυμάτων καλών, εφαρμοσμένων και φωτογραφικών τεχνών και των καλλιτεχνικών δημόσιων φορέων τους. 27.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την καθιέρωση άμεσων επαφών μεταξύ των αντίστοιχων μουσείων τους, όπως το Ουγγρικό Μουσείο Καλών Τεχνών και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελλάδας, με σκοπό την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων. 28.Το Ουγγρικό Συμβαλλόμενο Μέρος προσφέρει, μέσω των υπηρεσιών του Ουγγρικού Εθνικού Μουσείου, τις πιο κάτω εκθέσεις, οι οποίες πρόκειται να διοργανωθούν στην Ελλάδα: • την έκθεση «Έλληνες Πρόσφυγες στην Ουγγαρία, από τη δεκαετία του ’50 και μετά», η οποία παρουσιάζει αληθινά παραδείγματα της ενσωμάτωσης των Ελλήνων που εγκαταστάθηκαν στην Ουγγαρία και το πώς συνυπάρχουν με τον Ουγγρικό πληθυσμό, • τις εκθέσεις φωτογραφίας «Βουδαπέστη, το Μαργαριτάρι του Δούναβη - μεταξύ των Δύο Παγκόσμιων Πολέμων», και «Λίγη Ηλιοφάνεια - Ουγγαρία 1945-1948». 29.Το Ουγγρικό Συμβαλλόμενο Μέρος προτείνει την καλλιέργεια των σχέσεων στους τομείς της ιστορίας του θεάτρου, της θεωρίας του δράματος και της μουσειολογίας, μεταξύ του Ουγγρικού Μουσείου και Ιδρύματος Ιστορίας του Θεάτρου και των συναφών Ελληνικών φορέων, με σκοπό την υλοποίηση κοινών σχεδίων. 30.Οι όροι διοργάνωσης των εκθέσεων θα συμφωνηθούν απευθείας από τους αποστέλλοντες και υποδεχόμενους φορείς του Συμβαλλόμενου Μέρους σε κάθε περίπτωση, και θα συνομολογηθούν με χωριστή συμφωνία. 31.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, στον τομέα της αρχαιολογίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς (ανασκαφές, αποκατάσταση, συντήρηση των μνημείων, εκδόσεις σχετικά με την αρχαιολογία κ.λπ.), μέσω των αρμόδιων αρχών τους. 32.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ιστορικών και αρχαιολογικών δημοσιεύσεων, όπως οι κατάλογοι αρχαιολογικών εκθέσεων, τα επιστημονικά περιοδικά και οι εκδόσεις στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα. 33.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καθιερώσουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων αρχών τους, οι οποίες εμπλέκονται στην προστασία των τοποθεσιών Παγκόσμιας Κληρονομιάς που βρίσκονται στην επικράτειά τους. 34.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στα πλαίσια των διεθνών πολιτιστικών φορέων. ΙV. ΔΙΑΦΟΡΑ 35.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Επιτροπών τους για την ΟΥΝΕΣΚΟ. 36.Όλες οι ρήτρες οι οποίες διατυπώνονται στο παρόν Πρόγραμμα θα υλοποιηθούν δια της διπλωματικής οδού. 37.Οι ρήτρες του παρόντος Προγράμματος δεν θα εμποδίζουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη να συμφωνούν, δια της διπλωματικής οδού, άλλες ρυθμίσεις, τις οποίες μπορεί να κρίνουν επιθυμητές. 38.Το συνημμένο Παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει τους γενικούς και οικονομικούς όρους των ανταλλαγών, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Προγράμματος. 39.Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, όποτε θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την υπογραφή ενός νέου Προγράμματος στη Βουδαπέστη, εκτός αν οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιήσει στο άλλο, εγγράφως, έξι (6) μήνες πριν, την πρόθεσή του να μην ανανεώσει το Πρόγραμμα. Συντάχθηκε και υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 29 Μαΐου 2007, σε δύο πρωτότυπα, στην αγγλική γλώσσα. ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (υπογραφή) Συμπροεδρεύων της Ελληνο-Ουγγρικής Μικτής Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ (υπογραφή) Συμπροεδρεύων της Ελληνο-Ουγγρικής Μικτής Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 1.Ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων 1)Το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα υποδεικνύει τα πρόσωπα που θα ανταλλαγούν και θα ειδοποιεί τη φιλοξενούσα χώρα το αργότερο έως δύο μήνες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία επίσκεψης. 2)Το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα διαβιβάζει στο υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος ένα φάκελο με πληροφορίες για τα πρόσωπα που πρόκειται να ανταλλαγούν. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει την ειδικότητα, τους επαγγελματικούς τίτλους σπουδών, τα ακαδημαϊκά πτυχία και τίτλους, τις ομιλούμενες γλώσσες (αγγλικά ή τη γλώσσα της φιλοξενούσας χώρας), τη διάρκεια της παραμονής, το προτεινόμενο πρόγραμμα της επίσκεψης, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες χρήσιμες πληροφορίες. 3)Το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θα αναγγέλλει τη σύμφωνη γνώμη του όχι αργότερα από ένα μήνα πριν την προτεινόμενη ημερομηνία επίσκεψης. Μόλις παραληφθεί η επιβεβαίωση αυτή, το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα γνωστοποιεί τις ακριβείς ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, το αργότερο έως είκοσι (20) ημέρες πριν. 4)Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης έκτακτης ανάγκης θα καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας, την οποία ο επισκέπτης πρέπει να εκδώσει πριν αναχωρήσει από τη χώρα του. 2.Ανταλλαγή υποτροφιών 1)Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1408/71/ΕC και 574/72/ΕC του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι κάτοχοι υποτροφιών και οι εμπειρογνώμονες ασφαλίζονται με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας Η κάρτα πρέπει να αποκτηθεί στη χώρα προέλευσης, πριν την άφιξη στη φιλοξενούσα χώρα. 2)Ουγγρικές υποτροφίες: • Όροι Οι υποτροφίες επιτρέπουν τη μελέτη ή την έρευνα σε οποιοδήποτε τομέα των τεχνών και των επιστημών, κατά τη διάρκεια της χορηγηθείσας προθεσμίας. Οι υποτροφίες πρέπει να αναλωθούν σε ένα αναγνωρισμένο Ουγγρικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή έρευνας, το οποίο καθορίζεται εκ των προτέρων. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και για τις υποτροφίες ερευνητών. Οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σειρές μαθημάτων, οι μεταδιδακτορικές, καθώς επίσης και οι υποτροφίες ανώτερων λεκτόρων και ερευνητών, μπορούν να παραταθούν μόνο κατ’ εξαίρεση και τότε μόνο για μια φορά. Οι διδακτορικές σπουδές δεν μπορούν να παραταθούν. Οι υποτροφίες δεν ισχύουν για πρακτικές σπουδές, σπουδές μερικής απασχόλησης ή σειρές μαθημάτων με αλληλογραφία. Ο κάτοχος υποτροφίας πρέπει να παραμείνει στην Ουγγαρία για ολόκληρη την περίοδο της υποτροφίας. • Έγγραφα Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν 3 αντίγραφα των εγγράφων που παρατίθενται πιο κάτω, με τη συγκεκριμένη σειρά. Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται στα ουγγρικά, αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά. - Έντυπο αίτησης της Ουγγρικής Επιτροπής Υποτροφιών - Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτήριων εξετάσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Μόνο για υποψήφιους θερινών πανεπιστημιακών σειρών μαθημάτων) - Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλων σπουδών. Οι ανώτεροι λέκτορες ή ερευνητές πρέπει να κατέχουν ΡhD ή ισοδύναμο πτυχίο και να είναι τουλάχιστον στο επίπεδο του συνεργαζόμενου καθηγητή. - Βιογραφικό σημείωμα - Ακριβές και λεπτομερές σχέδιο εργασίας – το πολύ δύο σελίδων, (δεν ισχύει για τους υποψήφιους θερινών πανεπιστημιακών σειρών μαθημάτων.) - Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μόνο για τους υποψήφιους θερινών σειρών μαθημάτων). - Πιστοποιητικό γλώσσας (δεν αναφέρεται στους υποψήφιους θερινών σειρών μαθημάτων). Δεδομένου ότι η διδασκαλία γίνεται κυρίως στα Ουγγρικά, οι υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν τη γνώση της ουγγρικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την υλοποίηση των δηλωθέντων στόχων του υποβληθέντος σχεδίου εργασίας. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν όταν ο φορέας υποδοχής συμφωνεί επίσημα να δεχτεί έναν υποψήφιο χωρίς δίδακτρα, ανεξάρτητα από την επάρκεια γνώσεων του υποψηφίου στην Ουγγρική γλώσσα. - Δύο συστατικές επιστολές (η μια θα πρέπει να έχει εκδοθεί από το φορέα της χώρας του υποψηφίου - οι υποψήφιοι για διδακτορικό απαιτείται να έχουν συστατική επιστολή συμβούλου/μέντορα). Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τους υποψήφιους θερινών σειρών μαθημάτων. - Επιστολή πρόσκλησης από τον προτεινόμενο φορέα υποδοχής στην Ουγγαρία (δεν ισχύει για τους υποψήφιους θερινών σειρών μαθημάτων). Οι υποψήφιοι για μερικές διδακτορικές σπουδές (C/2) πρέπει να κατέχουν μια επιστολή πρόσκλησης, η οποία θα έχει εκδοθεί από το διευθυντή μιας αναγνωρισμένης διδακτορικής σχολής στην Ουγγαρία. - Κατάλογο δημοσιεύσεων (μόνο για υποψήφιους διδακτορικών, μεταδιδακτορικών ή ανώτερων λεκτόρων/ερευνητών υποτροφιών). - Ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο θα επιβεβαιώνει την καλή φυσική κατάσταση για το κατάλληλο πρόγραμμα. • Όριο ηλικίας - 40 ετών για υποτροφίες μεταπτυχιακών προγραμμάτων - 35 ετών για διδακτορικές υποτροφίες - 45 ετών για μεταδιδακτορικές υποτροφίες - Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τους ανώτερους λέκτορες, τους ερευνητές και τους υποψήφιους για τις θερινές σειρές μαθημάτων • Διαδικασία Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στις αρμόδιες Ελληνικές αρχές υποτροφιών, οι οποίες θα καθορίζουν την προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων. Οι αρχές αυτές θα διαβιβάζουν τις επιλεγείσες αιτήσεις στο Γραφείο της Ουγγρικής Επιτροπής Υποτροφιών (ΗSΒ). Οι ατομικές αιτήσεις δεν αποκλείονται, εντούτοις η ΗSΒ δίνει προτεραιότητα στις αιτήσεις που διαβιβάζονται από την αρμόδια Ελληνική αρχή. Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται στο Γραφείο της ΗSΒ, μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τις αιτήσεις υποτροφιών θερινών σειρών μαθημάτων. Έντυπα αιτήσεων, ένας κατάλογος των αρμόδιων αρχών υποτροφιών των χωρών καταγωγής, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες, μπορούν να βρεθούν στην αρχική ιστοσελίδα της ΗSΒ, στη διεύθυνση www.schοlarship.hu. Η ΗSΒ θα ενημερώνει το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος για τις εγκεκριμένες αιτήσεις όχι αργότερα από τις 31 Ιούλιου, με εξαίρεση τις θερινές σειρές μαθημάτων. Οι Έλληνες κάτοχοι υποτροφιών πρέπει να ενημερώνουν για τις ακριβείς λεπτομέρειες του ταξιδιού (αριθμό πτήσης, χρόνο άφιξης, κ.λπ.) όχι αργότερα από 4 εβδομάδες πριν την άφιξη του υποψηφίου. Οι Έλληνες κάτοχοι υποτροφιών πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της ουγγρικής ή αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας. Στην Ουγγαρία, η συμμετοχή σε μερικής απασχόλησης εκπαίδευση για πτυχία Βachelοr και Μaster και πλήρους απασχόλησης εκπαίδευση για ΡhD θα είναι δυνατή μόνο με την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος της υποτροφίας έχει επαρκή γνώση της ουγγρικής γλώσσας. 3)Ελληνικές υποτροφίες Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα αναγγέλλει τις προσφορές του όχι αργότερα από τις 31 Ιανουαρίου. Οι φάκελοι των υποψηφίων πρέπει να διαβιβάζονται όχι αργότερα από τις 31 Μαρτίου. Οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να περιλαμβάνουν: - έντυπο αίτησης - βιογραφικό σημείωμα - επικυρωμένα αντίγραφα διπλωμάτων - προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας - πιστοποιητικά υγείας Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα αποστέλλει την έγκρισή του για τους υποψηφίους όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου. Οι Ούγγροι μεταπτυχιακοί υποψήφιοι πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας ή της αγγλικής ή της γαλλικής και πρέπει να έχουν γίνει αποδεκτοί σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ενός Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τεχνικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ερευνητικού Κέντρου. Οι μεταπτυχιακές υποτροφίες μπορούν να ανανεωθούν για μια περίοδο μέχρι 1 έτους για τις μεταπτυχιακές σπουδές ή μέχρι 2 ετών για την πραγματοποίηση έρευνας ΡhD. Οι κάτοχοι υποτροφιών οι οποίοι επιθυμούν να ανανεώσουν την υποτροφία τους πρέπει να κατέχουν μια σχετική επιβεβαίωση από το Πανεπιστήμιο ή το Ερευνητικό Κέντρο, προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Η ανανέωση της υποτροφίας δεν αυξάνει το συνολικό αριθμό υποτροφιών οι οποίες προσφέρονται σύμφωνα με το πρόγραμμα. 4)Θερινές σειρές μαθημάτων Το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα διαβιβάζει τους φακέλους των υποψηφίων όχι αργότερα από τις 31 Μαρτίου κάθε έτους. Το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θα αναγγέλλει την τελική αποδοχή των υποψηφίων όχι αργότερα από τις 31 Μαΐου. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 1.Ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων Το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα καλύπτει το κόστος του διεθνούς ταξιδιού προς και από την πρωτεύουσα της φιλοξενούσας χώρας. Το Ουγγρικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει: - ένα ημερήσιο επίδομα 3.000 ουγγρικών φιορινιών - το κόστος των ταξιδιών μέσα στην Ουγγαρία, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα παραμονής - κατάλληλη στέγη Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει: -110 € καθημερινά ως ξενοδοχειακό κατάλυμα και επίδομα - το κόστος των ταξιδιών μέσα στην Ελληνική επικράτεια, εάν αυτά προκύπτουν από το πρόγραμμα παραμονής - το κόστος για ημερήσιες επισκέψεις σε τοποθεσίες αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος. Οι δαπάνες της ς ιατρικής περίθαλψης έκτακτης ανάγκης θα καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας, την οποία ο επισκέπτης πρέπει να εκδώσει πριν αναχωρήσει από τη χώρα του. 2.Ανταλλαγή υποτροφιών Το κόστος των ταξιδιών των κατόχων υποτροφιών προς και από την πρωτεύουσα του υποδεχόμενου Συμβαλλόμενου Μέρους θα καλύπτονται από το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος ή/και τον ίδιο τον κάτοχο της υποτροφίας. Α. Το Ουγγρικό Συμβαλλόμενο Μέρος, μέσω της Ουγγρικής Επιτροπής Υποτροφιών, θα παρέχει κάθε μήνα: • 79.200 ουγγρικά φιορίνια και συνεισφορά στις δαπάνες στέγασης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, • 91.050 ουγγρικά φιορίνια για τους διδακτορικούς φοιτητές και, επιπλέον, πρόσβαση σε οικονομική στέγη, σε μια πανεπιστημιακή φοιτητική εστία, πληρωμένη από το δικαιούχο, • 118.800 ουγγρικά φιορίνια και στέγαση σε ένα ξενώνα ή συνεισφορά στις δαπάνες στέγασης για τους μεταδιδακτορικούς υποτρόφους, τους ανώτερους λέκτορες ή τους ερευνητές. • Για τους συμμετέχοντες σε θερινές σειρές μαθημάτων, θα παρέχεται δωρεάν στέγη, γεύματα, εκπαίδευση και ένα ημερήσιο επίδομα 300 ουγγρικών φιορινιών. Οι υποτροφίες, σύμφωνα με τις ρήτρες του παρόντος προγράμματος, δεν μπορούν να χορηγηθούν παράλληλα με άλλες υποτροφίες. Εάν ένας κάτοχος υποτροφιών έχει και μια άλλη υποτροφία ή άλλη οικονομική ενίσχυση (μισθό) πρέπει να απορρίψει την υποτροφία. Η υποτροφία προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός ατόμου μόνο, έτσι δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη χρηματοδότηση ή απαλλαγή από θεώρηση (βίζα) για τα συνοδεύοντα μέλη της οικογένειας ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα. Δεν θα αποζημιώνονται οι σχετικές με τη βίζα δαπάνες ούτε τα έξοδα των ταξιδιών και των τοπικών μεταφορών ούτε οποιεσδήποτε δαπάνες σχετικά με την παραμονή του εκδοχέα στην άλλη χώρα. Β. Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει: 1)Ένα μηνιαίο επίδομα 550 € για τους μεταπτυχιακούς υποτρόφους ή ερευνητές 2)Ένα εφάπαξ ποσό για τις πρώτες δαπάνες στέγασης: - 500 €, για εκείνους που εγκαθίστανται στην Αθήνα - 550 €, για εκείνους που εγκαθίστανται στην επαρχία Οι φοιτητές, οι υποτροφίες των οποίων έχουν ανανεωθεί, δεν δικαιούνται το ποσό αυτό. 3)Ένα εφάπαξ ποσό 150 € το χρόνο για έξοδα ταξιδιών μέσα στην Ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα έρευνας. Μια αιτιολογημένη πρόταση του εποπτεύοντος καθηγητή είναι επίσης απαραίτητη. 4)Απαλλαγή από δίδακτρα. Οι μεταπτυχιακοί υπότροφοι ή ερευνητές δεν απαλλάσσονται από τα σχετικά δίδακτρα, σε περίπτωση που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα Ελληνικής γλώσσας στο διδακτικό κέντρο του πανεπιστημίου. 5)Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ιατρική περίθαλψη σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. 6)Όλες τις δαπάνες για τους συμμετέχοντες σε θερινές σειρές μαθημάτων, εκτός από τα έξοδα ταξιδιών. Γ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ανταλλαγή ειδικών/καλλιτεχνών Τα πρόσωπα που πρόκειται να ανταλλαγούν σύμφωνα με τις ρήτρες του παρόντος Προγράμματος θα ορίζονται από το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο θα ειδοποιεί το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος για το διορισμό αυτό, δύο (2) μήνες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει επίσης στο υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τίτλους σπουδών, καθώς επίσης και για το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια παραμονής και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες. Το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θα ειδοποιεί το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος για την απόφασή του, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Μόλις λάβει τη συγκατάθεση του υποδεχόμενου Συμβαλλόμενου Μέρους, το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν. Οι επισκέπτες που ανταλλάσσονται στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος, στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας, θα απαιτείται να έχουν καλή γνώση της γλώσσας της φιλοξενούσας χώρας ή της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. Οι δαπάνες του ταξιδιού και η υποδοχή των προσώπων που καταφθάνουν στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος θα καλύπτονται ως εξής: 1.Το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα επιβαρύνεται με τις δαπάνες του διεθνούς ταξιδιού προς και από την πρωτεύουσα του υποδεχόμενου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει: - 90 ευρώ ανά ημέρα, για έξοδα ξενοδοχείου και διαβίωσης - ένα εφάπαξ ποσό 90 ευρώ, κατά την άφιξη, ανά επίσκεψη, προκειμένου να καλύψει το κόστος ταξιδιών μέσα στην Ελλάδα. 3.Το Ουγγρικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει: - ένα ημερήσιο επίδομα 3.000 ουγγρικών φιορινιών - το κόστος ταξιδιών μέσα στην Ουγγαρία, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα παραμονής - κατάλληλη στέγη 4.Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης έκτακτης ανάγκης θα καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας, την οποία ο επισκέπτης πρέπει να εκδώσει πριν αναχωρήσει από τη χώρα του. Ακριβής μετάφραση του Αγγλικού πρωτότυπου εγγράφου. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2007 Ο μεταφραστής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΦΟΣ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας για μορφωτική, εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 17 Μαρτίου 1977 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθμ. 898/1979 νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 93 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α1, της 2 Μαΐου 1979.
  • Το άρθρο δεύτερο του ανωτέρω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα προγράμματα -πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 5 παράγραφος 1 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63 ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
  • Το γεγονός ότι εκ του περιεχομένου των διατάξεων του παρόντος υπό έγκριση Προγράμματος ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον της που προκύπτει από της βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/898 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/898 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία