ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/Φ.0544/Μ.6069/ΑΣ653

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-10-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-10-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-10-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρακτικού της Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Τυνησιακής Επιτροπής στον τομέα των οδικών μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων και διαμετακόμισης» (Τύνιδα, 28-29 Μαρτίου 2007).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρακτικό της Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Τυνησιακής Επιτροπής στον τομέα των οδικών μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων και διαμετακόμισης που υπογράφηκε στη Τύνιδα στις 29 Μαρτίου 2007 το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Νο Φ.092.22 / 2080 – 1/1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΤΥΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ Τύνιδα, 28-29 Μαρτίου 2007 Η Μικτή Ελληνο-Τυνησιακή Επιτροπή, η οποία προβλέπεται από τη Διμερή Συμφωνία στον τομέα των οδικών μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων και διαμετακόμισης, πραγματοποίησε την πρώτη σύνοδο αυτής στην Τύνιδα, στις 28 και 29 Μαρτίου 2007. Τα ονόματα των μελών των δύο αντιπροσωπειών που συμμετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής, αναφέρονται στο Παράρτημα 1. Οι δύο αντιπροσωπείες υιοθέτησαν την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 1- Διαδικασίες που θα συμφωνηθούν για την εφαρμογή της Διμερούς Συμφωνίας. 2- Στατιστικά στοιχεία σχετικά προς τις εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών. 3- Μεταφορά εμπορευμάτων και ετήσια ποσόστωση αδειών. 4- Μεταφορά προσώπων. 1- Διαδικασίες που θα συμφωνηθούν για την εφαρμογή της Διμερούς Συμφωνίας: Τα δύο Μέρη προέβησαν σε ανασκόπηση των άρθρων της Διμερούς Συμφωνίας που απαιτούν τον καθορισμό διαδικασιών ή την ανταλλαγή πληροφοριών προς διευκόλυνση της εφαρμογής της Συμφωνίας αυτής. Τα άρθρα αυτά είναι τα ακόλουθα: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 16. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 της Συμφωνίας, η Τυνησιακή πλευρά παρέδωσε στην Ελληνική πλευρά το υπόδειγμα αδείας εμπορευματικής μεταφοράς μεταξύ των δύο χωρών (Παράρτημα 2). Αντιστοίχως, η Ελληνική πλευρά επέδωσε στην Τυνησιακή πλευρά προσωρινό υπόδειγμα αδείας (Παράρτημα 2) και θα διαβιβάσει το οριστικό υπόδειγμα πριν από το τέλος του μηνός Απριλίου του τρέχοντος έτους. Τα δύο Μέρη συμφώνησαν ότι το υπόδειγμα θα συνταχθεί στην Αραβική και Γαλλική γλώσσα για την Τυνησιακή πλευρά και στην Ελληνική και Γαλλική γλώσσα για την Ελληνική πλευρά. Εξ άλλου, η Τυνησιακή πλευρά επέδωσε στην Ελληνική πλευρά τις νομοθετικές διατάξεις και τους κανονισμούς της Τυνησίας σχετικά με την οργάνωση των χερσαίων μεταφορών, τον χρόνο οδηγήσεως οχημάτων, τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων, την κυκλοφορία μη καταχωρημένων στην Τυνησία οχημάτων, το βάρος και τις διαστάσεις των οχημάτων, τις προϋποθέσεις χορηγήσεως της ειδικής αδείας η οποία προβλέπεται στο άρθρο 10 της Συμφωνίας, το φορολογικό καθεστώς, την ασφάλιση έναντι τρίτου και τη μεταφορά υπολοίπων στο πλαίσιο εργασιών που αφορούν τις διεθνείς μεταφορές (Παράρτημα 3). Η Ελληνική πλευρά επέδωσε στην Τυνησιακή πλευρά την ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά προς το βάρος και τις διαστάσεις των οχημάτων (Παράρτημα 4). 2- Στατιστικά στοιχεία σχετικά προς τις εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών: Η Τυνησιακή πλευρά εξέθεσε τα στατιστικά στοιχεία σχετικά προς τις εμπορικές ανταλλαγές και τις εργασίες που αφορούν τις μεταφορές μεταξύ των δύο χωρών (Παράρτημα 5). Για την προώθηση των εμπορικών ανταλλαγών δια χερσαίας οδού, η Τυνησιακή πλευρά επεσήμανε ότι θα ήταν δυνατόν ορισμένα προϊόντα να διακινούνται με ημιρυμουλκούμενα οχήματα. 3- Μεταφορά εμπορευμάτων και ετήσια ποσόστωση αδειών: Για την εφαρμογή του άρθρου 13, τα δύο Μέρη αντήλλαξαν πληροφορίες όσον αφορά τους Κανονισμούς εκάστου Μέρους σε θέματα μεταφοράς επικινδύνων προϊόντων. Η Ελληνική πλευρά επεσήμανε ότι η ειδική άδεια η οποία προβλέπεται για μεταφορά αυτού του τύπου, χορηγείται συμφώνως προς τη Συμφωνία Α.D.R. [Ευρωαπϊκή Συμφωνία για την Ασφάλεια στις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικινδύνων Εμπορευμάτων], στην οποία είναι μέλος. Η Τυνησιακή πλευρά επεσήμανε ότι οι Κανονισμοί της Τυνησίας για τη μεταφορά επικινδύνων προϊόντων εμπνέονται από τη Συμφωνία αυτή και ότι η άδεια για μεταφορές αυτού του τύπου χορηγείται κατά την είσοδο του ελληνικού οχήματος στην τυνησιακή επικράτεια. Τα δύο Μέρη συμφώνησαν να καθορίσουν για το έτος 2007 και για τα επόμενα έτη, ποσόστωση 50 αδειών για τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των δύο χωρών και μέσω του εδάφους τους. Εφόσον χρειάζεται, οιοδήποτε εκ των δύο Μερών δύναται να αιτείται, δι’ επιστολής, επιπλέον ποσόστωση αδειών. Τα δύο Μέρη συμφώνησαν να αναφέρεται επί των αδειών αυτών ότι η άδεια για το έτος (ν) ισχύει μέχρι 31 Ιανουαρίου του έτους (ν+1). Η Ελληνική πλευρά ανέφερε ότι, συμφώνως προς τους Κανονισμούς της Ελλάδος, τα ημιρυμουλκούμενα οχήματα τα οποία δεν συνοδεύονται από οδικό ελκυστήρα, δεν υπόκεινται σε καθεστώς αδείας προκειμένου να κυκλοφορούν επί του ελληνικού εδάφους ή μέσω αυτού. Η Τυνησιακή πλευρά ανέφερε ότι, συμφώνως προς τη Συμφωνία και τους Κανονισμούς της Τυνησίας, απαιτείται άδεια μεταφοράς εμπορευμάτων για τα ελληνικά ημιρυμουλκούμενα οχήματα, ακόμα και αν δεν συνοδεύονται από οδικό ελκυστήρα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα απαιτείται άδεια για τα μη συνοδευόμενα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα. 4- Μεταφορά προσώπων: Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Συμφωνίας, η Τυνησιακή πλευρά επέδωσε στην Ελληνική πλευρά το υπόδειγμα της άδειας ετήσιας ισχύος για την εκμετάλλευση τακτικής υπηρεσίας διαμετακομίσεως μεταξύ της Ελλάδος και της Τυνησίας (Παράρτημα 6). Η Ελληνική πλευρά θα διαβιβάσει το υπόδειγμα αυτής στην Τυνησιακή πλευρά πριν από το τέλος του μηνός Απριλίου του τρέχοντος έτους. Εξ άλλου, η Ελληνική πλευρά επέδωσε στην Τυνησιακή πλευρά υπόδειγμα αδείας σχετικά με την εκμετάλλευση τακτικής υπηρεσίας μεταξύ της Ελλάδος και της Συρίας (Παράρτημα 7). Η Τυνησιακή πλευρά επεσήμανε σχετικώς ότι οι αιτήσεις εκμεταλλεύσεως τακτικών υπηρεσιών θα μελετώνται κατά περίπτωση συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συμφωνίας. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της Συμφωνίας, τα δύο Μέρη αντήλλαξαν το υπόδειγμα του εγγράφου ελέγχου (Παράρτημα 8). Η Ελληνική πλευρά θα διαβιβάσει στην Τυνησιακή πλευρά και πριν από το τέλος του μηνός Απριλίου του τρέχοντος έτους, το υπόδειγμα της αδείας για την έκτακτη μεταφορά προσώπων. Η Τυνησιακή πλευρά επεσήμανε ότι, όσον αφορά την Τυνησία, η άδεια για την έκτακτη μεταφορά προσώπων χορηγείται, συμφώνως προς τους Κανονισμούς της Τυνησίας, κατά την είσοδο του ελληνικού οχήματος στην τυνησιακή επικράτεια ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς προ της εισόδου του σε αυτή. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία κάλεσε την Τυνησιακή πλευρά όπως η προσεχής σύνοδος της Μικτής Επιτροπής πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Η Τυνησιακή Αντιπροσωπεία απεδέχθη την πρόσκληση και ευχαρίστησε την Ελληνική Αντιπροσωπία. Συντάχθηκε στην Τύνιδα, στις 29 Μαρτίου 2007, σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα στη Γαλλική γλώσσα. Για την Τυνησία Για την Ελλάδα Sarra RΕJΕΒ Ευαγγελία ΤΣΑΓΚΑ - υπογραφή - - υπογραφή Μικτή Ελληνο-Τυνησιακή Επιτροπήτου Άρθρου 17 της Συμφωνίας στον τομέα οδικών μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων και διαμετακόμισης Τύνιδα, 28 και 29 Μαρτίου 2007 Ελληνική Αντιπροσωπεία Ευαγγελία ΤΣΑΓΚΑ Προϊσταμένη Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών (Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας) Τριαντάφυλλος ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Προϊστάμενος Διευθύνσεως Εμπορευματικών Μεταφορών Ασπασία ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΥ Προϊσταμένη Τμήματος Οδικών Μεταφορών Ξένη ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών Αθανάσιος ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών Σοφία ΞΕΝΙΔΟΥ ΜεταφράστριαΜικτή Ελληνο-Τυνησιακή Επιτροπήτου Άρθρου 17 της Συμφωνίας στον τομέα οδικών μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων και διαμετακόμισης. Τύνιδα, 28 και 29 Μαρτίου 2007 Τυνησιακή Αντιπροσωπεία Sarra RΕJΕΒ Προϊσταμένη Οργανισμού Χερσαίων Μεταφορών Υπουργείου Μεταφορών (Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας) Τaοufik JΕRΒΙ Προϊστάμενος Υποδιευθύνσεως Επιβατικών Μεταφορών Υπουργείου Μεταφορών Ηabib ΑΜΜΑR Προϊστάμενος Υποδιευθύνσεως Εμπορευματικών Μεταφορών Υπουργείου Μεταφορών Lassa?d ΜΗΙRSΙ Σύμβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών Ηayet LΑΟUΑΝΙ Πρόεδρος Εθνικής Ομοσπονδίας Μεταφορών Νaffati ΑΒDΕLΑΖΙΖ Πρόεδρος Εθνικού Επιμελητηρίου Διεθνών Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών Ηeykel ΒΕΝ SΕDRΙΝΕ Εθνική Ομοσπονδία Μεταφορών - έπονται υπογραφές Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία