ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/Φ..0544/Μ.5973/ΑΣ.1098

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-03-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-03-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-03-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Δεύτερης Συνόδου της Μικτής Ελληνο- Τουρκικής Επιτροπής Τουρισμού» (Αττάλεια ,12 Νοεμβρίου 2006).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο της Δεύτερης Συνόδου της Μικτής Ελληνο- Τουρκικής Επιτροπής Τουρισμού, που υπογράφηκε στην Απάλεια στις 12 Νοεμβρίου 2006, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 11 της Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού, που υπεγράφη στην Άγκυρα στις 20 Ιανουαρίου 2000 μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη σύνοδος της Μικτής Ελληνο-Τουρκικής Επιτροπής Τουρισμού, στην Αττάλεια, στις 12 Νοεμβρίου 2006. Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν η Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Φάνη Πάλλη-Πετραλιά και της Τουρκικής Αντιπροσωπείας ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Αttila Κοc. Τα μέλη των δυο Αντιπροσωπειών αναφέρονται στο Παράρτημα Α και Β του Πρωτοκόλλου. Τα δυο Μέρη συμφωνήσαν στην ακόλουθη ημερήσια διάταξη: Ι. Ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την ανάπτυξη του Τουρισμού στις δυο χώρες. ΙΙ. Ανασκόπηση των διμερών σχέσεων στον τομέα του Τουρισμού. ΙΙΙ. Μέτρα, που θα πρέπει να ληφθούν για την προώθηση της τουριστικής συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών. ΙV. Τόπος και ημερομηνία της 3ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Τουρισμού. Θέμα Ι: Οι Επικεφαλής των δυο αντιπροσωπειών αντίστοιχα προέβησαν σε μία σύντομη ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα και την Τουρκία και τα μέτρα, που έχουν λάβει, για τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς τους και έδωσαν έμφαση στην ανάγκη για υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών στον τομέα του Τουρισμού. Θέμα ΙΙ: Και τα δυο Μέρη εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την πρόοδο, ,που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στην διμερή τους συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα ετήσια Ελληνο-Τουρκικά Φόρα που πραγματοποιήθηκαν και στις δύο χώρες και ιδιαίτερα το 6° Ελληνοτουρκικό Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στη Σάμο και στο Κουσάντασι το 2005 σε Υπουργικό επίπεδο με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα. Επίσης αναφέρθηκαν στην στενή συνεργασία, που υπάρχει μεταξύ των Ενώσεων των Τουριστικών Πρακτόρων των δυο χωρών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ανταλλαγή επισκέψεων εκπροσώπων τους σε τουριστικές εκθέσεις, συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα σε Ελλάδα και Τουρκία και την εξέταση προτάσεων για την έναρξη κοινών προγραμμάτων που θα καλύπτουν Ελλάδα και Τουρκία. Αυτές οι επαφές αποκορυφώθηκαν με την υπογραφή «Πρωτοκόλλου για συνεργασία μεταξύ του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδας (ΗΑΤΤΑ) και της Ένωσης Τουρκικών Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΤURSΑΒ) στον τομέα της Ανάπτυξης του Τουρισμού από υπερπόντιες χώρες» (Κουσάντασι, 30.6.2005). Τα Μέρη επιβεβαίωσαν την ικανοποίηση τους για την επιτυχή υλοποίηση διαφόρων επιμορφωτικών προγραμμάτων, ως ένα υποδειγματικό τομέα συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών στον τομέα του τουρισμού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε δύο προγράμματα πρακτικής άσκησης διάρκειας τριών μηνών σε ελληνικά ξενοδοχεία που πραγματοποιήθηκαν για πέντε σπουδαστές κάθε χρόνο από Τουριστικά Σχολεία της Τουρκίας, η πρώτη το καλοκαίρι του 2004 και η δεύτερη το καλοκαίρι του 2005, καθώς και στην επίσκεψη εννέα Ελλήνων καθηγητών μαγειρικής τέχνης που παρακολούθησαν ένα σεμινάριο για «Εφαρμοσμένη εκπαίδευση στην Τουρκική κουζίνα» που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 2003 καθώς και στην επίσκεψη στην Τουρκία μιας αντιπροσωπείας αποτελούμενης από μάνατζερς ελληνικών τουριστικών σχολών και εκπαιδευτών από τουριστικούς οργανισμούς και από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας με σκοπό την γνωριμία με την οργάνωση της τουριστικής εκπαίδευσης σε Τουρκικές Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων. Η Ελληνική πλευρά πληροφόρησε την Τουρκική πλευρά ότι οι προετοιμασίες για ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 15 μάνατζερς και εκπαιδευτές Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Σχολών της Τουρκίας ολοκληρώθηκαν και ότι το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ 30 Νοεμβρίου-12 Δεκεμβρίου 2006. Η Τουρκική αντιπροσωπεία, ευχαριστώντας την Ελληνική αντιπροσωπεία για την ευγενική προσφορά της, ζήτησε το πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία το επόμενο έτος ώστε να μπορέσουν να συγκροτήσουν μια ομάδα αναλόγου επιπέδου. Εν όψει των μακρών εσωτερικών διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκριση τέτοιων προγραμμάτων σε ετήσια βάση, η Ελληνική αντιπροσωπεία συμφώνησε να εξετάσει τη δυνατότητα πραγματοποίησης του προγράμματος το δεύτερο ήμισυ του 2007 και να στείλει την επιστολή-πρόσκληση 2 μήνες νωρίτερα ώστε η Τουρκική πλευρά να κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες. Θέμα ΙΙΙ Τα δυο Μέρη λαμβάνοντας υπόψη την σημασία της εφαρμογής της διμερούς Συμφωνίας για Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού, με αποτελεσματικό τρόπο και της εξασφάλισης συγκεκριμένων αποτελεσμάτων μέσω της προώθησης των αναγκαίων μέτρων, συμφώνησαν τα κάτωθι: 1.Τα δυο Μέρη θα συστήσουν στις αρμόδιες Αρχές τους να διευκολύνουν, όσο είναι δυνατόν, την τουριστική κίνηση μεταξύ των δυο χωρών σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και χωρίς να θίγονται οι διεθνείς τους υποχρεώσεις. 2.Τα δύο Μέρη θα συνεργασθούν προκειμένου να εξασφαλίσουν αειφόρο τουριστική ανάπτυξη και βελτίωση και αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών τους. 3.Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις δραστηριότητες των ιδιωτικών τουριστικών τομέων τους, αναφορικά με την προβολή κοινών προϊόντων στον τομέα της ιστορικής, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς προκειμένου να εμφανισθούν ως συνδυασμένα τουριστικά πακέτα για μακρινούς προορισμούς, κυρίως από τις υπερπόντιες αγορές, όπως της Ιαπωνίας, της Κίνας και των ΗΠΑ. 4.Τα δύο Μέρη θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, για την βελτίωση των πορθμειακών συνδέσεων μεταξύ των δύο χωρών. 5.Τα δύο Μέρη θα δώσουν ύψιστη σημασία στην συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα του τουρισμού με σκάφη αναψυχής και με κρουαζιερόπλοια και θα εξετάζουν τη δυνατότητα οργάνωσης κοινών αγώνων ράλλυ και φεστιβάλ για αυτό το σκοπό. 6.Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της Γενικής Αεροπορίας. 7.Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα παρακινήσουν τους Τουριστικούς Πράκτορες των δύο χωρών να αναπτύξουν την τουριστική κίνηση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας μέσω της δημιουργίας τουριστικών προγραμμάτων. 8.Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία ή την αδελφοποίηση μεταξύ των μαρίνων των δύο χωρών, ώστε κάθε Μέρος να εξοικειωθεί με τις μεθόδους κατασκευής και διοίκησης, που εφαρμόζονται από το άλλο Μέρος. 9.Τα Μέρη θα διευκολύνουν τις αμοιβαίες επισκέψεις δημοσιογράφων και διαμορφωτών της κοινής γνώμης των δυο χωρών. Στα πλαίσια αυτά, τα δύο Μέρη εξέφρασαν την επιθυμία τους να φιλοξενήσουν δημοσιογράφους και συγγραφείς του τουρισμού, εκπροσώπους μεγάλων τουρ οπερέιτορς και τουριστικών γραφείων για ενημερωτικά ταξίδια που θα οργανωθούν στην κάθε χώρα. 10.Προκειμένου ενισχυθεί η τουριστική κίνηση μεταξύ των δυο χωρών τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία διοργάνωση ενημερωτικών ταξιδιών, συνεδρίων, σεμιναρίων, καθώς και εκθέσεων, φεστιβάλ και πολιτιστικών εβδομάδων μεταξύ των δυο χωρών. Τα Μέρη θα εξετάσουν επίσης την δυνατότητα συμμετοχής τους σε παρόμοιες δραστηριότητες που διοργανώνονται από το άλλο Μέρος. 11.Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν εμπειρίες και τεχνογνωσία στον τομέα των «Συστημάτων Πιστοποίησης στον Αγροτουρισμό». 12.Τα δύο Μέρη, προκειμένου να μοιρασθούν πληροφορίες και εμπειρίες στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμφώνησαν τα εξής: 1)Να συστήσουν μια Ομάδα Εργασίας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αποτελούμενης από εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Οργανισμών και Τουριστικών Σχολών, οι οποίες είναι τα αρμόδια όργανα για την τουριστική εκπαίδευση των δύο χωρών. 2)Αυτή η Ομάδα Εργασίας θα συγκαλείται μία φορά το χρόνο εναλλάξ σε κάθε χώρα με σκοπό την οργάνωση, συντονισμό και αξιολόγηση της ανταλλαγής επισκέψεων σπουδαστών και εκπαιδευτών των Τουριστικών Σχολών καθώς και προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, σεμιναρίων γαστρονομίας και εκδηλώσεων πάνω στην κουζίνα των δύο χωρών καθώς και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που συμφωνήθηκαν από τα δύο Μέρη. Θέμα ΙV Τα δύο Μέρη συμφώνησαν ότι η 3° Σύνοδος της Ελληνο-Τουρκικής Μικτής Επιτροπής Τουρισμού θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα σε ημερομηνία, που θα συμφωνηθεί, αμοιβαία, κατόπιν αλληλογραφίας. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία εξέφρασε την ικανοποίηση της για την θερμή φιλοξενία που της παρασχέθηκε από την Τουρκική πλευρά καθώς και για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά την δεύτερη σύνοδο της Μικτής Επιτροπής. Έγινε και υπεγράφη στην Αττάλεια, στις 12 Νοεμβρίου 2006, σε δυο πρωτότυπα στην Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης ως προς την ερμηνεία, το αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ- ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΑΤΤΙLΑ ΚΟC Υπουργός Υπουργός ΤουριστικήςΑναπτυξης Πολιτισμού και Τουρισμού Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία