ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/Φ.0544/Μ.5818/ΑΣ22

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-02-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-02-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-02-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄Εγκριση του Προγράμματος Εκπαιδευτικής, Επιστημο­νικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για τα έτη 2006-2008.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ για τα έτη 2006-2008, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 13 Δεκεμβρίου 2005, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2006-2008 Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ, επιθυμώντας να αναπτύξουν περαιτέρω τις σχέσεις τους και τη συνεργασία τους στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης σύμφωνα με την Πολιτιστική Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ που υπεγράφη στις 18 Μαΐου 1992, συμφώνησαν στο ακόλουθο Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας για τα έτη 2006, 2007 και 2008. Τα δύο Μέρη είναι πεπεισμένα ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλει στην ανάπτυξη των σχέσεών τους και στην ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδίως των νέων των δύο χωρών, όσον αφορά την ιστορία και τον πολιτισμό των Εβραίων, την ιστορία και τον πολιτισμό των Ελλήνων, καθώς και την ιστορία και τον πολιτισμό του Κράτους του Ισραήλ και την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελληνικής Δημοκρατίας. 1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1.1 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία μεταξύ της Ακαδημίας Αθηνών και της Ισραηλινής Ακαδημίας Επιστημών και Κλασικών Σπουδών. 1.2 Κάθε Μέρος θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή επιστημόνων της άλλης χώρας σε διεθνείς επιστημονικές διασκέψεις που διεξάγονται στη χώρα του. 1.3 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις άμεσες επαφές μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των δύο χωρών και τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των εν λόγω ιδρυμάτων, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς κάθε χώρας. 1.4 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διδασκαλία της γλώσσας, της λογοτεχνίας, της ιστορίας και του πολιτισμού της άλλης χώρας στα αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για το σκοπό αυτό, οι αντίστοιχοι ειδικοί της συνεργάτιδας χώρας θα καλούνται να δώσουν διαλέξεις, να διεξάγουν σεμινάρια και να διενεργήσουν άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα πραγματοποιούν τις αντίστοιχες δραστηριότητές τους στη χώρα υποδοχής θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των αντίστοιχων ιδρυμάτων των δύο χωρών ή μέσω της διπλωματικής οδού. Κάθε Μέρος θα εξετάσει τη δυνατότητα στήριξης λεκτόρων της γλώσσας και του πολιτισμού του άλλου Μέρους στα πανεπιστήμιά του. 1.5 Τα Μέρη χαιρετίζουν την ίδρυση του Κέντρου Νέων Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα, το οποίο προσφέρει σπουδές νέας ελληνικής γλώσσας και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Η Ισραηλινή Πλευρά εκφράζει την επιθυμία της να ιδρυθεί παρόμοιο κέντρο εβραϊκών και ισραηλινών σπουδών σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και ενθαρρύνει τη συνέχιση της διδασκαλίας της εβραϊκής γλώσσας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο. 1.6 Τα Μέρη θα ανταλλάξουν, για περίοδο έως πέντε (5) ημερών έκαστο, έξι (6) μέλη του διδακτικού προσωπικού και του ακαδημαϊκού προσωπικού των πανεπιστημίων τους ή ειδικούς, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών ή την πραγματοποίηση διαλέξεων. 1.7 Τα Μέρη θα ανταλλάξουν ταινίες πολιτιστικού περιεχομένου οι οποίες θα συμπεριληφθούν στα προγράμματα εκπαιδευτικής τηλεόρασης των δύο χωρών. Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Μέρη θα ανταλλάξουν, για περίοδο έως πέντε ημερών, έναν ειδικό εκπαιδευτικής τηλεόρασης. 1.8 Τα Μέρη θα ανταλλάξουν πληροφορίες και τεκμηρίωση σχετικά με την αντιστοιχία των διπλωμάτων και των ακαδημαϊκών πτυχίων, σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς κάθε χώρας. 1.9 Η Ελληνική Πλευρά θα χορηγεί, ετησίως, δύο (2) υποτροφίες για περίοδο έως δέκα (10) μηνών έκαστη, για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα και δύο (2) υποτροφίες για θερινά μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού. Η Ισραηλινή πλευρά θα χορηγεί, ετησίως, δύο (2) υποτροφίες για ένα ακαδημαϊκό έτος (8 μήνες) έκαστη, για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα και δύο (2) υποτροφίες για θερινά μαθήματα γλώσσας. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται από μικτή επιτροπή με τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου των διπλωματικών αρχών της άλλης χώρας. 1.10 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν κοινές δραστηριότητες προγραμμάτων διδασκαλίας και μελέτης μεταξύ σχολών μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 1.11 Τα Μέρη θα συνεργάζονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η κατάρτιση των εκπαιδευτικών. 1.12 Τα δύο Μέρη, μέσω των αρμόδιων αρχών τους, θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των δύο πλευρών. Τα δύο Μέρη, ανάλογα με τα δημοσιονομικά μέσα τους, θα αναλάβουν την υποχρέωση να προάγουν τις ανταλλαγές πληροφοριών, εμπειριών, τεκμηρίωσης και ειδικών στους εξής τομείς: • Το εκπαιδευτικό σύστημα των δύο χωρών (γενικό και επαγγελματικό) • Την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τη διά βίου μάθηση των εκπαιδευτικών (γενικών και επαγγελματικών) • Την οργάνωση των σχολείων • Τους κανονισμούς της εκπαίδευσης (όπως υπηρεσιακούς κανονισμούς για εκπαιδευτικούς κλπ.) • Την εκπαίδευση για ειδικές ανάγκες • Την αποκέντρωση και την αυτονομία των σχολείων • Την αγωγή του πολίτη • Την εργασία με χαρισματικά παιδιά • Τη διαπολιτισμική εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων των κοινών προγραμμάτων) • Την υλοποίηση προγραμμάτων κατά των ναρκωτικών (συμπεριλαμβανομένων των κοινών προγραμμάτων) • Τη μεθοδολογία της διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Στο Ισραήλ, πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σύστημα διατίθενται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας: www.educatiοn.gον.il Στην Ελλάδα, πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σύστημα διατίθενται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: www.ypepth.gr 1.13 Τα δύο Μέρη δηλώνουν την πρόθεσή τους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε τα σχολικά βιβλία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να μην περιλαμβάνουν κείμενα που ενθαρρύνουν τις ρατσιστικές, θρησκευτικές, πολιτικές ή γλωσσικές διακρίσεις, τον αντισημιτισμό και την ξενοφοβία για να αντιμετωπιστεί η προκατάληψη και τα αρνητικά στερεότυπα, σύμφωνα με τις αρχές που όρισε το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UΝΕSCΟ. 1.14 Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την έρευνα που αφορά την τραγική μοίρα της εβραϊκής κοινότητας της Ελλάδος στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου υπό τη ναζιστική κατοχή. 1.15 Τα συμβαλλόμενα Μέρη τονίζουν ότι είναι σημαντικό η νεολαία να μπορέσει να μάθει για το Ολοκαύτωμα στη διάρκεια της σχολικής ζωής, βάσει της Διακήρυξης της Στοκχόλμης (στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης για το Ολοκαύτωμα που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2000). Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέρη θα στηρίζουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των σχολείων κάθε επιπέδου που αποσκοπούν στην καταπολέμηση του ρατσισμού και του αντισημιτισμού, επίσης στο πλαίσιο της Διεθνούς Ομάδας (Τask Fοrce) για την Εκπαίδευση του Ολοκαυτώματος, στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει ως μέλος. 1.16 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και, συγκεκριμένα καθηγητών ιστορίας, σε προγράμματα που αφορούν την ιστορία του Ολοκαυτώματος και τον Αντισημιτισμό που οργανώνονται από την Αρχή Μνήμης των Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος (Ηοlοcaust Μartyrs’ and Ηerοes’ Remembrance Αuthοrity) Υad Vashem στην Ιερουσαλήμ. Τα διαρκείας τριών εβδομάδων προγράμματα για αγγλόφωνους μετέχοντες θα διεξάγονται κάθε χρόνο, τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο. 2.ΝΕΟΛΑΙΑ 2.1 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία και τις επαφές μεταξύ των αντίστοιχων αρχών νέων τους, δηλ. του Ισραηλινού Συμβουλίου Ανταλλαγής Νέων της ισραηλινής πλευράς και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς της ελληνικής πλευράς. 2.2 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία συμμετοχή σε δραστηριότητες, εκδηλώσεις και φεστιβάλ νέων που οργανώνονται στις δύο χώρες. 2.3 Τα Μέρη θα προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων νέων των δύο χωρών. 2.4 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή “Νέων Πρεσβευτών” μεταξύ τους, οι οποίοι θα πραγματοποιούν συναντήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τη χώρα τους, με τη συμμετοχή νέων της χώρας υποδοχής. 2.5 Τα Μέρη θα συνάψουν, αν χρειαστεί, πρωτόκολλο συνεργασίας ούτως ώστε να προσδιοριστεί το γενικό πλαίσιο, οι οργανωτικοί και οικονομικοί όροι και προϋποθέσεις των ανταλλαγών που θα γίνουν στον τομέα των υποθέσεων των νέων. 2.6 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας για τους νέους, προάγοντας ανταλλαγές γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των αντίστοιχων ερευνητικών οργανισμών των χωρών τους. 2.7 Τα Μέρη θα ενισχύσουν τη συνεργασία σε υποθέσεις νέων εντός του πλαισίου Εurο-Μed του Προγράμματος Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προάγοντας τις ακόλουθες δραστηριότητες: Ανταλλαγές Νέων, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, Πρωτοβουλίες Νέων και Μέτρα Στήριξης. 2.8 Με σκοπό την ανάπτυξη καλύτερης γνώσης και ιστορικής συνείδησης του Ολοκαυτώματος, η Ελληνική Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στήριξε τις διάφορες εκδηλώσεις που έγιναν για τα πενήντα χρόνια από την απελευθέρωση των στρατοπέδων θανάτου. Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς συμμετείχε στην “Πορεία των Ζωντανών” αποστέλλοντας ελληνική αντιπροσωπεία που αποτελείτο από νέους διαφόρων θρησκευμάτων. Επίσης, το Ελληνικό Κοινοβούλιο θέσπισε την 27η Ιανουαρίου ως ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων του Ολοκαυτώματος, ενώ το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε εορταστική διακήρυξη στα ελληνικά σχολεία. 2.9 Η Ισραηλινή Πλευρά επιθυμεί να ευχαριστήσει την ΚΕΔΚΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος) για τη φιλοξενία στην Ελλάδα νεαρών Ισραηλινών τα τελευταία χρόνια και εύχεται να συμβάλουν οι επισκέψεις αυτές στη βελτίωση των επαφών μεταξύ των νέων των δύο χωρών. 3.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 3.1 Τα Μέρη χαιρετίζουν την πρόθεση υπογραφής συμφωνίας για τον αθλητισμό η οποία θα συνεχίσει τη συνεργασία μεταξύ της Ισραηλινής Αθλητικής Αρχής και της Ελληνικής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής για ανταλλαγές αθλητών, προπονητών, αθλητικών διοικητών, ειδικών και αθλητικών επιστημόνων που θα συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνολογίας, σε διμερή βάση, ή πρωτοβουλίες στον τομέα των ανταγωνιστικών αθλημάτων, της επαγγελματικής αθλητικής ανάπτυξης κλπ. 3.2 Τα Μέρη χαιρετίζουν τις κοινές προσπάθειες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την αναβίωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και την τήρησή της στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και πέραν αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέρη χαιρετίζουν την πρωτοβουλία της Ελλάδος και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την ίδρυση Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας στην Αθήνα και επαναβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να στηρίξουν ενεργά την πρωτοβουλία αυτή με διπλωματικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και άλλα κατάλληλα μέσα. 4.ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 4.1 Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προγράμματος, τα Μέρη θα ανταλλάξουν έναν (1) αρχειοφύλακα και έναν (1) βιβλιοθηκονόμο, για περίοδο έως πέντε (5) ημερών, ούτως ώστε να ενημερωθούν για θέματα της ειδικότητάς τους. Τα Μέρη, με τη συνδρομή των εθνικών βιβλιοθηκών τους, μπορούν να ανταλλάσσουν βιβλία, εκδόσεις και μικροφίλμ. 4.2 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή λογοτεχνικών έργων και βιβλίων κάθε χώρας, που προορίζονται για τις βιβλιοθήκες της άλλης χώρας, ιδίως τις εθνικές βιβλιοθήκες. 4.3 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τους συνδέσμους μεταξύ των εθνικών και πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών τους και με ηλεκτρονικά μέσα. 5.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 5.1 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις αρμόδιες αρχές στις αντίστοιχες χώρες τους να ανταλλάσσουν πληροφορίες και εκδόσεις αρχαιολογικού περιεχομένου. Θα ενθαρρύνουν επίσης τη διοργάνωση κοινού σεμιναρίου με θέμα κοινού ενδιαφέροντος, το οποίο θα διεξαχθεί στη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα προσδιοριστούν από την Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ και την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία. 5.2 Στη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Μέρη θα ανταλλάξουν δύο ή τρεις ειδικούς από τους τομείς της αρχαιολογίας, της συντήρησης αρχαιοτήτων, της αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συντήρησης μνημείων και αρχιτεκτονικής για περίοδο έως τεσσάρων ημερών, ούτως ώστε να ανταλλάξουν πληροφορίες για θέματα της ειδικότητάς τους. 5.3 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή αρχαιολογικών εκθέσεων. Στον τομέα αυτό, η Ισραηλινή Πλευρά προσφέρει την Έκθεση “Dead Sea Scrοlls” (Περγαμηνές Νεκράς Θάλασσας) για θα φιλοξενηθεί σε ελληνικό μουσείο. 6.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 6.1 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία σε διάφορους τομείς πολιτισμού και τις άμεσες επαφές μεταξύ καλλιτεχνών, οργανισμών και ιδρυμάτων πολιτισμού. 6.2 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ομάδων μουσικών, θεατρικών, οπτικών και πλαστικών τεχνών, σχεδίου, χορού και όλων των άλλων καλλιτεχνικών ομάδων ή μεμονωμένων ατόμων που συμμετέχουν σε περιοδείες, φεστιβάλ και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των διασκέψεων, συμποσίων, κοινών εμφανίσεων, εργαστηρίων, καλλιτεχνικών εκθέσεων και συναντήσεων που αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών. Θα χορηγούνται έως 15 ημέρες ετησίως για τους σκοπούς των εν λόγω ανταλλαγών, υπό τον όρο των δημοσιονομικών περιορισμών. 6.3 Τα Μέρη θα συμμετέχουν από κοινού στην ανάπτυξη διμερούς πολιτιστικής συνεργασίας και θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία των εκπροσώπων τους σε διεθνείς πολιτιστικούς οργανισμούς και την ανταλλαγή πληροφοριών για πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς σημασίας που θα διεξαχθούν στις χώρες τους. 6.4 Τα Μέρη σημειώνουν με ικανοποίηση τις δραστηριότητες των πολιτιστικών ενώσεων και των ενώσεων φιλίας στην Ελλάδα και το Ισραήλ και συμφωνούν να ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες τους για την αύξηση των πολιτιστικών ανταλλαγών. 6.5 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή καλλιτεχνών και ομάδων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ στις αντίστοιχες χώρες. 6.6 Τα Μέρη θα ανταλλάξουν έναν (1) ειδικό στον τομέα των φεστιβάλ, για περίοδο έως πέντε (5) ημερών, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την προαγωγή της συνεργασίας στον τομέα αυτό. 6.7 Η Ελληνική Πλευρά ενημερώνει την Ισραηλινή Πλευρά σχετικά με τα ακόλουθα μεγάλα φεστιβάλ που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα κάθε χρόνο: • Φεστιβάλ Αθηνών • Διεθνές Φεστιβάλ Πατρών • Φεστιβάλ Ναυπλίου (κλασικής μουσικής) • Παραδοσιακό Φεστιβάλ Ολύμπου • Φεστιβάλ Άργους (θεάτρου) • Μέγα Βραβείο Μαρία Κάλλας • Διεθνής Διαγωνισμός Δημήτρης Μητρόπουλος • Φεστιβάλ θρησκευτικής μουσικής • Ημέρες αναγεννησιακής μουσικής • Φεστιβάλ χορού Καλαμάτας • Φεστιβάλ Αθηνών Η Ισραηλινή Πλευρά ενημερώνει την Ελληνική Πλευρά σχετικά με τα ακόλουθα μεγάλα φεστιβάλ που λαμβάνουν χώρα στο Ισραήλ κάθε χρόνο: • Φεστιβάλ Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ (Μάιος/Ιούνιος κάθε χρόνου) • Διεθνής Διαγωνισμός Πιάνου Αrthur Rubinstein (κάθε τρία χρόνια, οι ημερομηνίες ποικίλουν) • Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Carmiel (κάθε χρόνο τον Ιούλιο) • Διεθνής Έκθεση στο Κέντρο Χορού και Θεάτρου Suzanne Dellal στο Τελ Αβίβ (κάθε χρόνο το Δεκέμβριο) • Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Ιερουσαλήμ (κάθε δύο χρόνια το Φεβρουάριο) • Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ Ερυθράς Θάλασσας (κάθε χρόνο τον Αύγουστο) • Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου για Παιδιά και Νέους στη Χάιφα (κάθε χρόνο τον Απρίλιο) • Διεθνές Φεστιβάλ Κlezmer Safed (κάθε χρόνο τον Ιούλιο ή Αύγουστο) • Dance-Εurοpa στο Κέντρο Χορού και Θεάτρου Suzanne Dellal (κάθε χρόνο τον Οκτώβριο-Νοέμβριο) • Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Felicja Βlumental (κάθε χρόνο το Μάιο) • Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου στην Ιερουσαλήμ (κάθε χρόνο τον Αύγουστο) • Διεθνή μαθήματα βιολιού Κeshet Εilοn στη δυτική Γαλιλαία (κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο) • Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Κfar Βlum (κάθε χρόνο τον Ιούλιο). 7.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 7.1 Τα Μέρη εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τον αυξανόμενο αριθμό μεταφράσεων λογοτεχνικών έργων από τα εβραϊκά στα ελληνικά και από τα ελληνικά στα εβραϊκά. 7.2 Τα δύο Μέρη θα συνεργάζονται για την προαγωγή της μετάφρασης σύγχρονης πεζογραφίας, ποίησης και άλλων λογοτεχνικών έργων της χώρας τους στις γλώσσες της άλλης χώρας. Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν επίσης τη διανομή των μεταφρασμένων έργων στις αντίστοιχες γλώσσες τους. Οι αντίστοιχοι φορείς των Μερών θα ανταλλάξουν έως τρία άτομα (συγγραφείς, ποιητές ή μεταφραστές) έκαστος για παραμονή έως πέντε ημερών, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προγράμματος. 7.3 Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή συγγραφέων και εκδοτών σε φεστιβάλ, λογοτεχνικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, εργαστήρια και ανάγνωση ποίησης με σκοπό την προαγωγή καλύτερης κατανόησης μεταξύ των δύο λογοτεχνικών κοινοτήτων. 7.4 Οι δύο χώρες αναγνωρίζουν και ενθαρρύνουν τις συναντήσεις συγγραφέων, ποιητών και μεταφραστών των δύο χωρών, οι οποίες έχουν ήδη διεξαχθεί δύο φορές, το 2004 και το 2005, και η τρίτη θα λάβει χώρα το Φεβρουάριο του 2006. 7.5 Κάθε Μέρος θα ενθαρρύνει μια ειδική έκδοση, αφιερωμένη στη σύγχρονη λογοτεχνία της άλλης χώρας. 7.6 Κάθε Μέρος θα καλεί το άλλο να συμμετέχει στις αντίστοιχες Διεθνείς Εκθέσεις Βιβλίων τους σε εμπορική και μη εμπορική βάση, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προγράμματος. Η Ισραηλινή Πλευρά καλεί την Ελληνική Πλευρά να συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Ιερουσαλήμ η οποία λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Η Ελληνική Πλευρά καλεί την Ισραηλινή Πλευρά να συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης η οποία λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη. 8.ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 8.1 Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προγράμματος, τα Μέρη θα ανταλλάξουν έναν (1) επίτροπο μουσείων ή εκθέσεων ή έναν ειδικό αποκατάστασης τέχνης, για περίοδο έως πέντε (5) ημερών. Σκοπός των επισκέψεων θα είναι να μπορέσουν οι εν λόγω ειδικοί να πληροφορηθούν τις εξελίξεις στην άλλη χώρα που αφορούν την ειδικότητά τους και να ανταλλάξουν εμπειρίες. Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα σύγχρονα καλλιτεχνικά επιτεύγματα στον τομέα των πλαστικών τεχνών, της καλλιτεχνίας, της φωτογραφίας, της αρχιτεκτονικής και του σχεδίου. Για το σκοπό αυτό, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν έναν ειδικό για περίοδο έως πέντε ημερών, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προγράμματος. 8.2 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή μιας έκθεσης, το θέμα της οποίας θα προσδιοριστεί δια της διπλωματικής οδού. 8.3 Η Ισραηλινή Πλευρά γνωστοποιεί την πρόθεσή της να οργανώσει μια έκθεση σύγχρονης ισραηλινής τέχνης στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προγράμματος, και ενθαρρύνει αντίστοιχη πρωτοβουλία για την παρουσίαση της σύγχρονης ελληνικής τέχνης στο Ισραήλ. 9.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 9.1 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διοργάνωση εβδομάδας κινηματογράφου, στη διάρκεια της οποίας θα ανταλλάξουν έναν ή δύο (1-2) ειδικούς του κινηματογράφου, για περίοδο έως πέντε (5) ημερών. Οι τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες θα προσδιοριστούν απευθείας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών. 9.2 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή ταινιών και κινηματογραφιστών στα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ τους. Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διεξαγωγή ειδικών κινηματογραφικών αναδρομών της άλλης χώρας, ως μέρος των διεθνών κινηματογραφικών φεστιβάλ που διοργανώνονται στη χώρα τους. Η Ελληνική Πλευρά ενημερώνει την Ισραηλινή Πλευρά για τα ακόλουθα κινηματογραφικά φεστιβάλ που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα: • Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης • Διεθνές Φεστιβάλ Εcο-cinema Ρόδου • Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας • Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αθηνών “Νύχτες Πρεμιέρας” • Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λάρισας • Φεστιβάλ Βίντεο “Πλατφόρμα” στην Αθήνα • Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης “Δημήτρια” Η Ισραηλινή Πλευρά ενημερώνει την Ελληνική Πλευρά για τα ακόλουθα κινηματογραφικά φεστιβάλ που λαμβάνουν χώρα στο Ισραήλ: • Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ιερουσαλήμ (κάθε χρόνο τον Ιούλιο) • Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Χάιφα (κάθε χρόνο τον Οκτώβριο) • Διεθνές Φοιτητικό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Τελ Αβίβ (κάθε δύο χρόνια τον Ιούνιο) • Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Γυναικών Rehονοt (κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο) • Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Dοc-Ανiν στο Τελ Αβίβ (κάθε χρόνο τον Απρίλιο) • Παγκόσμιο Εβραϊκό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βeer-Sheνa (κάθε χρόνο το Νοέμβριο) • Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Εilat 9.3 Τα Μέρη θα συνδράμουν αποστέλλοντας ταινίες δια της διπλωματικής οδού. 9.4 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμπαραγωγή ταινιών, πιθανώς μέσω διμερούς συμφωνίας. 9.5 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ σχολών κινηματογράφου και τηλεόρασης των αντίστοιχων χωρών τους, συμπεριλαμβανομένης της προβολής ταινιών νέων σκηνοθετών σε φεστιβάλ και διμερείς εκδηλώσεις. 9.6 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν, μέσω των αρμόδιων φορέων τους, τη διανομή ταινιών για εμπορική προβολή και συναντήσεις διανομέων. 10.ΜΟΥΣΙΚΗ 10.1 Τα Μέρη θα προάγουν την ανάπτυξη συνεργασίας και επαφών μεταξύ των αντίστοιχων μουσικών οργανισμών, ιδρυμάτων, ορχηστρών και ωδείων τους στον τομέα της κλασικής και σύγχρονης μουσικής και θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή μουσικών (μαέστρων, σολίστ κλπ.) σε εμπορική ή μη εμπορική βάση. Για το σκοπό αυτό, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν έως 2 μουσικούς για περίοδο έως πέντε ημερών, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προγράμματος. 10.2 Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να διευκολύνουν τη συμμετοχή των μουσικών τους, καθώς και κριτών και παρατηρητών σε μεγάλα φεστιβάλ, διαγωνισμούς και εκδηλώσεις που οργανώνονται στις δύο χώρες. 10.3 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στην παραγωγή ντοκιμαντέρ που αφορούν την ισραηλινή και ελληνική μουσική και πολιτισμό. 10.4 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή νέων μουσικών σε μαθήματα στην άλλη χώρα και θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή διδασκάλων. 11.ΧΟΡΟΣ-ΘΕΑΤΡΟ 11.1 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα του θεάτρου, του μπαλέτου και του μοντέρνου χορού μέσω απευθείας επαφών μεταξύ των αρμόδιων ιδρυμάτων τους. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν επίσης την ανταλλαγή ομάδων θεάτρου, μπαλέτου, μοντέρνου και παραδοσιακού χορού, καθώς και ειδικών, χορογράφων, διδασκάλων, χορευτών, ερμηνευτών και σκηνοθετών και θα προάγουν τη συμμετοχή στα φεστιβάλ του άλλου μέρους. Για το σκοπό αυτό, τα Μέρη θα ανταλλάσσουν έως 2 ειδικούς το χρόνο, για περίοδο έως 5 ημερών, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προγράμματος. 12.ΜΜΕ Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία μεταξύ των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών των δύο χωρών, καθώς και μεταξύ των επίσημων ειδησεογραφικών πρακτορείων, με σκοπό την ανταλλαγή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και πληροφοριών σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 13.ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Τα Μέρη θα χαιρετίσουν τις δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα του γαστρονομικού πολιτισμού, με σκοπό να προάγουν τις αντίστοιχες γαστρονομικές παραδόσεις τους. 14.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 14.1 Τα Μέρη αναθέτουν στις αρμόδιες αρχές τους την υλοποίηση του παρόντος Προγράμματος. 14.2 Τα Μέρη θα προάγουν την ενεργή συνεργασία με την UΝΕSCΟ, την ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης. 14.3 Τα Μέρη συμφωνούν ότι όλες οι πρωτοβουλίες που αναφέρονται στο παρόν Πρόγραμμα θα πραγματοποιούνται εντός των ορίων των κεφαλαίων που διατίθενται στους αντίστοιχους ετήσιους προϋπολογισμούς τους. 14.4 Όλες οι δραστηριότητες και οι ανταλλαγές που πραγματοποιούνται βάσει του παρόντος Προγράμματος θα γίνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία των Μερών. 14.5 Όλα τα πρόσθετα ζητήματα που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προγράμματος θα διευθετούνται δια της διπλωματικής οδού. 14.6 Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008. 14.7 Το παρόν Πρόγραμμα μπορεί να παρατείνεται για πρόσθετες περιόδους 3 ετών, με αμοιβαία συγκατάθεση των Μερών. Κάθε παράταση θα γίνεται εγγράφως. 14.8 Το παρόν Πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί ή να μεταβληθεί με αμοιβαία συγκατάθεση των Μερών. Οι τροποποιήσεις ή μεταβολές θα γίνονται εγγράφως. Το συνημμένο Παράρτημα, που περιέχει γενικές και οικονομικές προϋποθέσεις για τις ανταλλαγές, σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Προγράμματος. Η υπογραφή του νέου Προγράμματος θα λάβει χώρα στην Ιερουσαλήμ εντός του έτους 2008. Υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 13 Δεκεμβρίου 2005, η οποία ημερομηνία αντιστοιχεί στη 12η ημέρα του μήνα Κisleν 5766, σε δύο πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα. Και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση του Ελληνικής Δημοκρατίας Κράτους του Ισραήλ (υπογραφή) (υπογραφή) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΤΩΝΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 1)Ανταλλαγή προσώπων Οι υποψήφιοι προς ανταλλαγή βάσει των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος θα ορίζονται από τη χώρα αποστολής, η οποία θα ενημερώνει τη χώρα υποδοχής δύο (2) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης των υποψηφίων. Η χώρα αποστολής θα παρουσιάζει στη χώρα υποδοχής στοιχεία, πληροφορίες για την ειδικότητα, τα επαγγελματικά προσόντα, τους ακαδημαϊκούς τίτλους, τις γλώσσες που κατέχουν (αγγλικά ή τη γλώσσα της χώρας υποδοχής), το πρόγραμμα και τη διάρκεια παραμονής των προσώπων που θα ανταλλαγούν, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Η χώρα υποδοχής θα γνωστοποιεί τη συγκατάθεσή της προς τη χώρα αποστολής τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία επίσκεψης. 2)Ανταλλαγή υποτροφιών 1.Η χώρα αποστολής θα αποστέλλει στη χώρα υποδοχής τις προσφορές της το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου. 2.Η χώρα αποστολής θα αποστέλλει στη χώρα υποδοχής το φάκελο των υποψηφίων το αργότερο στις 31 Μαρτίου. 3.Ο φάκελος του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει: • πλήρεις αιτήσεις • βιογραφικό σημείωμα • αντίγραφα διπλωμάτων σπουδών (επικυρωμένα) • πρόγραμμα προτεινόμενων σπουδών • πιστοποιητικό υγείας Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή στην αγγλική. 4.Η χώρα υποδοχής θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή των υποτρόφων το αργότερο στις 30 Ιουνίου. 5.Οι υποψήφιοι πρέπει να μιλούν είτε τη γλώσσα της χώρας υποδοχής είτε την αγγλική. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές σπουδές πρέπει να γνωρίζουν αρκετά καλά τη γλώσσα της χώρας υποδοχής και πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 1)Θερινά μαθήματα Η χώρα αποστολής θα αποστείλει στη χώρα υποδοχής τους φακέλους των υποψηφίων το αργότερο στις 30 Απριλίου. Η χώρα υποδοχής θα γνωστοποιεί την τελική αποδοχή των υποψηφίων το αργότερο στις 30 Ιουνίου. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ,ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 2)Ανταλλαγή προσώπων 1.Η χώρα αποστολής θα καλύπτει το κόστος ταξιδίου των επιστημόνων, των αντιπροσωπειών κλπ. που αποστέλλονται βάσει του παρόντος Προγράμματος προς και από την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής. 2.Η Ισραηλινή Πλευρά θα παρέχει έως $120 την ημέρα, σε ΝΙS, για την κάλυψη όλων των δαπανών που συνδέονται με το πρόγραμμα. 3.Η Ελληνική Πλευρά θα παρέχει: • 90 ευρώ την ημέρα για διαμονή σε ξενοδοχείο και διατροφή. • έξοδα ταξιδίου εντός της Ελλάδας, αν προκύπτουν από το πρόγραμμα παραμονής. • κόστος επίσκεψης μίας ή δύο (1-2) ημερών σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους. 4.Τα πρόσωπα που αποστέλλονται βάσει των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος θα είναι υπεύθυνα για την ιατρική τους ασφάλιση. 1)Ανταλλαγή υποτροφιών 1.Οι υπότροφοι θα καταβάλουν οι ίδιοι τα έξοδα ταξιδίου από και προς τις δύο χώρες. 2.Η Ισραηλινή Πλευρά θα παρέχει: • μηνιαίο επίδομα $600, σε ΝΙS, για την κάλυψη των βασικών δαπανών • απαλλαγή από τα βασικά δίδακτρα που ισχύουν για κρατικά πανεπιστήμια • ασφάλιση υγείας (πλην οδοντιατρικής περίθαλψης και χρόνιων νοσημάτων). 3.Η Ελληνική Πλευρά θα παρέχει: • μηνιαίο επίδομα €550 για μεταπτυχιακούς υποτρόφους ή ερευνητές, αρχίζοντας από την άφιξη του φοιτητή στην Ελλάδα και καλύπτοντας όλη τη διάρκεια της υποτροφίας. • εφάπαξ ποσό €500 για κόστος διαμονής σε αυτούς που θα εγκατασταθούν στην Αθήνα και €550 σε αυτούς που θα εγκατασταθούν στην επαρχία. Οι φοιτητές των οποίων η υποτροφία ανανεώθηκε δεν δικαιούνται να λάβουν το εφάπαξ ποσό. • απαλλαγή από τα βασικά δίδακτρα • εφάπαξ ποσό €150 κάθε χρόνο για έξοδα ταξιδίου εντός της Ελλάδος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακών φοιτητών ή ερευνητών • ιατρική ασφάλιση περίθαλψη σε ελληνικά δημόσια νοσοκομεία (πλην οδοντιατρικής περίθαλψης και χρόνιων νοσημάτων) 1)Θερινά μαθήματα 1.Οι υποψήφιοι θα καταβάλουν οι ίδιοι τα έξοδα ταξιδίου από και προς το τόπο διεξαγωγής των θερινών μαθημάτων. 2.Η Ελληνική Πλευρά θα καλύψει όλα τα άλλα έξοδα των θερινών μαθημάτων (δίδακτρα, διαμονή και διατροφή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για κάθε θερινό και πολιτιστικό πρόγραμμα). 3.Η Ισραηλινή Πλευρά θα καλύψει τα δίδακτρα, την εγγραφή, την ασφάλιση υγείας και τη διαμονή. Επίσης, οι υπότροφοι θα λαμβάνουν $400 για έξοδα διαβίωσης. Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ α) Ανταλλαγή προσώπων Τα άτομα που θα ανταλλαγούν βάσει των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος θα ορίζονται από τη χώρα αποστολής, η οποία θα ενημερώνει τη χώρα υποδοχής σχετικά με τον προσδιορισμό τους δύο (2) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Η χώρα αποστολής θα παρέχει επίσης στη χώρα υποδοχής όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια παραμονής και άλλες πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες. Η χώρα υποδοχής θα γνωστοποιεί την απόφασή του στη χώρα αποστολής Μέρος τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Μόλις λάβει τη συγκατάθεση της χώρας υποδοχής, η χώρα αποστολής θα γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν. Οι επισκέπτες που ανταλλάσσονται βάσει του παρόντος Προγράμματος στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή την αγγλική. β) Ανταλλαγή εκθέσεων Η χώρα αποστολής θα ενημερώνει τη χώρα υποδοχής, τουλάχιστον 12 μήνες πριν, σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της έκθεσης που προετοιμάζεται. Για να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις για την έκθεση, η χώρα αποστολής θα παρέχει τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες για την προτεινόμενη έκθεση, καθώς και τα απαραίτητα υλικά για την εκτύπωση του καταλόγου (πρόλογος, κατάλογος αντικειμένων, φωτογραφίες κλπ.), τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τα εγκαίνια. Τα εκθέματα θα πρέπει να φθάσουν στον προορισμό τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τα εγκαίνια. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ α) Ανταλλαγή προσώπων Το κόστος ταξιδίου και υποδοχής των ατόμων που αφικνούνται βάσει του παρόντος Προγράμματος θα καλύπτεται ως εξής: 1.Η χώρα αποστολής θα καλύψει το κόστος διεθνούς ταξιδίου προς και από την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής. 2.Η Ισραηλινή Πλευρά θα παρέχει έως $120 την ημέρα, σε ΝΙS, για την κάλυψη όλων των δαπανών που συνδέονται με το πρόγραμμα. 3.Η Ελληνική Πλευρά θα παρέχει: • €90 την ημέρα για έξοδα ξενοδοχείου και διατροφής. • εφάπαξ ποσό €90, κατά την άφιξη, ανά επίσκεψη, για την κάλυψη του κόστους των ταξιδίων εντός της Ελλάδος. 4.Η ιατρική ασφάλιση των προσώπων που αποστέλλονται βάσει των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος θα καλύπτεται από τα εν λόγω πρόσωπα. 1)Ανταλλαγή εκθέσεων 1.Η χώρα αποστολής θα καλύπτει το κόστος μεταφοράς των εκθέσεων προς και από την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής. Ο τρόπος κάλυψης του κόστους μεταφοράς των εκθέσεων εντός της επικράτειας της χώρας υποδοχής, σε περίπτωση που θα διοργανωθούν σε περισσότερες από μία πόλεις, θα ρυθμιστεί με ειδική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων ιδρυμάτων των Μερών. 2.Η χώρα υποδοχής θα καλύψει το κόστος διοργάνωσης της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ενοικίασης αιθουσών, ασφάλειας, τεχνικής αρωγής (εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ρυθμίσεις εγκατάστασης, φωτισμός, θέρμανση, αποσυναρμολόγηση και εκτύπωση υλικού, όπως αφίσες, κατάλογοι και προσκλήσεις). Η χώρα υποδοχής θα παρέχει επίσης δημοσιότητα για την έκθεση. 3.Η χώρα αποστολής θα καλύψει το κόστος ασφάλισης των εκθεμάτων στη διάρκεια της μεταφοράς και της διεξαγωγής της έκθεσης. Σε περίπτωση ζημίας, η χώρα υποδοχής θα παρέχει δωρεάν στη χώρα αποστολής πλήρη τεκμηρίωση σχετικά με την αιτία της ζημίας, ούτως ώστε να διευκολύνει τη χώρα αποστολής να ζητήσει αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρία. Η χώρα υποδοχής δεν είναι εξουσιοδοτημένο να αποκαταστήσει τα εκθέματα που υπέστησαν ζημία στην αρχική τους κατάσταση χωρίς τη συγκατάθεση της χώρας αποστολής. 4.Οι δαπάνες που συνδέονται με την επίσκεψη επιτρόπου και, όταν αυτό είναι απαραίτητο, ατόμων η παρουσία των οποίων απαιτείται για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση των εκθεμάτων, θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. Τα Μέρη θα συμφωνήσουν σχετικά με τον αριθμό των προσώπων που συνοδεύουν την έκθεση και τη διάρκεια της παραμονής τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας για μορφωτική, εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ που υπογράφηκε στην Ιερουσαλήμ στις 18 Μαΐου 1992 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθμ. 2267/1994 νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 227 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 22ας Δεκεμβρίου 1994.
  • Το άρθρο δεύτερο του ανωτέρω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα προγράμματα που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 5 παράγραφος 2 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63 - ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
  • Το γεγονός ότι εκ του περιεχομένου των διατά­ξεων του παρόντος υπό έγκριση Προγράμματος ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο των υπό έγκριση Προγράμματος,