Έγκριση του Προγράμματος μορφωτικής, επιστημονικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για τα έτη 2006 - 2009.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν τις απευθείας επαφές και τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης αυτών, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας
Άρθρο 2
1.  
  Οι δύο Πλευρές θα διευκολύνουν τη συμμετοχή επιστημόνων σε συμπόσια, σεμινάρια και συνέδρια που διεξάγονται σε κάθε χώρα
Άρθρο 3
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, κάθε Πλευρά θα προσκαλέσει ένα (1) μέλος διδακτικού προσωπικού από τα ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης αυτής, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ημερών, προκειμένου να συνεργαστεί με επιστήμονες της άλλης Πλευράς επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα για την παράδοση διαλέξεων ή την ανταλλαγή εμπειριών. Χρειάζεται να υπάρξουν προκαταρκτικές επαφές μεταξύ των προσώπων που πρόκειται να ανταλλαγούν, πριν τις ανωτέρω επισκέψεις.
Άρθρο 4
1.  
  Οι δύο Πλευρές θα προωθήσουν τη συνεργασία στο πλαίσιο έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 5
1.  
  Η Ελληνική Πλευρά θα παρέχει ετησίως, σε Ουζμπέκους σπουδαστές: α) μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Η διάρκεια της υποτροφίας θα είναι δέκα (10) μήνες. β) δύο (2) υποτροφίες διάρκειας ενός μήνα για θερινά μαθήματα στην Ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Η Ουζμπεκική Πλευρά θα παρέχει σε Έλληνες σπουδαστές: α) μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Η διάρκεια της υποτροφίας θα είναι δέκα (10) μήνες. β) δύο (2) υποτροφίες διάρκειας ενός μήνα για θερινά μαθήματα στην Ουζμπεκική γλώσσα και τον πολιτισμό.
Άρθρο 6
1.  
  Οι δύο Πλευρές, κατόπιν αιτήματος, θα ανταλλάξουν πληροφορίες και υλικό τεκμηρίωσης σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα των αντίστοιχων Κρατών τους
Άρθρο 7
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, οι δύο Πλευρές θα ανταλλάξουν έναν (1) εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έναν (1) εκπαιδευτικό από δευτεροβάθμιες εξειδικευμένες επαγγελματικές σχολές κατάρτισης, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ημέρες για τον καθένα, προκειμένου να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα των αντίστοιχων Κρατών
Άρθρο 8
1.  
  Η Ελληνική Πλευρά ενημερώνει ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει θεσπίσει ένα τυποποιημένο σύστημα εξετάσεων για την αξιολόγηση και πιστοποίηση της επάρκειας στις σύγχρονες ξένες γλώσσες, που οδηγεί στην απόκτηση ενός Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Το σύστημα έχει στόχο την ομοιόμορφη πιστοποίηση της γλωσσομάθειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Η Ουζμπεκική Πλευρά ενημερώνει ότι στο Ουζμπεκιστάν υπάρχει ένα σύστημα για την αξιολόγηση και πιστοποίηση της επάρκειας στις σύγχρονες ξένες γλώσσες. Το σύστημα έχει στόχο την ομοιόμορφη πιστοποίηση της γλωσσομάθειας στο Ουζμπεκιστάν.
Άρθρο 9 "Κάθε Πλευρά θα ενθαρρύνει τη διάδοση στο Κράτος της, της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού της άλλης χώρας. Για το σκοπό αυτό, οι δύο Πλευρές θα ανταλλάξουν εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικό υλικό και συναφείς πληροφορίες."
2.  
  ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Άρθρο 10
1.  
  Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατικών αρχείων και βιβλιοθηκών τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε Κράτους. Για το σκοπό αυτό, θα ανταλλάξουν έναν (1) αρχειοθέτη, έναν (1) ειδικό στην αποκατάσταση εγγράφων και έναν (1) βιβλιοθηκονόμο. Οι δύο Πλευρές, κατόπιν αιτήματος, θα ανταλλάσσουν επίσης επιστημονικά περιοδικά σχετικά με τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες τους, καθώς και υλικά αρχειοφύλαξης.
Άρθρο 11 "Οι δύο Πλευρές θα προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατικών κινηματογραφικών τους αρχείων, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και οπτικοακουστικού υλικού, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε Κράτους."
3.  
  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Άρθρο 12
1.  
  Οι δύο Πλευρές θα ανταλλάξουν επισκέψεις δύο (2) αρχαιολόγων για χρονικό διάστημα έως επτά (7) ημερών για τον καθένα, προκειμένου να ανταλλάξουν πληροφορίες και εμπειρίες επί θεμάτων της ειδικότητάς τους
Άρθρο 13 "Οι δύο Πλευρές εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για στενότερη συνεργασία στον τομέα της αρχαιολογίας, ιδιαίτερα στη διεξαγωγή κοινών έργων ανασκαφής. Οι δύο Πλευρές θα προωθήσουν την ανταλλαγή δημοσιεύσεων πάνω σε αρχαιολογικά θέματα."
4.  
  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Άρθρο 14
1.  
  Οι δύο Πλευρές θα ανταλλάξουν έναν (1) εμπειρογνώμονα στον τομέα της συντήρησης και έναν (1) εθνογράφο, για χρονικό διάστημα έως επτά (7) ημερών προκειμένου να ανταλλάξουν πληροφορίες και εμπειρίες επί θεμάτων της ειδικότητάς τους
Άρθρο 15
1.  
  Οι δύο Πλευρές θα ανταλλάξουν μία καλλιτεχνική ή εθνογραφική έκθεση, το αντικείμενο της οποίας θα συμφωνηθεί δια της διπλωματικής οδού
Άρθρο 16
1.  
  Οι δύο Πλευρές θα ανταλλάξουν δύο (2) εμπειρογνώμονες στον τομέα της αποκατάστασης ιστορικών μνημείων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, για χρονικό διάστημα έως επτά (7) ημερών για τον καθένα
Άρθρο 17
1.  
  Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των ενώσεων συγγραφέων τους, με σκοπό την υλοποίηση κοινών έργων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος
Άρθρο 18
1.  
  Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν την έκδοση μεταφράσεων εθνικής βραβευμένης λογοτεχνίας του άλλου Κράτους, μέσω των εκδοτικών τους οίκων. Για το σκοπό αυτό, θα ανταλλάξουν έναν έως δύο (1-2) εκδότες, μεταφραστές ή συγγραφείς για χρονικό διάστημα έως επτά (7) ημερών για τον καθένα.
Άρθρο 19
1.  
  Κάθε Πλευρά θα διοργανώσει ημέρες κινηματογράφου στο άλλο Κράτος. Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν απευθείας μέσω των αρμοδίων αρχών των δύο Πλευρών. Οι δύο Πλευρές θα προωθήσουν περαιτέρω την απευθείας συνεργασία μεταξύ Ουζμπέκων και Ελλήνων κινηματογραφικών παραγωγών, ιδιαίτερα μέσω της δημιουργίας κοινών έργων.
Άρθρο 20 "Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία σε διάφορους τομείς πολιτισμού (μουσική, χορός, θέατρο, λαογραφία, καλές τέχνες κλπ)."
5.  
  ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο 21 "Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων πρακτορείων ενημέρωσης αυτών, καθώς και μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών."
6.  
  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Άρθρο 22 "Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής, προκειμένου να καθιερωθούν απευθείας επαφές μεταξύ των κρατικών τους αθλητικών ενώσεων."
7.  
  ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
Άρθρο 23
1.  
  Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίξουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων και ιδρυμάτων νέας γενιάς αυτών. Οι δύο Πλευρές θα ανταλλάξουν σχετικές πληροφορίες, δημοσιεύσεις και εμπειρίες στον τομέα αυτόν.
Άρθρο 24
1.  
  Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία και τις επαφές μεταξύ των αντίστοιχων αρχών νέας γενιάς, μέσω προώθησης των ανταλλαγών κρατικών εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να γνωρίσουν τις πολιτικές για τη νέα γενιά, αναπτυξιακά προγράμματα νεότητας και οργανώσεις νέων της άλλης Πλευράς. Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν δια της διπλωματικής οδού.
2.  
  Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία συμμετοχή σε διοργανώσεις και φεστιβάλ νέων, που πρόκειται να διοργανωθούν στις δύο χώρες
3.  
  Οι δύο Πλευρές θα προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων νέων των δύο χωρών
4.  
  Οι αρμόδιοι φορείς των δύο Πλευρών, εάν χρειαστεί, θα συνάψουν πρωτόκολλο συνεργασίας, προκειμένου να καθορίσουν το γενικό αντικείμενο, τους τύπους, τους οργανωτικούς και οικονομικούς όρους της ανταλλαγής, στον τομέα των υποθέσεων της νέας γενιάς
5.  
  Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον ερευνητικό τομέα της νέας γενιάς, μεταξύ των αντίστοιχων ερευνητικών οργανισμών των χωρών τους
8.  
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25
1.  
  Όλες οι διατάξεις και οι δραστηριότητες που ορίζονται στο παρόν Πρόγραμμα θα διεξαχθούν μέσω της διπλωματικής οδού, και σύμφωνα με τη νομοθεσία των δύο Κρατών
Άρθρο 26
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος δεν απαγορεύουν στις δύο Πλευρές να συμφωνήσουν, μέσω της διπλωματικής οδού, και για άλλες μορφωτικές, επιστημονικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες, τις οποίες ενδέχεται να θεωρήσουν επιθυμητές
Άρθρο 27
1.  
  Το συνημμένο Παράρτημα που περιέχει τους γενικούς και οικονομικούς όρους των ανταλλαγών βάσει του παρόντος Προγράμματος, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Προγράμματος
Άρθρο 28
1.  
  Οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει από την υλοποίηση του παρόντος Προγράμματος θα συζητείται μέσω της διπλωματικής οδού
Άρθρο 29 "Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημέρα υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2009, οπότε θα παραταθεί αυτομάτως έως την υπογραφή του νέου Προγράμματος Συνεργασίας. Υπογράφεται στην Τασκένδη, στις 31 Οκτωβρίου 2006 [...]"
1.  
  Η Αποστέλλουσα Πλευρά θα καλύψει τα έξοδα μεταφοράς της έκθεσης προς και από την πρωτεύουσα του Κράτους της Πλευράς Υποδοχής. Η Ελληνική Πλευρά θα παρέχει επίσης: - μηνιαίο επίδομα 550 ευρώ για μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές, ξεκινώντας από την άφιξη του υπότροφου στην Ελλάδα, και για ολόκληρη τη διάρκεια της υποτροφίας. - εφάπαξ ποσό 500 ευρώ, αμέσως μετά την άφιξη, ως έξοδα στέγασης για όσους εγκαθίστανται στην Αθήνα, 550 ευρώ για όσους εγκαθίστανται στην περιφέρεια. - 90 ευρώ την ημέρα για διαμονή σε ξενοδοχείο και ημερήσιο επίδομα. - τα έξοδα μετακίνησης εντός του Ελληνικού εδάφους, στο πλαίσιο του προγράμματος παραμονής. - δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε δημόσια νοσοκομεία, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στον τομέα του πολιτισμού και της αρχαιολογίας: - 90 ευρώ την ημέρα για διαμονή σε ξενοδοχείο και ημερήσιο επίδομα. - εφάπαξ ποσό 90 ευρώ, αμέσως μετά την άφιξη, ανά επίσκεψη, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης εντός του Ελληνικού εδάφους.
2.  
  Η Ουζμπεκική Πλευρά θα ανακοινώσει τις οικονομικές διατάξεις που αφορούν στην ανταλλαγή των υποτροφιών, μέσω της διπλωματικής οδού Η Ουζμπεκική Πλευρά θα παρέχει στους αντιπροσώπους της Ελληνικής Πλευράς που φθάνουν στο Ουζμπεκιστάν στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος για χρονικό διάστημα έως επτά (7) ημερών: - διαμονή σε ξενοδοχείο - διατροφή - μεταφορά για τη μετακίνηση εντός των ορίων του προγράμματος παραμονής - εάν χρειαστεί, δωρεάν υγειονομικές υπηρεσίες.
 1. Ανταλλαγή υποτροφιών
 2. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα θα καλύπτονται από τους οργανωτές των θερινών μαθημάτων / σεμιναρίων της Πλευράς Υποδοχής.
 3. Β. Οικονομικές διατάξεις για την ανταλλαγή εκθέσεων.
3.  
  Η Αποστέλλουσα Πλευρά θα καλύψει τα έξοδα ασφάλισης των εκθεμάτων κατά τη μεταφορά και πραγματοποίηση της έκθεσης. Σε περίπτωση ζημιάς, η Πλευρά Υποδοχής θα παράσχει δωρεάν στην Αποστέλλουσα Πλευρά πλήρη στοιχεία σχετικά με τα αίτια της ζημιάς, ώστε να διευκολυνθεί η Αποστέλλουσα Πλευρά στην αξίωση αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία. Η Πλευρά Υποδοχής δεν εξουσιοδοτείται να ασχοληθεί με τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιωθέντων εκθεμάτων στο αρχικό τους σχήμα ή μορφή, χωρίς τη συναίνεση της Αποστέλλουσας Πλευράς.
4.  
  Οι δύο Πλευρές θα δώσουν εκ των προτέρων τη συναίνεσή τους για τον αριθμό των προσώπων που θα συνοδεύουν την έκθεση και για τη διάρκεια της παραμονής τους. Τα έξοδα που συνδέονται με την επίσκεψη επιτρόπου και, όταν χρειάζεται, ατόμων των οποίων η παρουσία απαιτείται για την εγκατάσταση και αποξήλωση της έκθεσης, θα κανονίζονται σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, για συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα την 1η Απριλίου 1997 και κυρώθηκε με το ν.δ. 2532/1998, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 157 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α, της 10ης Ιουλίου 1998.
 • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από την Μικτή Επιτροπή του άρθρου 12 της Συμφωνίας εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63-ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
 • Τις διατάξεις της Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού με αριθμό 509 για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού (ΦΕΚ 282/Β7΄/8.3.2006).
 • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Προγράμματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1998/2532 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2532 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία