ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/Φ.0544/Μ.6093/ΑΣ.970

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-06-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-06-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-06-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Πρωτοκόλλου της 1ης συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Οικονομική, Τεχνολογική και Επιστημονική Συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. (Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 1ης συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Οικονομική, Τεχνολογική και Επιστημονική Συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 29 Νοεμβρίου 2007, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ της πρώτης συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής για την Οικονομική, Τεχνολογική και Επιστημονική Συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.(Αθήνα, 29η Νοεμβρίου 2007) Η πρώτη σύνοδος της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής για την Οικονομική, Τεχνολογική και Επιστημονική Συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας διοργανώθηκε στην Αθήνα, στις 29 Νοεμβρίου 2007, σύμφωνα με τις διατάξεις της «Συμφωνίας για την Οικονομική, Τεχνολογική και Επιστημονική Συνεργασία», η οποία υπογράφηκε στις 23 Μαρτίου 1998 στην Αθήνα. Η Α.Ε. Υφυπουργός Εξωτερικών Πέτρος ΔΟΥΚΑΣ, ήταν επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας. Η Α.Ε. Υπουργός Οικονομικών Μihail ΡΟΡ, ήταν επικεφαλής της Μολδαβικής Αντιπροσωπείας. Οι κατάλογοι συμμετεχόντων των δύο αντιπροσωπειών και η ημερήσια διάταξη της συνόδου επισυνάπτονται στο παρόν Πρωτόκολλο, ως Παραρτήματα Ι και ΙΙ, αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια της συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής, Τεχνολογικής και Επιστημονικής Συνεργασίας, η οποία διεξήχθη σε ατμόσφαιρα αμοιβαίας κατανόησης και φιλίας, οι δύο πλευρές παρουσίασαν μια σύνοψη των τρεχουσών εξελίξεων των οικονομιών τους, προέβην σε ανασκόπηση των διμερών οικονομικών τους σχέσεων και δήλωσαν την ετοιμότητά τους να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου να τις βελτιώσουν, βάσει του αμοιβαίου συμφέροντος. Κατά τη διάρκεια της συνόδου η Επιτροπή συζήτησε τα ακόλουθα ζητήματα: 1.ΔΙΜΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α) ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις προοπτικές σχετικά με την ανάπτυξη της εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας. Οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών δεσμών, καθώς επίσης και η προώθηση των επενδύσεων και του εμπορίου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αποτελούν κοινούς στόχους των δύο Κυβερνήσεων. Αναγνώρισαν ότι οι τρέχουσες διμερείς ροές συναλλαγών δεν απεικονίζουν το υφιστάμενες δυνατότητες των δύο χωρών, τονίζοντας την ανάγκη να αυξηθεί το ύψος των διμερών συναλλαγών. Συνεπώς, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν το αμοιβαίο ενδιαφέρον τους να αναπτύξουν το διμερές εμπόριο, μέσω πρόσθετων επιχειρηματικών εγχειρημάτων, σε διμερές και πολυμερές επίπεδο. Επιπλέον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία μεταξύ των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων τους, καθώς επίσης και άλλων φορέων, προκειμένου να παρουσιάζουν τα προϊόντα τους σε τοπικές και διεθνείς εκθέσεις, να ενημερώνουν την επιχειρηματική κοινότητα για τις ευκαιρίες που υφίστανται στις χώρες τους αντιστοίχως, ειδικά στους τομείς του μηχανολογικού εξοπλισμού, της ηλεκτρονικής, των υαλικών, της χημικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου. Οι δύο πλευρές σημείωσαν τη σημασία δημιουργίας κοινοπραξιών, διοργάνωσης εκπαιδευτικών σειρών μαθημάτων, ανταλλαγής εμπειριών και επιχειρηματικών αποστολών. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να εξετάσουν την δυνατότητα διοργάνωσης, εντός του 2008, μίας επιχειρηματικής αποστολής από την Ελληνική Δημοκρατία προς τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, καθώς επίσης και μίας επιχειρηματικής εκδήλωσης, η οποία θα ονομασθεί «Ημέρες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας», στην Ελληνική Δημοκρατία. Η Μολδαβική Πλευρά ανέφερε το ενδιαφέρον της να προσελκύσει ελληνικές επενδύσεις, προκειμένου να επεκτείνει την υποδομή του C.Ι.Ε. «Μοldexpο», ώστε να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες απαιτήσεις για εκθεσιακούς χώρους. 1)ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι δύο πλευρές ανέφεραν ότι η εφαρμογή της διμερούς Συμφωνίας για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την Αποτροπή της Φοροδιαφυγής, αναφορικά με τους Φόρους Εισοδήματος και Κεφαλαίου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2006, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την οικονομική τους συνεργασία. Στον τελωνειακό τομέα, η Μολδαβική πλευρά ανέφερε ότι η διμερής Συμφωνία για Αμοιβαία Συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών Αρχών, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 12 Ιουνίου 2007, κυρώθηκε στις 27 Αυγούστου 2007. Η Ελληνική πλευρά εξέφρασε την επιθυμία της να προωθήσει τη διαδικασία κύρωσης της προαναφερθείσας Συμφωνίας. Η Μολδαβική πλευρά δήλωσε ότι η διμερής Συμφωνία για συνεργασία στους τομείς του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης και των Επιστημών, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 12 Ιουνίου 2007, κυρώθηκε στις 27 Αυγούστου 2007. Η Ελληνική Πλευρά εξέφρασε την επιθυμία της να προωθήσει τη διαδικασία κύρωσης της προαναφερθείσας Συμφωνίας. 2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1)Γεωργία Οι δύο πλευρές εξέφρασαν το αμοιβαίο ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο γεωργικό τομέα και υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας σε ειδικούς τομείς, όπως η παραγωγή φρούτων και λαχανικών σε θερμοκήπια, καθώς επίσης και στον τομέα του κρασιού. Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι η ανάπτυξη της συνεργασίας αυτής θα μπορούσε να εφαρμοστεί μέσω της ανταλλαγής επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών και τεκμηρίωσης, της μεταφοράς τεχνογνωσίας, καθώς επίσης και μέσω της ανταλλαγής επισκέψεων εμπειρογνωμόνων και της διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και διασκέψεων. Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τη σύσταση κοινών επιχειρήσεων για την παραγωγή φρούτων και τη συνεργασία τους στην εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας για την καλλιέργεια λαχανικών σε θερμοκήπια. Οι δύο Πλευρές συζήτησαν τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ των εξειδικευμένων φορέων των δύο χωρών από τον τομέα του κρασιού, καθώς επίσης και την πιθανότητα διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων για Μολδαβούς εμπειρογνώμονες. 2)Ενέργεια Η Ελληνική Πλευρά τόνισε το ενδιαφέρον της για την ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας και πρότεινε την υπογραφή ενός Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο Πλευρών. Στην Ελληνική Δημοκρατία, αρμόδιος φορέας είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Το ΚΑΠΕ ενδιαφέρεται για την έναρξη αμοιβαίας συνεργασίας με τον αντίστοιχο φορέα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος - όπως η ανάπτυξη ενεργειακών πρωτοβουλιών, η προώθηση πιλοτικών προγραμμάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας. Η Μολδαβική Πλευρά ανέφερε ότι, το 2007, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας ψήφισε το Νόμο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Νόμου αυτού, αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας για την ανανεώσιμη ενέργεια είναι η Υπηρεσία Ενεργειακής Αποδοτικότητας. Η Μολδαβική Πλευρά δήλωσε ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ένα Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Υπηρεσίας Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, μόλις ολοκληρωθούν οι εσωτερικές διοικητικές και νομοθετικές διαδικασίες της Υπηρεσίας. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των δύο χωρών σε πρωτοβουλίες και προγράμματα, που ξεκίνησαν για την υλοποίηση της Συνθήκης Ίδρυσης της Ενεργειακής Κοινότητας. 3)Τυποποίηση και Πιστοποίηση Οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την υπογραφή, στο περιθώριο της συνόδου, της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης και του Υπουργείου Τυποποίησης και Μετρολογίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Αυτή η Συμφωνία Συνεργασίας στοχεύει στην εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο και στην ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ενθαρρύνει τη συνεργασία στους τομείς της τυποποίησης, της αξιολόγησης πιστότητας και των δοκιμών, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες που υιοθετούνται από τους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης. 4)Τουρισμός Οι δύο Πλευρές ανέφεραν την άριστη συνεργασία τους, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και των λοιπών διεθνών φορέων τουρισμού, στους οποίους οι δύο χώρες είναι μέλη. Οι δύο Πλευρές αποδίδουν μεγάλη σημασία στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών τους σχέσεων, στον τομέα του τουρισμού. Για τον λόγο αυτό, συμφώνησαν να συστήσουν στις αρμόδιες Αρχές τους τη διοργάνωση της 1ης συνάντησης της Μικτής Επιτροπής Τουρισμού, σε ημερομηνία η οποία θα καθοριστεί από κοινού. Οι δύο Πλευρές προσβλέπουν στην αξιολόγηση των συμπερασμάτων της προαναφερθείσας συνάντησης και είναι πεπεισμένες ότι η τελευταία θα δώσει ώθηση στις διμερείς τους σχέσεις, στον τομέα του τουρισμού. Η Ελληνική Πλευρά εξέφρασε την πρόθεσή της να διοργανώσει, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2008, ένα τρίμηνο «πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης» για δέκα Μολδαβούς σπουδαστές από τον τομέα του τουρισμού, σε ξενοδοχεία κατηγορίας τεσσάρων ή πέντε αστέρων, στην Ελληνική Δημοκρατία. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να αναπτύξουν αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και προσκλήσεων σχετικά με φεστιβάλ, διαγωνισμούς, επιδείξεις και τουριστικές εκθέσεις, που λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική Δημοκρατία και στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. 5)Μεταφορές και επικοινωνίες Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη μακροχρόνια συνεργασία και τις άριστες σχέσεις τους στις αεροπορικές μεταφορές και δεσμεύθηκαν να προβούν σε αξιολόγηση της αγοράς αεροπορικών μεταφορών, προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανότητα περαιτέρω αύξησης των αεροπορικών συνδέσεών τους. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να αναπτύξουν συνεργασία στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, λαμβάνοντας τα σχετικά μέτρα, τα οποία θα στοχεύουν στην υποστήριξη και ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν τα σχετικά Ευρωπαϊκά πρότυπα για το σχεδιασμό, την παραγωγή και την πιστοποίηση των προϊόντων τους. Η Ελληνική Πλευρά πρότεινε την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ελληνικών Ταχυδρομείων και των Μολδαβικών Ταχυδρομείων, με σκοπό την υπογραφή μιας διμερούς συμφωνίας σχετικά με την αποζημίωση δεμάτων μεταξύ των δύο χωρών, με χαμηλότερα τέλη αποζημίωσης από εκείνα που προβλέπονται από την UΡU (Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση). Η Μολδαβική Πλευρά συμφώνησε με την πρόταση της Ελληνικής Πλευράς. 6)Έρευνα και Τεχνολογία Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν, βάσει αμοιβαίου οφέλους, τις ανταλλαγές και τη συνεργασία στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας και θα προσφέρουν κατάλληλες ευκαιρίες για επαφές μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων, των πανεπιστημίων και των λοιπών επιστημονικών φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των λοιπών φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των μελετητών, των ερευνητών και των ειδικών στις δύο χώρες. Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν τις κοινές δραστηριότητες σε εξειδικευμένους τομείς και σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 7)Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, όσον αφορά στην υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Βιοτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.) και του Οργανισμού Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή των ΜΜΕ στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, οι δύο Πλευρές επανέλαβαν την προθυμία τους να προωθήσουν τη συνεργασία τους μεταξύ των προαναφερθεισών οργανισμών που στοχεύουν στην ανάπτυξη των ΜΜΕ. Και οι δύο Πλευρές σημείωσαν τη σκοπιμότητα της Ελληνο-Μολδαβικής συνεργασίας και συμφώνησαν να διερευνήσουν περαιτέρω τις ευκαιρίες που προσφέρονται από διεθνείς χορηγούς (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΟΣΑ), για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών των ΜΜΕ. Και οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν και να επεκτείνουν τη συνεργασία τους στους ακόλουθους τομείς: - Ανάπτυξη των ΜΜΕ και του επιχειρηματικού πνεύματος. - Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για τις ΜΜΕ, όσον αφορά στην τεχνολογία και την ανταγωνιστικότητα. - Προώθηση κοινοπραξιών και άλλων μορφών πιθανής συνεργασίας. 8)Υγεία Και οι δύο Πλευρές συζήτησαν την πιθανότητα διοργάνωσης μιας επίσκεψης Μολδαβών εμπειρογνωμόνων στην Ελληνική Δημοκρατία, προκειμένου οι τελευταίοι να πληροφορηθούν σχετικά με την ελληνική εμπειρία, όσον αφορά στην προσαρμογή του νομικού πλαισίου του τομέα της υγείας στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Μολδαβική Πλευρά ανέφερε το ενδιαφέρον της να γνωρίσει την Ελληνική εμπειρία, σχετικά με τη δομή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, καθώς επίσης και τις σχέσεις του Υπουργείου με τους υπαγόμενους σε αυτό φορείς. Η Μολδαβική Πλευρά πρότεινε την περιοδική ανταλλαγή των κανονιστικών εγγράφων στον τομέα της υγείας και ανέφερε το ενδιαφέρον της για το σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης της υγείας και των ιδιωτικών ιατρείων (κανόνες, νομικό πλαίσιο και υφιστάμενες συνεργασίες) στην Ελληνική Δημοκρατία. Η Ελληνική Πλευρά θα εξετάσει τη Μολδαβική πρόταση. 3.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ (ΒSΕC) Και οι δύο Πλευρές αναγνώρισαν τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας τους, στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου (ΒSΕC). Στο πλαίσιο αυτό, και οι δύο Πλευρές σημείωσαν τη σημασία της εκπόνησης και εφαρμογής σημαντικών περιφερειακών προγραμμάτων, όπως ο Οδικός Δακτύλιος του Εύξεινου Πόντου. Επιπλέον, δήλωσαν ότι ενθαρρύνουν τους φορείς και τις επιχειρήσεις των δύο χωρών να υποβάλουν προτάσεις σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, προβαίνοντας στην καλύτερη δυνατή χρήση των οικονομικών δυνατοτήτων και των μηχανισμών που δημιουργούνται στο πλαίσιο του ΒSΕC, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΡDF), καθώς επίσης και της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου (ΒSΤDΒ). Η Ελληνική Πλευρά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη Μολδαβική υποστήριξη στην επανεκλογή του Κωνσταντίνου Ζαΐμη, στη θέση του Συντονιστή του Έργου στη Μόνιμη Διεθνή Γραμματεία του ΒSΕC. 4.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η Ελληνική Πλευρά δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2003-2006, το σύνολο της διμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας υπερέβη το ποσό των 6.4 εκατομμύριων ευρώ. Επιπλέον, η Ελληνική Πλευρά υπογράμμισε ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας αποτελεί χώρα στρατηγικού ενδιαφέροντος. Επομένως, προετοιμάζεται ένα Κείμενο Στρατηγικής, για την περίοδο 2008-2011. Το κείμενο Στρατηγικής θα περιλαμβάνει ένα Εθνικό Ενδεικτικό Σχέδιο, με τις ετήσιες ενδεικτικές κατανομές προς τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Το κείμενο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2007 και θα περιγράφει τους στρατηγικούς στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Θα αναφέρεται επίσης στους τομείς προτεραιοτήτων της συνεργασίας και στα αντίστοιχα προγράμματα και δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν. Οι τομείς αυτοί συμφωνήθηκαν από κοινού κατά τη διάρκεια των επιτόπιων επισκέψεων και συζητήσεων με τις Μολδαβικές αρχές, κατά τους προηγούμενους μήνες. Το Κείμενο Στρατηγικής θα λαμβάνει επίσης υπόψη το Πρόγραμμα Δράσης, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι η 2η σύνοδος της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο Chisinau. Η ακριβής ημερομηνία θα συμφωνηθεί μέσω της διπλωματικής οδού. Συντάχθηκε στην Αθήνα στις 29 Νοεμβρίου 2007, σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, και τα δύο στην αγγλική γλώσσα. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Μihail ΡΟΡ Υφυπουργός Εξωτερικών Υπουργός Οικονομικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ελληνική Αντιπροσωπεία Συμπροεδρεύων: Η Α.Ε. ο Πέτρος Δούκας, Υφυπουργός Εξωτερικών - Πρέσβης Προκόπιος Μαντζουράνης, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Σχέσεων - Χαράλαμπος Δημητρίου, Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Κίεβο - Πρέσβης Ιωάννης Μεταξάς, Διευθυντής, Β2 Διεύθυνση Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Βαλκανικής, Ρωσία, λοιπές χώρες ΚΑΚ και ΟΣΕΠ. - Δημήτριος Χρονόπουλος, Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄, Διευθυντής Διπλωματικού Γραφείου Υφυπουργού Εξωτερικών - Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης, Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, Προϊστάμενος του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Κιέβου - Αλέξανδρος Κατσάνης, Εμπειρογνώμων Β΄, Α5 Διεύθυνση Σχέσεων με την περιοχή της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, του Καύκασου και του Εύξεινου Πόντου - Ειρήνη Λύκου, Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, Β2 Διεύθυνση Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Βαλκανικής, Ρωσία, λοιπές χώρες ΚΑΚ και ΟΣΕΠ. - Περικλής Γκίκας, Γραμματέας Πρεσβείας Β΄, Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού Εξωτερικών - Χριστίνα Αργυροπούλου, Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας - Δήμητρα Σχοινά, Ακόλουθος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Β2 Διεύθυνση Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Βαλκανικής, Ρωσία, λοιπές χώρες ΚΑΚ και ΟΣΕΠ. - Λύσανδρος Σταθόπουλος, Εμπειρογνώμων, Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας/Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Προγραμματισμού - Αγησίλαος Βαγιάνος, Προϊστάμενος του Γραφείου Τύπου του Υφυπουργού Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) - Νικόλαος Συμφέρης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μολδαβική Αντιπροσωπεία Συμπροεδρεύων: Η Α.Ε. ο Μihail ΡΟΡ, Υπουργός Οικονομικών - Valeriu Οstalep, Υφυπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης - Vasile Μamaliga, Υφυπουργός Βιομηχανίας και Υποδομών - Vladimir Didilica, Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας - Lurie Μudrea, Προϊστάμενος της Μονάδας Αναλύσεων και Προώθησης, «Μολδαβία- Vin» Γεωργική και Βιομηχανική Υπηρεσία - Galina Ζapοrοjan, Σύμβουλος της Διεύθυνσης Διμερούς και Περιφερειακής Συνεργασίας, Υπουργείο Οικονομίας και Εμπορίου - Τudοr Vasilica, Επιτετραμμένος, Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Αθήνα - Victοria Ceban, Γραμματέας Πρεσβείας Β΄, Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Αθήνα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ 29η Νοεμβρίου 2007, Αθήνα Ημερήσια διάταξη 1.ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 3.ΔΙΜΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1)ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2)ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 4.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1)ΓΕΩΡΓΙΑ 2)ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3)ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 4)ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 5)ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 6)ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 7)ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 8)ΥΓΕΙΑ 5.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ (ΟΣΕΠ) 6.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την οικονομική, τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 23 Μαρτίου 1998 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθμ. 2692/1999 νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 49 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄, της 15ης Μαρτίου 1999.
  • Το άρθρο δεύτερο του ανωτέρου κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 5 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63 ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,