ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/Φ3400.15/11/ΑΣ330

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-03-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-03-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-03-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1799 (2008) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λ.Δ. Κονγκό.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 1799 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 1799 (2008), η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 5836η συνεδρίασή του, στις 15.2.2008. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας προηγούμενες αποφάσεις του, ιδιαίτερα τις αποφάσεις 1771 (2007) και 1794 (2007), καθώς και τις δηλώσεις του Προέδρου του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Καταδικάζοντας τη συνεχιζόμενη παράνομη διακίνηση όπλων εντός και προς τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, διακηρύσσοντας την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει να επιβλέπει από κοντά την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων και των άλλων μέτρων που ορίζονται στις αποφάσεις του, Επαναλαμβάνοντας τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά με την παρουσία ενόπλων ομάδων και πολιτοφυλακών στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ιδιαίτερα στις επαρχίες του Βορείου και Νοτίου Κίβου και στην περιφέρεια του Ιτούρι, η οποία διαιωνίζει ένα κλίμα ανασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή, Υπενθυμίζοντας την πρόθεσή του να επανεξετάσει τα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 1771, προκειμένου να τα προσαρμόσει όπως αρμόζει, υπό το φως της σταθεροποίησης της κατάστασης της ασφάλειας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και ιδιαίτερα της προόδου στη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ενοποίησης των ενόπλων δυνάμεων και της αναμόρφωσης της εθνικής αστυνομίας, καθώς και στον αφοπλισμό, την αποστράτευση, τον επαναπατρισμό, την επανεγκατάσταση και επανένταξη Κογκολέζικων και αλλοδαπών ενόπλων ομάδων, όπως αρμόζει, Κρίνοντας ότι η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 1.Αποφασίζει να παρατείνει έως τις 31.3.2008 τα μέτρα για τα όπλα, που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 20 της απόφασης 1493 (2003), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 1 της απόφασης 1596 (2005). 2.Αποφασίζει να παρατείνει, για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, τα μέτρα για τις μεταφορές που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 6, 7 και 10 της απόφασης 1596. 3.Αποφασίζει να παρατείνει, για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, τα χρηματοοικονομικά και ταξιδιωτικά μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 13 και 15 της απόφασης 1596, την παράγραφο 2 της απόφασης 1649 (2005) και την παράγραφο 13 της απόφασης 1698 (2006). 4.Αποφασίζει να παρατείνει, για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, την εντολή προς την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στην παράγραφο 9 της απόφασης 1771. 5.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία