Απόφαση περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1807 (2008) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λαϊ­κής Δημοκρατίας του Κονγκό.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 1807 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 1807 (2008) η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 5861η συνεδρίαση του, στις 31 Μαρτίου 2008 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του, ιδιαίτερα την απόφαση 1794 (2007) και τις δηλώσεις του Προέδρου του, σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του για την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό καθώς και όλων των Κρατών στην περιοχή, Επαναλαμβάνοντας τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά με την παρουσία ένοπλων ομάδων και πολιτοφυλακών στο Ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ειδικότερα στις επαρχίες του Βόρειου και του Νότιου Κίβου (Κiνu) και στην επαρχία Ιτούρι (Ιturi), οι οποίες διαιωνίζουν ένα κλίμα ανασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή, Τονίζοντας την πρωταρχική ευθύνη της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο έδαφος της και για την προστασία των πολιτών της, με σεβασμό στο κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, Υπενθυμίζοντας το κοινό ανακοινωθέν της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ρουάντα, το οποίο υπεγράφη στο Ναϊρόμπι, στις 9 Νοεμβρίου 2007, και τα αποτελέσματα της Διάσκεψης για την Ειρήνη, την Ασφάλεια και την Ανάπτυξη στο Βόρειο και το Νότιο Κίβου (Κiνu) που έλαβε χώρα στη Γκόμα (Gοma) από τις 6 έως τις 23 Ιανουαρίου 2008, τα οποία από κοινού αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, και προσβλέποντας στην πλήρη εφαρμογή τους, Υπενθυμίζοντας την απόφαση του 1804 (2008) και την απαίτηση του να καταθέσουν τα όπλα τους οι ένοπλες ομάδες της Ρουάντα, οι οποίες επιχειρούν στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση ή προϋποθέσεις, Επαναλαμβάνοντας τη σημασία της επείγουσας υλοποίησης της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας και του αφοπλισμού, της αποστράτευσης, του επαναπατρισμού, της επανεγκατάστασης και της επανένταξης, όπως αρμόζει, των Κονγκολέζικων και αλλοδαπών ενόπλων ομάδων, για τη μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, και χαιρετίζοντας, εν προκειμένω, τη διάσκεψη στρογγυλής τραπέζης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, η οποία έλαβε χώρα στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2008 στην Κινσάσα (Κinshasa), Λαμβάνοντας υπόψη την τελική έκθεση (S/2008/43) της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1771 (2007) («η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων») και τις προτάσεις της, Καταδικάζοντας τη συνεχιζόμενη παράνομη ροή όπλων εντός και προς τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, διακηρύσσοντας την αποφασιστικότητα του να συνεχίσει να επιβλέπει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων και των λοιπών μέτρων, τα οποία έχουν προβλεφθεί στις αποφάσεις του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Τονίζοντας ότι η βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1533 (2004) («η Επιτροπή»), της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, της Αποστολής του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUC), των λοιπών γραφείων και αποστολών των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, εντός του πλαισίου των αντίστοιχων εντολών τους, και των Κυβερνήσεων της περιοχής, μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή της αποστολής όπλων προς μη κυβερνητικούς φορείς και προς άτομα που υπόκεινται στο εμπάργκο όπλων, Αναγνωρίζοντας το δεσμό μεταξύ της παράνομης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, του παράνομου εμπορίου τέτοιων πόρων και της διάδοσης και λαθραίας διακίνησης όπλων, ως έναν από τους παράγοντες οι οποίοι υποδαυλίζουν και οξύνουν τις συγκρούσεις στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής, Υπενθυμίζοντας την απόφαση του 1612 (2005) και τις προηγούμενες αποφάσεις του σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, και καταδικάζοντας έντονα τη συνεχιζόμενη στρατολόγηση, στόχευση και χρήση παιδιών, κατά παράβαση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου, στις εχθροπραξίες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Υπενθυμίζοντας την απόφαση του 1325 (2000) σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και καταδικάζοντας έντονα τη συνεχιζόμενη βία και ιδιαίτερα τη σεξουαλική βία, η οποία στρέφεται κατά γυναικών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Καλώντας την κοινότητα χορηγών να συνεχίσει να παρέχει την επείγουσα αρωγή η οποία απαιτείται για τη μεταρρύθμιση της διοίκησης της δικαιοσύνης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Υπενθυμίζοντας τα μέτρα σχετικά με τα όπλα, τα οποία επιβλήθηκαν με την παράγραφο 20 της απόφασης 1493, όπως τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε με την παράγραφο 1 της απόφασης 1596, Υπενθυμίζοντας τα μέτρα σχετικά με τις μεταφορές, τα οποία επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 6, 7 και 10 της απόφασης 1596, Υπενθυμίζοντας τα οικονομικά και ταξιδιωτικά μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 13 και 15 της απόφασης 1596, την παράγραφο 2 της απόφασης 1649, και την παράγραφο 13 της απόφασης 1698, Κρίνοντας ότι η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή, Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, Α1.Αποφασίζει, για μια περαιτέρω περίοδο, η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008, ότι όλα τα Κράτη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά, από τα εδάφη τους ή από υπηκόους τους, ή με τη χρήση πλοίων που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, όπλων και οποιουδήποτε συναφούς υλικού, και την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας, συμβουλής ή εκπαίδευσης, που σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης και της οικονομικής βοήθειας, προς όλους τους μη κυβερνητικούς φορείς και τα άτομα που επιχειρούν στο έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, 2.Αποφασίζει ότι τα μέτρα σχετικά με τα όπλα, τα οποία επιβλήθηκαν προηγουμένως με την παράγραφο 20 της απόφασης 1493 και την παράγραφο 1 της απόφασης 1596, όπως ανανεώθηκαν στην παράγραφο 1 ανωτέρω, δεν θα ισχύουν πλέον για την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά όπλων και συναφούς υλικού, και την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας, συμβουλής ή εκπαίδευσης, που σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες, προς την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, 3.Αποφασίζει ότι τα μέτρα στην παράγραφο 1 ανωτέρω δεν θα ισχύουν για: 1)Προμήθειες όπλων και συναφούς υλικού, καθώς επίσης και τεχνική εκπαίδευση και βοήθεια, που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Αποστολής του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUC) ή για χρήση από αυτή, 2)Προστατευτικό ρουχισμό, συμπεριλαμβανομένων και των αλεξίσφαιρων γιλέκων και των στρατιωτικών κρανών, τα οποία εξάγονται προσωρινά προς τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και άτομα που εργάζονται για ανθρωπιστικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς και συναφές προσωπικό, μόνο για προσωπική τους χρήση, 3)Λοιπές προμήθειες μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού, προοριζόμενου αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, και τη συναφή τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση, όπως θα γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 5 κατωτέρω, 4.Αποφασίζει να τερματίσει τις υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 4 της απόφασης 1596 και στην παράγραφο 4 της απόφασης 1771, 5.Αποφασίζει ότι, για την περίοδο η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, όλα τα Κράτη θα γνωστοποιούν εκ των προτέρων στην Επιτροπή οποιαδήποτε αποστολή όπλων και συναφούς υλικού για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ή οποιαδήποτε παροχή βοήθειας, συμβουλής ή εκπαίδευσης, που σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α) και (β) της παραγράφου 3 ανωτέρω, και τονίζει τη σημασία της συμπερίληψης στις γνωστοποιήσεις αυτές όλων των σχετικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, όπου αρμόζει, του τελικού χρήστη, της προτεινόμενης ημερομηνίας παράδοσης και του δρομολογίου των αποστολών, 6.Αποφασίζει ότι, για μια περαιτέρω περίοδο, η οποία λήγει κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, όλες οι Κυβερνήσεις στην περιοχή και ιδιαίτερα εκείνες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και των Κρατών που συνορεύουν με την περιφέρεια Ιτούρι (Ιturi) και τις επαρχίες Κίβου (Κiνus), θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα: 1)για να διασφαλίσουν ότι τα αεροσκάφη πραγματοποιούν δρομολόγια στην περιοχή σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, η οποία υπεγράφη στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου 1944, ιδιαίτερα μέσω της επαλήθευσης της εγκυρότητας των εγγράφων τα οποία φέρονται από τα αεροσκάφη και των αδειών των πιλότων, 2)για να απαγορεύσουν αμέσως, στα αντίστοιχα εδάφη τους, την πραγματοποίηση δρομολογίων οποιουδήποτε αεροσκάφους που δεν είναι σύμφωνη με τους όρους αυτής της Σύμβασης ή με τα πρότυπα που έχει καθιερώσει ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, ιδιαίτερα, όσον αφορά στη χρήση πλαστών ή ληγμένων εγγράφων, να ειδοποιούν την Επιτροπή για τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν εν προκειμένω, (γ) για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι πολιτικοί και στρατιωτικοί αερολιμένες ή αεροδρόμια, στα αντίστοιχα εδάφη τους, δεν θα χρησιμοποιούνται για σκοπό ασύμβατο με τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται με την παράγραφο 1 ανωτέρω, 7.Υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 7 της απόφασης 1596, κάθε Κυβέρνηση στην περιοχή, ιδιαίτερα εκείνες των Κρατών τα οποία συνορεύουν με την περιφέρεια Ιτούρι (Ιturi) και τις επαρχίες Κίβου (Κiνus), καθώς επίσης και αυτή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, πρέπει να τηρούν ένα μητρώο για την εξέταση εκ μέρους της Επιτροπής και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων όλων των πληροφοριών σχετικά με πτήσεις οι οποίες προέρχονται από τα αντίστοιχα εδάφη τους, καθ’ οδόν προς προορισμούς στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς επίσης και σχετικά με πτήσεις οι οποίες προέρχονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθ’ οδόν προς προορισμούς στα αντίστοιχα εδάφη τους, 8.Αποφασίζει ότι, για μια περαιτέρω περίοδο, η οποία λήγει κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό αφ’ ενός, και εκείνες των Κρατών τα οποία συνορεύουν με την περιφέρεια Ιτούρι (Ιturi) και τις επαρχίες Κίβου (Κiνus) αφ’ ετέρου, θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα: 1)για να ενισχύσουν, στο μέτρο που αφορά καθεμιά από αυτές, τους τελωνειακούς έλεγχους στα σύνορα μεταξύ της περιφέρειας Ιτούρι (Ιturi) ή των επαρχιών Κίβου (Κiνus) και των γειτονικών Κρατών, (β) για να διασφαλίσουν ότι όλα τα μεταφορικά μέσα, στα αντίστοιχα εδάφη τους, δεν θα χρησιμοποιούνται κατά παράβαση των μέτρων τα οποία λαμβάνονται από τα Κράτη Μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω, και θα ειδοποιούν την Επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες αυτές, Γ9.Αποφασίζει ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου επιβολής των μέτρων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, όλα τα Κράτη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αποτρέπουν την είσοδο στα εδάφη τους ή τη διέλευση μέσω αυτών, όλων των προσώπων τα οποία καθορίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 13 κατωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι τίποτα στην παράγραφο αυτή δεν θα υποχρεώνει ένα Κράτος να αρνηθεί την είσοδο υπηκόων του στο έδαφος του, 10.Αποφασίζει ότι τα μέτρα, που επιβάλλονται με την παράγραφο 9 ανωτέρω, δεν θα ισχύουν: 1)Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή κρίνει, εκ των προτέρων και κατά περίπτωση, ότι μια τέτοια μετακίνηση δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανόμενων και των θρησκευτικών υποχρεώσεων, 2)Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια εξαίρεση θα προήγαγε τους στόχους των αποφάσεων του Συμβουλίου, δηλαδή την ειρήνη και την εθνική συμφιλίωση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη σταθερότητα στην περιοχή, 3)Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή εγκρίνει εκ των προτέρων και κατά περίπτωση τη διέλευση ατόμων τα οποία επιστρέφουν στο έδαφος του Κράτους της ιθαγένειας τους, ή τα οποία συμμετέχουν στις προσπάθειες προσαγωγής στη δικαιοσύνη των δραστών σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, 11.Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη, κατά τη διάρκεια της περιόδου επιβολής των μέτρων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, θα δεσμεύσουν αμέσως τα κεφάλαια, τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία και τους οικονομικούς πόρους, τα οποία βρίσκονται στα εδάφη τους, από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από πρόσωπα ή φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 13 κατωτέρω, ή τα οποία κατέχονται από φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από αυτά ή από οποιαδήποτε πρόσωπα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους τους ή σύμφωνα με οδηγίες τους, όπως καθορίζονται από την Επιτροπή, και αποφασίζει περαιτέρω ότι όλα τα Κράτη θα διασφαλίζουν ότι δεν θα καθίστανται διαθέσιμα οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι από τους υπηκόους τους ή από οποιαδήποτε πρόσωπα εντός των εδαφών τους, σε τέτοια πρόσωπα ή φορείς ή προς όφελός τους, 12.Αποφασίζει ότι οι διατάξεις της παραγράφου 11 ανωτέρω δεν θα ισχύουν για κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικούς πόρους που: 1)έχει κριθεί από τα σχετικά Κράτη ότι είναι απαραίτητα για βασικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής τροφίμων, ενοικίων ή υποθηκών, φαρμάκων και ιατρικής περίθαλψης, φόρων, ασφαλίστρων, και τελών παροχών δημόσιας ωφέλειας, ή για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και για την απόδοση δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή αμοιβών ή χρεώσεων υπηρεσιών συνήθους κατοχής ή διατήρησης των δεσμευμένων κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων και οικονομικών πόρων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, κατόπιν γνωστοποίησης, από τα σχετικά Κράτη προς την Επιτροπή, της πρόθεσης να εγκρίνουν, όπου αρμόζει, την πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικούς πόρους και, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής, εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από μια τέτοια γνωστοποίηση, 2)έχει κριθεί από τα σχετικά Κράτη ότι είναι απαραίτητα για έκτακτες δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή έχει γνωστοποιηθεί από τα σχετικά Κράτη στην Επιτροπή και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, ή (γ) έχει κριθεί από τα σχετικά Κράτη ότι αποτελούν αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης, στην οποία περίπτωση τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι: η δέσμευση ή η απόφαση εκδόθηκε πριν την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, δεν είναι προς όφελος ενός προσώπου ή φορέα που καθορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 13 κατωτέρω, και έχει γνωστοποιηθεί από τα σχετικά Κράτη στην Επιτροπή, 13.Αποφασίζει ότι οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 ανωτέρω θα ισχύουν για τα ακόλουθα άτομα και, όπου αρμόζει, φορείς, όπως καθορίζονται από την Επιτροπή: 1)Πρόσωπα ή φορείς που ενεργούν κατά παράβαση των μέτρων που λαμβάνονται από τα Κράτη Μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω, (β) Πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες αλλοδαπών ενόπλων ομάδων, οι οποίες επιχειρούν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που παρακωλύουν τον αφοπλισμό και τον εθελοντικό επαναπατρισμό ή την επανεγκατάσταση των μαχητών οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες αυτές, 2)Πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες Κονγκολέζικων πολιτοφυλακών, οι οποίες δέχονται υποστήριξη από το εξωτερικό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που παρακωλύουν τη συμμετοχή των μαχητών τους στις διαδικασίες αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης, (δ) Πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες οι οποίοι επιχειρούν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά σε ένοπλες συρράξεις, κατά παράβαση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου, (ε) Άτομα τα οποία επιχειρούν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τα οποία διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της στόχευσης παιδιών ή γυναικών σε καταστάσεις ενόπλων συρράξεων, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών και των ακρωτηριασμών, της σεξουαλικής βίας, των απαγωγών και της αναγκαστικής εκτόπισης, 14.Αποφασίζει, για μια περαιτέρω περίοδο, η οποία λήγει κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, ότι τα μέτρα των παραγράφων 9 και 11 ανωτέρω θα συνεχίσουν να ισχύουν για τα άτομα και τους φορείς που έχουν ήδη καθοριστεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 13 και 15 της απόφασης 1596, την παράγραφο 2 της απόφασης 1649, και την παράγραφο 13 της απόφασης 1698, εκτός αν η Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά, Δ15.Αποφασίζει ότι η Επιτροπή θα έχει, από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, την ακόλουθη εντολή: 1)να ζητά από όλα τα Κράτη και, ειδικότερα, από εκείνα τα οποία βρίσκονται στην περιοχή, πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που έχουν ληφθεί από αυτά για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων τα οποία επιβάλλονται με τις παραγράφους 1, 6, 8, 9 και 11 ανωτέρω και για τη συμμόρφωση με τις παραγράφους 18 και 24 της απόφασης 1493, και εφεξής να ζητά από αυτά οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες μπορεί να θεωρεί χρήσιμες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στα Κράτη της ευκαιρίας, μετά από αίτημα της Επιτροπής, να αποστείλουν εκπροσώπους για συνάντηση με την Επιτροπή, για μια, σε περισσότερο βάθος, συζήτηση των συναφών ζητημάτων, (β) να εξετάζει, και να αναλαμβάνει κατάλληλες ενέργειες, σε σχέση με πληροφορίες που αφορούν φερόμενες παραβιάσεις των μέτρων που επιβάλλονται με την παράγραφο 1 ανωτέρω και πληροφορίες για φερόμενες ροές όπλων, οι οποίες τονίζονται στις εκθέσεις του Σώματος Εμπειρογνωμόνων για την Παράνομη Εκμετάλλευση των Φυσικών Πόρων και Λοιπών Μορφών Πλούτου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, προσδιορίζοντας την ταυτότητα, όπου είναι δυνατό, ατόμων και φορέων που έχει αναφερθεί ότι έχουν εμπλακεί σε τέτοιες παραβιάσεις, καθώς επίσης και των αεροσκαφών ή άλλων οχημάτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, 2)να υποβάλει τακτικές εκθέσεις προς το Συμβούλιο σχετικά με το έργο της, μαζί με τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις της, ιδιαίτερα σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των μέτρων τα οποία επιβάλλονται με την παράγραφο 1 ανωτέρω, 3)να δέχεται γνωστοποιήσεις εκ των προτέρων από τα Κράτη, στο πλαίσιο της παραγράφου 5 ανωτέρω, να ενημερώνει την Αποστολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUC) και την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για κάθε γνωστοποίηση που δέχεται, και να διαβουλεύεται με την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και/ή του γνωστοποιούντος Κράτους, εάν αρμόζει, προκειμένου να επαληθεύει ότι οι αποστολές αυτές είναι σύμφωνες με τα μέτρα τα οποία παρατίθενται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, και να αποφασίζει, εάν απαιτείται, σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει να αναληφθεί, 4)να καθορίζει, σύμφωνα με την παράγραφο 13 ανωτέρω, τα πρόσωπα και τους φορείς που θα υπόκεινται στα μέτρα τα οποία παρατίθενται στις παραγράφους 9 και 11 ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών και αεροπορικών εταιρειών, υπό το φως των παραγράφων 5 και 7 πιο πάνω, και να ενημερώνει τακτικά τον κατάλογό της, 5)να καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη και, ειδικότερα, εκείνα τα οποία βρίσκονται στην περιοχή, να παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που έχουν ληφθεί από αυτά, προκειμένου να ερευνούν και να διώκουν, όπου αρμόζει, τα άτομα και τους φορείς που καθορίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (ε) ανωτέρω, 6)να εξετάζει και να αποφασίζει σε σχέση με αιτήματα για εξαιρέσεις, όπως ορίζεται στις παραγράφους 10 και 12 ανωτέρω, 7)να κοινοποιεί κατευθυντήριες γραμμές, όπως μπορεί να απαιτείται, για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των παραγράφων 1, 6, 8, 9 και 11 ανωτέρω, 16.Καλεί όλα τα Κράτη, ιδιαίτερα εκείνα τα οποία βρίσκονται στην περιοχή, να υποστηρίξουν την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων και να συνεργαστούν πλήρως με την Επιτροπή, κατά την υλοποίηση της εντολής της, Ε17.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να παρατείνει, για μια περίοδο η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008, τη θητεία της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1771, 18.Ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να εκπληρώσει την ακόλουθη εντολή: 1)να εξετάζει και να αναλύει τις πληροφορίες οι οποίες συγκεντρώνονται από την Αποστολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUC), στο πλαίσιο της εντολής ελέγχου της και να μοιράζεται με την Αποστολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUC), όπου αρμόζει, πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την εκπλήρωση της εντολής ελέγχου της Αποστολής, 2)να συγκεντρώνει και να αναλύει όλες τις συναφείς πληροφορίες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις χώρες της περιοχής και, όπου είναι αναγκαίο, σε άλλες χώρες, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών, σχετικά με τις ροές όπλων και συναφούς υλικού, καθώς επίσης και σχετικά με δίκτυα τα οποία λειτουργούν κατά παράβαση των μέτρων που επιβάλλονται από την παράγραφο 1 ανωτέρω, 3)να εξετάζει και να προτείνει, όπου αρμόζει, τρόπους βελτίωσης των ικανοτήτων των ενδιαφερομένων Κρατών, ιδιαίτερα εκείνων της περιοχής, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλονται με την παράγραφο 1 ανωτέρω, 4)να ενημερώνει την Επιτροπή σε σχέση με το έργο της, όπου αρμόζει, και να υποβάλει γραπτή έκθεση προς το Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής, μέχρι τις 15 Αυγούστου 2008 και πάλι πριν από τις 15 Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων τα οποία παρατίθενται στις παραγράφους 1, 6, 8, 9 και 11 ανωτέρω, με συστάσεις εν προκειμένω, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης, όπως π.χ. από φυσικούς πόρους, οι οποίες χρηματοδοτούν το παράνομο εμπόριο όπλων, (ε) να τηρεί συχνά την Επιτροπή ενήμερη σε σχέση με τις δραστηριότητές της, 5)να παρέχει στην Επιτροπή, στις εκθέσεις της, ένα κατάλογο, με υποστηρικτικά αποδεικτικά στοιχεία, εκείνων οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι έχουν παραβιάσει τα μέτρα που επιβάλλονται με την παράγραφο 1 ανωτέρω, και εκείνων οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι τους έχουν υποστηρίξει σε τέτοιες δραστηριότητες, για πιθανά μελλοντικά μέτρα από το Συμβούλιο, (ζ) εντός των ικανοτήτων της και χωρίς να θίγεται η εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων της εντολής της, να βοηθά την Επιτροπή στον καθορισμό των ατόμων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (β) έως (ε) της παραγράφου 13 ανωτέρω, γνωστοποιώντας, χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή, οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία, 19.Ζητά από την Αποστολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUC), εντός των υφισταμένων ικανοτήτων της και χωρίς να θίγεται η εκτέλεση της τρέχουσας εντολής της, και από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να συνεχίσουν να εστιάζουν τις δραστηριότητες ελέγχου τους στο Βόρειου και το Νότιο Κίβου (Κiνu) και στο Ιτούρι (Ιturi), 20.Ζητά από την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, τις άλλες Κυβερνήσεις στην περιοχή, όπου αρμόζει, την Αποστολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUC) και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, να συνεργάζονται εντατικά, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την αποστολή όπλων, με σκοπό τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής εφαρμογής του εμπάργκο όπλων σε μη κυβερνητικούς φορείς και άτομα, σχετικά με την παράνομη εμπορία φυσικών πόρων και σχετικά με τις δραστηριότητες ατόμων και φορέων που καθορίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 13 ανωτέρω, 21.Επαναλαμβάνει την απαίτηση του, που εκφράζεται στην παράγραφο 19 της απόφασης 1596, όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη, ειδικότερα εκείνα τα οποία βρίσκονται στην περιοχή, να συνεργάζονται πλήρως με το έργο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, και να διασφαλίζουν: - την ασφάλεια των μελών της, - ακώλυτη και άμεση πρόσβαση, ιδιαίτερα σε πρόσωπα, έγγραφα και χώρους που η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων κρίνει συναφείς με την εκτέλεση της εντολής της, ΣΤ22.Αποφασίζει ότι, όταν αρμόζει, και, το αργότερο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, θα επανεξετάσει τα μέτρα τα οποία παρατίθενται στην παρούσα απόφαση, με σκοπό την προσαρμογή τους, όπως αρμόζει, ενόψει της σταθεροποίησης της κατάστασης της ασφάλειας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και, ειδικότερα, της προόδου στη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ενοποίησης των ενόπλων δυνάμεων και της μεταρρύθμισης της εθνικής αστυνομίας, και στον αφοπλισμό, την αποστράτευση, τον επαναπατρισμό, την επανεγκατάσταση και την επανένταξη, όπως αρμόζει, των Κονγκολέζικων και αλλοδαπών ενόπλων ομάδων, 23.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το ζήτημα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία