ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/0544/Μ.5822/ΑΣ35

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-02-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-02-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-02-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄Εγκριση του Προγράμματος πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας για τα έτη 2006-2008 (Σεούλ, 10 Νοεμβρίου 2005).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας (εφεξής αποκαλούμενα «οι δύο Πλευρές») μπορούν να. ανταλλάσσουν ετησίως έως δύο (2) επίσημους απεσταλμένους του Υπουργού Παιδείας κάθε πλευράς για περίοδο έως δέκα ημερών, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προγράμματος, με σκοπό την καλλιέργεια της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι λεπτομέρειες θα αποφασίζονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων αρχών των δύο χωρών μέσω της διπλωματικής οδού. Άρθρο 2 Οι δύο Πλευρές θα ανταλλάσσουν, ετησίως, μία (1) υποτροφία για πρόγραμμα σπουδών πτυχίου μάστερ ή διδακτορικού, για περίοδο τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκών ετών, σε αμοιβαία βάση. Τα αντίστοιχα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων για τις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών θα περιλαμβάνουν την καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής και το προτεινόμενο αντικείμενο και τομέα σπουδών. Άρθρο 3 Κάθε Πλευρά θα ενθαρρύνει φοιτητές να σπουδάζουν στη χώρα της άλλης πλευράς με δικά τους έξοδα και θα διευκολύνει τις σπουδές και την έρευνα τους. Άρθρο 4 Οι δύο Πλευρές θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και τεκμηρίωση για να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές τους στην αναγνώριση και αντιστοίχιση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, διπλωμάτων, πτυχίων και ακαδημαϊκών τίτλων, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χώρας. Άρθρο 5 1.Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν τις άμεσες επαφές και την ακαδημαϊκή συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος μεταξύ πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στις αντίστοιχες χώρες τους, σύμφωνα με απευθείας συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των εν λόγω πανεπιστημίων και ιδρυμάτων. 2.Οι δύο Πλευρές θα ανταλλάσσουν ένα (1) μέλος του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης τους για περίοδο έως οκτώ (8) ημερών με σκοπό την ανάληψη κοινών ακαδημαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων ή την πραγματοποίηση διαλέξεων. 3.Οι δύο Πλευρές θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις τρέχουσες τάσεις της ανώτατης εκπαίδευσης και θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βιβλίων και άλλων εκδόσεων που αφορούν την εκπαίδευση. Άρθρο 6 1.Οι δύο Πλευρές θα προάγουν την ανταλλαγή ομιλητών στην αντίστοιχη γλώσσα, λογοτεχνία και πολιτισμό στο πλαίσιο απευθείας συμφωνιών μεταξύ πανεπιστη­μίων και άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. 2.Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν τη διδασκαλία της γλώσσας, της λογοτεχνίας, του πολιτισμού και της ιστορίας της άλλης πλευράς. ΙΙ. Βιβλιοθήκες. Άρθρο 7 1.Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ της Εθνικής Βιβλιοθήκες της Κορέας και της Ελληνικής Εθνικής Βιβλιοθήκης, και θα ανταλλάσσουν πληροφορίες, βιβλία, διάφορες εκδόσεις και ερευνητικό υλικό, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα κάθε βιβλιο­θήκης. 2.Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, οι δύο Πλευρές θα εξετάσουν τη δυνατότητα ανταλλαγής έως δύο βιβλιοθηκονόμων από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Κορέας και την Ελληνική Εθνική Βιβλιοθήκη, για να ενημερωθούν για θέματα αρμοδιότητάς τους. ΙΙΙ. Πολιτισμός και Τέχνη Άρθρο 8 1.Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία των αρμόδιων ιδρυμάτων και προσωπικού στους τομείς των καλών τεχνών, της μουσικής, του θεάτρου, του κινηματογράφου, των παραδοσιακών χορών, των πολιτιστικών αγαθών, της λογοτεχνίας, της φωτογραφίας και άλλων πολιτιστικών τομέων. Για το σκοπό αυτό, οι δύο Πλευρές μπορούν να ανταλλάσσουν έως τρεις επίσημους απεσταλμένους που ορίζονται από κάθε πλευρά σε διάφορους τομείς του πολιτισμού (λογοτεχνία, καλές τέχνες, μουσική, λαογραφία κλπ.) για περίοδο έως δέκα ημερών, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα της ειδικότητας τους. Με εξαίρεση την έκθεση βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, όλες οι άλλες ανταλλαγές στον τομέα του πολιτισμού βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ θα περιλαμβάνονται στην παρούσα παράγραφο. 2.Οι δύο Πλευρές θα ενημερώνουν η μία την άλλη σχετικά με διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ και θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών καλλιτεχνικών ομάδων. 3.Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εκθέσεων σύγχρονης οπτικής ή λαϊκής τέχνης, το θέμα των οποίων θα συμφωνείται δια της διπλωματικής οδού. Κάθε έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από έναν ειδικό στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένων καλλιτεχνών, εφόρων και συγγραφέων από την πλευρά αποστολής. Η συνολική περίοδος παραμονής του ειδικού στη χώρα υποδοχής θα συμπίπτει με τη διάρκεια της έκθεσης. Άρθρο 9 Οι δύο Πλευρές θα προάγουν την ανταλλαγή δελτίων και εκδόσεων στον τομέα της αρχαιολογίας μέσω των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών. Επίσης, θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή έως τριών (3) αρχαιολόγων ή ειδικών στη συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων, για περίοδο έως δέκα (10) ημερών έκαστος, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα της ειδικότητάς τους. Άρθρο 10 1.Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία μεταξύ των εκδοτών και των βιβλιοπωλών των δύο χωρών, και θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της άλλης πλευράς σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου που γίνονται στις δύο χώρες. 2.Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν τη μετάφραση και έκδοση σύγχρονων λογοτεχνικών έργων και τις ανταλλαγές λογοτεχνικών περιοδικών, καθώς και τις ανταλλαγές πληροφοριών για λογοτεχνικές δραστηριότητες. 3.Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία μεταξύ των ενώσεων συγγραφέων τους. Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν έναν (1) συγγραφέα για περίοδο έως επτά (7) ημερών, με σκοπό την ενημέρωση σε θέματα ενδιαφέροντος του. Άρθρο 11 1.Τα Μέρη θα προάγουν την άμεση συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων ιδρυμάτων κάθε χώρας στον τομέα των Κινηματογραφικών Αρχείων, των οπτικοακουστικών παραγωγών και των πολυμέσων. 2.Τα Μέρη θα προάγουν τη διοργάνωση εβδομάδας κινηματογράφου σιην άλλη χώρα. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνούνται απευθείας μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών κάθε χώρας. ΙV. Αθλητισμός και Νεολαία Άρθρο 12 1.Οι δύο Πλευρές καλωσορίζουν τις κοινές προσπάθειες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την αναβίωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και την τήρηση της στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και πέραν αυτών. 2.Στο πλαίσιο αυτό, καλωσορίζουν την πρωτοβουλία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ελλάδος για την ίδρυση Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας στην Αθήνα και επαναβεβαιώνουν την πρόθεση τους να στηρίξουν ενεργά την πρωτοβουλία αυτή με διπλωματικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και άλλα κατάλληλα μέσα. Άρθρο 13 1.Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία μεταξύ των κρατικών αθλητικών αρχών τους. 2.Οι δύο Πυρές θα ενθαρρύνουν αμοιβαία τη συνεργασία μεταξύ του αθλητικού προσωπικού και των αθλητικών ομάδων αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτό, οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν αμοιβαία την πρόσκληση ειδικών για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συμμετοχή σε αθλητικές διασκέψεις. 3.Κάθε Πλευρά θα προσκαλεί την άλλη Πλευρά σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις νέων που θα γίνονται σιη χώρα της. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Άρθρο 14 1.Οι Πλευρές αναγνωρίζουν τη σημασία και τη σπουδαιότητα του αθλητισμού ως μέσου εδραίωσης της παγκόσμιας ειρήνης και προώθησης της αδελφότητας και της φιλίας μεταξύ λαών και ατόμων. 2.Επίσης, αναγνωρίζουν τη σημαντική εκπαιδευτική, κοινωνική, πολιτιστική και ψυχολογική αποστολή του αθλητισμού, καθώς και την ειδική συμβολή του στη δημόσια υγεία. 3.Για τους ανωτέρω σκοπούς, θα ενθαρρύνουν τη βαθύτερη συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής για τη δημιουργία απευθείας επαφών μεταξύ των κρατικών αρχών των δύο χωρών. 4.Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες της εν λόγω συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ των αθλητικών υπηρεσιών των δύο Πλευρών, θα προσδιορίζονται με πρωτόκολλα μεταξύ των εν λόγω κρατικών υπηρεσιών με συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης. Άρθρο 15 Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία και τις επαφές μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων νέων των δύο χωρών. Θα ανταλλάσσουν επίσης πληροφορίες και εμπειρίες σε κάθε σχετικό τομέα που αφορά τη νεολαία, με σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων των νέων και την προαγωγή της ειρήνης. V. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α. Ειδήσεις και Εκδόσεις Άρθρο 16 1.Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ειδήσεων μεταξύ των εθνικών ειδησεογραφικών πρακτορείων. 2.Οι δύο Πλευρές θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή περιοδικών, βιβλίων και άλλων εκδόσεων στον τομέα της δημοσιογραφίας. Β. Ραδιοτηλεοπτικά. Άρθρο 17 Οι δύο Πλευρές θα προάγουν και θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία μεταξύ των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών τους. θα προάγουν επίσης και θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, κυρίως κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη μετάδοση τεχνολογικής τεχνογνωσίας και πληροφοριών, καθώς και τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος. Για να προετοιμαστούν για το νέο ραδιοτηλεοπτικό περιβάλλον μετά τις εξελίξεις της τεχνολογίας, οι δύο πλευρές θα προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών αρχών τους. VΙ. Γενικές και Οικονομικές Διατάξεις Α. Εκπαίδευση και Βιβλιοθήκες. Άρθρο 18 Ανταλλαγή προσώπων Οι υποψήφιοι προς ανταλλαγή βάσει των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος θα ορίζονται από τη χώρα αποστολής, η οποία θα ενημερώνει τη χώρα υποδοχής τρεις (3) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης των υποψηφίων. Η χώρα αποστολής θα παρουσιάζει στη χώρα υποδοχής στοιχεία, πληροφορίες για την ειδικότητα, τα επαγγελματικά προσόντα, τους ακαδημαϊκούς τίτλους, τις γλώσσες που κατέχουν (αγγλικά ή τη γλώσσα της χώρας υποδοχής), το πρόγραμμα και τη διάρκεια παραμονής των προσώπων που θα ανταλλαγούν, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Η χώρα υποδοχής θα γνωστοποιεί τη συγκατάθεση της προς τη χώρα αποστολής τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία επίσκεψης. Μετά την παραλαβή της συγκατάθεσης της χώρας υποδοχής, η χώρα αποστολής θα γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον 15 ημέρες πριν. Άρθρο 19 Ανταλλαγή υποτροφιών 1.Οι δύο Πλευρές θα ενημερώνουν η μία την άλλη σχετικά με τις προτάσεις τους για τη χορήγηση υποτροφιών το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου. Η χώρα αποστολής θα αποστέλλει στη χώρα υποδοχής το φάκελο των υποψηφίων το αργότερο στις 31 Μαρτίου. 2.Ο φάκελος του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει: - αίτηση - αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου - αντίγραφα διπλωμάτων σπουδών (επικυρωμένα) - πιστοποιητικά γλωσσών - δύο (2) συστατικές επιστολές - βιογραφικό σημείωμα - πιστοποιητικό υγείας - πρόγραμμα προτεινόμενων σπουδών (μόνο για έρευνα) - για υποψηφίους μεταπτυχιακών σπουδών, βεβαίωση της έγκρισης του πανεπιστημίου ή του ερευνητικού κέντρου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστέλλουν την εν λόγω βεβαίωση στη διάρκεια περιόδου δύο (2) μηνών από την προθεσμία, σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στον αρχικό φάκελο του υποψηφίου. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή στην αγγλική. 3.Η χώρα υποδοχής θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή των υποτρόφων το αργότερο στις 30 Ιουνίου. 4.Οι μεταπτυχιακοί υποψήφιοι πρέπει να μιλούν είτε τη γλώσσα της χώρας υποδοχής είτε την αγγλική. Είναι απαραίτητη η αποδοχή τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Άρθρο 20 α) Ανταλλαγή προσώπων 1.Η χώρα αποστολής θα καλύπτει το κόστος ταξιδιού του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, των αντιπροσωπειών κλπ. που αποστέλλονται βάσει του παρόντος Προγράμματος προς και από την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής. 2.Η Ελληνική Πλευρά θα παρέχει: - 90 ευρώ την ημέρα για διαμονή σε ξενοδοχείο και διατροφή και έξοδα ταξιδιού εντός της Ελλάδας, αν προκύπτουν από το πρόγραμμα παραμονής. - κόστος επίσκεψης μίας ή δύο (1-2) ημερών σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους. 3.Η Κορεατική Πλευρά, σύμφωνα με τη νομοθεσία της, θα καλύπτει τα έξοδα διαμονής, διατροφής και εσωτερικών μετακινήσεων. 4.Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η χώρα υποδοχής θα παρέχει δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε δημόσιο νοσοκομείο για πρόσωπα που αφικνούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος. 1)Ανταλλαγή υποτροφιών 1.Οι υπότροφοι θα καταβάλουν οι ίδιοι τα έξοδα ταξιδιού από και προς τις δύο χώρες. 2.Η Ελληνική Πλευρά θα παρέχει: - μηνιαίο επίδομα €550 για μεταπτυχιακούς φοιτητές, αρχίζοντας από την άφιξη του φοιτητή στην Ελλάδα και καλύπτοντας όλη τη διάρκεια της υποτροφίας. - εφάπαξ ποσό €500 ή €550 κατά την άφιξη για κόστος διαμονής σε αυτούς που θα εγκατασταθούν στην Αθήνα ή στην επαρχία. Οι φοιτητές των οποίων η υποτροφία ανανεώθηκε δεν δικαιούνται να λάβουν το εφάπαξ ποσό. -απαλλαγή από τα βασικά δίδακτρα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν απαλλάσσονται από τα δίδακτρα σε περίπτωση που παρακολουθούν προγράμματα ελληνικής γλώσσας. - έξοδα ταξιδιού εντός της Ελλάδος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, έως € 150. - ιατρική ασφάλιση σε δημόσια νοσοκομεία. 3.Η Κορεατική Πλευρά, σύμφωνα με τη νομοθεσία της, θα καλύπτει τα έξοδα διαμονής, διατροφής και εσωτερικών μετακινήσεων, εφόσον προκύπτουν από το πρόγραμμα παραμονής. 4.Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η χώρα υποδοχής θα παρέχει δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε δημόσιο νοσοκομείο για πρόσωπα που αφικνούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος. Β. Πολιτισμός και Τέχνη Άρθρο 21 Ανταλλαγή προσώπων 1.Τα άτομα που θα ανταλλαγούν βάσει των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος θα ορίζονται από τη χώρα αποστολής, η οποία θα ενημερώνει τη χώρα υποδοχής σχετικά με τον προσδιορισμό τους τρεις (3) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Η χώρα αποστολής θα παρέχει επίσης στη χώρα υποδοχής όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια παραμονής και άλλες πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες. Η χώρα υποδοχής θα γνωστοποιεί την απόφαση του στη χώρα αποστολής Μέρος τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Μόλις λάβει τη συγκατάθεση της χώρας υποδοχής, η χώρα αποστολής θα γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν. Οι επισκέπτες που ανταλλάσσονται βάσει του παρόντος Προγράμματος στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή την αγγλική ή τη γαλλική. 2.Το κόστος ταξιδιού και υποδοχής των προσώπων που αφικνούνται βάσει του παρόντος Προγράμματος θα καλύπτεται ως εξής: 1)Η χώρα αποστολής θα καλύπτει το κόστος διεθνούς ταξιδιού προς και από την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής. 2)Η Ελληνική Πλευρά θα παρέχει: - €90 την ημέρα για ξενοδοχείο και διατροφή - εφάπαξ ποσό €90, κατά την άφιξη, ανά επίσκεψη, για την κάλυψη του κόστους ταξιδιού εντός της Ελλάδος. 3)Η Κορεατική Πλευρά, σύμφωνα με τη νομοθεσία της, θα καλύπτει τα έξοδα διαμονής, διατροφής και εσωτερικών μετακινήσεων. 4)Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η χώρα υποδοχής θα παρέχει δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε δημόσιο νοσοκομείο για πρόσωπα που αφικνούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος. Άρθρο 22 Ανταλλαγή εκθέσεων 1.Η χώρα αποστολής θα ενημερώνει τη χώρα υποδοχής, τουλάχιστον 12 μήνες πριν, σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της έκθεσης που προετοιμάζεται. Για να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις για την έκθεση, η χώρα αποστολής θα παρέχει τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες για την προτεινόμενη έκθεση, καθώς και τα απαραίτητα υλικά για την εκτύπωση του καταλόγου (πρόλογος, κατάλογος αντικειμένων, φωτογραφίες κλπ.), τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τα εγκαίνια. Τα εκθέματα θα πρέπει να φθάσουν στον προορισμό τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τα εγκαίνια. 2.Η χώρα αποστολής θα καλύπτει το κόστος μεταφοράς των εκθέσεων προς και από την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής. Ο τρόπος κάλυψης του κόστους μεταφοράς των εκθέσεων εντός της επικράτειας της χώρας υποδοχής, σε περίπτωση που θα διοργανωθούν σε περισσότερες από μία πόλεις, θα ρυθμιστεί με ειδική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων ιδρυμάτων των Μερών. 3.Η χώρα υποδοχής θα καλύψει το κόστος διοργάνωσης της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ενοικίασης αιθουσών, ασφάλειας, τεχνικής αρωγής (εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ρυθμίσεις εγκατάστασης, φωτισμός, θέρμανση, αποσυναρμολόγηση και εκτύπωση υλικού, όπως αφίσες, κατάλογοι και προσκλήσεις). Η χώρα υποδοχής θα παρέχει επίσης δημοσιότητα για την έκθεση. 4.Η χώρα αποστολής θα καλύψει το κόστος ασφάλισης των εκθεμάτων στη διάρκεια της μεταφοράς και της διεξαγωγής της έκθεσης. Σε περίπτωση ζημίας, η χώρα υποδοχής θα παρέχει δωρεάν στη χώρα αποστολής πλήρη τεκμηρίωση σχετικά με την αιτία της ζημίας, ούτως ώστε να διευκολύνει τη χώρα αποστολής να ζητήσει αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρία. Η χώρα υποδοχής δεν είναι εξουσιοδοτημένο να αποκαταστήσει τα εκθέματα που υπέστησαν ζημία στην αρχική τους κατάσταση χωρίς τη συγκατάθεση της χώρας αποστολής. 5.Οι δαπάνες που συνδέονται με την επίσκεψη επιτρόπου και, όταν αυτό είναι απαραίτητο, ατόμων η παρουσία των οποίων απαιτείται για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση των εκθεμάτων, θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. Οι δύο Πλευρές θα συμφωνήσουν σχετικά με τον αριθμό των προσώπων που συνοδεύουν την έκθεση και τη διάρκεια της παραμονής τους. VΙΙ. Τελικές Διατάξεις Άρθρο 23 1.Όλες οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς κανόνες και κανονισμούς, και βάσει των δημοσιονομικών πόρων του οικονομικού έτους της χώρας υποδοχής, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της αμοιβαιό­τητας. 2.Οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος δεν αποκλείουν άλλες ανταλλαγές και εκδηλώσεις που θα συμφωνηθούν από τις δύο Πλευρές δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 24 Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα τη υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2008, οπότε θα παραταθεί, εάν συμφωνήσουν σχετικά οι δύο Πλευρές εγγράφως, έως την υπογραφή του νέου Προγράμματος, η οποία θα λάβει χώρα στην Αθήνα το έτος 2009. Συντάχθηκε στη Σεούλ στις 10 Νοεμβρίου 2005 σε δύο πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα. Αμφότερα είναι εξίσου αυθεντικά. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ (υπογραφή) (υπογραφή) Κωνσταντίνος Δρακάκης Κοο Βοn-wοο Πρεσβευτής της Ελλάδος Γενικός Διευθυντής Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και Εμπορίου Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας, για πολιτιστική ανταλλαγή που υπογράφηκε στη Σεούλ στις 28 Φεβρουαρίου 1967 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθμ. 502/1970 ν.δ. που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 96 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 22 Απριλίου 1970.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ.63-ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Προγράμματος ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία