ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/1/07.08.2008

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-08-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-08-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-07-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1801 (2008) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σομαλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 1801 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 1801 (2008) η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 5842η συνεδρίασή του, στις 20 Φεβρουαρίου 2008 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του σχετικά με την κατάσταση στη Σομαλία, ιδιαίτερα την απόφαση 733 (1992), την υπ’ αριθμ. 1356 (2001) απόφαση, την υπ’ αριθμ. 1425 (2002) απόφαση, την υπ’ αριθμ. 1725 (2006) απόφαση, την υπ’ αριθμ. 1744 (2007) απόφαση και την υπ’ αριθμ. 1772 (2007) απόφαση, τις δηλώσεις του Προέδρου του, ιδιαίτερα εκείνες της 13ης Ιουλίου 2006 (S/ΡRSΤ/2006/31), της 22ας Δεκεμβρίου 2006 (S/ΡRSΤ/2006/59), της 30ης Απριλίου 2007 (S/ΡRSΤ/2007/13), της 14ης Ιουνίου 2007 (S/ΡRSΤ/2007/19) και της 19ης Δεκεμβρίου 2007 (S/ΡRSΤ/2007/49), Επιβεβαιώνοντας το σεβασμό του για την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την πολιτική ανεξαρτησία και την ενότητα της Σομαλίας, Επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για μια συνολική και διαρκή διευθέτηση της κατάστασης στη Σομαλία, μέσω του Μεταβατικού Ομοσπονδιακού Χάρτη, τονίζοντας τη σημασία των ευρείας βάσης και αντιπροσωπευτικών θεσμών, οι οποίοι κατέστησαν εφικτοί μέσω μιας πολιτικής διαδικασίας η οποία, τελικά, περιλαμβάνει τους πάντες, όπως προβλέπεται στο Μεταβατικό Ομοσπονδιακό Χάρτη, και επαναλαμβάνοντας την υποστήριξή του για τους Μεταβατικούς Ομοσπονδιακούς Θεσμούς της Σομαλίας, Χαιρετίζοντας το διορισμό, από τον Πρόεδρο Υusuf, του πρωθυπουργού Νur «Αdde» Ηassan Ηussein, τον επακόλουθο διορισμό ενός νέου Υπουργικού Συμβουλίου υπό τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, και τη μεταστέγαση της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης στο Μοgadishu, Επαινώντας το έργο του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα (ΕΑΓΓ), Αhmedοu Οuld-Αbdallah, και επιβεβαιώνοντας την έντονη υποστήριξή του για τις προσπάθειές του, Υπογραμμίζοντας τη σημασία της παροχής και διατήρησης σταθερότητας και ασφάλειας σε όλη τη Σομαλία, και τονίζοντας τη σημασία του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανένταξης της πολιτοφυλακής και των πρώην μαχητών στη Σομαλία, Καταδικάζοντας όλες τις πράξεις βίας και εξτρεμισμού εντός της Σομαλίας, και εκφράζοντας την ανησυχία του σχετικά με τη συνεχιζόμενη βία εντός της Σομαλίας, Τονίζοντας την ανησυχία για την αύξηση της πειρατείας στα ανοιχτά της ακτής της Σομαλίας, η οποία περιγράφεται στην παράγραφο 22 της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα, και υπενθυμίζοντας το κοινό ανακοινωθέν του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος της 10ης Ιουλίου 2007, Επαναλαμβάνοντας την εκτίμησή του για τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, ιδιαίτερα της Αφρικανικής Ένωσης, καθώς επίσης και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών, της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προαγωγή της ειρήνης, της σταθερότητας και της συμφιλίωσης στη Σομαλία, και χαιρετίζοντας τη συνεχιζόμενη δέσμευσή τους, Υπενθυμίζοντας ότι η συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και των περιφερειακών οργανισμών σε θέματα που σχετίζονται με τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας, τα οποία είναι κατάλληλα για περιφερειακή δράση, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συλλογικής ασφάλειας, όπως προβλέπεται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, Χαιρετίζοντας το ανακοινωθέν του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης, της 18ης Ιανουαρίου 2008, το οποίο αναφέρει ότι η Αφρικανική Ένωση θα παρατείνει την εντολή της αποστολής της στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) για έξι επιπλέον μήνες, Υπογραμμίζοντας τη συμβολή της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) και των τμημάτων της από την Ουγκάντα και το Μπουρούντι στη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στη Σομαλία, συμπεριλαμβανομένου του σημαντικού έργου που έχουν επιτελέσει οι δυνάμεις της Ουγκάντα, παρέχοντας ιατρική φροντίδα στους Σομαλούς πολίτες, καταδικάζοντας οποιαδήποτε εχθροπραξία εναντίον τους, και παροτρύνοντας όλα τα μέρη στη Σομαλία και την περιοχή να υποστηρίξουν και να συνεργαστούν με την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), Χαιρετίζοντας τη συνεχιζόμενη δέσμευση της Κυβέρνησης της Ουγκάντα για υποστήριξη των προσπαθειών της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), κατά το προηγούμενο έτος, και της Κυβέρνησης του Μπουρούντι για την πρόσφατη ανάπτυξη δυνάμεών του, Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα για τη Σομαλία, της 7ης Νοεμβρίου 2007 (S/2007/658), ιδιαίτερα την παράγραφο 32, και εκφράζοντας την εκτίμησή του για την υποστήριξη της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) εκ μέρους του, Υπογραμμίζοντας ότι η πλήρης ανάπτυξη της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) θα βοηθήσει στη διευκόλυνση της πλήρους αποχώρησης των λοιπών αλλοδαπών δυνάμεων από τη Σομαλία και θα βοηθήσει στη δημιουργία συνθηκών για διαρκή ειρήνη και σταθερότητα εκεί, Σημειώνονταςότι το ανακοινωθέν του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης, της 18ης Ιανουαρίου 2008, καλεί τα Ηνωμένα Έθνη να αναπτύξουν μια ειρηνευτική επιχείρηση στη Σομαλία, η οποία θα υποστηρίξει τη μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση και τη μετασυγκρουσιακή αποκατάσταση της χώρας, Υπενθυμίζοντας το αίτημα, το οποίο εμπεριέχεται στη δήλωσή του της 19ης Δεκεμβρίου 2007 (S/ΡRSΤ/2007/49), για την υποβολή έκθεσης από το Γενικό Γραμματέα προς το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με την εκπόνηση σχεδίων εκτάκτου ανάγκης για την πιθανή ανάπτυξη μιας ειρηνευτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα διαδεχθεί την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 1772 (2007), Κρίνοντας ότι η κατάσταση στη Σομαλία συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 1.Αποφασίζει να ανανεώσει την εξουσιοδότηση των Κρατών Μελών της Αφρικανικής Ένωσης για τη διατήρηση μιας αποστολής στη Σομαλία για μια περαιτέρω περίοδο έξι μηνών, η οποία θα έχει την εξουσιοδότηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, όπως αρμόζει, προκειμένου να υλοποιηθεί η εντολή η οποία παρατίθεται στην παράγραφο 9 της υπ’ αριθμ. 1772 (2007) απόφασης και υπογραμμίζει, ειδικότερα, ότι η Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) εξουσιοδοτείται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, όπως αρμόζει, προκειμένου να παράσχει ασφάλεια για τις βασικές υποδομές και να συμβάλει, όπως μπορεί να της ζητηθεί και εντός των δυνατοτήτων της, στη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών ασφάλειας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, 2.Επιβεβαιώνει ότι οι διατάξεις οι οποίες παρατίθενται στις παραγράφους 11 και 12 της υπ’ αριθμ. 1772 (2007) απόφασης θα συνεχίσουν να ισχύουν για την αποστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, 3.Παροτρύνει τα Κράτη Μέλη της Αφρικανικής Ένωσης να συνεισφέρουν στην Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), προκειμένου να συνδράμουν στη διευκόλυνση της πλήρους αποχώρησης των λοιπών αλλοδαπών δυνάμεων από τη Σομαλία και να συνδράμουν στη δημιουργία των συνθηκών για διαρκή ειρήνη και σταθερότητα εκεί, 4.Παροτρύνει τα Κράτη Μέλη να παράσχουν οικονομικούς πόρους, προσωπικό, εξοπλισμό και υπηρεσίες για την πλήρη ανάπτυξη της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), 5.Επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να λάβει μέτρα εναντίον εκείνων οι οποίοι επιδιώκουν να αποτρέψουν ή να εμποδίσουν μια ειρηνική πολιτική διαδικασία ή εκείνων οι οποίοι απειλούν με βία τους Μεταβατικούς Ομοσπονδιακούς Θεσμούς ή την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), ή προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες υπονομεύουν τη σταθερότητα στη Σομαλία ή στην περιοχή, 6.Προσβλέπει στην προσεχή έκθεση του Γενικού Γραμματέα, η οποία αναμένεται στις 10 Μαρτίου 2008, μεταξύ άλλων και σχετικά με συγκεκριμένες επιλογές ενίσχυσης των δυνατοτήτων του Πολιτικού Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τη Σομαλία (UΝΡΟS), περαιτέρω υποστήριξης της πλήρους ανάπτυξης της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), και προετοιμασίας για πιθανή ανάπτυξη μιας ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα διαδεχθεί την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), και επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να συναντηθεί πάλι αμέσως μετά την κυκλοφορία της έκθεσης, προκειμένου να εξετάσει σε ποιες περαιτέρω ενέργειες θα μπορούσε να προβεί υπό το φως των επιλογών και των προτάσεων που περιλαμβάνονται σ’ αυτή, 7.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειές του για την προώθηση μιας συνεχούς πολιτικής διαδικασίας, η οποία τελικά θα περιλαμβάνει τους πάντες, συμπεριλαμβανομένης και της συνδρομής στο ρόλο των Μεταβατικών Ομοσπονδιακών Θεσμών στην υλοποίησή της και στην παροχή υπηρεσιών προς το λαό της Σομαλίας και της συνεργασίας με τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικανικής Ένωσης, του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Ομάδας Επαφής για τη Σομαλία και των μελών της, 8.Καλεί όλους τους διεθνείς οργανισμούς και τα Κράτη Μέλη να υποστηρίξουν τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα στο έργο του, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια και να υπάρξει μια συνολική και διαρκής ειρήνη στη Σομαλία και ζητά να εργάζονται πάντα μέσω αυτού, έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί μια συντονισμένη προσπάθεια, 9.Παροτρύνει τους Μεταβατικούς Ομοσπονδιακούς Θεσμούς και όλα τα μέρη στη Σομαλία να σεβαστούν τα συμπεράσματα του Εθνικού Συνεδρίου Συμφιλίωσης (ΝRC) και να διατηρήσουν εφεξής μια εξίσου συνολική συνεχή πολιτική διαδικασία, η οποία θα περιλαμβάνει τελικά όλους τους συμμετόχους, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ηγετών, των ηγετών των φυλών, των θρησκευτικών ηγετών, της επιχειρηματικής κοινότητας, και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, όπως οι ομάδες γυναικών και τους ενθαρρύνει να συνασπιστούν στις προσπάθειες για την προώθηση ενός τέτοιου συνολικού διάλογου, 10.Χαιρετίζει τις προσπάθειες της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης προς την κατεύθυνση της εκπόνησης ενός σχεδίου για την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Εθνικού Συνεδρίου Συμφιλίωσης (ΝRC), συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της συνταγματικής διαδικασίας, και επαναλαμβάνει την ανάγκη συμφωνίας για μια συνολική και διαρκή παύση των εχθροπραξιών και για έναν οδικό χάρτη της κρίσιμης πορείας για την εναπομένουσα μεταβατική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων και δημοκρατικών εκλογών το 2009, όπως ορίζεται στο Μεταβατικό Ομοσπονδιακό Χάρτη της Σομαλίας, 11.Υπογραμμίζει τη συνεχή συμβολή, η οποία έχει υπάρξει στην ειρήνη και την ασφάλεια της Σομαλίας, του εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 733 (1992) απόφαση, όπως αυτή αναπτύχθηκε και τροποποιήθηκε με επόμενες αποφάσεις, απαιτεί από όλα τα Κράτη Μέλη, ιδιαίτερα εκείνα της περιοχής, να συμμορφωθούν πλήρως με αυτό, και επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να εξετάσει τρόπους ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς του, 12.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη, των οποίων τα πολεμικά πλοία και στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν στα διεθνή ύδατα και το διεθνή εναέριο χώρο που γειτνιάζουν με την ακτή της Σομαλίας να είναι σε επαγρύπνηση σε σχέση με οποιαδήποτε περιστατικά πειρατείας εκεί και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας, ιδιαίτερα της μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας, από οποιαδήποτε τέτοια πράξη, σύμφωνα με το συναφές διεθνές δίκαιο, και χαιρετίζει τη συμβολή της Γαλλίας στην προστασία των νηοπομπών του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος και την υποστήριξη η οποία παρέχεται τώρα από τη Δανία για το σκοπό αυτό, 13.Επιβεβαιώνει τις προηγούμενες αποφάσεις του 1325 (2000) σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και 1674 (2006) και 1738 (2006) σχετικά με την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συρράξεις, και τονίζει την ευθύνη όλων των μερών και των ενόπλων ομάδων στη Σομαλία για τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία του άμαχου πληθυσμού στη χώρα, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσφυγικό δίκαιο, ιδιαίτερα αποφεύγοντας οποιεσδήποτε αδιάκριτες επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές, 14.Υποστηρίζει έντονα και ενθαρρύνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες ανθρωπιστικής περίθαλψης στη Σομαλία, υπενθυμίζει την υπ’ αριθμ. 1502 (2003) απόφασή του για την προστασία του ανθρωπιστικού προσωπικού και του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, καλεί όλα τα μέρη και τις ένοπλες ομάδες στη Σομαλία να λάβουν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) και του ανθρωπιστικού προσωπικού, και να παρέχουν έγκαιρη, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλους εκείνους που την χρειάζονται, και παροτρύνει τις χώρες στην περιοχή να διευκολύνουν τη παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας δια ξηράς ή μέσω των αεροδρομίων και των λιμένων, 15.Επιβεβαιώνει την προηγούμενη υπ’ αριθμ. 1612 (2005) απόφασή του σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις και υπενθυμίζει τα επακόλουθα συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα Παιδιά σε Ένοπλες Συρράξεις, τα οποία σχετίζονται με τα μέρη στην ένοπλη σύγκρουση στη Σομαλία (S/ΑC.51/2007/14) 16.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία