Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στους τομείς της Επιστήμης, της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για τα έτη 2009-2011.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσής τους, σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς οι οποίοι ισχύουν στις επικράτειές τους
Άρθρο 2
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διευκολύνουν τη συμμετοχή επιστημόνων σε σεμινάρια, διασκέψεις, συμπόσια κ.λπ., τα οποία διοργανώνονται σε κάθε χώρα.
Άρθρο 3
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν, δύο (2) μέλη του επιστημονικού προσωπικού των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσής τους, για μια περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών, προκειμένου να ανταλλαγούν απόψεις, να διεξαχθούν έρευνες και να δοθούν διαλέξεις
Άρθρο 4
1.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα ενθαρρύνει τη διδασκαλία της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, στα εκπαιδευτικά ιδρύματά του
Άρθρο 5
1.  
  Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα χορηγεί ετησίως: α) τρεις (3) υποτροφίες για ένα πλήρες πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, για μια περίοδο δώδεκα (12) μηνών. β) δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, για μια περίοδο έως δέκα (10) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης. γ) μια (1) μηνιαία υποτροφία για συμμετοχή σε θερινές σειρές μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Ο τόπος και η περίοδος της θερινής σειράς μαθημάτων θα γνωστοποιείται το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου. Το Παλαιστινιακό Συμβαλλόμενο Μέρος θα χορηγεί ετησίως: - τρεις (3) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές.
Άρθρο 6
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν, μετά από υποβολή αιτήματος, πληροφορίες και τεκμηρίωση, προκειμένου να εξοικειωθούν με το εκπαιδευτικό σύστημα της άλλης χώρας
Άρθρο 7
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν έναν (1) εκπαιδευτικό από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έναν (1) καθηγητή από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματά τους, για μια περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών τον καθένα, με σκοπό να εξοικειωθούν σε θέματα της ειδικότητάς τους
Άρθρο 8
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα εξετάσει τη δυνατότητα να αποστείλει στην Παλαιστινιακή επικράτεια, δύο (2) ειδικούς στην κατασκευή σχολικών κτηρίων, προκειμένου να συνεργαστούν για την ανέγερση σύγχρονων σχολικών κτιρίων
Άρθρο 9
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία «αδελφών σχολικών» σχέσεων, στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 10
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τεκμηρίωσης, προκειμένου να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές στην αναγνώριση και την ισοτιμία των διπλωμάτων, των πιστοποιητικών και των επιστημονικών πτυχίων, σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς οι οποίοι ισχύουν στις επικράτειές τους
Άρθρο 11
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατικών Αρχείων και των Βιβλιοθηκών τους. Προς το σκοπό αυτό και κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, θα ανταλλάξουν έναν (1) αρχειοφύλακα ή βιβλιοθηκάριο, για μια περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών.
Άρθρο 12
1.  
  Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα δέχεται, ετησίως, σύμφωνα με τους Ελληνικούς κανόνες και κανονισμούς, μέχρι τρεις (3), ομιλούντες ελληνικά, Παλαιστίνιους σπουδαστές, για σπουδές και εκπαίδευση στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 13
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν από δύο (2) αρχαιολόγους, για μια περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών τον καθένα, προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες στους τομείς οι οποίοι σχετίζονται με την ειδικότητά τους
Άρθρο 14
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν αρχαιολογικές εκδόσεις. Προς το σκοπό αυτό, το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα διαβιβάζει τις εκδόσεις του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.
Άρθρο 15
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν από έναν (1) ειδικό στη συντήρηση, για μια περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών, προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες στον τομέα ο οποίος σχετίζεται με την ειδικότητά τους
Άρθρο 16
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν από δύο έως τρεις (2-3) ειδικούς, από διάφορους πολιτιστικούς τομείς, όπως η εικαστική τέχνη, η λογοτεχνία, η λαογραφική τέχνη κ.λπ., για μια περίοδο μέχρι επτά (7) ημερών, προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες στον τομέα της ειδικότητάς τους.
Άρθρο 17
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν μια λαογραφική έκθεση ή μια έκθεση φωτογραφίας, το θέμα των οποίων θα προσδιοριστεί δια της διπλωματικής οδού
Άρθρο 18
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες των εκδοτικών τους οίκων, όσον αφορά στη μετάφραση και τη δημοσίευση σύγχρονων λογοτεχνικών έργων του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Προς το σκοπό αυτό, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν έναν ή δύο (1-2) μεταφραστές ή εκδότες, για έως και επτά (7) ημέρες τον καθένα.
Άρθρο 19
1.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή καλλιτεχνικών ομάδων της άλλης χώρας σε διεθνή φεστιβάλ τα οποία πραγματοποιούνται στην επικράτειά του
Άρθρο 20
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διμερή συνεργασία και τις ανταλλαγές στον τομέα του πολιτισμού, στα πλαίσια της ΟΥΝΕΣΚΟ, καθώς επίσης και στα πλαίσια άλλων διεθνών πολιτιστικών οργανισμών. ΙΙΙ. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
Άρθρο 21
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, σχετικών με τον πολιτισμό της άλλης χώρας, έτσι ώστε κάθε λαός να εξοικειώνεται με τις διάφορες πτυχές της ζωής του άλλου και προκειμένου να προωθήσουν την αμοιβαία κατανόηση και να επεκτείνουν τις ανθρώπινες αξίες. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών τους. ΙV. ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 22
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία και τις επαφές, σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, μεταξύ των αντίστοιχων κυβερνητικών δομών τους, για θέματα νεολαίας, καθώς επίσης και μεταξύ των οργανώσεων νέων τους. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες, για θέματα νεολαίας, με σκοπό να ενισχύσουν τις σχέσεις τους, να δημιουργήσουν συνθήκες φιλίας και να προωθήσουν την ειρήνη.
Άρθρο 23
1.  
  Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα του Αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής, για ανταλλαγές αθλητών, προπονητών, διοικητικών στελεχών στον τομέα του αθλητισμού, ειδικών και αθλητικών επιστημόνων, οι οποίοι συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνολογίας, σε διμερή βάση, ή σε πρωτοβουλίες στον τομέα του αγωνιστικού αθλητισμού, του «αθλητισμού για όλους», της επαγγελματικής ανάπτυξης του αθλητισμού. Οι τομείς συνεργασίας αναφέρονται στις αθλητικές επιστήμες, την εκγύμναση (προπόνηση), τη διοίκηση, την αθλητική οργάνωση, την επαγγελματική εκπαίδευση κ.λπ. VΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ.
Άρθρο 24
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος δεν αποκλείουν την πραγματοποίηση άλλων ανταλλαγών, στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των επιστημών, υπό τον όρο ότι αυτές θα συμφωνούνται δια της διπλωματικής οδού
Άρθρο 25
1.  
  Το συνημμένο Παράρτημα, το οποίο αφορά τις γενικές και οικονομικές διατάξεις, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Προγράμματος
Άρθρο 26
1.  
Το παρόν πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υπογραφής του και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην υπογραφή ενός νέου Προγράμματος, το παρόν Πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την υπογραφή του νέου. Συντάχθηκε και υπεγράφη στην Αθήνα, στις 23 Ιανουαρίου 2009, σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, στην αγγλική γλώσσα, και τα δύο κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (υπογραφή)ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ (υπογραφή)DR. RΙΑD ΜΑLΚΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ α) Ανταλλαγή Επιστημόνων Οι υποψήφιοι οι οποίοι πρόκειται να ανταλλαγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος, θα υποδεικνύονται από το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο θα ενημερώνει το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος δύο (2) μήνες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης των υποψηφίων. Το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα υποβάλλει στο υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος προσωπικά στοιχεία, ενημερώνοντας σχετικά με την εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα, τους ακαδημαϊκούς τίτλους, τις ομιλούμενες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά ή τη γλώσσα της χώρας υποδοχής), το πρόγραμμα της διάρκειας παραμονής των προσώπων τα οποία πρόκειται να ανταλλαγούν, καθώς επίσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θα ενημερώνει το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος για τη συναίνεσή του, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την προτεινόμενη ημερομηνία επίσκεψης. Μόλις λάβει τη συναίνεση του υποδεχόμενου Συμβαλλόμενου Μέρους, το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν. β) Ανταλλαγή Υποτροφιών 1.Το Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο παρέχει την υποτροφία θα αποστέλλει τις προσφορές του, ετησίως, το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου. 2.Το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα διαβιβάζει στο υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος το φάκελο των υποψηφίων, το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου του ίδιου έτους. 3.Ο προσωπικός φάκελος του υποψηφίου πρέπει να περιέχει: - βιογραφικό σημείωμα - επικυρωμένα αντίγραφα των διπλωμάτων - πρόγραμμα προγραμματιζόμενης έρευνας ή σπουδών - πιστοποιητικό υγείας 4.Το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θα αναγγέλλει την οριστική αποδοχή του κατόχου της υποτροφίας το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου. 5.Ο υποψήφιος ο οποίος λαμβάνει υποτροφία πρέπει να μιλά είτε τη γλώσσα της χώρας υποδοχής είτε την αγγλική είτε τη γαλλική. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 1)Θερινές σειρές μαθημάτων Το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα διαβιβάζει στο υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος τους φακέλους των υποψηφίων, το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου. Το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θα αναγγέλλει την τελική αποδοχή των υποψηφίων, το αργότερο έως τις 31 Μαΐου. Όσον αφορά στους υποψήφιους θερινών σειρών μαθημάτων, η στοιχειώδης γνώση της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας υποδοχής είναι απολύτως αναγκαία. Στο τέλος του σεμιναρίου, οι υπότροφοι πρέπει να παραδώσουν μια γραπτή αναφορά σχετικά με την παραμονή τους. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2)Ανταλλαγή Επιστημόνων 1.Το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα καλύπτει το κόστος ταξιδιού των αποστελλόμενων, στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, επιστημόνων, προς την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής, με επιστροφή. 2.Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει: - 110 ευρώ, καθημερινά, για ξενοδοχειακό κατάλυμα και διατροφή - τα έξοδα των ταξιδιών, εντός της ελληνικής επικράτειας, εάν αυτά απορρέουν από το πρόγραμμα παραμονής 3.Το Παλαιστινιακό Συμβαλλόμενο Μέρος θα καλύπτει τις δαπάνες φιλοξενίας. 4.Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει ιατρική βοήθεια, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, στα πρόσωπα τα οποία αφικνούνται στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος. 1)Ανταλλαγή Υποτροφιών 1.Οι υπότροφοι και των δύο Συμβαλλόμενων Μερών θα μεριμνούν οι ίδιοι για το ταξίδι τους, μετ’ επιστροφής, μεταξύ των δύο χωρών. 2.Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει: - ένα μηνιαίο επίδομα 500 ευρώ στους προπτυχιακούς υπότροφους και 550 ευρώ στους μεταπτυχιακούς υπότροφους ή τους ερευνητές. - ένα εφάπαξ ποσό 500 ευρώ, για τα έξοδα παραμονής όσων εγκαθίστανται στην Αθήνα και 550 ευρώ, για όσους εγκαθίστανται στην επαρχία. Οι σπουδαστές, η υποτροφία των οποίων έχει ανανεωθεί, δεν δικαιούνται το ποσό αυτό. - τα έξοδα των ταξιδιών, εντός της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας, μέχρι του ποσού των 150 ευρώ. 3.Το Παλαιστινιακό Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει: απαλλαγή από τα δίδακτρα. 4.Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει ιατρική βοήθεια, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, στα πρόσωπα τα οποία αφικνούνται στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος. 1)Θερινές Σειρές Μαθημάτων 1.Οι υπότροφοι θα μεριμνούν οι ίδιοι για το, μετ’ επιστροφής, ταξίδι τους μεταξύ των δύο χωρών. 2.Όλες οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλύπτονται από τους διοργανωτές των θερινών σειρών μαθημάτων/σεμιναρίων, στη χώρα υποδοχής. Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 1)Ανταλλαγή Προσώπων Τα πρόσωπα, τα οποία πρόκειται να ανταλλαγούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος, θα υποδεικνύονται από το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο θα ενημερώνει το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος, σχετικά με τους υποψηφίους, τρεις (3) μήνες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει, επίσης, στο υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα, καθώς επίσης και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια της παραμονής και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορεί να είναι χρήσιμες. Το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θα ενημερώνει το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος για την απόφασή του, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Μόλις λάβει τη συναίνεση του υποδεχόμενου Συμβαλλόμενου Μέρους, το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν. Οι επισκέπτες οι οποίοι ανταλλάσσονται στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος, στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας, θα απαιτείται να έχουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής ή της γαλλικής. 2)Ανταλλαγή Εκθέσεων Το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα ενημερώνει το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος, τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πριν, σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της έκθεσης η οποία προετοιμάζεται. Προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες διευθετήσεις για την έκθεση, το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει ουσιαστικές τεχνικές πληροφορίες για την προτιθέμενη έκθεση, καθώς επίσης και το αναγκαίο υλικό για την εκτύπωση του καταλόγου (εισαγωγή, κατάλογος αντικειμένων, φωτογραφίες, κ.λπ.), τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τα εγκαίνια. Τα εκθέματα θα φθάνουν στον τόπο προορισμού τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τα εγκαίνια. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 1)Ανταλλαγή Προσώπων Το κόστος ταξιδιού και υποδοχής των προσώπων, τα οποία θα αφικνούνται στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, θα καλύπτονται ως εξής: 1.Το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα επιβαρύνεται με το κόστος του διεθνούς ταξιδιού, προς και από την πρωτεύουσα του υποδεχόμενου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει: -100 ευρώ ανά ημέρα, για τα έξοδα του ξενοδοχειακού καταλύματος και της παραμονής - ένα εφάπαξ ποσό 100 ευρώ, κατά την άφιξη, ανά επίσκεψη, προκειμένου να καλύπτονται οι δαπάνες ταξιδιών εντός Ελλάδας. 3.Το Παλαιστινιακό Συμβαλλόμενο Μέρος θα καλύπτει τις δαπάνες φιλοξενίας. 4.Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει δωρεάν ιατρική βοήθεια, σε δημόσια νοσοκομεία, στα πρόσωπα τα οποία αφικνούνται στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος. 1)Ανταλλαγή Εκθέσεων 1.Το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα επιβαρύνεται με τις δαπάνες μεταφοράς των εκθέσεων, προς και από την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής, για όλο το φάσμα της διαδικασίας (nail tο nail). Ο τρόπος κάλυψης των δαπανών μεταφοράς των εκθέσεων, εντός της επικράτειας της χώρας υποδοχής, στην περίπτωση κατά την οποία αυτές θα διοργανώνονται σε περισσότερες από μια πόλεις, θα ρυθμίζεται με ειδική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων των Συμβαλλόμενων Μερών. 2.Το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θα επιβαρύνεται με τις δαπάνες διοργάνωσης της έκθεσης, συμπεριλαμβανόμενων και των δαπανών ενοικίασης αιθουσών, ασφάλισης, τεχνικής βοήθειας (εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διευθετήσεις εγκαταστάσεων, φωτισμός, θέρμανση, αποσυναρμολόγηση και εκτύπωση εντύπων, όπως οι αφίσες, οι κατάλογοι και οι προσκλήσεις). Το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει, επίσης, δημοσιότητα για την έκθεση. 3.Το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα επιβαρύνεται με τις δαπάνες ασφάλισης των εκθεμάτων, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της πραγματοποίησης της έκθεσης. Σε περίπτωση ζημιάς, το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει στο αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος, ανέξοδα, πλήρη τεκμηρίωση όσον αφορά στην αιτία της ζημιάς, προκειμένου να διευκολύνει το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος να απαιτήσει αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία. Το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν εξουσιοδοτείται να αποκαταστήσει τα εκθέματα τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, στην αρχική τους κατάσταση, χωρίς τη συναίνεση του αποστέλλοντος Συμβαλλόμενου Μέρους. 4.Οι δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με την επίσκεψη ενός επιτρόπου και, κατά περίπτωση, των προσώπων, η συμμετοχή των οποίων θα απαιτηθεί για την εγκατάσταση και την αποσυναρμολόγηση της έκθεσης, θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συμφωνούν σε σχέση με τον αριθμό των προσώπων τα οποία θα συνοδεύουν την έκθεση και τη διάρκεια της παραμονής τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Οργανώσεως για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για επιστημονική, εκπαιδευτική και πολιτιστική συνεργασία, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 7.5.1999 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθμ. 2894/2001 νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 55 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α΄, της 21.3.2001.
 • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 24 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63 - ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
 • Τις διατάξεις της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού με αριθμό 303 για Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού ( ΦΕΚ 2241/Β΄/21.11.2007).
 • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Προγράμματος ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος,