ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/Φ.0544/Μ.6267/ΑΣ.455

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-09-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-09-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-09-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εγκριση του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνάντησης της Μικτής Επιτροπής Μεταφορών Ελλάδας - Ουκρανίας» (Αθήνα, 27-28 Μαΐου 2009).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 4ης Συνάντησης της Μικτής Επιτροπής Μεταφορών Ελλάδας – Ουκρανίας, που υπογράφθηκε στην Αθήνα, στις 28 Μαΐου 2009, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΕΛΛΑΔΑΣ - ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ Αθήνα, 27-28/05/2009 Η 4η Συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής Μεταφορών Ελλάδας-Ουκρανίας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 27 - 28 Μαΐου 2009. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία είχε επικεφαλής τον Τριαντάφυλλο Παπατριανταφύλλου, Διευθυντή της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η Ουκρανική Αντιπροσωπεία είχε επικεφαλής τον Ρetrο Glaνatskiy, Αναπληρωτή Διευθυντή της Κρατικής Διοίκησης Μηχανοκίνητων Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ουκρανίας. Οι κατάλογοι της Ελληνικής και της Ουκρανικής Αντιπροσωπείας επισυνάπτονται ως Παράρτημα Ι του παρόντος Πρωτοκόλλου. Η ακόλουθη ημερήσια διάταξη εγκρίθηκε από τις αντιπροσωπείες: - Ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων - Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Οδικές επιβατικές μεταφορές - Διάφορα θέματα Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της Ελληνο-Ουκρανικής αμοιβαίας συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών, οι δύο Πλευρές είχαν εποικοδομητικές συζητήσεις για όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος και κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα: 1.Ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων Και οι δύο Πλευρές τόνισαν την ικανοποίηση τους για τη συνεχή αύξηση του συνολικού όγκου των συναλλαγών, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε, πρόσφατα, έναν αρνητικό αντίκτυπο στην εξέλιξη των εμπορικών συναλλαγών. Και οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την ελπίδα οn η κρίση θα ξεπεραστεί σύντομα, προς όφελος, μεταξύ άλλων, των μεταφορέων κατ των επιχειρηματιών και των δύο χωρών. 2.Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οι δύο Πλευρές αντάλλαξαν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των αδειών, σύμφωνα με τα οποία η Ουκρανοί μεταφορείς φαίνεται να κάνουν χρήση του ανώτατου ποσοστού των αδειών που ανταλλάσσονται ετησίως, σε σύγκριση με τους Έλληνες μεταφορείς. Επιπλέον, η προαναφερόμενη διαφορά είναι τεράστια, όσον αφορά στις άδειες προς / από τρίτες χώρες. Λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία είχε αντίκτυπο στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, και οι δύο Πλευρές επισήμαναν ότι οι τρέχουσες ποσοστώσεις, λαμβανομένων υπόψη και των αδειών ΕCΜΤ (Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών), καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες των μεταφορέων και των δύο χωρών. Η Ουκρανική Πλευρά ενημέρωσε την Ελληνική Πλευρά ότι ο αριθμός των αδειών προς / από τρίτες χώρες χρησιμοποιήθηκε πλήρως από τους Ουκρανούς μεταφορείς και ζήτησε αύξηση του αριθμού των αδειών αυτών. Η Ελληνική Πλευρά, μετά από αίτημα των Ελλήνων μεταφορέων, δήλωσε ότι θα θεωρούσε λογική ακόμα και μείωση της ποσόστωσης αδειών προς / από τρίτες χώρες, αλλά αυτή η άποψη δεν έγινε δεκτή από την Ουκρανική Πλευρά. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο Πλευρές αποφάσισαν να διατηρήσουν τις τρέχουσες ποσοστώσεις για το έτος 2009, δηλαδή να ανταλλάξουν τον ακόλουθο αριθμό αδειών: -1.150 διμερείς ή διέλευσης (καθολικές) άδειες και - 55 άδειες προς / από τρίτες χώρες Οι εν λόγω ποσοστώσεις θα ισχύουν αρχικά, και για το έτος 2010. Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι, σε περίπτωση που θα εκφραστεί ένα αίτημα, από οποιαδήποτε από τις δύο Πλευρές, για πρόσθετες διμερείς και διέλευσης (καθολικές) άδειες μεταφοράς, είναι πρόθυμες να εξετάσουν το εν λόγω αίτημα θετικά. Επιπλέον, οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι όλες οι άδειες θα ισχύουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Η Ελληνική Πλευρά επεσήμανε ότι, σύμφωνα με τους Έλληνες μεταφορείς έχουν αναφερθεί σημαντικές καθυστερήσεις, όσον αφορά στις τελωνειακές διατυπώσεις στο συνοριακό σημείο διέλευσης μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας. Επιπλέον, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στις οποίες κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού διέλευσης με επιστροφή, ζητήθηκε δεύτερη άδεια διέλευσης από τις αρχές ελέγχου. Η Ελληνική Πλευρά ζήτησε την παρέμβαση της Ουκρανικής Πλευράς προς τις τελωνειακές της αρχές έτσι ώστε ο αριθμός των περιπτώσεων αυτών να ελαχιστοποιηθεί. Η Ουκρανική Πλευρά παρατήρησε απαντώντας, ότι, όσον αφορά στα τελωνειακά θέματα, είναι πρόθυμη να συμβουλεύσει τις τελωνειακές αρχές της προκειμένου να διευκολύνουν τις οδικές μεταφορές αν και οι τελωνειακές αρχές δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Όσον αφορά στο τελευταίο θέμα, η Ουκρανική Πλευρά αναγνώρισε ότι δεν απαιτείται δεύτερη άδεια για ταξίδι διέλευσης με επιστροφή και ανέλαβε την υποχρέωση να ενημερώσει τις αρχές ελέγχου της αναλόγως. Επιπλέον, η Ελληνική Πλευρά ενημέρωσε την Ουκρανική Πλευρά ότι, σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ενός φορτηγού και η παράβαση διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να περιμένει μέχρι τη Δευτέρα, προκειμένου να πληρώσει το αντίστοιχο πρόστιμο και να συνεχίσει το ταξίδι. Η Ουκρανική Πλευρά ενημέρωσε την Ελληνική Πλευρά ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται ειδική άδεια και ότι η έκδοση μιας τέτοιας άδειας ήταν, προηγουμένως αρμοδιότητα της Κρατικής Οδικής Διοίκησης και της Τροχαίας. Όπως δήλωσε η Ουκρανική Πλευρά, υπήρξε πρόσφατα μια μεταρρύθμιση στη διαδικασία αυτή, η οποία αποτελεί αρμοδιότητα, από τώρα και στο εξής της Κρατικής Οδικής Διοίκησης και, έτσι, ελπίζεται ότι τα προβλήματα αυτά θα λυθούν. Η Ελληνική Πλευρά πρότεινε ότι, αφού ότι οι διμερείς άδειες και οι άδειες διέλευσης θεωρούνται ως «καθολικές», ένας μεταφορέας θα πρέπει να επιτρέπεται να διέλθει πρώτα από το Ουκρανικό έδαφος και, στη συνέχεια, να μεταφέρει ένα φορτίο από την Ουκρανία προς την Ελλάδα, κατά το ταξίδι επιστροφής, χρησιμοποιώντας την ίδια άδεια. Η Ουκρανική Πλευρά συμφώνησε με την πρόταση αυτή, σε αμοιβαία βάση, αντιπροτείνοντας η ρύθμιση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου του 2009, έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές ελέγχου να είναι επαρκώς ενημερωμένες. Επιπλέον, η Ελληνική Πλευρά ενημέρωσε την Ουκρανική Πλευρά ότι τα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης με Τεχνικές Απαιτήσεις και Απαιτήσεις Ασφαλείας για ένα Μηχανοκίνητο Όχημα της ΕCΜΤ τυπώθηκαν κατά λάθος για το τρέχον έτος (2009), δεδομένου ότι δεν είναι απολύτως σύμφωνα με το μοντέλο της ΕCΜΤ. Η Ελληνική Πλευρά πρόσθεσε ότι η Γραμματεία της ΕCΜΤ έχει ήδη ενημερωθεί αναλόγως. Η Ουκρανική Πλευρά εξέφρασε την κατανόηση της και έλαβε ένα δείγμα του προαναφερόμενου λανθασμένου Πιστοποιητικού ΕCΜΤ, προκειμένου να ενημερώσει τις αρχές ελέγχου της. 3.Οδικές Επιβατικές Μεταφορές Οι δύο Πλευρές παρουσίασαν την τρέχουσα κατάσταση των τακτικών λεωφορειακών γραμμών Αθήνας - Κίεβου και συμφώνησαν ότι το θέμα της προσωρινής λειτουργίας των μεταφορέων θα πρέπει να επιλυθεί με μονιμότερο τρόπο, ήτοι με την έκδοση νέων αδειών, αντί με την παράταση της περιόδου ισχύος των υφισταμένων. Η Ελληνική Πλευρά δήλωσε ότι υποστηρίζει την περαιτέρω απελευθέρωση της λειτουργίας των τακτικών λεωφορειακών γραμμών, αίροντας τους αδικαιολόγητους περιορισμούς για την πρόσβαση των μεταφορέων στις τακτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ των δύο χωρών. Επιπλέον, δήλωσε ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια απλουστευμένη διαδικασία σχετικά με την καθιέρωση νέων τακτικών δρομολογίων. Η Ουκρανική Πλευρά απάντησε ότι δεν έχει μεγάλες αντιρρήσεις για την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προσθέτοντας ότι η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς θα πρέπει να αποφευχθεί Από την άποψη αυτή, οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι είναι πρόθυμες να εξετάσουν αιτήματα για νέες τακτικές λεωφορειακές γραμμές, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: - μια νέα τακτική λεωφορειακή γραμμή δεν θα πρέπει ναεπικαλύπτει τις υφιστάμενες - η σκοπιμότητα μιας νέας λεωφορειακής γραμμής θα πρέπει να τεκμαίρεται - μια νέα τακτική λεωφορειακή γραμμή δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη των τακτικών γραμμών που έχουν ήδη εγκριθεί. Όσον αφορά στην υφιστάμενη τακτική γραμμή Αθήνας - Κίεβου, και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι, από το τέλος του Αυγούστου, θα πρέπει να εκδοθούν νέες άδειες, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας και των δύο χωρών. Και οι δύο Πλευρές ανέλαβαν την υποχρέωση να απαντούν, θετικά ή αρνητικά, γραπτώς, σε κάθε αίτημα το οποίο θα υποβάλλεται από οποιαδήποτε από τις δύο Πλευρές, για τακτικές γραμμές, εντός δύο μηνών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αίτημα και η συναφής τεκμηρίωση θα πρέπει να είναι στα αγγλικά. Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι, όσον αφορά στις, μη απελευθερωμένες, περιστασιακές μεταφορές, η υφιστάμενη ποσόστωση των 100 ετησίως ανταλλασσόμενων άδειων θα πρέπει να διατηρηθεί. Ωστόσο, και οι δύο Πλευρές πρόσθεσαν ότι είναι πρόθυμες να εξετάσουν θετικά οποιαδήποτε ζήτηση για επιπλέον άδειες, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Η Ελληνική Πλευρά επανάλαβε, επίσης τα ακόλουθα θέματα, τα οποία είχε ήδη θέσει με την ευκαιρία της 2ης Μικτής Επιτροπής: 1.την ανάγκη, σε ειδικές περιπτώσεις, χρήσης ρυμουλκούμενου οχήματος,προσαρτημένου στα λεωφορεία, λόγω της ανεπάρκειας των σταθερώνχώρων αποσκευών των λεωφορείων. 2.τη δυνατότητα χορήγησης προτεραιότητας, στα σημεία συνοριακών διελεύσεων, στα λεωφορεία που εκτελούν τακτικά λεωφορειακά δρομολόγια, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα λεωφορεία που εκτελούν τακτικά δρομολόγια θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Η Ουκρανική Πλευρά απάντησε, αντίστοιχα, ότι: 1.Η χρήση ρυμουλκούμενων οχημάτων απαγορεύεται, σύμφωνα με την Ουκρανική νομοθεσία. Ωστόσο, στην πορεία της σταδιακής εναρμόνισης της Ουκρανικής νομοθεσίας με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προαναφερόμενη απαγόρευση είναι πιθανόν να αρθεί. 2.Έχει και αυτή την άποψη ότι θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα λεωφορεία που εκτελούν τακτικά δρομολόγια, στα σημεία συνοριακής διέλευσης. Η Ουκρανική Πλευρά επιβεβαίωσε την προθυμία της να διευκολύνει την απλούστευση των τελωνειακών κα συνοριακών διατυπώσεων, στο βαθμό που αυτές χωλαίνουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ουκρανίας, προκειμένου να αποφεύγονται περιττές καθυστερήσεις. Η Ουκρανική Πλευρά αναφέρθηκε σε ένα αίτημα που είχε ήδη σταλεί σχετικά με τη δημιουργία μιας νέας τακτικής γραμμής μεταξύ Αθήνας και Λβοφ. Η Ελληνική Πλευρά δεσμεύτηκε να απαντήσει, υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων όρων, εντός δύο μηνών. Η Ουκρανική Πλευρά ενημέρωσε την Ελληνική Πλευρά ότι έχει ήδη υπογράψει τη συμφωνία ΙΝΤΕRΒUS, εν αναμονή, όμως, της διαδικασίας κύρωσης, προς το παρόν. Η Ελληνική Πλευρά εξέφρασε την επιθυμία της να ενημερωθεί, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσης. 4. Διάφορα θέματα Η Ουκρανική Πλευρά παρατήρησε ότι οι οδηγοί που εκτελούν οδικές μεταφορές έχουν, συχνά, αντιμετωπίσει δυσκολίες όσον αφορά στην έκδοση θεωρήσεων (βίζες) από τα Ελληνικά Προξενεία στην Ουκρανία. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι, εφόσον έχει υπογράψει τη «Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», οι Ουκρανοί οδηγοί θα πρέπει να υπάγονται σε απλουστευμένες διαδικασίες. Η Ελληνική Πλευρά ζήτησε συγκεκριμένες πληροφορίες, προκειμένου να μεταφέρει το ζήτημα αυτό στο αρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών. Οι δύο Πλευρές υπογράμμισαν την ικανοποίηση τους για τη διαρκή βελτίωση των διμερών οδικών μεταφορών, καθώς και για το επίπεδο συνεργασίας που επιτεύχθηκε. Η 4η Συνάντηση της Μικτής Επιτροπής Μεταφορών Ουκρανίας - Ελλάδας πραγματοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα, βασιζόμενο στην αμοιβαία κατανόηση και την εποικοδομητική συνεργασία. Η Ουκρανική Πλευρά προσκάλεσε την Ελληνική Πλευρά στην Ουκρανία, για την επόμενη Συνάντηση της Μικτής Επιτροπής Μεταφορών Ουκρανίας-Ελλάδας. Το παρόν Πρωτόκολλο υπεγράφη στην Αθήνα, στις 28 Μαΐου 2009, σε δύο αντίτυπα, στην αγγλική γλώσσα. Για την Ελληνική Αντιπροσωπεία Για την Ουκρανική αντιπροσωπεία (υπογραφή) (υπογραφή) Τριαντάφυλλος Ρetrο Glaνatskiy Παπατριανταφύλλου Διευθυντής Αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνση Εμπορευματικών Κρατική Διοίκηση Μεταφορών Μηχανοκίνητων Μεταφορών Υπουργείο Μεταφορών και Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Επικοινωνιών της Ουκρανίας Δημοκρατίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Ελληνική Αντιπροσωπεία 1.Τριαντάφυλλος Παπατριανταφύλλου Διευθυντής της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας 2.Νικόλαος Νόλης Τμήμα Υπεραστικών Συγκοινωνιών Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών 3.Ευαγγελία Κατσαρού Τμήμα Υπεραστικών Συγκοινωνιών Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών 4.Σόφια Δασούλα Τμήμα Υπεραστικών Συγκοινωνιών Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών 5.Αργυρώ Νεαμονιτάκη Τμήμα Οδικών Μεταφορών Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών 6.Απόστολος Κενανίδης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ) 7.Ιωάννης Γεωργάκας, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ) 8 Ευάγγελος Γριβάκης της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), Πρώτος Αντιπρόεδρος 9.Παναγιώτης Παπαροϊδάμης Μέλος της Γενικής Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πούλμαν 10.Ειρήνη Κουμουρτζή Αντιπρόσωπος ενός Μέλους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πούλμαν 11.Κaterina Κasimονa, Διερμηνέας Ουκρανική Αντιπροσωπεία 1.Ρetrο Glaνatskiy Αναπληρωτής Διευθυντής της Κρατικής Διοίκησης Μηχανοκίνητων Μεταφορών Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 2.Viktοr Chystiukhin Αναπληρωτής Διευθυντής της Υπηρεσίας Διεθνών Αυτοκινητιστικών Μεταφορών της Ουκρανίας 3.Οleksandr Lanονenkο Προϊστάμενος του Τμήματος Μεταφορών και Πληροφοριών Σύνδεσμος Διεθνών Οδικών Μεταφορέων της Ουκρανίας (ΑΙRCU) 4.Εlina Grenke Αντιπρόεδρος του Παν-Ουκρανικού Συνδέσμου Αυτοκινητιστικών Μεταφορέων (ΑΑΑC) 5.Μykοla Τaranenkο Επικεφαλής της Εμπορικής και Οικονομικής Αποστολής της Ουκρανίας 6.Ιryna Ρrykhοdkο Εμπειρογνώμων της Εμπορικής και Οικονομικής Αποστολής της Ουκρανίας Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για διεθνείς οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 11 Νοεμβρίου 1996 και κυρώθηκε με τον ν. 2506/1997 που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 119 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 11ης Ιουνίου 1997.
  • Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 14 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
  • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,