Εφαρμογή της απόφασης 1851 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σομαλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 1851 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφα-σης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 1851 (2008) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 6046η συνεδρίασή του, στις 16 Δεκεμβρίου 2008. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του αναφορικά με την κατάσταση στη Σομαλία, ειδικότερα τις αποφάσεις 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1844 (2008) και 1846 (2008), Εξακολουθώντας να είναι βαθιά ανήσυχο για τη δραματική αύξηση των περιστατικών πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας κατά τους τελευταίους έξι μήνες, καθώς και για την απειλή που αντιπροσωπεύουν η πειρατεία και η ένοπλη ληστεία στη θάλασσα εναντίον πλοίων για την ταχεία, ασφαλή και αποτελεσματική παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σομαλία, και σημειώνοντας ότι οι πειρατικές επιθέσεις στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας έχουν γίνει πιο εξελιγμένες και τολμηρές και έχουν επεκταθεί στο γεωγραφικό τους πεδίο, όπως αποδεικνύεται ιδιαιτέρως από την πειρατεία στο Μ/V Sirius Star, 500 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της Κένυας και τις επακόλουθες ανεπιτυχείς απόπειρες πολύ ανατολικά της Τανζανίας, Επαναβεβαιώνοντας το σεβασμό του για την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την πολιτική ανεξαρτησία και την ενότητα της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της Σομαλίας όσον αφορά τους υπεράκτιους φυσικούς πόρους, μεταξύ άλλων τα αλιεύματα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, Επαναβεβαιώνοντας περαιτέρω ότι το διεθνές δίκαιο, όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982 (UΝCLΟS), καθορίζει το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, καθώς επίσης και για άλλες ωκεάνιες δραστηριότητες, Λαμβάνοντας υπόψη ξανά την κατάσταση κρίσης στη Σομαλία και την αδυναμία της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης (ΤFG) να απαγορεύει τη δράση των πειρατών ή, σύμφωνα με την απαγόρευση, να διώκει τους πειρατές ή να περιπολεί και να προστατεύει τα ύδατα στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών θαλάσσιων οδών και των χωρικών υδάτων της Σομαλίας, Σημειώνοντας τα πολυάριθμα αιτήματα της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για διεθνή αρωγή στην αντιμετώπιση της πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της, συμπεριλαμβανομένης της επιστολής της 9ης Δεκεμβρίου 2008 από τον Πρόεδρο της Σομαλίας, με την οποία ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την απαγόρευση της δράσης όσων χρησιμοποιούν το έδαφος και τον εναέριο χώρο της Σομαλίας για το σχεδιασμό, τη διευκόλυνση ή την πραγματοποίηση πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, καθώς και της επιστολής της 1ης Σεπτεμβρίου 2008 από τον Πρόεδρο της Σομαλίας προς το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με την οποία εκφράζει την εκτίμηση της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για την αρωγή του και εκφράζει την προθυμία της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης να εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλα Κράτη και περιφερειακούς οργανισμούς για την καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, Χαιρετίζοντας την έναρξη της επιχείρησης Αtalanta της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας και την προστασία ευάλωτων πλοίων που κατευθύνονται προς τη Σομαλία, καθώς και τις προσπάθειες του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) και άλλων Κρατών που ενεργούν υπό εθνική ιδιότητα σε συνεργασία με τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για την καταστολή της πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, Χαιρετίζοντας επίσης τις πρόσφατες πρωτοβουλίες των Κυβερνήσεων της Αιγύπτου, της Κένυας και του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για την Σομαλία, καθώς και του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος (UΝΟDC) για τη θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση των αιτίων, των δυνατοτήτων και των περιστατικών πειρατείας και ένοπλης ληστείας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, και υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποτελεσματικού συντονισμού των ενεργειών των τρεχουσών και μελλοντικών επιχειρήσεων αντιμετώπισης της πειρατείας, Σημειώνοντας με ανησυχία ότι η έλλειψη ικανοτήτων, εσωτερικής νομοθεσίας και σαφήνειας σχετικά με τον τρόπο μεταχείρισης των πειρατών μετά τη σύλληψή τους, έχει εμποδίσει μια πιο σθεναρή διεθνή δράση κατά των πειρατών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας και σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε στην απελευθέρωση των πειρατών δίχως να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη, και επαναλαμβάνοντας ότι η Σύμβαση για την Καταστολή Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Θαλάσσιας Ναυσιπλοΐας του 1988 («Σύμβαση SUΑ») προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα θεσπίσουν ποινικά αδικήματα, θα καθορίσουν τη δικαιοδοσία και θα αποδέχονται την παράδοση προσώπων που είναι υπεύθυνα ή ύποπτα για την κατάληψη πλοίου ή την άσκηση ελέγχου σε αυτό δια της βίας ή με την απειλή βίας ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή εκφοβισμού. Χαιρετίζοντας την έκθεση της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία της 20ης Νοεμβρίου 2008 (S/2008/769) και επισημαίνοντας το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πειρατεία στη χρηματοδότηση των παραβιάσεων του εμπάργκο από ένοπλες ομάδες, Κρίνοντας ότι τα περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, στα ύδατα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, οξύνουν την κατάσταση στη Σομαλία, η οποία εξακολουθεί να συνιστά απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή, Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 1.Επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει και αποδοκιμάζει όλες τις πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας εναντίον πλοίων στα ύδατα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. 2.Καλεί τα Κράτη, τους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς που δύνανται να το πράξουν, να συμμετάσχουν ενεργά στην καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, ιδιαίτερα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, την απόφαση 1846 (2008) και το διεθνές δίκαιο, με την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων και στρατιωτικών αεροσκαφών και την κατάσχεση και διάθεση σκαφών, πλοίων, όπλων και άλλου σχετικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, ή για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι έχουν χρησιμοποιηθεί για τέτοιες πράξεις. 3.Προσκαλεί όλα τα Κράτη και τους περιφερειακούς οργανισμούς που μάχονται την πειρατεία στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας να συνάψουν ειδικές συμφωνίες ή ρυθμίσεις με χώρες που επιθυμούν να αναλάβουν τους πειρατές, ώστε αξιωματούχοι επιβολής του νόμου (shipriders) από τις χώρες αυτές, ιδιαίτερα από χώρες της περιοχής, να επιβιβάζονται (στα πλοία των Κρατών και περιφερειακών οργανισμών που μάχονται την πειρατεία), προς διευκόλυνση της έρευνας και δίωξης προσώπων που κρατούνται ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων που διεξάγονται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, για πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί η προηγούμενη συναίνεση της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για την άσκηση δικαιοδοσίας τρίτου κράτους από τους προαναφερθέντες αξιωματούχους επιβολής του νόμου από τρίτες χώρες (shipriders) στα χωρικά ύδατα της Σομαλίας, καθώς και ότι αυτές οι συμφωνίες ή ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης SUΑ. 4.Ενθαρρύνει όλα τα Κράτη και τους περιφερειακούς οργανισμούς που μάχονται την πειρατεία και την ένοπλη ληστεία στη θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας να ιδρύσουν ένα μηχανισμό διεθνούς συνεργασίας που θα ενεργεί ως κοινό σημείο επαφής μεταξύ κρατών, περιφερειακών και διεθνών οργανισμών σχετικά με όλες τις πτυχές της καταπολέμησης της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, και υπενθυμίζει ότι οι μελλοντικές συστάσεις αναφορικά με τους τρόπους διασφάλισης της μακροπρόθεσμης ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης ασφάλειας των δια θαλάσσης παραδόσεων του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFΡ) στη Σομαλία και αναφορικά με ενδεχόμενο συντονιστικό και ηγετικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών, σχετικώς, για τη συστράτευση των Κρατών Μελών και των περιφερειακών οργανισμών στην αντιμετώπιση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, θα καταγραφούν λεπτομερώς, σε έκθεση του Γενικού Γραμματέα, εντός τριών μηνών από την υιοθέτηση της απόφασης 1846. 5.Ενθαρρύνει περαιτέρω όλα τα κράτη και τους περιφερειακούς οργανισμούς που μάχονται την πειρατεία και την ένοπλη ληστεία στη θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κέντρου στην περιοχή για το συντονισμό των πληροφοριών που σχετίζονται με την πειρατεία και την ένοπλη ληστεία στη θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, για να ενισχυθούν οι περιφερειακές ικανότητες με τη βοήθεια του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος (UΝΟDC), ώστε να υπογραφούν αποτελεσματικές συμφωνίες ή ρυθμίσεις επιβίβασης των αναφερθέντων στην παράγραφο 3 ανωτέρω αξιωματούχων επιβολής του νόμου από τρίτες χώρες στα πλοία κρατών ή περιφερειακών οργανισμών που μάχονται την τρομοκρατία στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (shiprider agreements οr arrangements), σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UΝCLΟS), και για να εφαρμοστεί η Σύμβαση SUΑ, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλα σχετικά κείμενα στα οποία τα Κράτη της περιοχής είναι Μέρη, με σκοπό την αποτελεσματική έρευνα και δίωξη αναφορικά με αδικήματα πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα. 6.Σε απάντηση της επιστολής της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου 2008, ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στην καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, επισημαίνει τον πρωτεύοντα ρόλο της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης στην εξάλειψη της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα και αποφασίζει ότι για μια περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1846, τα Κράτη και οι περιφερειακοί οργανισμοί που συνεργάζονται στην καταπολέμηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στη θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, για τα οποία η Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έχει παράσχει εκ των προτέρων γνωστοποίηση στο Γενικό Γραμματέα, μπορούν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα που αρμόζουν στην περίπτωση της Σομαλίας, με σκοπό την καταστολή πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, σύμφωνα με αίτημα της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται βάσει της εξουσιοδότησης της παρούσας παραγράφου υλοποιούνται σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 7.Καλεί τα Κράτη Μέλη να βοηθήσουν τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, κατόπιν αιτήματός της και γνωστοποίησης προς το Γενικό Γραμματέα, για την ενίσχυση της επιχειρησιακής της ικανότητας να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης όσους χρησιμοποιούν το έδαφος της Σομαλίας για το σχεδιασμό, τη διευκόλυνση ή την ανάληψη εγκληματικών πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, και τονίζει ότι οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται βάσει αυτής της παραγράφου θα είναι σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 8.Χαιρετίζει το ανακοινωθέν που εξέδωσε η Διεθνής Διάσκεψη για την Πειρατεία γύρω από τη Σομαλία, η οποία έλαβε χώρα στο Ναϊρόμπι της Κένυα στις 11 Δεκεμβρίου 2008 και ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να εργαστούν για την ενίσχυση της ικανότητας των σχετικών κρατών στην περιοχή για την καταπολέμηση της πειρατείας, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών ικανοτήτων. 9.Σημειώνει με ανησυχία το πόρισμα που περιέχεται στην έκθεση της 20ης Νοεμβρίου 2008 της Ομάδας Επίβλεψης για τη Σομαλία, που αναφέρει ότι οι αυξανόμενες πληρωμές λύτρων τροφοδοτούν την αύξηση της πειρατείας στα ύδατα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, καθώς και ότι η μη εφαρμογή του εμπάργκο όπλων, που επιβλήθηκε με την απόφαση 733 (1992), έχει επιτρέψει την εύκολη πρόσβαση στα όπλα και τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται από τους πειρατές και έχει συμβάλει εν μέρει στην πρωτοφανή αύξηση της πειρατείας. 10.Επιβεβαιώνει ότι η εξουσιοδότηση που παρέχεται με αυτήν την απόφαση ισχύει μόνο αναφορικά με την κατάσταση στη Σομαλία και δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες των Κρατών Μελών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, και υπογραμμίζει ιδιαίτερα ότι η παρούσα απόφαση δεν θα θεωρείται ότι καθιερώνει εθιμικό διεθνές δίκαιο, και επιβεβαιώνει περαιτέρω ότι αυτές οι εξουσιοδοτήσεις παρασχέθηκαν μόνο κατόπιν λήψης της επιστολής της 9ης Δεκεμβρίου 2008, η οποία δηλώνει τη συναίνεση της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. 11.Επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 5 της απόφασης 733 (1992) και αναπτύχθηκαν περαιτέρω στις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1425 (2002) δεν θα εφαρμόζονται σε όπλα και σε στρατιωτικό εξοπλισμό που προορίζεται για αποκλειστική χρήση των Κρατών Μελών και των περιφερειακών οργανισμών που λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 6 ανωτέρω. 12.Παροτρύνει τα Κράτη σε συνεργασία με τον ναυτιλιακό και ασφαλιστικό τομέα και το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό να συνεχίσουν να αναπτύσσουν βέλτιστες πρακτικές και συμβουλευτικές οδηγίες αποφυγής, διαφυγής και άμυνας που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση επίθεσης ή σε περίπτωση πλεύσης στα ύδατα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας και παροτρύνει περαιτέρω τα Κράτη να θέτουν τους πολίτες και τα σκάφη τους στη διάθεση της εγκληματολογικής έρευνας, όπως αρμόζει, στο πρώτο λιμάνι κατάπλου αμέσως κατόπιν πράξης πειρατείας ή απόπειρας πράξης πειρατείας ή ένοπλης ληστείας στη θάλασσα ή απελευθέρωσης από αιχμαλωσία. 13.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται με το ζήτημα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-05-04 Εφαρμογή της απόφασης 1851 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σομαλίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/65
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία