ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/2604

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-10-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-08-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 0,165 στρεμ. στη θέση «Κριεμάδι» περιφέρειας Δήμου Βιλίων Αττικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα λόγω καταστροφής της δασικής βλάστησης, με σκοπό τη διατήρηση του δασικού χαρακτήρα ώστε να αποκλεισθεί η διάθεσή της για άλλο σκοπό, την δασική έκταση εμβαδού εκατόν εξήντα πέντε χιλιοστών του στρέμματος (0,165 στρεμ.) που βρίσκεται στη θέση «Κριεμάδι» περιφέρειας Δήμου Βιλίων Αττικής και προσδιορίζεται με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α, στο τοπ. διάγραμμα κλ. 1:250 και στην πιν. Γ.Υ.Σ. 6430/6 κλ. 1:5000, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συνορεύει: Ανατολικά: Με δασική έκταση. Δυτικά: Με δασική έκταση. Βόρεια: Με δασική έκταση. Νότια: Με δασική έκταση. Η αποκατάσταση της βλάστησης θα γίνει με φυσική αναγέννηση ή με πρόγραμμα τεχνητής αναδάσωσης εντός τριών το πολύ ετών που θα καταρτίσει η Υπηρεσία μας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις του ν. 3200/1955, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
  • Τον ν. 2503/1997 Διοίκηση, Οργάνωση Περιφέρειας κ.λπ.
  • Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί Προστασίας των Δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας και συγκεκριμένα του άρθρου 41 παρ. 1 και του άρθρου 38 παρ. 1.
  • Τις δ/γές του Υπ. Γεωργίας υπ’ αριθμ. 160417/1180/ 8.7.1980 και 182447/3049/24.9.1980.
  • Την υπ’ αριθμ. 1466/8.4.2009 εισήγηση-πρόταση του Δασαρχείου Αιγάλεω.
  • Τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Δασών Δυτ. Αττικής,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1955/3200 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3200 1955
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία