ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/3057

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-10-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-09-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 0,820 στρεμμάτων στη θέση «Μαρούγκα Κινέτας» περιφερείας Δήμου Μεγάρων Ν. Αττικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα λόγω εκχέρσωσης και κατάληψης με σκοπό τη διατήρηση του δασικού χαρακτήρα ώστε ν’ αποκλεισθεί η διάθεσή της για άλλο σκοπό πλην δασικού, την δασική έκταση εμβαδού οκτακοσίων είκοσι χιλιοστών του στρέμματος (0,820 στρεμ.), που βρίσκεται στη θέση «Μαρούγκα Κινέτας» περιφερείας Δήμου Μεγάρων Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, όπως απεικονίζεται στο απόσπασμα πινακίδας χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000 (Α/Φ 6450/1 και 3), της δασοπόνου του Δασαρχείου Μεγάρων Μαρίας Χατζηστεργίου, το οποίο υπογεγραμμένο από τον Δασάρχη Μεγάρων και θεωρημένο από τον Δ/ντή Δασών Δυτικής Αττικής, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει όρια σήμερα: Ανατολικά: Δάσος χαλεπίου πεύκης και εκχερσωμένη έκταση. Δυτικά: Δάσος χαλεπίου πεύκης μεγάλης πυκνότητας και ρέμα. Βόρεια: Επαρχιακή οδό και πέραν αυτής νέα σιδηροδρομική γραμμή και εθνική οδό. Νότια: Δάσος χαλεπίου πεύκης μεγάλης πυκνότητας και οικίες. Η αποκατάσταση της βλάστησης θα γίνει με φυσική αναγέννηση ή με πρόγραμμα τεχνητής αναδάσωσης εντός τριών το πολύ ετών που θα καταρτίσει η Υπηρεσία μας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις του ν. 3200/1955, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
  • Τον ν. 2503/1997 Διοίκηση, Οργάνωση Περιφέρειας κ.λ.π.
  • Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί Προστασίας των Δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας και συγκεκριμένα α) του άρθρου 41 παρ. 1 και 3, β) του άρθρου 38 παρ. 1.
  • Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας: α) 160417/1180/8.7.1980 β) 182447/3049/24.9.1980.
  • Την υπ’ αριθμ. 99/27.1.2009 πρόταση-εισήγηση του Δασαρχείου Αιγάλεω και σχετική εισήγηση της Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1955/3200 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3200 1955
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία