ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/Φ.0544/Μ.6279/ΑΣ.656

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-02-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-02-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-12-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Ελληνο - Ουζμπεκικής Μικτής Επιτροπής Τουριστικής συνεργασίας» (Τασκένδη, 16 Ιουλίου 2009).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 1ης Συνόδου της Ελληνο - Ουζμπεκικής Μικτής Επιτροπής Τουριστικής συνεργασίας, που υπογράφηκε στην Τασκένδη στις 16 Ιουλίου 2009, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΤΗΣ 1ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΚΗΣΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Τασκένδη 16 Ιουλίου 2009 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν που υπογράφηκε στην Αθήνα την 1η Απριλίου 1997, η 1η Σύνοδος της Ελληνο-Ουζμπεκικής Μικτής Επιτροπής Τουριστικής Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στην Τασκένδη στις 16 Ιουλίου 2009. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, Μάρω Τασιού και επικεφαλής της ουζμπεκικής αντιπροσωπείας ήταν ο Πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας “Uzbektοurism” - της Εθνικής Αρχής Τουρισμού της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν. Τα μέλη των δυο Αντιπροσωπειών αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτού του Πρωτοκόλλου. Θέμα 1ο: Υιοθέτηση της Ημερήσιας Διάταξης της 1ης Συνόδου της Ελληνο-Ουζμπεκικής Μικτής Επιτροπής Τουριστικής Συνεργασίας Η Ημερήσια Διάταξη της Συνόδου υιοθετείται και επισυνάπτεται ως παράρτημα ΙΙΙ. Θέμα 2ο: Ανταλλαγή πληροφοριών για την ανάπτυξη του τουρισμού στις δυο χώρες Οι επικεφαλής των δυο αντιπροσωπειών αντάλλαξαν αντίστοιχα σύντομες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού στην Ελληνική Δημοκρατία και στην Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν καθώς και των μέτρων που έχουν ληφθεί για να διαφοροποιήσουν και να εμπλουτίσουν το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν τους. Θέμα 3ο: Ανασκόπηση των διμερών σχέσεων στον τομέα του τουρισμού Οι δυο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την υπογραφή την 1η Απριλίου του 1997 στην Αθήνα της Συμφωνίας για Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού καθώς επίσης και για τη σύγκληση της 1ης Συνόδου Ελληνο-Ουζμπεκικής Μικτής Επιτροπής η οποία αναμένεται ότι θα δώσει ώθηση στις διμερείς σχέσεις τους στον τομέα του τουρισμού. Οι δυο πλευρές αναφέρθηκαν με ικανοποίηση στη διοργάνωση δυο σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 1998 στην Ελλάδα. Το πρώτο σεμινάριο απευθυνόταν σε 20 Ουζμπέκους επαγγελματίες του τουρισμού και το δεύτερο σε 9 σπουδαστές τουριστικών σχολών του Ουζμπεκιστάν. Στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, οι δυο πλευρές έκαναν ειδική μνεία στη συνεργασία τους για την προώθηση του τουριστικού προγράμματος των αρχαίων «Δρόμων του Μεταξιού». Θέμα 4ο: Μέτρα για την προώθηση της τουριστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών και την σημασία της αποτελεσματικής υλοποίησης της διμερούς Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, οι δυο πλευρές συμφώνησαν τα εξής: • Οι δυο πλευρές θα συστήσουν στις αρμόδιες Αρχές τους να διευκολύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο την τουριστική κίνηση μεταξύ των δυο χωρών σύμφωνα με την κείμενη εθνική τους νομοθεσία και χωρίς να θίγονται οι διεθνείς τους υποχρεώσεις. • Οι δυο πλευρές συμφώνησαν να προσκαλούν στις συναντήσεις της Επιτροπής εκπροσώπους του επιχειρηματικού κλάδου, εκπροσώπους αεροπορικών και σιδηροδρομικών εταιρειών προκειμένου να εμβαθύνουν περαιτέρω στην διμερή τουριστική συνεργασία. • Προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, οι δυο πλευρές θα ανταλλάξουν πληροφορίες, τεχνογνωσία και καλές πρακτικές στους τομείς των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως του πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού, του αγροτουρισμού, του θεραπευτικού τουρισμού και του τουρισμού ευεξίας κλπ. • Οι δυο πλευρές θα ενθαρρύνουν τις απευθείας επαφές μεταξύ των εθνικών τους συνδέσμων ταξιδιωτικών πρακτόρων με σκοπό την εντατικοποίηση της τουριστικής κίνησης μεταξύ των χωρών τους. • Οι δυο πλευρές τόνισαν τη σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις ειδικές θεματικές διαδρομές, όπως οι Δρόμοι του Μεταξιού και οι Δρόμοι του Κρασιού, που έχουν αναπτυχθεί στις χώρες τους. • Οι δυο πλευρές εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να ανταλλάξουν ταξιδιωτικούς δημοσιογράφους και να διευκολύνουν τα ταξίδια γνωριμίας για τους διοργανωτές ταξιδίων (tοur οperatοr) και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες των δυο χωρών. Θέμα 5ο: Συνεργασία στον τομέα των τουριστικών επενδύσεων μεταξύ των δυο χωρών. Οι δυο πλευρές αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία που παρέχει κίνητρα για επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού και συμφώνησαν: να ενημερώνουν τακτικά η μια στην άλλη για τις υφιστάμενες ευκαιρίες για επενδύσεις στον τουρισμό σε κάθε μια από τις δυο χώρες. να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν αμοιβαία, σύμφωνα με την κείμενη εθνική τους νομοθεσία, τις επενδύσεις Ελλήνων και Ουζμπέκων επιχειρηματιών καθώς επίσης και κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες στους αντίστοιχους τομείς του τουρισμού. Η ελληνική πλευρά ανέλαβε την υποχρέωση να ενημερώνει τους επαγγελματίες του ελληνικού τουριστικού κλάδου όπως ξενοδόχους, ταξιδιωτικούς και τουριστικούς πράκτορες κλπ. για τις υφιστάμενες και τις εν δυνάμει επενδυτικές ευκαιρίες στο Ουζμπεκιστάν. Θέμα 6ο: Συνεργασία στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο τη βελτίωση του προσωπικού στον τομέα του τουρισμού. Οι δυο πλευρές αντάλλαξαν πληροφορίες και περιέγραψαν διεξοδικά το σύστημα τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις αντίστοιχες χώρες τους. Οι δυο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας τους στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ελληνική πλευρά εξέφρασε την ετοιμότητά της να διοργανώσει, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών του 2010 και του 2011, τρίμηνη πρακτική άσκηση για 10 Ουζμπέκους σπουδαστές των τουριστικών σχολών σε ξενοδοχεία τεσσάρων ή πέντε αστέρων στην Ελλάδα. Στους Ουζμπέκους εκπαιδευόμενους θα παρασχεθεί πλήρης φιλοξενία και θα δοθεί μηνιαίο επίδομα που ανέρχεται σε 350 ευρώ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευθέντες θα λαμβάνουν πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης επικυρωμένο από τον Ο.Τ.Ε.Κ, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για το συνολικό πρόγραμμα. Οι προϋποθέσεις για τους εκπαιδευόμενους που θα συμμετάσχουν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV. Η ουζμπεκική πλευρά ζήτησε την ελληνική βοήθεια για την ίδρυση μιας Μικτής Ελληνο-ουζμπεκικής τουριστικής σχολής επαγγελματικής κατάρτισης στην Τασκένδη. Η ελληνική πλευρά ανέλαβε την υποχρέωση να εξετάσει τρόπους πραγματοποίησης της προαναφερθείσας πρότασης. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικευμένης Εκπαίδευσης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με την ελληνική πρόταση που αφορά τη συνεργασία για την ίδρυση μιας Μικτής Σχολής Τουρισμού σε ένα από τα πανεπιστήμια του Ουζμπεκιστάν, ως αποτέλεσμα των συνομιλιών κατά τη διάρκεια των πολιτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών των δυο χωρών που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2008. Θέμα 7ο: Αμοιβαία συμμετοχή στις τουριστικές πανηγύρεις που πραγματοποιούνται στις δυο χώρες Οι δυο πλευρές αντάλλαξαν πληροφορίες για τις τουριστικές πανηγύρεις και εκθέσεις που πραγματοποιούνται στο έδαφος των χωρών τους. Οι δυο πλευρές θα εξετάσουν τη συμμετοχή τους στις μεγαλύτερες διεθνείς τουριστικές πανηγύρεις και εκθέσεις και σε παρόμοιες εκδηλώσεις τουριστικής προβολής που οργανώνονται από την άλλη πλευρά. Η ουζμπεκική πλευρά υπέβαλε επίσημη πρόσκληση προς τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας να επισκεφθεί την Διεθνή Τουριστική Έκθεση “Οι Δρόμοι του Μεταξιού” στην Τασκένδη τον Οκτώβριο του 2009. Θέμα 8ο: Τόπος και χρόνος της 2ης Συνόδου Μικτής Επιτροπής Τουριστικής Συνεργασίας. Οι δυο πλευρές συμφώνησαν η 2η Σύνοδος της Μικτής Επιτροπής Τουρισμού να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, σε χρόνο ο οποίος θα συμφωνηθεί αμοιβαία δια της διπλωματικής οδού. Οι δυο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της 1ης Συνάντησης της Μικτής Επιτροπής Τουριστικής Συνεργασίας. Η ελληνική αντιπροσωπεία εξέφρασε τις ευχαριστίες της για τη θερμή φιλοξενία που της παρείχε η ουζμπεκική πλευρά. Έγινε στην Τασκένδη την 16η Ιουλίου 2009, σε δύο πρωτότυπα, στην ελληνική, ρωσική και αγγλική γλώσσα το καθένα. Και τα τρία κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης, ως προς την ερμηνεία, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. Για την Για την αντιπροσωπεία της αντιπροσωπεία της Ελληνικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν ΜΑΡΩ ΤΑΣΙΟΥ ΖΑΚΗΙD L. ΚΗΑΚΙΜΟV Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία