ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/Φ.0544/Μ.6350/ΑΣ.320

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-07-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-07-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-07-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Ελληνο - Ρωσικής Μικτής Επιτροπής Τουρισμού (Μόσχα, 7 Ιουνίου 2010).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο της 2ης Συνόδου της Ελληνο-Ρωσικής Μικτής Επιτροπής Τουρισμού, που υπογράφηκε στην Μόσχα στις 7 Ιουνίου 2010, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΣΙΚΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σύμφωνα με: - τις διατάξεις του Άρθρου 8 της Συμφωνίας για τη Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού που υπεγράφη μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 1993, - τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ρωσικής Επιτροπής για την Οικονομική, Βιομηχανική, Επιστημονική και Τεχνική Συνεργασία, - τα συμπεράσματα της 1ης Συνόδου της Ελληνο-Ρωσικής Μικτής Επιτροπής Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα στις 20 Μαρτίου 2007, διεξήχθη η 2η Σύνοδος της Ελληνο-Ρωσικής Μικτής Επιτροπής για την Τουριστική Συνεργασία στη Μόσχα στις 7 Ιουνίου 2010. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Γεώργιος Πουσσαίος, Γενικός Γραμματέας Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας ήταν ο Εβγκένι Πισαρέφσκι, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τουρισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Τα μέλη των δύο αντιπροσωπειών αναφέρονται στο παράρτημα Ι και ΙΙ του παρόντος Πρωτοκόλλου. Θέμα 1: Υιοθέτηση της Ημερήσιας Διάταξης της 2ης Συνόδου της Επιτροπής Η Ημερήσια Διάταξη της Συνόδου υιοθετείται και προσαρτάται ως Παράρτημα ΙΙΙ. Θέμα 2: Επισκόπηση των διμερών ανέσεων στον τομέα του τουρισμού. Τα δύο Μέρη εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τη σύγκληση της 1ης Συνάντησης της Ελληνο-Ρωσικής Μικτής Επιτροπής Τουρισμού που διεξήχθη στη Μόσχα στις 20 Μαρτίου 2007. Τα δύο Μέρη αξιολόγησαν ως πολύ εποικοδομητική τη 2η Σύνοδο της Ελληνο-Ρωσικής Μικτής Επιτροπής Τουρισμού που διεξήχθη στη Μόσχα στις 7 Ιουνίου 2010, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Ελλάδας και Ρωσίας. Τα δύο Μέρη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη διοργάνωση στο νησί της Ρόδου, στην Ελλάδα, ενός «προγράμματος πρακτικής άσκησης», κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου 2010, για Ρώσους σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών τουριστικών σχολών. Θέμα 3: Ανταλλαγή πληροφόρησης για την τουριστική ανάπτυξη στις δύο χώρες. Οι επικεφαλής των δύο αντιπροσωπειών αντιστοίχως αντάλλαξαν σύντομη ενημέρωση σχετικά με την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα και στη Ρωσία καθώς και τα μέτρα που έχουν λάβει με σκοπό τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό της τουριστικής τους προσφοράς. Θέμα 4: Μέτρα για την προώθηση της τουριστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών Λαμβάνοντας υπ’ όψη την αναγκαιότητα προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και τη σημασία της υλοποίησης της διμερούς Συμφωνίας για τη Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού με αποτελεσματικό τρόπο, τα δύο Μέρη συμφώνησαν τα εξής: • Τα δύο Μέρη θα συνδράμουν προκειμένου να αυξηθούν οι τουριστικές ροές μεταξύ της Ελλάδος και της Ρωσίας. • Τα δύο Μέρη θα συστήσουν στις αρμόδιες Αρχές τους να διευκολύνουν κατά το δυνατό την τουριστική κίνηση μεταξύ των δύο χωρών σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και με την επιφύλαξη της τήρησης των διεθνών τους υποχρεώσεων. • Τα δύο Μέρη θα διευκολύνουν τις άμεσες επαφές μεταξύ των Εθνικών Τουριστικών Αρχών και/ή Οργανισμών τους. • Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τις άμεσες επαφές μεταξύ των Συνδέσμων των τουριστικών και ταξιδιωτικών τους γραφείων με σκοπό την ενδυνάμωση της τουριστικής κίνησης μεταξύ των αντίστοιχων χωρών τους. • Τα δύο Μέρη συμφώνησαν να ανταλλάσσουν στατιστικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες σχετικές με τον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένων και πληροφοριών για την ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών. • Τα δύο Μέρη συμφώνησαν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικές με την εθνική τουριστική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων σχετικών με την κατηγοριοποίηση των ξενοδοχειακών μονάδων και τα συστήματα ελέγχου ποιότητας στον ξενοδοχειακό κλάδο. • Προκειμένου να προωθήσουν τη συνεργασία στον τομέα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες, τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του Τουρισμού Ειδικών Ενδιαφερόντων, όπως ο πολιτιστικός και ο θρησκευτικός τουρισμός, ο τουρισμός υπαίθρου, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, κτλ. Θέμα 5: Αμοιβαία εθνική τουριστική προώθηση • Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν εμπειρίες και πληροφορίες στον τομέα της κρατικής στρατηγικής τουριστικής προβολής και προώθησης καθώς και των τουριστικών έργων. • Τα δύο Μέρη θα συνεχίσουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις τουριστικές πανηγύρεις και εκθέσεις που διοργανώνονται στην επικράτεια των χωρών τους. • Η Ελλάδα αξιολόγησε ως πολύ θετική τη δημοσιότητα που απέσπασε μέσω της συμμετοχής της στη διεθνή ταξιδιωτική έκθεση «Ιntοurmarket» (ΙΤΜ), η οποία διεξάγεται κάθε χρόνο στη Μόσχα. Η Ρωσία εξέφρασε εξίσου την ικανοποίηση της από τη συμμετοχή της στη διεθνή ταξιδιωτική έκθεση «Ρhilοxenia», η οποία διεξάγεται κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη. • Τα δύο Μέρη εξέφρασαν την προθυμία τους να συνεχίσουν να συμμετέχουν στις διεθνείς ταξιδιωτικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα και στη Ρωσία. • Τα δύο Μέρη επεσήμαναν τη σημασία της ανταλλαγής πληροφόρησης για συγκεκριμένες θεματικές διαδρομές που αναπτύσσονται στις χώρες τους. • Τα δύο Μέρη εξέφρασαν την ετοιμότητα τους να εξετάσουν τη δυνατότητα ανταλλαγών δημοσιογράφων ταξιδιωτικού ρεπορτάζ και διοργάνωσης ταξιδιών εξοικείωσης για διοργανωτές ταξιδιών και ταξιδιωτικούς πράκτορες των δύο χωρών. Θέμα 6: Συνεργασία στον τομέα των τουριστικών επενδύσεων. • Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία τους που προβλέπει επενδυτικά κίνητρα στον τουριστικό τομέα και συμφώνησαν να αλληλοενημερώνονται σε τακτική βάση για τις υφιστάμενες ευκαιρίες για τουριστικές επενδύσεις στις αντίστοιχες χώρες τους. • Τα δύο Μέρη συμφώνησαν να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν αμοιβαίως, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, τις επενδύσεις Ελλήνων και Ρώσων επιχειρηματιών καθώς και κοινά επιχειρηματικά εγχειρήματα στους αντίστοιχους τουριστικούς τους κλάδους. • Τα δύο Μέρη θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων ρωσικών και ελληνικών τουριστικών φορέων που προωθούν, προσελκύουν και υποστηρίζουν τις ξένες άμεσες επενδύσεις στον τουρισμό. Θέμα 7: Συνεργασία στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων του τουριστικού κλάδου • Τα δύο Μέρη συμφώνησαν για την αναγκαιότητα περαιτέρω ενδυνάμωσης της συνεργασίας στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ανέλαβαν την ευθύνη να ανταλλάσσουν πληροφορίες και ειδικούς μεταξύ των οργανισμών βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του προσωπικού του τουριστικού τους κλάδου. • Η ελληνική πλευρά συμφώνησε να ενθαρρύνει τη συμμετοχή της στο διεθνές συνέδριο με θέμα την «Ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων στον τουριστικό κλάδο», που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της διεθνούς ταξιδιωτικής έκθεσης «Ιntοurmarket» (12-15 Μαρτίου 2011, Μάρτιος 2012, Μάρτιος 2013 στη Μόσχα στο εκεθεσιακό κέντρο ΙΕC «Crοcus Εxpο»). • Η ελληνική πλευρά εξέφρασε την ετοιμότητα της να διοργανώσει ένα τρίμηνο πρόγραμμα «πρακτικής άσκησης» κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου 2011 και 2012 για 10 Ρώσους σπουδαστές τουριστικών σχολών σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων στην Ελλάδα. Στους Ρώσους καταρτιζόμενους θα παρασχεθεί διαμονή με πλήρη διατροφή και μηνιαίο επίδομα 350 ευρώ. Κατόπιν επιτυχούς περάτωσης του προγράμματος, θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους εκπαιδευόμενους, επικυρωμένη από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ), που θα είναι και ο αρμόδιος φορέας για το πρόγραμμα συνολικά. Θέμα 8: Συνεργασία στο πλαίσιο Διεθνών Οργανισμών • Τα δύο Μέρη θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου. • Τα δύο Μέρη συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ρωσικών και ελληνικών φορέων τουρισμού στο διεθνές συνέδριο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου «Τουρισμός και ανάπτυξη υποδομών για τουριστικά θέρετρα στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου» (Ρωσική Ομοσπονδία, περιφέρεια Κrasnοdar). Θέμα 9: Τόπος και ημερομηνία της 3ης Συνόδου της Ελληνο-Ρωσικής Μικτής Επιτροπής Τουρισμού Τα δύο Μέρη συμφώνησαν ότι η 3η Σύνοδος της Ελληνο-Ρωσικής Μικτής Επιτροπής Τουρισμού θα διεξαχθεί στην Αθήνα σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί αμοιβαίως μέσω της διπλωματικής οδού. Τα δύο Μέρη εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της 2ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Τουρισμού. Η ελληνική αντιπροσωπεία εξέφρασε την πραγματική εκτίμηση της για τη θερμή φιλοξενία που της επιφύλαξε η ρωσική πλευρά καθώς και για τη φιλική ατμόσφαιρα που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της Συνόδου. Συνετάχθη και υπεγράφη στη Μόσχα στις 7 Ιουνίου 2010, σε δύο πρωτότυπα, το καθένα στην ελληνική, ρωσική και αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξ’ ίσου έγκυρα. Σε περίπτωση απόκλισης στην ερμηνεία, θα επικρατεί το αγγλικό κείμενο. Για την Αντιπροσωπεία Για την Αντιπροσωπεία της Ελληνικής Δημοκρατίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (υπογραφή (υπογραφή)
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία