ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/.Φ3400.15/1/ΑΣ15

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-01-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-01-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-01-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 1896 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 1896 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 1896 (2009) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 6225η συνεδρίασή του, στις 30 Νοεμβρίου 2009 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του, ιδιαίτερα τις αποφάσεις 1804 (2008), 1807 (2008) και 1857 (2008), και τις δηλώσεις του Προέδρου του όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του σχετικά με την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, καθώς επίσης και όλων των Κρατών στην περιοχή, Λαμβάνοντας υπόψη την ενδιάμεση και την τελική έκθεση (S/2009/253 και S/2009/603) της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό («η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων»), η οποία συστήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1771 (2007) και παρατάθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις 1807 (2008) και 1857 (2008) και τις συστάσεις τους, Επαναλαμβάνοντας τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά με την παρουσία ένοπλων ομάδων και πολιτοφυλακών στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ιδιαίτερα στις επαρχίες του Βόρειου και Νότιου Κiνu, στο Ιturi και την Επαρχία Οrientale, οι οποίες διαιωνίζουν ένα κλίμα αβεβαιότητας σε ολόκληρη την περιοχή, Απαιτώντας όλες οι ένοπλες ομάδες, ιδιαίτερα οι Δημοκρατικές Δυνάμεις Απελευθέρωσης της Ρουάντα (Fοrces D?mοcratiques de liberatiοn du Rwanda-FDLR) και ο Στρατός Αντίστασης του Κυρίου (Lοrd’s Resistance Αrmy-LRΑ), να καταθέσουν αμέσως τα όπλα τους και να παύσουν τις επιθέσεις τους κατά του άμαχου πληθυσμού, απαιτώντας επίσης από όλα τα μέρη στις Συμφωνίες της 23ης Μαρτίου 2009 να σεβαστούν την κατάπαυση του πυρός και να εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους αποτελεσματικά και καλόπιστα, Εκφράζοντας ανησυχία για την υποστήριξη που έλαβαν οι ένοπλες ομάδες που επιχειρούν στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό από περιφερειακά και διεθνή δίκτυα, Καλωσορίζοντας τις δεσμεύσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και των χωρών της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών να προωθήσουν από κοινού την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, και επαναλαμβάνοντας τη σημασία της λήψης, από την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και όλες τις κυβερνήσεις, ιδιαίτερα εκείνες της περιοχής, αποτελεσματικών μέτρων για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει καμία υποστήριξη, εντός των εδαφών τους και από τα εδάφη τους, προς τις ένοπλες ομάδες στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Σημειώνοντας με μεγάλη ανησυχία τη συνέχιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου κατά αμάχων στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας και του εκτοπισμού σημαντικού αριθμού αμάχων, της στρατολόγησης και χρήσης παιδιών στρατιωτών και της ευρέως διαδεδομένης σεξουαλικής βίας, τονίζοντας ότι οι δράστες πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, επαναλαμβάνοντας την απερίφραστη εκ μέρους του καταδίκη όλων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη χώρα και υπενθυμίζοντας όλες τις σχετικές αποφάσεις του αναφορικά με τις γυναίκες και την ειρήνη και την ασφάλεια, αναφορικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις και αναφορικά με την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συρράξεις, Τονίζοντας την πρωταρχική ευθύνη της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο έδαφός της και για την προστασία των πολιτών της, με σεβασμό στο κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, Τονίζοντας την ανάγκη καταπολέμησης της ατιμωρησίας ως αναπόσπαστο μέρος της πολύ αναγκαίας, συνολικής μεταρρύθμισης του τομέα ασφαλείας, και ενθαρρύνοντας έντονα την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να εφαρμόσει την πολιτική «μηδενικής ανοχής» της κατά εγκληματικών πράξεων και ανάρμοστης συμπεριφοράς στις ένοπλες δυνάμεις, Ενθαρρύνοντας την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να λάβει σαφή μέτρα μεταρρύθμισης του τομέα της δικαιοσύνης και να εφαρμόσει το Σχέδιο Δράσης για τη Μεταρρύθμιση του Σωφρονιστικού Συστήματος, προκειμένου να εξασφαλίσει δίκαιο και αξιόπιστο σύστημα κατά της ατιμωρησίας, Υπενθυμίζοντας την απόφασή του 1502 (2003) σχετικά με την προστασία του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, του συνδεόμενου προσωπικού και του ανθρωπιστικού προσωπικού στις ζώνες των συρράξεων, Καταδικάζοντας τη συνεχιζόμενη παράνομη ροή όπλων εντός και προς τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, κατά παράβαση των αποφάσεων 1533 (2004), 1807 (2008) και 1857 (2008), δηλώνοντας την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει να επιβλέπει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων και των λοιπών μέτρων τα οποία παρατίθενται στις αποφάσεις του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και τονίζοντας την υποχρέωση όλων των Κρατών να τηρούν τις απαιτήσεις γνωστοποίησης, οι οποίες παρατίθενται στην παράγραφο 5 της απόφασης 1807 (2008), Αναγνωρίζοντας τη διασύνδεση μεταξύ της παράνομης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, του παράνομου εμπορίου τέτοιων πόρων και της διάδοσης και λαθραίας διακίνησης όπλων, ως ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες υποδαύλισης και όξυνσης των συρράξεων στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής, Καλωσορίζοντας την ανακοίνωση του Τμήματος Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων σχετικά με την πρόθεσή του να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ειρηνευτικών αποστολών των Ηνωμένων Εθνών και των επιτροπών εμπειρογνωμόνων των Επιτροπών Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, Κρίνοντας ότι η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 1.Αποφασίζει να ανανεώσει, μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2010, τα μέτρα σχετικά με τα όπλα, τα οποία επιβλήθηκαν με την παράγραφο 1 της απόφασης 1807 (2008) και επαναβεβαιώνει τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 5 της απόφασης αυτής. 2.Αποφασίζει να ανανεώσει, για την περίοδο η οποία καθορίζεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, τα μέτρα σχετικά με τις μεταφορές, τα οποία επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 6 και 8 της απόφασης 1807 (2008) και επαναβεβαιώνει τις διατάξεις της παραγράφου 7 της απόφασης αυτής. 3.Αποφασίζει να ανανεώσει, για την περίοδο η οποία καθορίζεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, τα οικονομικά και ταξιδιωτικά μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 9 και 11 της απόφασης 1807 (2008) και επαναβεβαιώνει τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 12 της απόφασης αυτής, σχετικά με τα άτομα και τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της απόφασης 1857 (2008). 4.Αποφασίζει περαιτέρω να επεκτείνει την εντολή της Επιτροπής, όπως προσδιορίστηκε στην παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) και επεκτάθηκε στην παράγραφο 18 της απόφασης 1596 (2005), την παράγραφο 4 της απόφασης 1649 (2005) και την παράγραφο 14 της απόφασης 1698 (2006) και επαναβεβαιώθηκε στην παράγραφο 15 της απόφασης 1807 (2008) και στις παραγράφους 6 και 25 της απόφασης 1857 (2008), ώστε να συμπεριλάβει τα ακόλουθα καθήκοντα: 1)να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις παραγράφους 17 έως 24 της απόφασης 1857 (2008), εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή των μέτρων τα οποία επιβλήθηκαν με την παρούσα απόφαση και να τις επανεξετάζει ενεργά, όποτε χρειάζεται, 2)να διεξάγει τακτικές διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη προκειμένου να διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, 3)να προσδιορίζει τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα Κράτη Μέλη προκειμένου να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που ορίζονται στην παράγραφο 5 της απόφασης 1807 (2008) και να τις κυκλοφορεί μεταξύ των Κρατών Μελών. 5.Καλεί όλα τα Κράτη, ιδιαίτερα εκείνα της περιοχής και εκείνα στα οποία έχουν τη βάση τους άτομα και φορείς που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 της παρούσας απόφασης, να εφαρμόσουν πλήρως τα μέτρα τα οποία προσδιορίζονται στην παρούσα απόφαση, και να συνεργαστούν πλήρως με την Επιτροπή κατά την υλοποίηση της εντολής της και περαιτέρω καλεί τα Κράτη Μέλη εκείνα που δεν το έχουν ήδη πράξει, να υποβάλουν έκθεση προς την Επιτροπή, εντός σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία της υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί, προκειμένου να εφαρμόσουν τα μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 1, 2 και 3 ανωτέρω. 6.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να παρατείνει, για περίοδο η οποία λήγει την 30η Νοεμβρίου 2010, τη θητεία της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων η οποία συστήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1533 (2004) και ανανεώθηκε με επακόλουθες αποφάσεις και ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να εκπληρώσει την εντολή της, όπως παρατίθεται στην παράγραφο 18 της απόφασης 1807 (2008) και επεκτάθηκε από τις παραγράφους 9 και 10 της απόφασης 1857 (2008) και να υποβάλει έκθεση προς το Συμβούλιο, εγγράφως, μέσω της Επιτροπής, μέχρι την 21η Μαΐου 2010 και, εκ νέου, πριν από την 20ή Οκτωβρίου 2010. 7.Αποφασίζει ότι η εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 6 ανωτέρω, περιλαμβάνει, επίσης, το καθήκον της υποβολής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την παράγραφο 4 (ζ) της απόφασης 1857 (2008) και αντλώντας στοιχεία, μεταξύ άλλων, από τις εκθέσεις τους και εκμεταλλευόμενη τις εργασίες που έχουν γίνει σε άλλα φόρουμ, συστάσεων προς την Επιτροπή σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση δέουσας επιμέλειας από τους εισαγωγείς, τις βιομηχανίες επεξεργασίας και τους καταναλωτές ορυκτών προϊόντων σε σχέση με την αγορά, την προέλευση (συμπεριλαμβανομένων ενεργειών για τη διαπίστωση της προέλευσης των ορυκτών προϊόντων), την απόκτηση και την επεξεργασία ορυκτών προϊόντων από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 8.Ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να εστιάσει τις δραστηριότητές της στο Βόρειο και Νότιο Κiνu, στο Ιturi και στην Επαρχία Οrientale, καθώς και σε περιφερειακά και διεθνή δίκτυα που παρέχουν υποστήριξη σε ένοπλες ομάδες που επιχειρούν στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. 9.Συστήνει στην Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να προάγει την ασφάλεια, τη λογοδοσία και τη διαχείριση των αποθεμάτων όπλων και πυρομαχικών ως επείγουσα προτεραιότητα, και να εφαρμόσει εθνικό πρόγραμμα σήμανσης όπλων σύμφωνα με τα πρότυπα που θεσπίστηκαν από το Πρωτόκολλο του Ναϊρόμπι και το Περιφερειακό Κέντρο Μικρών Όπλων. 10.Ζητά από τις Κυβερνήσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και όλων των Κρατών, ιδίως εκείνων της περιοχής, από την Αποστολή του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUC) και από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να συνεργάζονται εντατικά, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις αποστολές όπλων, τις εμπορικές οδούς και τα στρατηγικά ορυχεία που είναι γνωστό ότι ελέγχονται ή χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες, τις πτήσεις από την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών προς τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προς την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, την παράνομη εκμετάλλευση και λαθραία διακίνηση φυσικών πόρων και τις δραστηριότητες των ατόμων και των φορέων που καθορίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 της απόφασης 1857 (2008). 11.Ζητά, ιδιαίτερα, από την Αποστολή του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUC) να μοιράζεται όλες τις σχετικές πληροφορίες με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, ειδικά πληροφορίες αναφορικά με τη στρατολόγηση και τη χρήση παιδιών και τη στόχευση γυναικών και παιδιών σε καταστάσεις ένοπλων συρράξεων. 12.Ζητά περαιτέρω από όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη να διασφαλίσουν τη συνεργασία των ατόμων και φορέων που βρίσκονται εντός της δικαιοδοσίας τους ή υπό τον έλεγχό τους με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, και ζητά στο πλαίσιο αυτό από όλα τα Κράτη να ορίσουν σημείο επαφής με την Επιτροπή προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων. 13.Επαναλαμβάνει την απαίτησή του, που εκφράζεται στην παράγραφο 21 της απόφασης 1807 (2008) και επαναβεβαιώνεται στην παράγραφο 14 της απόφασης 1857 (2008), όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη, ιδιαίτερα εκείνα της περιοχής, να συνεργάζονται πλήρως με το έργο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, και να διασφαλίζουν την ασφάλεια των μελών της και την ακώλυτη και άμεση πρόσβαση, ιδιαίτερα στα πρόσωπα, τα έγγραφα και τους χώρους που η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων κρίνει συναφή με την εκτέλεση της εντολής της. 14.Καλεί τα Κράτη Μέλη να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι εισαγωγείς, οι βιομηχανίες επεξεργασίας και οι καταναλωτές των Κογκολέζικων ορυκτών προϊόντων, που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, ασκούν τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά στους προμηθευτές τους και στην προέλευση των μεταλλευμάτων που αγοράζουν. 15.Καλεί τα Κράτη Μέλη να συνεργάζονται πλήρως με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων σε σχέση με την εντολή της βάσει της παραγράφου 7 της παρούσας απόφασης, αναφορικά με την εκπόνηση συστάσεων προς την Επιτροπή για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την άσκηση δέουσας επιμέλειας, ιδίως παρέχοντας λεπτομέρειες για τυχόν σχετικές εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, απαιτήσεις αδειοδότησης ή νομοθεσία περί εμπορίας ορυκτών προϊόντων. 16.Συστήνει να υιοθετήσουν οι εισαγωγείς και οι βιομηχανίες επεξεργασίας πολιτικές και πρακτικές, καθώς και κώδικες δεοντολογίας, για την πρόληψη της έμμεσης υποστήριξης προς τις ένοπλες ομάδες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μέσω της εκμετάλλευσης και λαθραίας διακίνησης των φυσικών πόρων. 17.Συστήνει περαιτέρω στα Κράτη Μέλη, ιδίως εκείνα που βρίσκονται στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, να δημοσιεύουν τακτικά πλήρη στατιστικά στοιχεία εισαγωγών και εξαγωγών χρυσού, κασσιτερίτη (cassiterite), κολτάν (κολουμπίτη-τανταλίτη) (cοltan, cοlumbite-tantalite) και βολφραμίτη (wοlframite). 18.Παροτρύνει την κοινότητα δωρητών να εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής αυξημένης τεχνικής ή άλλης αρωγής και υποστήριξης για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των υπηρεσιών και θεσμών επιβολής του νόμου και συνοριακού ελέγχου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό καθώς και των υπηρεσιών και θεσμών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που είναι επιφορτισμένες με το έργο της επίβλεψης των εξορυκτικών δραστηριοτήτων. 19.Ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να υποβάλουν στην Επιτροπή, προς συμπερίληψη στον κατάλογό της καθορισθέντων ατόμων ή φορέων, τα ονόματα των ατόμων ή φορέων που πληρούν τα κριτήρια τα οποία παρατίθενται στην παράγραφο 4 της απόφασης 1857 (2008), καθώς επίσης και οποιωνδήποτε φορέων ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα υποβληθέντα άτομα ή φορείς, ή ατόμων ή φορέων που ενεργούν εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες των υποβληθέντων φορέων. 20.Επαναλαμβάνει τις διατάξεις περί καταχώρισης ατόμων και φορέων από τα Κράτη Μέλη, όπως ορίζουν οι παράγραφοι 17, 18, 19 και 20 της απόφασης 1857 (2008), περί διαγραφής ατόμων και φορέων, όπως ορίζουν οι παράγραφοι 22, 23 και 24 της απόφασης 1857 (2008) και περί του ρόλου του Σημείου Επαφής, όπως ορίζει η απόφαση 1730 (2006). 21.Αποφασίζει ότι, όποτε αρμόζει και όχι αργότερα από την 30ή Νοεμβρίου 2010, θα επανεξετάσει τα μέτρα τα οποία παρατίθενται στην παρούσα απόφαση, με σκοπό την αναπροσαρμογή τους, όπως αρμόζει, υπό το φως της κατάστασης ασφάλειας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ιδιαίτερα την πρόοδο στη μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ενοποίησης των ενόπλων δυνάμεων και της μεταρρύθμισης της εθνικής αστυνομίας, και του αφοπλισμού, της αποστράτευσης, του επαναπατρισμού, της επανεγκατάστασης και της επανένταξης, όπως αρμόζει, των Κογκολέζικων και αλλοδαπών ενόπλων ομάδων. 22.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία