ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/Φ.3402/ΑΣ23240

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-05-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-05-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-05-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απόφαση 1975 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 1975 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση Απόφαση 1975 (2011) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 6508η συνεδρίασή του, στις 30 Μαρτίου 2011 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του, ειδικότερα τις αποφάσεις 1572 (2004), 1893 (2009), 1911 (2010), 1924 (2010), 1933 (2010), 1942 (2010), 1946 (2010), 1951 (2010), 1962 (2010), 1967 (2011), 1968 (2011), και τις δηλώσεις του Προέδρου του σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού, καθώς και την απόφαση 1938 (2010) σχετικά με την κατάσταση στη Λιβερία. Επιβεβαιώνοντας τη σθεναρή δέσμευσή του όσον αφορά την κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και ενότητα της Ακτής του Ελεφαντοστού, και υπενθυμίζοντας τη σημασία των αρχών της καλής γειτονίας, της μη παρέμβασης και της περιφερειακής συνεργασίας. Επαναλαμβάνοντας την έντονη επιθυμία του για ειρηνική επίλυση της μετεκλογικής κρίσης στην Ακτή του Ελεφαντοστού και την ανάγκη για μια συνολική πολιτική λύση που θα διατηρεί τη δημοκρατία και την ειρήνη και θα προάγει τη μόνιμη συμφιλίωση μεταξύ των πολιτών της Ακτής του Ελεφαντοστού. Επαινώντας τις εποικοδομητικές προσπάθειες της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Αφρικανικής Ένωσης για την επίλυση της κρίσης στην Ακτή του Ελεφαντοστού και επαναλαμβάνοντας την υποστήριξή του προς την Αφρικανική Ένωση και την Οικονομική Κοινότητα Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ΕCΟWΑS) αναφορικά με τη δέσμευσή τους για την επίλυση της κρίσης στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Χαιρετίζοντας την απόφαση του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης που υιοθετήθηκε στην 265η σύνοδό του σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, η οποία έλαβε χώρα στις 10 Μαρτίου 2011 στην Άντις Αμπέμπα, με την οποία επιβεβαιώνονται όλες οι προηγούμενες αποφάσεις του σχετικά με την ταχέως επιδεινούμενη μετεκλογική κρίση την οποία αντιμετωπίζει η Ακτή του Ελεφαντοστού μετά το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της 28ης Νοεμβρίου 2010, με τις οποίες αναγνωρίζεται η εκλογή του Αlassane Dramane Οuattara ως Προέδρου της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού. Χαιρετίζοντας τις πολιτικές πρωτοβουλίες και σημειώνοντας το ανακοινωθέν και την απόφαση σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού που υιοθέτησε η Αρχή των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Οικονομικής Κοινότητας Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ΕCΟWΑS) στις 24 Μαρτίου 2011. Εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία για την πρόσφατη κλιμάκωση της βίας στην Ακτή του Ελεφαντοστού και για τον κίνδυνο υποτροπής του εμφυλίου πολέμου και προτρέποντας όλες τις πλευρές να επιδείξουν άκρα αυτοσυγκράτηση ώστε να αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο και να επιλύσουν ειρηνικά τις διαφορές τους. Καταδικάζοντας απερίφραστα όλες τις προκλητικές ενέργειες και δηλώσεις που συνιστούν υποκίνηση διακρίσεων, εχθρότητας, μίσους και βίας, από όποια πλευρά και αν προέρχονται. Καταδικάζοντας τις σοβαρές καταχρήσεις και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στην Ακτή του Ελεφαντοστού, συμπεριλαμβανομένου του ανθρωπιστικού δικαίου, του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του προσφυγικού δικαίου, επιβεβαιώνοντας την πρωταρχική ευθύνη κάθε Κράτους να προστατεύει τους αμάχους και επαναλαμβάνοντας ότι τα μέρη σε ένοπλες συγκρούσεις φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για τη λήψη όλων των εφικτών μέτρων για την εξασφάλιση και 1889 (2009) σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, τις αποφάσεις του 1612 (2005) και 1882 (2009) για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και τις αποφάσεις του 1674 (2006) και 1894 (2009) για την προστασία των αμάχων στις ένοπλες συγκρούσεις. Χαιρετίζοντας την απόφαση Α/ΗRC/16/25 της 25ης Μαρτίου 2011 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης για αποστολή ανεξάρτητης διεθνούς επιτροπής έρευνας που θα εξετάσει τα περιστατικά και τις συνθήκες των καταγγελιών για σοβαρές καταχρήσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί στην Ακτή του Ελεφαντοστού μετά τις προεδρικές εκλογές της 28ης Νοεμβρίου 2010. Τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι γι’ αυτές τις σοβαρές καταχρήσεις και παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν γίνει από δυνάμεις υπό τον έλεγχό τους, πρέπει να λογοδοτήσουν. Επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί ευθύνη της Ακτής του Ελεφαντοστού να προάγει και να προστατεύει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, να ερευνά τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου και να προσάγει στη δικαιοσύνη τους υπεύθυνους για τις πράξεις αυτές. Θεωρώντας ότι οι επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού που λαμβάνουν χώρα αυτή την περίοδο στην Ακτή του Ελεφαντοστού μπορεί να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και ότι οι δράστες αυτών των εγκλημάτων πρέπει να λογοδοτήσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και σημειώνοντας ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τη δικαιοδοσία του επί της κατάστασης στην Ακτή του Ελεφαντοστού βάσει του άρθρου 12, παρ. 3 του Καταστατικού της Ρώμης. Κρίνοντας ότι η κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 1.Προτρέπει όλες τις πλευρές στην Ακτή του Ελεφαντοστού και τους άλλους εμπλεκόμενους να σεβαστούν τη λαϊκή βούληση και την εκλογή του Αlassane Dramane Οuattara ως Προέδρου της Ακτής του Ελεφαντοστού, όπως αναγνωρίστηκε από την Οικονομική Κοινότητα Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ΕCΟWΑS), την Αφρικανική Ένωση και την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα, εκφράζει την ανησυχία του για την πρόσφατη κλιμάκωση της βίας και απαιτεί τον άμεσο τερματισμό της βίας κατά αμάχων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παιδιών και εσωτερικά εκτοπισμένων προσώπων. 2.Καλεί όλες τις πλευρές να επιδιώξουν την υλοποίηση της συνολικής πολιτικής λύσης της Αφρικανικής Ένωσης και, εν προκειμένω, χαιρετίζει την απόφαση της Συνόδου Κορυφής του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης της 10ης Μαρτίου να διορίσει Ύπατο Αντιπρόσωπο για την εφαρμογή της συνολικής πολιτικής λύσης και καλεί όλες τις πλευρές να συνεργαστούν πλήρως μαζί του. 3.Καταδικάζει την απόφαση του Laurent Gbagbο να μη δεχθεί την συνολική πολιτική λύση που πρότεινε η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου που συνέστησε η Αφρικανική Ένωση και τον προτρέπει να αποσυρθεί αμέσως. 4.Προτρέπει όλους τους Κρατικούς θεσμούς της Ακτής του Ελεφαντοστού, συμπεριλαμβανομένων των Δυνάμεων Άμυνας και Ασφαλείας της Ακτής του Ελεφαντοστού (FDSCΙ), να υποταχθούν στην εξουσία που έδωσε ο λαός της Ακτής του Ελεφαντοστού στον Πρόεδρο Αlassane Dramane Οuattara, καταδικάζει τις επιθέσεις, τις απειλές, τις πράξεις παρακώλυσης και βίας εκ μέρους των Δυνάμεων Άμυνας και Ασφαλείας της Ακτής του Ελεφαντοστού (FDSCΙ), πολιτοφυλακών και μισθοφόρων κατά του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες το εμποδίζουν να προστατεύει αμάχους, να επιβλέπει και να βοηθά στη διερεύνηση καταχρήσεων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τονίζει ότι οι υπεύθυνοι γι’ αυτά τα εγκλήματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο πρέπει να λογοδοτήσουν και καλεί όλες τις πλευρές, ιδίως τους υποστηρικτές και τις δυνάμεις του Laurent Gbagbο, να συνεργαστούν πλήρως με την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) και να σταματήσουν να παρεμβαίνουν στις δραστηριότητες της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) κατά την εκτέλεση της εντολής της. 5.Επαναλαμβάνει την πάγια καταδίκη εκ μέρους του κάθε πράξης βίας κατά αμάχων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παιδιών, εσωτερικά εκτοπισμένων προσώπων και αλλοδαπών υπηκόων, καθώς και άλλων καταχρήσεων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των αναγκαστικών εξαφανίσεων, των εκτε ή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) να χρησιμοποιεί, στο πλαίσιο της αμερόληπτης εκτέλεσης της εντολής της, όλα τα αναγκαία μέσα για την εκπλήρωση της εντολής της να προστατεύει τους αμάχους που βρίσκονται υπό άμεση απειλή σωματικής βίας, εντός των δυνατοτήτων της και των περιοχών όπου έχει αναπτυχθεί, συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής της χρήσης βαρέων όπλων κατά του άμαχου πληθυσμού, και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να το τηρεί ενήμερο σε επείγουσα βάση σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνονται και τις ενέργειες που γίνονται εν προκειμένω. 7.Καλεί όλες τις πλευρές να συνεργαστούν πλήρως στις επιχειρήσεις της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) και των Γαλλικών δυνάμεων που την υποστηρίζουν, ιδίως εγγυώμενες την ασφάλειά τους, την ασφάλεια και ελευθερία των μετακινήσεων με απρόσκοπτη και άμεση πρόσβαση σε όλη την επικράτεια της Ακτής του Ελεφαντοστού, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να φέρουν πλήρως εις πέρας την εντολή τους. 8.Καλεί όλες τις πλευρές να συνεργαστούν πλήρως με την ανεξάρτητη διεθνή επιτροπή έρευνας που συνέστησε στις 25 Μαρτίου 2011 το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να διερευνήσει τα περιστατικά και τις συνθήκες των καταγγελιών για σοβαρές καταχρήσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί στην Ακτή του Ελεφαντοστού μετά τις προεδρικές εκλογές της 28ης Νοεμβρίου 2010, και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει την έκθεση αυτή στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στα άλλα αρμόδια διεθνή όργανα. 9.Καταδικάζει τη χρήση της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Ακτής του Ελεφαντοστού (Radiοdiffusiοn Τ?l?νisiοn Ινοirienne, RΤΙ) και άλλων μέσων ενημέρωσης για την υποκίνηση των διακρίσεων, της εχθρότητας, του μίσους και της βίας, μεταξύ άλλων κατά της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ), καθώς και τις πράξεις εκφοβισμού και βίας κατά δημοσιογράφων, και κάνει έκκληση για την άρση όλων των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στην άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης στην Ακτή του Ελεφαντοστού. 10.Εκφράζει βαθιά ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό των εσωτερικά εκτοπισμένων προσώπων και των προσφύγων από την Ακτή του Ελεφαντοστού, ιδίως στη Λιβερία, εξαιτίας της κρίσης στην Ακτή του Ελεφαντοστού, και καλεί όλες τις πλευρές στην Ακτή του Ελεφαντοστού να συνεργαστούν πλήρως με τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και άλλους δρώντες που εργάζονται για την ενίσχυση της πρόσβασης των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων σε ανθρωπιστική βοήθεια. 11.Επαναλαμβάνει την απαίτησή του, η οποία έχει εκφραστεί εδώ και πολύ καιρό, να άρει χωρίς καθυστέρηση ο Laurent Gbagbο την πολιορκία του Ξενοδοχείου Gοlf. 12.Αποφασίζει να υιοθετήσει στοχευμένες κυρώσεις κατά των ατόμων εκείνων που πληρούν τα κριτήρια της απόφασης 1572 (2004) και των επόμενων αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων εκείνων που παρεμποδίζουν την ειρήνη και τη συμφιλίωση στην Ακτή του Ελεφαντοστού, παρακωλύουν το έργο της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UΝΟCΙ) και άλλων διεθνών δρώντων στην Ακτή του Ελεφαντοστού και διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και ως εκ τούτου αποφασίζει ότι τα άτομα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης υπόκεινται στα οικονομικά μέτρα και τα μέτρα περί μετακινήσεων που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 9 έως 11 της απόφασης 1572 (2004), και επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να εξετάσει τη λήψη και άλλων μέτρων, όπως αρμόζει, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων κυρώσεων κατά παραγόντων των μέσων ενημέρωσης που πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιβολής κυρώσεων, μεταξύ άλλων επειδή υποκινούν δημόσια το μίσος και τη βία. 13.Αποφασίζει να εξακολουθήσει να επιλαμβάνεται ενεργά του ζητήματος. Παράρτημα Ι Στοχευμένες κυρώσεις 1.Laurent Gbagbο Ημερομηνία γέννησης: 31 Μαΐου 1945 Τόπος γέννησης: Gagnοa, Ακτή του Ελεφαντοστού Πρώην Πρόεδρος της Ακτής του Ελεφαντοστού: παρακώλυση της ειρηνευτικής διαδικασίας και της διαδικασίας συμφιλίωσης, άρνηση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών. 2.Simοne Gbagbο Ημερομηνία γέννησης: 20 Ιουνίου 1949 Τόπος γέννησης: Μοοssοu, Grand­Βassam, Ακτή του Ελεφαντοστού Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Λαϊκού Μετώπου της Ακτής του Ελεφαντοστού (FΡΙ): παρακώλυση της ειρηνευτικής διαδικασίας και της διαδικασίας συμφιλίωσης, δημόσια υποκίνηση του μίσους και της βίας. 3.D?sir? Τagrο Αριθμός διαβατηρίου: ΡD­ΑΕ 065FΗ08 Ημερομηνία γέννησης: 27 Ιανουαρίου 1959 Τόπος γέννησης: Ιssia, Ακτή του Ελεφαντοστού Γενικός Γραμματέας της αποκαλούμενης «προεδρίας» του Gbagbο: συμμετοχή στην παράνομη κυβέρνηση του Gbagbο, παρακώλυση της ειρηνευτικής διαδικασίας και της διαδικασίας συμφιλίωσης, άρνηση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών, συμμετοχή στη βίαιη καταστολή λαϊκών κινημάτων. 4.Ρascal Αffi Ν’Guessan Αριθμός διαβατηρίου: ΡD­ΑΕ 09DD00013 Ημερομηνία γέννησης: 1 Ιανουαρίου 1953 Τόπος γέννησης: Βοuadrikο, Ακτή του Ελεφαντοστού Πρόεδρος του Λαϊκού Μετώπου της Ακτής του Ελεφαντοστού (FΡΙ): παρακώλυση της ειρηνευτικής διαδικασίας και της διαδικασίας συμφιλίωσης, υποκίνηση του μίσους και της βίας. 5.Αlcide Dj?dj? Ημερομηνία γέννησης: 20 Οκτωβρίου 1956 Τόπος γέννησης: Αbidjan, Ακτή του Ελεφαντοστού Στενός σύμβουλος του Gbagbο: συμμετοχή στην παράνομη κυβέρνηση του Gbagbο, παρακώλυση της ειρηνευτικής διαδικασίας και της διαδικασίας συμφιλίωσης, δημόσια υποκίνηση του μίσους και της βίας.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία