Απόφαση 2009 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείαςτου Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Λιβύη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο Άρθρο41 "αυτού,"
1.  
  Λαμβάνει υπόψη του τις εξελίξεις στη Λιβύη, χαιρετίζει τη βελτιωμένη κατάσταση εκεί και προσβλέπει στη σταθερότητα στη Λιβύη
2.  
  Προσβλέπει στη συγκρότηση μιας περιεκτικής, αντιπροσωπευτικής, μεταβατικής Κυβέρνησης της Λιβύης, και τονίζει την ανάγκη η μεταβατική περίοδος να χαρακτηρίζεται από δέσμευση στη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
3.  
  Υπογραμμίζει τη σημασία της προαγωγής της ίσης και πλήρους συμμετοχής των γυναικών και των μειονοτικών κοινοτήτων στις συζητήσεις που σχετίζονται με την πολιτική διαδικασία, στη μετασυγκρουσιακή φάση
4.  
  Χαιρετίζει τις δηλώσεις του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου, το οποίο απευθύνει έκκληση για ενότητα, εθνική συμφιλίωση και δικαιοσύνη, καθώς και την έκκλησή του να απέχουν οι Λίβυοι, όλων των πεποιθήσεων και προελεύσεων, από αντίποινα, συμπεριλαμβανομένων των αυθαίρετων κρατήσεων
5.  
  Ενθαρρύνει το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο να εφαρμόσει τα σχέδιά του για:
 1. την προστασία του πληθυσμού της Λιβύης, την αποκατάσταση των κυβερνητικών υπηρεσιών και τη διάθεση των πόρων της Λιβύης δημοσίως και με διαφάνεια,
 2. την πρόληψη περαιτέρω καταχρήσεων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και τον τερματισμό της ατιμωρησίας,
 3. τη διασφάλιση μιας συμβουλευτικής και περιεκτικής πολιτικής διαδικασίας, με στόχο τη συμφωνία για Σύνταγμα και τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών,
 4. τη διασφάλιση της ασφάλειας των αλλοδαπών υπηκόων στη Λιβύη, ιδίως εκείνων που έχουν απειληθεί, κακοποιηθεί ή / και κρατηθεί, και
 5. την πρόληψη της διάδοσης φορητών βλημάτων εδάφους-αέρος, μικρών και ελαφρών όπλων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Λιβύης για τον έλεγχο και τη μη διάδοση όπλων, βάσει του διεθνούς δικαίου
6.  
  Λαμβάνει γνώση των εκκλήσεων του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου να αποφευχθούν πράξεις αντιποίνων, συμπεριλαμβανομένων αυτών σε βάρος μεταναστών εργαζομένων
7.  
  Καλεί τις λιβυκές αρχές να προάγουν και να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητά να λογοδοτήσουν, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, οι υπεύθυνοι παραβιάσεων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας
8.  
  Προτρέπει έντονα τις λιβυκές αρχές να διασφαλίζουν την προστασία του διπλωματικού προσωπικού και των διπλωματικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις του 1961
9.  
  Εκφράζει την αποφασιστικότητά του να συνδράμει το λαό της Λιβύης στην επίτευξη των στόχων αυτών και προτρέπει όλα τα Κράτη Μέλη να συνδράμουν το λαό της Λιβύης, όπως αρμόζει
10.  
  Προτρέπει όλα τα Κράτη Μέλη να συνεργάζονται στενά με τις λιβυκές αρχές, στην προσπάθειά τους να τερματίσουν την ατιμωρησία, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Λιβύης
11.  
  Καλεί τις λιβυκές αρχές να συμμορφώνονται με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Λιβύης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που ορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και καλεί, περαιτέρω, τις λιβυκές αρχές να τιμούν τις υφιστάμενες συμβάσεις και υποχρεώσεις, σύμφωνα με την παρούσα και άλλες συναφείς αποφάσεις, καθώς και με το εφαρμοστέο δίκαιο στις εν λόγω συμβάσεις και υποχρεώσεις. Εντολή των Ηνωμένων Εθνών.
12.  
  Αποφασίζει να συγκροτήσει μια Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL), υπό την ηγεσία ενός Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα, για μια αρχική περίοδο τριών μηνών, και, περαιτέρω, αποφασίζει ότι εντολή της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) θα είναι να συνδράμει και να υποστηρίζει τις εθνικές προσπάθειες της Λιβύης για:
 1. την αποκατάσταση της δημόσιας ασφάλειας και τάξης και την προαγωγή του κράτους δικαίου,
 2. την έναρξη ενός περιεκτικού πολιτικού διαλόγου, την προαγωγή της εθνικής συμφιλίωσης και την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης του Συντάγματος και της εκλογικής διαδικασίας,
 3. την επέκταση της κρατικής εξουσίας, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των δημιουργούμενων θεσμών, οι οποίοι θα υπόκεινται σε λογοδοσία, και της αποκατάστασης των δημοσίων υπηρεσιών,
 4. την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, και την υποστήριξη της μεταβατικής δικαιοσύνης,
 5. τη λήψη των άμεσων μέτρων που απαιτούνται για την έναρξη της οικονομικής ανάκαμψης, και
 6. το συντονισμό της υποστήριξης που μπορεί να ζητηθεί από άλλους πολυμερείς και διμερείς φορείς, όπως αρμόζει.
 7. Εμπάργκο όπλων.
13.  
  Αποφασίζει ότι το μέτρο που επιβάλλεται με την παράγραφο 9 της απόφασης 1970 (2011) δεν ισχύει επίσης για την προμήθεια, την πώληση ή τη μεταφορά προς τη Λιβύη:
 1. όπλων και συναφούς υλικού κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής συνδρομής, της εκπαίδευσης, της οικονομικής και άλλης συνδρομής, που προορίζονται αποκλειστικά για συνδρομή προς τις λιβυκές αρχές ως προς την ασφάλεια ή τον αφοπλισμό και γνωστοποιούνται στην Επιτροπή εκ των προτέρων και, ελλείψει αρνητικής απόφασης από την Επιτροπή, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την εν λόγω γνωστοποίηση,
 2. μικρών και ελαφρών όπλων και συναφούς υλικού, που εξάγονται προσωρινά στη Λιβύη για αποκλειστική χρήση από το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, τους αντιπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και εργαζομένους στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τομέα και του συνδεδεμένου προσωπικού, τα οποία γνωστοποιούνται στην Επιτροπή εκ των προτέρων και, ελλείψει αρνητικής απόφασης από την Επιτροπή, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την εν λόγω γνωστοποίηση.
 3. Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
14.  
  Αποφασίζει ότι η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (LΝΟC) και η Εταιρία Πετρελαίου Ζueitina δεν υπόκεινται πλέον στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και στα λοιπά μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 17, 19, 20 και 21 της απόφασης 1970 (2011) και την παράγραφο 19 της απόφασης 1973 (2011)
15.  
  Αποφασίζει να τροποποιήσει τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 17, 19, 20 και 21 της απόφασης 1970 (2011) και την παράγραφο 19 της απόφασης 1973 (2011) σε σχέση με την Κεντρική Τράπεζα της Λιβύης, τη Λιβυκή Αραβική Τράπεζα Εξωτερικού (LΑFΒ), τη Λιβυκή Αρχή Επενδύσεων (LΙΑ), και το Λιβυκό Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο Αφρικής (LΑΙΡ), ως εξής:
 1. τα, εκτός της Λιβύης, κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι των φορέων που αναφέρονται στην ανωτέρω υποπαράγραφο, που είναι δεσμευμένα κατά την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (2011) ή την παράγραφο 19 της απόφασης 1973 (2011), θα παραμείνουν δεσμευμένα από τα Κράτη, εκτός αν υπόκεινται σε εξαίρεση, όπως αυτή ορίζεται στις παραγράφους 19, 20 ή 21 της εν λόγω απόφασης ή στην παράγραφο 16 κατωτέρω,
 2. εκτός από τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο (α), η Κεντρική Τράπεζα της Λιβύης, η Λιβυκή Αραβική Τράπεζα Εξωτερικού (LΑFΒ), η Λιβυκή Αρχή Επενδύσεων (LΙΑ) και το Λιβυκό Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο Αφρικής (LΑΙΡ) δεν θα υπόκεινται πλέον με άλλο τρόπο στα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (2011), συμπεριλαμβανομένου του ότι τα Κράτη δεν απαιτείται πλέον να διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι δεν θα καθίστανται διαθέσιμα από τους υπηκόους τους ή από οποιαδήποτε άτομα ή φορείς εντός των εδαφών τους, στους εν λόγω φορείς ή προς όφελός τους
16.  
  Αποφασίζει ότι, επιπρόσθετα των διατάξεων της παραγράφου 19 της απόφασης 1970 (2011), τα μέτρα που επιβάλλονται με την παράγραφο 17 της απόφασης αυτής, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 ανωτέρω και την παράγραφο 19 της απόφασης 1973 (2011), δεν ισχύουν για τα κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης, της Λιβυκής Αραβικής Τράπεζας Εξωτερικού (LΑFΒ), της Λιβυκής Αρχής Επενδύσεων (LΙΑ) και του Λιβυκού Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου Αφρικής (LΑΙΡ), υπό την προϋπόθεση ότι:
 1. Κράτος Μέλος έχει γνωστοποιήσει στην Επιτροπή την πρόθεσή του να επιτρέψει την πρόσβαση σε κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς και, ελλείψει αρνητικής απόφασης από την Επιτροπή, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την εν λόγω γνωστοποίηση:
 2. (i) ανθρωπιστικές ανάγκες, (ii) καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια και νερό, για αυστηρά μη στρατιωτική χρήση, (iii) επανάληψη της παραγωγής και πώλησης υδρογονανθράκων εκ μέρους της Λιβύης, (iν) ίδρυση, λειτουργία ή ενίσχυση των θεσμών της πολιτικής κυβέρνησης και της δημόσιας πολιτικής υποδομής, ή (ν) διευκόλυνση της επανάληψης των δραστηριοτήτων του τραπεζικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης ή της διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου με τη Λιβύη,
 3. Κράτος Μέλος έχει γνωστοποιήσει στην Επιτροπή ότι τα εν λόγω κεφάλαια, λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι δεν θα τίθενται στη διάθεση ή προς όφελος των ατόμων που υπόκεινται στα μέτρα που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (2011) ή την παράγραφο 19 της απόφασης 1973 (2011),
 4. το Κράτος Μέλος έχει, εκ των προτέρων, διαβουλευθεί με τις λιβυκές αρχές για τη χρήση των εν λόγω κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων, και
 5. το Κράτος Μέλος έχει κοινοποιήσει στις λιβυκές αρχές τη γνωστοποίηση που υποβλήθηκε δυνάμει της παρούσας παραγράφου και οι λιβυκές αρχές δεν έχουν εκφράσει αντιρρήσεις, εντός πέντε εργάσιμων ημερών, για την αποδέσμευση των εν λόγω κεφαλαίων, λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων
17.  
  Καλεί τα Κράτη να επαγρυπνούν, όταν ενεργούν σύμφωνα με την παράγραφο 16 ανωτέρω και να δίνουν τη δέουσα προσοχή στη χρήση των διεθνών χρηματοοικονομικών μηχανισμών για την προαγωγή της διαφάνειας και την αποτροπή των καταχρήσεων, ενόψει των προκλήσεων που απομένουν ακόμα για τις λιβυκές αρχές
18.  
  Ζητά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα να συνεργαστούν με τις λιβυκές αρχές για την αξιολόγηση του πλαισίου δημόσιας οικονομικής διαχείρισης της Λιβύης, η οποία θα οδηγήσει στην εισήγηση μέτρων που πρέπει να ληφθούν από τη Λιβύη προκειμένου να διασφαλιστεί ένα σύστημα διαφάνειας και λογοδοσίας σε σχέση με τα κεφάλαια που κατέχονται από λιβυκούς κυβερνητικούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένης της Λιβυκής Αρχής Επενδύσεων (LΙΑ), της Λιβυκής Εθνικής Εταιρίας Πετρελαίου (LΝΟC), της Λιβυκής Αραβικής Τράπεζας Εξωτερικού (LΑFΒ), του Λιβυκού Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου Αφρικής (LΑΙΡ) και της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης και, περαιτέρω, ζητά να ενημερώνεται η Επιτροπή για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής
19.  
  Εντέλλεται την Επιτροπή, σε συνεννόηση με τις λιβυκές αρχές, να επανεξετάζει συνεχώς τα υπόλοιπα μέτρα, τα οποία επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1970 (2011) και 1973 (2011), σε σχέση με την Κεντρική Τράπεζα της Λιβύης, τη Λιβυκή Αραβική Τράπεζα Εξωτερικού (LΑFΒ), τη Λιβυκή Αρχή Επενδύσεων (LΙΑ) και το Λιβυκό Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο Αφρικής (LΑΙΡ), και αποφασίζει ότι η Επιτροπή, σε συνεννόηση με τις λιβυκές αρχές, θα άρει τον καθορισμό των εν λόγω φορέων, το συντομότερο πρακτικά δυνατό, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία τίθενται στη διάθεση και προς όφελος του λαού της Λιβύης. Ζώνη Απαγόρευσης Πτήσεων και Απαγόρευση Πτήσεων.
20.  
  Λαμβάνει υπόψη τη βελτιωμένη κατάσταση στη Λιβύη, τονίζει την πρόθεσή του να διατηρήσει υπό συνεχή επανεξέταση τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 6 έως 12 της απόφασης 1973 (2011) και υπογραμμίζει την ετοιμότητά του, όπως αρμόζει και όταν οι περιστάσεις το επιτρέψουν, να άρει τα μέτρα αυτά και να τερματίσει την εξουσιοδότηση που έδωσε στα Κράτη Μέλη στην παράγραφο 4 της απόφασης 1973 (2011), σε διαβούλευση με τις λιβυκές αρχές
21.  
  Αποφασίζει ότι τα μέτρα της παραγράφου 17 της απόφασης 1973 (2011) θα παύσουν να ισχύουν από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης. Συνεργασία και Υποβολή Εκθέσεων.
22.  
  Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση, ως προς την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, εντός 14 ημερών από την υιοθέτησή της, και κάθε μήνα εφεξής, ή συχνότερα, κατά την κρίση του
23.  
  Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το ζήτημα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-11-09 Απόφαση 2009 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείαςτου Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Λιβύη.
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/240
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία