ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/Φ.3400.15/ΑΣ58775

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-01-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-01-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-12-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Δημοσίευση Απόφασης 2021 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Λ.Δ. Κονγκό.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2021 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2021 (2011) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 6671η συνεδρίασή του, στις 29 Νοεμβρίου 2011 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του και τις δηλώσεις του Προέδρου του όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του σχετικά με την κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και πολιτική ανεξαρτησία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, καθώς επίσης και όλων των Κρατών στην περιοχή. Τονίζοντας την πρωταρχική ευθύνη της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο έδαφός της και την προστασία των πολιτών της, με σεβασμό στο κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Λαμβάνοντας υπόψη την ενδιάμεση και την τελική έκθεση (S/2011/345 και S/2011/738) της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό («η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων»), η οποία συστήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1771 (2007) και της οποίας η θητεία παρατάθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009) και 1952 (2010), και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις τους, και καλωσορίζοντας τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, καθώς και άλλων Κυβερνήσεων της περιοχής και άλλων διεθνών φόρουμ. Επαναλαμβάνοντας τη σοβαρή ανησυχία του, σχετικά με την παρουσία ένοπλων ομάδων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, συμπεριλαμβανομένων των επαρχιών του Βόρειου και Νότιου Κiνu και της Επαρχίας Οrientale, η οποία διαιωνίζει ένα κλίμα αβεβαιότητας σε ολόκληρη την περιοχή, και επαναλαμβάνοντας την ανησυχία του για την υποστήριξη που λαμβάνουν αυτές οι ένοπλες ομάδες από περιφερειακά και διεθνή δίκτυα. Καταδικάζοντας τη συνεχιζόμενη παράνομη ροή όπλων εντός και προς τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, κατά παράβαση των αποφάσεων 1533 (2004), 1807 (2008), 1857 (2008) 1896 (2009) και 1952 (2010), διακηρύσσοντας την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει να επιβλέπει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων και των λοιπών μέτρων τα οποία παρατίθενται στις αποφάσεις του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και τονίζοντας την υποχρέωση όλων των Κρατών να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης, οι οποίες παρατίθενται στην παράγραφο 5 της απόφασης 1807 (2008). Υπενθυμίζοντας τη διασύνδεση μεταξύ της παράνομης εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, του παράνομου εμπορίου των εν λόγω πόρων και της διάδοσης και παράνομης διακίνησης όπλων ως έναν από τους βασικούς παράγοντες που υποδαυλίζουν και οξύνουν τις συγκρούσεις στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικονομικής ανάπτυξης για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης σταθεροποίησης και της εδραίωσης της ειρήνης, εκφράζοντας τη σχετική ανησυχία του για την περαιτέρω αύξηση της ανεργίας και την επιδείνωση της φτώχειας σε ορισμένες εξορυκτικές περιοχές, και σημειώνοντας ταυτόχρονα τη διασύνδεση μεταξύ της άσκησης δέουσας επιμέλειας σε ορισμένους χώρους διενέργειας εμπορικών συναλλαγών (cοmptοirs), της βελτίωσης της διακυβέρνησης του εξορυκτικού τομέα και της αύξησης της παραγωγής ορυκτών και των εξαγωγών σε άλλες εξορυκτικές περιοχές, όπως αναφέρει η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων. Καλωσορίζοντας τις περιφερειακές προσπάθειες των χωρών της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών κατά της παράνομης εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, σημειώνοντας τη δέσμευση αυτών των χωρών για τη δημιουργία Περιφερειακής Πρωτοβουλίας κατά της Παράνομης Εκμετάλλευσης Φυσικών Πόρων και την υποστήριξή τους προς τις κατευθυντήριες γραμμές δέουσας επιμέλειας, όπως ορίστηκαν από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, και ενθαρρύνοντας τα κράτη αυτά να υλοποιήσουν τις συνιστώσες της Περιφερειακής Πρωτοβουλίας. Εκφράζοντας την ανησυχία του διότι οι ένοπλες ομάδες στρέφονται όλο και περισσότερο προς νέες πηγές χρηματοδότησης μέσω διαφόρων εγκληματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, της παράνομης φορολογίας και των παράνομων γεωργικών πωλήσεων. Σημειώνοντας με μεγάλη ανησυχία τη συνέχιση της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των παραβιάσεων του ανθρωπιστικού δικαίου κατά αμάχων στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας και του εκτοπισμού σημαντικού αριθμού αμάχων, της στρατολόγησης και χρήσης παιδιών στρατιωτών και της ευρέως διαδεδομένης σεξουαλικής βίας, τονίζοντας ότι οι δράστες πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, επαναλαμβάνοντας την αυστηρή εκ μέρους του καταδίκη όλων των καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη χώρα, και υπενθυμίζοντας όλες τις σχετικές αποφάσεις του περί γυναικών και ειρήνης και ασφάλειας, περί παιδιών και ενόπλων συγκρούσεων και περί της προστασίας των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις. Κρίνοντας ότι η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: 1.Αποφασίζει να ανανεώσει, μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2012, τα μέτρα σχετικά με τα όπλα, τα οποία επιβλήθηκαν με την παράγραφο 1 της απόφασης 1807 (2008) και επιβεβαιώνει τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 5 της απόφασης αυτής. 2.Αποφασίζει να ανανεώσει, για την περίοδο η οποία καθορίζεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, τα μέτρα σχετικά με τις μεταφορές, τα οποία επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 6 και 8 της απόφασης 1807 (2008) και επιβεβαιώνει τις διατάξεις της παραγράφου 7 της απόφασης αυτής. 3.Αποφασίζει να ανανεώσει, για την περίοδο η οποία καθορίζεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, τα οικονομικά και ταξιδιωτικά μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν με τις παραγράφους 9 και 11 της απόφασης 1807 (2008) και επιβεβαιώνει τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 12 της απόφασης αυτής, σχετικά με τα άτομα και τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της απόφασης 1857 (2008). 4.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να παρατείνει, για περίοδο η οποία λήγει την 30η Νοεμβρίου 2012, τη θητεία της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων η οποία συστήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1533 (2004) και ανανεώθηκε με επακόλουθες αποφάσεις και ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να εκπληρώσει την εντολή της, όπως παρατίθεται στην παράγραφο 18 της απόφασης 1807 (2008) και επεκτάθηκε με τις παραγράφους 9 και 10 της απόφασης 1857 (2008) και να υποβάλει έκθεση προς το Συμβούλιο, εγγράφως, μέσω της Επιτροπής, μέχρι την 18η Μαΐου 2012 και, εκ νέου, πριν από την 19η Οκτωβρίου 2012. 5.Επιβεβαιώνει τις διατάξεις των παραγράφων 6 έως 13 της απόφασης 1952 (2010) και ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να συμπεριλάβει στην εκτίμηση των επιπτώσεων της δέουσας επιμέλειας μια περιεκτική αξιολόγηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των σχετικών εξορυκτικών περιοχών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 6.Καλωσορίζει την υποστήριξη που παρείχε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις κατευθυντήριες γραμμές δέουσας επιμέλειας, όπως ορίστηκαν από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, καλωσορίζει περαιτέρω τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών και καλεί όλα τα Κράτη να συνδράμουν τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τις χώρες της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών. 7.Ενθαρρύνει όλα τα Κράτη, ιδίως εκείνα της περιοχής, να συνεχίσουν να προάγουν την ενημέρωση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές δέουσας επιμέλειας της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα στον τομέα του χρυσού, ως τμήμα των ευρύτερων προσπαθειών για το μετριασμό του κινδύνου περαιτέρω χρηματοδότησης ένοπλων ομάδων και εγκληματικών δικτύων εντός των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (FΑRDC) στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 8.Ενθαρρύνει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τα Κράτη της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών να ζητήσουν από τις τελωνειακές αρχές τους να ενισχύσουν τον έλεγχο των εξαγωγών και εισαγωγών ορυκτών από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και ζητά από τη διεθνή κοινότητα να συνδράμει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τα λοιπά Κράτη της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών ανάλογα με τις ανάγκες και τα αιτήματα, προκειμένου να βελτιωθούν οι σχετικές δυνατότητές τους. 9.Συστήνει σε όλα τα Κράτη, ιδίως σε εκείνα της περιοχής, να δημοσιεύουν τακτικά πλήρη στατιστικά στοιχεία εισαγωγών και εξαγωγών φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού, του κασσιτερίτη (cassiterite), του κολτάν (cοltan), του βολφραμίτη (wοlframite), της ξυλείας και του ξυλάνθρακα, και να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τις κοινές δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο για τη διερεύνηση και καταστολή περιφερειακών εγκληματικών δικτύων και ενόπλων ομάδων που εμπλέκονται στην παράνομη εκμετάλλευση φυσικών πόρων. 10.Υπενθυμίζει την εντολή της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) να υποστηρίζει τις αρμόδιες αρχές του Κονγκό αναφορικά με την πρόληψη της παροχής υποστήριξης από παράνομες δραστηριότητες σε ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και εμπορίας φυσικών πόρων, ιδίως με τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και τακτικών επισκέψεων σε ορυχεία, εμπορικές διαδρομές και αγορές, κοντά στους πέντε πιλοτικούς χώρους διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών (trading cοunters). 11.Ενθαρρύνει την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να βελτιώσει την ασφάλεια των αποθεμάτων, τη λογοδοσία και τη διαχείριση όπλων και πυρομαχικών, με τη συνδρομή των διεθνών εταίρων ανάλογα με τις ανάγκες και τα αιτήματα, και να εφαρμόσει επειγόντως εθνικό πρόγραμμα σήμανσης όπλων, ιδίως για πυροβόλα όπλα που ανήκουν στο κράτος, σύμφωνα με τα πρότυπα που θεσπίστηκαν από το Πρωτόκολλο του Ναϊρόμπι και το Περιφερειακό Κέντρο Μικρών Όπλων. 12.Ενθαρρύνει την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να συνεχίσει να αντιμετωπίζει το υποκείμενο ζήτημα συνοχής του εθνικού Στρατού, μεταξύ άλλων μέσω της περαιτέρω εξασφάλισης κατάλληλης ενσωμάτωσης και επαλήθευσης πρώην ενόπλων ομάδων, ιδίως του Εθνικού Κογκρέσου για την Άμυνα του Λαού (Cοngr?s Νatiοnal pοur la D?fense du Ρeuple, CΝDΡ), στις Ένοπλες Δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (FΑRDC), να διασφαλίσει ότι τα μέλη του Εθνικού Στρατού πληρώνονται εγκαίρως, λειτουργούν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς διοίκησης και ελέγχου, και υπόκεινται στις ενδεδειγμένες πειθαρχικές ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης των κανονισμών, και να διασφαλίσει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό θα αναπτυχθούν ξανά ώστε να μετριαστούν οι απειλές που προκαλούνται από κενά ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (FΑRDC). 13.Απαιτεί από όλες τις ένοπλες ομάδες, ιδίως τις Δημοκρατικές Δυνάμεις για την Απελευθέρωση της Ρουάντα (Fοrces D?mοcratiques du Lib?ratiοn du Rwanda, FDLR), το Στρατό Αντίστασης του Κυρίου (Lοrd’s Resistance Αrmy, LRΑ), τους Μai Μai Υakutumba, τις Εθνικές Δυνάμεις Απελευθέρωσης (Fοrces Νatiοnales de Lib?ratiοn, FΝL) και τις Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (Αllied Demοcratic Fοrces, ΑDF), να καταθέσουν τα όπλα τους και να παύσουν αμέσως κάθε μορφή βίας, καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου κατά του άμαχου πληθυσμού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, ιδίως κατά γυναικών και παιδιών, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού και άλλων μορφών σεξουαλικής εκμετάλλευσης, και να αποστρατευθούν. 14.Καλωσορίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των αρχών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να καταπολεμήσουν την ατιμωρησία και ενθαρρύνει τη συνέχισή τους, μεταξύ άλλων κατά των δραστών καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, και κατά αυτών που ευθύνονται για την παράνομη εκμετάλλευση φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διαπράττονται από οποιεσδήποτε παράνομες ένοπλες ομάδες ή στοιχεία των Ενόπλων Δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (FΑRDC). 15.Τονίζει τη σημασία της ενεργού επιδίωξης, εκ μέρους της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της λογοδοσίας όσων ευθύνονται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη χώρα και της περιφερειακής συνεργασίας προς την κατεύθυνση αυτή, μεταξύ άλλων μέσω της συνεχιζόμενης συνεργασίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, και ενθαρρύνει την Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) να κάνει χρήση της υφιστάμενης εξουσίας της για να συνδράμει σχετικά την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. 16.Ενθαρρύνει τη βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ όλων των Κρατών, ιδίως εκείνων της περιοχής, της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, ενθαρρύνει περαιτέρω όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη να διασφαλίσουν τη συνεργασία ατόμων και φορέων εντός της δικαιοδοσίας τους ή υπό τον έλεγχό τους με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων και επαναλαμβάνει την απαίτησή του όλα τα μέρη και όλα τα Κράτη να διασφαλίσουν την ασφάλεια των μελών της και την ανεμπόδιστη και άμεση πρόσβαση, ιδίως σε πρόσωπα, έγγραφα και χώρους που η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων θεωρεί σχετικούς με την εκτέλεση της εντολής της. 17.Καλεί την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να συνεργάζεται ενεργά με άλλες σχετικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων, ιδίως την επιτροπή για την Ακτή του Ελεφαντοστού, που συστήθηκε εκ νέου με την παράγραφο 13 της απόφασης 1980 (2011), και για τη Λιβερία, που συστήθηκε εκ νέου με την παράγραφο 6 της απόφασης 1961 (2010), σε σχέση με τους φυσικούς πόρους. 18.Ενθαρρύνει την Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUSCΟ) να λάβει υπ’ όψιν τα πορίσματα της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων σε σχέση με τις ένοπλες ομάδες και τις προκλήσεις για την ενσωμάτωση των ενόπλων ομάδων στα σχέδια έκτακτης ανάγκης της Αποστολής κατά την εξάμηνη μετεκλογική περίοδο. 19.Καλεί όλα τα Κράτη, ιδίως τα Κράτη της περιοχής και εκείνα όπου έχουν τη βάση τους τα άτομα και οι φορείς που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 της παρούσας απόφασης, να υποβάλουν τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες που έκαναν για την εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλονται με τις παραγράφους 1, 2 και 3, και τα οποία συστήνει η παράγραφος 8 της απόφασης 1952 (2010). 20.Ενθαρρύνει όλα τα Κράτη να υποβάλουν στην Επιτροπή, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον τηρούμενο εκ μέρους της κατάλογο καθορισθέντων ατόμων ή φορέων, τα ονόματα των ατόμων ή φορέων που πληρούν τα κριτήρια τα οποία παρατίθενται στην παράγραφο 4 της απόφασης 1857 (2008), καθώς επίσης και οποιωνδήποτε φορέων ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα υποβληθέντα άτομα ή φορείς, ή ατόμων ή φορέων που ενεργούν εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες των υποβληθέντων φορέων. 21.Αποφασίζει ότι, όποτε αρμόζει και όχι αργότερα από την 30ή Νοεμβρίου 2012, θα επανεξετάσει τα μέτρα τα οποία παρατίθενται στην παρούσα απόφαση, με σκοπό την αναπροσαρμογή τους, όπως αρμόζει, υπό το φως της κατάστασης ασφάλειας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ιδιαίτερα την πρόοδο στη μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ενοποίησης των ενόπλων δυνάμεων και της μεταρρύθμισης της εθνικής αστυνομίας, και της προόδου στα θέματα του αφοπλισμού, της αποστράτευσης, του επαναπατρισμού, της επανεγκατάστασης και της επανένταξης, όπως αρμόζει, των κονγκολέζικων και αλλοδαπών ενόπλων ομάδων. 22.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία