Απόφαση 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., περί Σομαλίας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2036 (2012) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 6718η σύνοδό του την 22η Φεβρουαρίου 2012 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας όλες τις προηγούμενες αποφάσεις αναφορικά με την κατάσταση στη Σομαλία, ιδιαίτερα την απόφαση 2010 (2011), καθώς και άλλες σχετικές Προεδρικές Δηλώσεις και αποφάσεις περί προστασίας των αμάχων σε ένοπλες συρράξεις, περί γυναικών, ειρήνης και ασφάλειας και περί παιδιών και ενόπλων συρράξεων. Βεβαιώνοντας εκ νέου το σεβασμό του για την κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα, πολιτική ανεξαρτησία και ενότητα της Σομαλίας, και επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για μία συνολική και διαρκή διευθέτηση της κατάστασης στη Σομαλία. Επαναλαμβάνοντας την πλήρη υποστήριξή του για την Ειρηνευτική Διαδικασία του Τζιμπουτί και το Μεταβατικό Ομοσπονδιακό Χάρτη, που παρέχουν το πλαίσιο για την επίτευξη μίας διαρκούς πολιτικής λύσης στη Σομαλία, επαναλαμβάνοντας την υποστήριξή του για τη Συμφωνία της Καμπάλα και τον Οδικό Χάρτη για την Ολοκλήρωση της Μετάβασης (ο «Οδικός Χάρτης»), και τονίζοντας την ανάγκη για συμφιλίωση, διάλογο και ευρείας βάσης, χωρίς αποκλεισμούς και αντιπροσωπευτικούς θεσμούς στη Σομαλία. Τονίζοντας την πρωταρχική ευθύνη των Μεταβατικών Ομοσπονδιακών Θεσμών για την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη, χαιρετίζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί έως σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης που έχει επιδειχθεί με τις Αρχές της Γκάροουε (Garοwe), αλλά εκφράζοντας ανησυχία διότι πολλές από τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των εργασιών στον Οδικό Χάρτη έχουν εκπνεύσει, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει την πλήρη υλοποίηση του Οδικού Χάρτη. Παροτρύνοντας τους Μεταβατικούς Ομοσπονδιακούς Θεσμούς και όλους τους υπογράφοντες τον Οδικό Χάρτη να πολλαπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για την πλήρη υλοποίησή του, με την υποστήριξη του Πολιτικού Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τη Σομαλία (UΝΡΟS) και της διεθνούς κοινότητας, και σημειώνοντας ότι η μελλοντική υποστήριξη των Μεταβατικών Ομοσπονδιακών Θεσμών, για το υπόλοιπο της μεταβατικής περιόδου, τελεί υπό την αίρεση της προόδου της ολοκλήρωσης των εργασιών του Οδικού Χάρτη. Τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη η Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, με την υποστήριξη της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), να καθιερώσει ένα ενισχυμένο επίπεδο ασφάλειας σε περιοχές που προστατεύονται από την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) και τις δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας και να δημιουργήσει βιώσιμες διοικητικές δομές στις περιοχές αυτές. Σημειώνοντας ότι η μεταβατική περίοδος στη Σομαλία θα λήξει στις 20 Αυγούστου 2012, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω παράταση της μεταβατικής περιόδου θα ήταν αβάσιμη και καλώντας τα μέρη στη Σομαλία να συμφωνήσουν σε αντιπροσωπευτικές και χωρίς αποκλεισμούς μετα-μεταβατικές διευθετήσεις που συνάδουν με τη Συμφωνία του Τζιμπουτί. Τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την προαγωγή της διαφάνειας και την αύξηση της αμοιβαίας λογοδοσίας στη Σομαλία, και χαιρετίζοντας, στην κατεύθυνση αυτή, τις πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την πιο διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των εσωτερικών και εξωτερικών χρηματοοικονομικών πόρων της Σομαλίας, προς μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων προς όφελος του λαού της Σομαλίας. Τονίζοντας την ανάγκη για μία συνολική στρατηγική στη Σομαλία για την αντιμετώπιση των πολιτικών, οικονομικών, ανθρωπιστικών προβλημάτων και των προβλημάτων ασφαλείας στη Σομαλία, καθώς και του προβλήματος της πειρατείας, συμπεριλαμβανομένης και της ομηρίας, στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, μέσα από τις συνεργατικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων, επαναλαμβάνοντας την πλήρη υποστήριξή του προς το Γενικό Γραμματέα και τον Ειδικό Εκπρόσωπό του, Αugustine Ρ. Μahiga, για το ζήτημα αυτό, και για το έργο τους με την Αφρικανική Ένωση καθώς και διεθνείς και περιφερειακούς εταίρους. Αναγνωρίζοντας ότι η ειρήνη και η σταθερότητα στη Σομαλία εξαρτώνται από τη συμφιλίωση και την αποτελεσματική διακυβέρνηση σε ολόκληρη τη Σομαλία και προτρέποντας όλα τα μέρη στη Σομαλία να απαρνηθούν τη βία και να συνεργαστούν για την οικοδόμηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Χαιρετίζοντας τη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου για τη Σομαλία που θα λάβει χώρα στις 23 Φεβρουαρίου 2012, στην οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω η συντονισμένη διεθνής δράση για την αντιμετώπιση των πολιτικών προβλημάτων και των προβλημάτων ασφάλειας, δικαιοσύνης, σταθερότητας και πειρατείας στη Σομαλία, καθώς και για τα ανθρωπιστικά ζητήματα, και χαιρετίζοντας την επερχόμενη Συνδιάσκεψη της Κωνσταντινούπολης για τη Σομαλία. Εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία για τη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση στη Σομαλία και την επίπτωσή της στο λαό της Σομαλίας, ιδιαίτερα στις γυναίκες και τα παιδιά, και καλώντας όλα τα μέρη να διασφαλίσουν πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση για την έγκαιρη παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια σε ολόκληρη τη Σομαλία, σύμφωνα με το ανθρωπιστικό δίκαιο, το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το δίκαιο περί προσφύγων. Επαναλαμβάνοντας την εκ μέρους του καταδίκη όλων των επιθέσεων στη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, στην Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), στο προσωπικό και τις εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών και στον άμαχο πληθυσμό από ένοπλες ομάδες αντιπολίτευσης και ξένους μαχητές, ιδιαίτερα την Αλ Σαμπάαμπ (Αl Shabaab), και τονίζοντας ότι οι ένοπλες ομάδες αντιπολίτευσης της Σομαλίας και οι ξένοι μαχητές, ιδιαίτερα η Αλ Σαμπάαμπ (Αl Shabaab), αποτελούν τρομοκρατική απειλή για τη Σομαλία και τη διεθνή κοινότητα. Σημειώνοντας την ανακοίνωση ότι η Αλ Σαμπάαμπ (Αl Shabaab) ενώθηκε με την Αλ Κάιντα (Αl Qaeda), τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για την τρομοκρατία ή το βίαιο εξτρεμισμό στη Σομαλία και επαναλαμβάνοντας την πρόσκλησή του προς όλες τις ομάδες αντιπολίτευσης να καταθέσουν τα όπλα τους. Εξαίροντας τη συμβολή της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) στη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στη Σομαλία και τις προσπάθειες για την εγκαθίδρυση σταθερότητας και ασφάλειας στο Μογκαντίσου, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τη συνεχιζόμενη δέσμευση στρατευμάτων και εξοπλισμού στην Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) από τις Κυβερνήσεις του Μπουρούντι και της Ουγκάντα, και για τα στρατεύματα της Κυβέρνησης του Τζιμπουτί που αναπτύχθηκαν πρόσφατα και αναγνωρίζοντας τις σημαντικές θυσίες που έχουν γίνει από τις δυνάμεις της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ). Χαιρετίζοντας την προθυμία της Κυβέρνησης της Κένυας να ενταχθούν Κενυατικές δυνάμεις στην Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) και να συμβάλουν έτσι στην υλοποίηση της εντολής της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) όπως ορίζεται στην παράγραφο 9 της απόφασης 1772 (2007) και στην παρούσα απόφαση, τονίζοντας τη σημασία της άμεσης ανάπτυξης των νέων δυνάμεων της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) προκειμένου να φθάσει στο επίπεδο της εντολής της, και καλώντας κι άλλα Κράτη Μέλη της Αφρικανικής Ένωσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο συνεισφοράς στρατευμάτων και παροχής υποστήριξης στην Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ). Χαιρετίζοντας το έργο της κοινής Αποστολής Τεχνικής Αξιολόγησης της Αφρικανικής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), σημειώνοντας τη συμφωνία στο Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης για το Στρατηγικό Δόγμα για την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), στις 5 Ιανουαρίου 2012 και χαιρετίζοντας την Ειδική Έκθεση του Γενικού Γραμματέα για τη Σομαλία (S/2012/74). Υπενθυμίζοντας την εξουσιοδότησή του στην παράγραφο 1 της απόφασης 2010 (2011) προς τα Κράτη Μέλη της Αφρικανικής Ένωσης για τη διατήρηση της ανάπτυξης της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) έως τις 31 Οκτωβρίου 2012 και ότι η Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) εξουσιοδοτείται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκπλήρωση της υφιστάμενης εντολής της, όπως ορίζεται στην παράγραφο 9 της απόφασης 1772 (2007). Υπενθυμίζοντας την παράγραφο 5 της απόφασης 2010 (2011) και σημειώνοντας την πρόθεσή του να αναθεωρήσει το επίπεδο των δυνάμεων της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) όταν η αποστολή φθάσει στο επίπεδο δυνάμεων που προβλέπεται από την εντολή της με 12.000 άνδρες. Εκφράζοντας ανησυχία ότι οι εξαγωγές ξυλάνθρακα από τη Σομαλία αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για την Αλ Σαμπάαμπ (Αl Shabaab) και επίσης επιδεινώνουν την ανθρωπιστική κρίση. Υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις του 1950 (2010), 1976 (2011) και 2020 (2011), εκφράζοντας τη σοβαρή του ανησυχία για την απειλή που συνιστούν η πειρατεία και οι ένοπλες ληστείες στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, αναγνωρίζοντας ότι η συνεχιζόμενη αστάθεια στη Σομαλία συμβάλει στο πρόβλημα της πειρατείας και των ένοπλων ληστειών στη θάλασσα στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, τονίζοντας την ανάγκη για μία συνολική αντιμετώπιση της πειρατείας και της ομηρίας καθώς και των υποκείμενων αιτίων της από τη διεθνή κοινότητα και τους Μεταβατικούς Ομοσπονδιακούς Θεσμούς και χαιρετίζοντας τις προσπάθειες της Ομάδας Επαφής για την Πειρατεία στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, των Κρατών και των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών. Τονίζοντας την ανάγκη διερεύνησης, ποινικής δίωξης και φυλάκισης, όταν έχουν καταδικαστεί δεόντως, των πειρατών καθώς και όσων παράνομα χρηματοδοτούν, σχεδιάζουν, οργανώνουν ή κερδοσκοπούν από τις πειρατικές επιθέσεις. Χαιρετίζοντας τη μετεγκατάσταση του Ειδικού Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα στη Σομαλία και ενός γραφείου του Πολιτικού Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τη Σομαλία (UΝΡΟS) στο Μογκαντίσου και ενθαρρύνοντας τα Ηνωμένα Έθνη να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την επίτευξη μίας πιο μόνιμης και πλήρους μετεγκατάστασης στη Σομαλία, ιδιαίτερα στο Μογκαντίσου, σύμφωνα με τις συνθήκες ασφάλειας, όπως αναφέρεται στις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα (S/2010/447) και (S/2009/210). Κρίνοντας ότι η κατάσταση στη Σομαλία συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Ενεργώντας βάσει του Κεφαλαίου VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 1.Αποφασίζει ότι, επιπροσθέτως των καθηκόντων που ορίζονται στην παράγραφο 9 της απόφασης 1772 (2007), η Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) θα αναλάβει την εγκαθίδρυση της παρουσίας της στους τέσσερεις τομείς που ορίζονται στο Στρατηγικό Δόγμα της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) της 5ης Ιανουαρίου και η Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) εξουσιοδοτείται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως αρμόζει στους εν λόγω τομείς, σε συντονισμό με τις δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας, για τη μείωση της απειλής που συνιστά η Αλ Σαμπάαμπ (Αl Shabaab) και άλλες ένοπλες ομάδες αντιπολίτευσης, προκειμένου να εδραιωθούν οι συνθήκες για αποτελεσματική και νόμιμη διακυβέρνηση ολόκληρης της Σομαλίας, αποφασίζει περαιτέρω ότι η Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) θα ενεργεί σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου κατά την εκτέλεση της εντολής αυτής και με πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, της πολιτικής ανεξαρτησίας και ενότητας της Σομαλίας. 2.Ζητά από την Αφρικανική Ένωση να αυξήσει τον αριθμό των δυνάμεων της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) από 12.000 στο μέγιστο των 17.731 ένστολου προσωπικού, αποτελούμενου από στρατεύματα και προσωπικό σχηματισμένων αστυνομικών μονάδων. 3.Επαναλαμβάνει ότι οι περιφερειακοί οργανισμοί έχουν την ευθύνη της διασφάλισης ανθρώπινων, οικονομικών, εφοδιαστικών και άλλων πόρων για το έργο των οργανισμών τους, μεταξύ άλλων μέσω συνεισφορών των μελών τους και υποστήριξης από εταίρους, χαιρετίζει την πολύτιμη οικονομική υποστήριξη που παρέχεται από τους εταίρους της Αφρικανικής Ένωσης στην Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), μεταξύ άλλων μέσω διμερών προγραμμάτων υποστήριξης και της Διευκόλυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρικανική Ειρήνη, και καλεί όλους τους εταίρους, ιδιαίτερα τους νέους δωρητές, να υποστηρίξουν την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) μέσω της παροχής εξοπλισμού, τεχνικής βοήθειας, χρηματοδότησης για τα επιδόματα των στρατευμάτων και ανεπιφύλακτης χρηματοδότησης προς την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) και το Καταπιστευματικό Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ). 4.Αποφασίζει να διευρύνει το πακέτο εφοδιαστικής υποστήριξης για την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) που αναφέρεται στις παραγράφους 10 και 11 της απόφασης 2010 (2011) και όπως περιγράφεται στις επιστολές του Γενικού Γραμματέα (S/2009/60 και S/2011/591) προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, από μέγιστο αριθμό 12.000 ένστολου προσωπικού σε μέγιστο αριθμό 17.731 ένστολου προσωπικού, έως τις 31 Οκτωβρίου 2012, διασφαλίζοντας την ευθύνη λογοδοσίας και τη διαφάνεια των δαπανών από τα κεφάλαια των Ηνωμένων Εθνών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 της απόφασης 1910 (2010). 5.Υπενθυμίζει το αίτημά του προς το Γενικό Γραμματέα στις παραγράφους 10 και 12 της απόφασης 1863 (2009) σχετικά με τη διαφάνεια και τη δέουσα ευθύνη λογοδοσίας για τους πόρους που παρέχονται προς την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), και ζητά να δοθεί η ίδια προσοχή στη διαφάνεια, την ευθύνη λογοδοσίας και τους εσωτερικούς ελέγχους διαχείρισης πόρων που θα ισχύσουν για τα πρόσθετα μέτρα υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών που έχει δοθεί εξουσιοδότηση να παρασχεθούν στην Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) και τις χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα σε αυτή, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και το παράρτημα αυτής. 6.Αποφασίζει, σε εξαιρετική βάση και λόγω του μοναδικού χαρακτήρα της αποστολής, να διευρύνει το πακέτο εφοδιαστικής υποστήριξης για την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) ώστε να συμπεριλάβει την αποζημίωση για τον εξοπλισμό που ανήκει στις μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των διευκολυντών και πολλαπλασιαστών ισχύος, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 28 έως 36 και 43 της Ειδικής Έκθεσης του Γενικού Γραμματέα για τη Σομαλία (S/2012/74) και όπως ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης. 7.Τονίζει τη σημασία της σταθεροποίησης των περιοχών που προστατεύονται από την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) και τις δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους από τη Σομαλία, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών, της Αφρικανικής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας, να προάγουν τη συμφιλίωση, το νόμο και την τάξη, την παροχή βασικών υπηρεσιών και να ενδυναμώσουν τη διακυβέρνηση σε τοπικό, περιφερειακό, πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω της υποστήριξης της υλοποίησης των Σχεδίων Σταθεροποίησης που αναπτύχθηκαν από τη Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (ΙGΑD) και τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. 8.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να παρέχει τεχνικές και εξειδικευμένες συμβουλές στην Αφρικανική Ένωση για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), μέσω του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών στην Αφρικανική Ένωση, μεταξύ άλλων για την υλοποίηση του Στρατηγικού Δόγματος της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) καθώς και για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού της Δόγματος. 9.Επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τα Ηνωμένα Έθνη να συνεργαστούν με την Αφρικανική Ένωση για την ανάπτυξη μίας προστατευτικής δύναμης κατάλληλου μεγέθους, εντός του εντεταλμένου επιπέδου στρατευμάτων της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, συνοδείας και προστασίας, σε προσωπικό από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, όπως αρμόζει και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. 10.Χαιρετίζει την πρόθεση των νέων χωρών που συνεισφέρουν στρατεύματα να συνεισφέρουν στην Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) και τονίζει ότι όλα τα νέα στρατεύματα θα ενσωματωθούν πλήρως στις δομές διοίκησης και ελέγχου της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) και θα επιχειρούν σύμφωνα με την εντολή της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), όπως ορίζεται στην παράγραφο 9 της απόφασης 1772 (2007) και την παρούσα απόφαση. 11.Τονίζει ότι η συντονισμένη δράση από όλους τους συνεισφέροντες είναι κρίσιμης σημασίας για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Σομαλίας και της περιοχής και καλεί κι άλλα Κράτη Μέλη της Αφρικανικής Ένωσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο συνεισφοράς στρατευμάτων στην Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) προκειμένου να βοηθήσουν στη δημιουργία συνθηκών στις οποίες η Σομαλία θα μπορεί να είναι υπεύθυνη για τη δική της ασφάλεια. 12.Αναγνωρίζει τη σημασία ενδυνάμωσης της ικανότητας των περιφερειακών και υπο-περιφερειακών οργανισμών για πρόληψη των συγκρούσεων, διαχείριση των κρίσεων και σταθεροποίηση μετά τις συγκρούσεις, και καλεί την Αφρικανική Ένωση και τους δωρητές να συνεχίσουν να συνεργάζονται για την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας διαφύλαξης της ειρήνης στην Αφρική. 13.Υπενθυμίζει την παράγραφο 13 της απόφασης 2010 (2011). 14.Τονίζει ότι η ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας της Σομαλίας είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και σταθερότητας στη Σομαλία, ζητά από την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) να συνεχίσει να εντείνει τις προσπάθειές της για ανάπτυξη της ικανότητας και αποτελεσματικότητας των δυνάμεων ασφαλείας της Σομαλίας, καλεί τα Κράτη Μέλη, τους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς να εργαστούν σε συντονισμό με την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) για την παροχή συντονισμένης βοήθειας, εκπαίδευσης και υποστήριξης και χαιρετίζει, στην κατεύθυνση αυτή, την εκπαίδευση των δυνάμεων ασφαλείας της Σομαλίας στο πλαίσιο των διμερών προγραμμάτων υποστήριξης των Κρατών Μελών και της Εκπαιδευτικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Σομαλία (ΕUΤΜ). 15.Σημειώνει το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει μία αποτελεσματική αστυνομική παρουσία για τη σταθεροποίηση στο Μογκαντίσου, τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η ανάπτυξη μίας αποτελεσματικής αστυνομικής δύναμης στη Σομαλία και χαιρετίζει την επιθυμία της Αφρικανικής Ένωσης να αναπτύξει ένα επιχειρησιακό αστυνομικό κλιμάκιο εντός της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ). 16.Απαιτεί από όλα τα μέρη και τις ένοπλες ομάδες να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας του ανθρωπιστικού προσωπικού και των προμηθειών, και περαιτέρω απαιτεί από όλα τα μέρη να διασφαλίσουν την πλήρη και ακώλυτη πρόσβαση για την έγκαιρη παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη σε ολόκληρη τη Σομαλία, σύμφωνα με το ανθρωπιστικό δίκαιο, το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το δίκαιο περί προσφύγων. 17.Υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις του 1674 (2006), 1738 (2006) και 1894 (2009) περί προστασίας των αμάχων στις ένοπλες συρράξεις, χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) για τη μείωση των απωλειών μεταξύ των αμάχων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών της, παροτρύνει την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) να συνεχίσει να αναλαμβάνει ενισχυμένες προσπάθειες για το θέμα αυτό, επαινεί τη δέσμευση της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) να συστήσει μία Μονάδα Εντοπισμού, Ανάλυσης και Απόκρισης για τα Θύματα Αμάχους (CCΤΑRC), όπως αναφέρεται στην Έκθεση του Γενικού Γραμματέα για τη Σομαλία (S/2011/759) της 9ης Δεκεμβρίου 2011, και καλεί τους διεθνείς δωρητές και εταίρους για περαιτέρω υποστήριξη της σύστασης της Μονάδας Εντοπισμού, Ανάλυσης και Απόκρισης για τα Θύματα Αμάχους (CCΤΑRC). 18.Χαιρετίζει την υιοθέτηση από την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) της πολιτικής έμμεσων πυρών του 2011 και ενθαρρύνει την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) να προσαρμόσει και να εφαρμόσει την πολιτική αυτή για όλα τα νέα στρατεύματα και μέσα της. 19.Υπενθυμίζει την απόφαση του Συμβουλίου στην απόφαση 1844 (2008) και χαιρετίζει την αποφασιστικότητα της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικανικής Ένωσης, να λάβει μέτρα εναντίον τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών παραγόντων που εμπλέκονται σε ενέργειες που στοχεύουν στην υπονόμευση της διαδικασίας ειρήνης και συμφιλίωσης στη Σομαλία, συμπεριλαμβανομένου του Οδικού Χάρτη, καθώς και τις προσπάθειες της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) και των δυνάμεων ασφαλείας της Σομαλίας. 20.Υπογραμμίζει την πρόθεσή του να διατηρήσει την κατάσταση επί του πεδίου υπό εξέταση και να λάβει υπόψη στις μελλοντικές του αποφάσεις την πρόοδο της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 1)εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας σε ολόκληρη τη νότια και κεντρική Σομαλία, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών πόλεων, από τις δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας και την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), στη βάση ξεκάθαρων στρατιωτικών στόχων που ενσωματώνονται στην πολιτική στρατηγική, 2)αποτελεσματικός περιφερειακός συντονισμός και συνεργασία επί θεμάτων ασφαλείας από την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), 3)βοήθεια στην ανάπτυξη αποτελεσματικών δυνάμεων ασφαλείας της Σομαλίας, με μονάδες ενοποιημένες υπό σαφή δομή διοίκησης και ελέγχου και σε συντονισμό με τη διεθνή κοινότητα. 21.Ζητά από την Αφρικανική Ένωση να ενημερώνει τακτικά το Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω του Γενικού Γραμματέα, για την υλοποίηση της εντολής της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), μεταξύ άλλων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 της παρούσας απόφασης, και για τη νέα δομή διοίκησης και ελέγχου και την ενοποίηση των δυνάμεων υπό τη συγκεκριμένη δομή και να αναφέρει προς το Συμβούλιο, μέσω της υποβολής εγγράφων εκθέσεων, το αργότερο 30 ημέρες από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης και κάθε 60 ημέρες εφεξής. 22.Αποφασίζει ότι οι αρχές της Σομαλίας θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή της εξαγωγής ξυλάνθρακα από τη Σομαλία και ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της άμεσης ή έμμεσης εισαγωγής ξυλάνθρακα από τη Σομαλία, είτε ο ξυλάνθρακας αυτός προέρχεται από τη Σομαλία είτε όχι. Αποφασίζει περαιτέρω ότι όλα τα Κράτη Μέλη θα υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας που συστάθηκε βάσει των αποφάσεων 751 (1992) και 1907 (2009) για τη Σομαλία και την Ερυθραία («η Επιτροπή») εντός 120 ημερών από την υιοθέτηση της παρούσας απόφασης, σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και ζητά από την Ομάδα Επίβλεψης που επανασυστάθηκε βάσει της απόφασης 2002 (2011) να αξιολογήσει την επίπτωση της απαγόρευσης σχετικά με τον ξυλάνθρακα στην Τελική της Έκθεση. 23.Αποφασίζει ότι η εντολή της Επιτροπής θα ισχύει στα μέτρα της παραγράφου 22 ανωτέρω. Αποφασίζει ότι η εντολή της Ομάδας Επίβλεψης θα παραταθεί αντιστοίχως και θεωρεί ότι η εμπορία αυτή δύναται να αποτελέσει απειλή για την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα στη Σομαλία, και συνεπώς ότι η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει άτομα και οντότητες που εμπλέκονται στην εν λόγω εμπορία ως υποκείμενα στα στοχευμένα μέτρα που επιβλήθηκαν με την απόφαση 1844 (2008). 24.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά το θέμα. ΠαράρτημαΣύμφωνα με την παράγραφο 6 της παρούσας απόφασης, σε εξαιρετική βάση και λόγω του μοναδικού χαρακτήρα της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), το πακέτο εφοδιαστικής υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών για την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) θα επεκταθεί για ένα μέγιστο αριθμό 17.731 ατόμων ένστολου προσωπικού και 20 ατόμων πολιτικού προσωπικού της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ) με έδρα στο αρχηγείο της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), έως τις 31 Οκτωβρίου 2012, σύμφωνα με τις συστάσεις των παραγράφων 29 και 43 της Ειδικής Έκθεσης του Γενικού Γραμματέα για τη Σομαλία (S/2012/74), η οποία περιλαμβάνει την παροχή ικανότητας διαχείρισης απειλών από εκρηκτικά, ιατρικές εγκαταστάσεις επιπέδου ΙΙ και την αποζημίωση για τον εξοπλισμό που ανήκει στις μονάδες (CΟΕ). Ο επιλέξιμος εξοπλισμός που ανήκει στις μονάδες (CΟΕ) θα περιλαμβάνει τυπικούς διευκολυντές και πολλαπλασιαστές ισχύος στο χερσαίο κλιμάκιο, καθώς και ένα αεροπορικό κλιμάκιο με έως 9 το μέγιστο ελικόπτερα γενικής χρήσης και 3 επιθετικά ελικόπτερα. Η αποζημίωση για τον εξοπλισμό που ανήκει στις μονάδες (CΟΕ) θα πρέπει να συνάδει με τις τιμές και πρακτικές των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης μεταφοράς κεφαλαίων προς τις χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα (ΤCCs) όπως αρμόζει, και περιοδικές αξιολογήσεις για τη διασφάλιση της πλήρους επιχειρησιακής ικανότητας. Οι Επιστολές Αρωγής (LΟΑs) θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα για τον εξοπλισμό που δεν καλύπτεται από το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τον εξοπλισμό που ανήκει σε μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών μέσων που προαναφέρονται. Όπως σημειώνεται στην παράγραφο 29 της Ειδικής Έκθεσης του Γενικού Γραμματέα για τη Σομαλία (S/2012/74), αποζημίωση θα πρέπει να υπάρχει μόνο για τον εξοπλισμό που αναπτύσσεται από τις χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα και θεωρείται ότι ανήκει στις χώρες αυτές. Ο εξοπλισμός που δωρίζεται ή χαρίζεται στις χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα, την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ΑΜΙSΟΜ), την Αφρικανική Ένωση ή όταν η ιδιοκτησία του παραμένει στο δωρητή, δεν είναι επιλέξιμος για αποζημίωση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2012-05-02 Απόφαση 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., περί Σομαλίας
Τροποποίηση Τύπος
A/2012/106
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία