ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/Φ.3462/ΑΣ5869

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-02-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-02-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-02-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απόφαση 2023 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. σχετικά με την Ερυθραία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2023 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2023 (2011) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 6674η συνεδρίασή του την 5η Δεκεμβρίου 2011 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του και τις δηλώσεις του Προέδρου του, αναφορικά με την κατάσταση στη Σομαλία και τη συνοριακή διαφορά μεταξύ Τζιμπουτί και Ερυθραίας, ιδιαίτερα τις αποφάσεις του 751 (1992), 1844 (2008), 1862 (2009), 1907 (2009), 1916 (2009), 1998 (2011) και 2002 (2011) και τις δηλώσεις του της 18ης Μαΐου 2009 (S/ΡRSΤ/2009/15), 9ης Ιουλίου 2009 (S/ΡRSΤ/2009/19) και 12ης Ιουνίου 2008 (S/ΡRSΤ/2008/20). Βεβαιώνοντας εκ νέου το σεβασμό του για την κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα, πολιτική ανεξαρτησία και ενότητα της Σομαλίας, του Τζιμπουτί και της Ερυθραίας αντιστοίχως, καθώς και όλων των υπολοίπων Κρατών της περιοχής. Επαναλαμβάνοντας την πλήρη υποστήριξή του για την Ειρηνευτική Διαδικασία του Τζιμπουτί και το Μεταβατικό Ομοσπονδιακό Χάρτη, που παρέχουν το πλαίσιο για την επίτευξη μίας διαρκούς πολιτικής λύσης στη Σομαλία, και χαιρετίζοντας τη Συμφωνία της Καμπάλα της 9ης Ιουνίου 2011 και τον οδικό χάρτη που συμφωνήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2011. Καλώντας όλα τα Κράτη της περιοχής να επιλύσουν τις διαφορές τους με ειρηνικό τρόπο και να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους, με στόχο να τεθούν τα θεμέλια για διαρκή ειρήνη και μακροχρόνια ασφάλεια στο Κέρας της Αφρικής, και ενθαρρύνοντας τα εν λόγω Κράτη να παράσχουν την απαραίτητη συνεργασία στην Αφρικανική Ένωση, στις προσπάθειες της τελευταίας να επιλύσει τις διαφορές αυτές. Επαναλαμβάνοντας τη σοβαρή του ανησυχία για τη συνοριακή διαφορά μεταξύ Ερυθραίας και Τζιμπουτί και τη σημασία της επίλυσής της, καλώντας την Ερυθραία να επιδιώξει καλόπιστα, μαζί με το Τζιμπουτί, την πιστή εφαρμογή της Συμφωνίας της 6ης Ιουνίου 2010 που συνάφθηκε υπό την αιγίδα του Κατάρ, με στόχο την επίλυση της συνοριακής τους διαφοράς και την παγίωση της ομαλοποίησης των μεταξύ τους σχέσεων, και χαιρετίζοντας τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Κατάρ καθώς και τη συνεχιζόμενη ενασχόληση των περιφερειακών δρώντων, της Αφρικανικής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών. Σημειώνοντας την επιστολή της 6ης Οκτωβρίου 2011 του Μονίμου Αντιπροσώπου του Τζιμπουτί στα Ηνωμένα Έθνη (S/2011/617) με την οποία ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα για την απόδραση δύο Τζιμπουτιανών κρατουμένων πολέμου από φυλακή της Ερυθραίας, ενώ σημειώνει ότι η Κυβέρνηση της Ερυθραίας αρνείται μέχρι σήμερα την κράτηση Τζιμπουτιανών κρατουμένων πολέμου. Εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία για τα πορίσματα της έκθεσης της Ομάδας Επίβλεψης Σομαλίας/Ερυθραίας της 18ης Ιουλίου 2011 (S/2011/433), ότι η Ερυθραία συνεχίζει την παροχή πολιτικής, οικονομικής, εκπαιδευτικής και εφοδιαστικής υποστήριξης σε ένοπλες αντιστασιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Αl-Shabaab, που εμπλέκονται στην υπονόμευση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Σομαλία και την περιοχή. Καταδικάζοντας την προσχεδιασμένη τρομοκρατική επίθεση του Ιανουαρίου 2011 που σκοπό είχε τη διακοπή της συνάντησης κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης στην Αντίς Αμπέμπα, όπως προκύπτει από τα πορίσματα της έκθεσης της Ομάδας Επίβλεψης Σομαλίας/Ερυθραίας. Σημειώνοντας την Απόφαση της Συνέλευσης των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Αφρικανικής Ένωσης που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2010 και το Ανακοινωθέν του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης που έλαβε χώρα στις 8 Ιανουαρίου 2010, χαιρετίζοντας την υιοθέτηση, από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 23 Δεκεμβρίου 2009, της απόφασης 1907 (2009), με την οποία επιβάλλονται κυρώσεις στην Ερυθραία, λόγω, μεταξύ άλλων, της παροχής πολιτικής, οικονομικής και εφοδιαστικής υποστήριξης σε ένοπλες ομάδες που εμπλέκονται στην υπονόμευση της ειρήνης και της συμφιλίωσης στη Σομαλία, αλλά και της περιφερειακής σταθερότητας και τονίζοντας την ανάγκη να επιδιωχθεί εντατικά η αποτελεσματική εφαρμογή της Απόφασης 1907 (2009) και εκφράζοντας την πρόθεσή του να εφαρμόσει στοχευμένες κυρώσεις εναντίον ατόμων και φορέων, σε περίπτωση που πληρούν τα κριτήρια καθορισμού που παρατίθενται στην παράγραφο 15 της απόφασης 1907 (2009) και την παράγραφο 8 της απόφασης 1844 (2008). Σημειώνοντας την απόφαση της 18ης Έκτακτης Συνόδου της Συνέλευσης των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (ΙGΑD), με την οποία καλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας να λάβει μέτρα που διασφαλίζουν ότι η Ερυθραία θα σταματήσει τις εκ μέρους της ενέργειες αποσταθεροποίησης στο Κέρας της Αφρικής. Σημειώνοντας την επιστολή της Ερυθραίας (S/2011/652) που περιέχει έγγραφο απάντησης στην έκθεση της Ομάδας Επίβλεψης Σομαλίας/Ερυθραίας. Καταδικάζοντας έντονα οποιεσδήποτε ενέργειες της Ερυθραίας που υπονομεύουν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή και καλώντας όλα τα Κράτη Μέλη να συμμορφωθούν πλήρως με τους όρους του εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε με την παράγραφο 5 της απόφασης 733 (1992), όπως αυτή αναπτύχθηκε και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες αποφάσεις. Κρίνοντας ότι η αποτυχία της Ερυθραίας να συμμορφωθεί πλήρως με τις αποφάσεις 1844 (2008), 1862 (2009), 1907 (2009) και οι ενέργειές της που υπονομεύουν την ειρήνη και τη συμφιλίωση στη Σομαλία και την περιοχή του Κέρατος της Αφρικής, καθώς και η διαφορά μεταξύ Τζιμπουτί και Ερυθραίας, αποτελούν απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Έχοντας επίγνωση της πρωταρχικής του ευθύνης, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Ενεργώντας βάσει του Κεφαλαίου VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: 1.Καταδικάζει τις παραβιάσεις των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας 1907 (2009), 1862 (2009) και 1844 (2008) από την Ερυθραία, η οποία συνεχίζει να παρέχει υποστήριξη σε ένοπλες αντιστασιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Αl-Shabaab, που εμπλέκονται στην υπονόμευση της ειρήνης και της συμφιλίωσης στη Σομαλία και την περιοχή. 2.Υποστηρίζει την κλήση της Αφρικανικής Ένωσης προς την Ερυθραία να επιλύσει τις συνοριακές της διαφορές με τους γείτονές της και καλεί τα μέρη να επιλύσουν ειρηνικά τις διαφορές τους, να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους και να προωθήσουν τη διαρκή ειρήνη και τη μακρόχρονη ασφάλεια στο Κέρας της Αφρικής, και ενθαρρύνει τα μέρη να παράσχουν την απαραίτητη συνεργασία στην Αφρικανική Ένωση, στις προσπάθειές της να επιλύσει τις εν λόγω διαφορές. 3.Επαναλαμβάνει ότι όλα τα Κράτη Μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ερυθραίας, θα συμμορφωθούν πλήρως με τους όρους του εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε με την παράγραφο 5 της απόφασης 733 (1992), όπως αυτή αναπτύχθηκε και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες αποφάσεις. 4.Επαναλαμβάνει ότι η Ερυθραία θα συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση 1907 (2009) χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, και τονίζει την υποχρέωση όλων των Κρατών να συμμορφωθούν με τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την απόφαση 1907 (2009). 5.Σημειώνει ότι η Ερυθραία απέσυρε τις δυνάμεις της μετά την εγκατάσταση παρατηρητών από το Κατάρ στις διαφιλονικούμενες περιοχές κατά μήκος των συνόρων με το Τζιμπουτί, καλεί την Ερυθραία να ξεκινήσει εποικοδομητικό διάλογο με το Τζιμπουτί προκειμένου να επιλυθεί η συνοριακή διαφορά, και βεβαιώνει εκ νέου την πρόθεσή του να λάβει περαιτέρω στοχευμένα μέτρα εναντίον όσων παρακωλύουν την εφαρμογή της απόφασης 1862 (2009). 6.Απαιτεί από την Ερυθραία να παράσχει πληροφορίες σχετικά με Τζιμπουτιανούς μαχητές που αγνοούνται από τις συγκρούσεις της 10ης-12ης Ιουνίου 2008, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να επιβεβαιώσουν την παρουσία και την κατάσταση των Τζιμπουτιανών κρατουμένων πολέμου. 7.Απαιτεί από την Ερυθραία να σταματήσει όλες τις άμεσες ή έμμεσες προσπάθειες για την αποσταθεροποίηση Κρατών, μεταξύ άλλων μέσω οικονομικής, στρατιωτικής, κατασκοπευτικής και μη στρατιωτικής βοήθειας, όπως είναι η παροχή εκπαιδευτικών κέντρων, στρατοπέδων και άλλων παρόμοιων εγκαταστάσεων για ένοπλες ομάδες, διαβατηρίων, εξόδων διαβίωσης ή διευκολύνσεων μετακινήσεων. 8.Καλεί όλα τα Κράτη, ιδιαίτερα τα Κράτη της περιοχής, προκειμένου να διασφαλίσουν την αυστηρή εφαρμογή του εμπάργκο όπλων που προβλέπεται από τις παραγράφους 5 και 6 της απόφασης 1907 (2009), να επιθεωρούν στο έδαφός τους, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και αερολιμένων, σύμφωνα με τις εθνικές αρχές και τη νομοθεσία και σε συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, όλα τα φορτία που προορίζονται για ή προέρχονται από την Ερυθραία, εάν το ενδιαφερόμενο Κράτος έχει πληροφορίες που παρέχουν εύλογους λόγους να θεωρείται ότι το φορτίο περιέχει αντικείμενα, των οποίων η προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται από τις παραγράφους 5 ή 6 της απόφασης 1907 (2009) και υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 8 και 9 της απόφασης 1907 (2009) αναφορικά με την ανακάλυψη αντικειμένων που απαγορεύονται από τις παραγράφους 5 ή 6 της απόφασης 1907 (2009) και την παράγραφο 5 της απόφασης 733 (1992), όπως αυτή αναπτύχθηκε και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες αποφάσεις. 9.Εκφράζει την πρόθεσή του να εφαρμόσει στοχευμένες κυρώσεις εναντίον ατόμων και φορέων, σε περίπτωση που πληρούν τα κριτήρια καθορισμού που ορίζονται στην παράγραφο 15 της απόφασης 1907 (2009) και την παράγραφο 1 της απόφασης 2002 (2011) και ζητά από την Επιτροπή να μελετά επειγόντως τις προτάσεις καθορισμού από τα Κράτη Μέλη. 10.Καταδικάζει τη χρήση του «φόρου της διασποράς» στη διασπορά της Ερυθραίας από την Κυβέρνηση της Ερυθραίας για την αποσταθεροποίηση της περιοχής του Κέρατος της Αφρικής ή για την παραβίαση των σχετικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων 1844 (2008), 1862 (2009) και 1907 (2009), μεταξύ άλλων για σκοπούς όπως η προμήθεια όπλων και σχετικού υλικού για μεταφορά προς τις ένοπλες αντιστασιακές ομάδες ή η παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή οικονομικών μεταφορών που διατίθενται άμεσα ή έμμεσα στις εν λόγω ομάδες, όπως περιγράφεται στα πορίσματα της έκθεσης της Ομάδας Επίβλεψης Σομαλίας/Ερυθραίας της 18ης Ιουλίου 2011 (S/2011/433) και αποφασίζει ότι η Ερυθραία θα σταματήσει τις συγκεκριμένες πρακτικές. 11.Αποφασίζει ότι η Ερυθραία θα σταματήσει τη χρήση εκβιασμών, απειλών χρήσης βίας, απάτης και άλλων παράνομων μέσων για τη συλλογή φόρων εκτός Ερυθραίας από τους υπηκόους της ή άλλα άτομα που κατάγονται από την Ερυθραία, αποφασίζει περαιτέρω ότι τα Κράτη θα λάβουν κατάλληλα μέτρα για να προσάγουν ενώπιον της δικαιοσύνης, σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, τα άτομα εκείνα που βρίσκονται στο έδαφός τους, τα οποία ενεργούν, επίσημα ή ανεπίσημα, εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ερυθραίας ή του Λαϊκού Μετώπου για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη (ΡFDJ) κατά παράβαση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται από την παρούσα παράγραφο και της νομοθεσίας των ενδιαφερομένων Κρατών, και καλεί τα Κράτη να λάβουν εκείνα τα μέτρα που είναι κατάλληλα σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και τα σχετικά διεθνή όργανα, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης της Βιέννης του 1961 για τις Διπλωματικές Σχέσεις και της Σύμβασης της Βιέννης του 1963 για τις Προξενικές Σχέσεις, προκειμένου να αποτρέψουν τη διευκόλυνση περαιτέρω παραβιάσεων από τα άτομα αυτά. 12.Εκφράζει ανησυχία για την ενδεχόμενη χρήση του μεταλλευτικού τομέα της Ερυθραίας ως πηγή χρηματοδότησης για την αποσταθεροποίηση της περιοχής του Κέρατος της Αφρικής, όπως περιγράφεται στην Τελική Έκθεση της Ομάδας Επίβλεψης (S/2011/433) και καλεί την Ερυθραία να επιδείξει διαφάνεια στα δημόσια οικονομικά της, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με την Ομάδα Επίβλεψης, προκειμένου να καταδείξει ότι οι πρόσοδοι από τις εν λόγω μεταλλευτικές δραστηριότητες δεν χρησιμοποιούνται για την παραβίαση των σχετικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων 1844 (2008), 1862 (2009), 1907 (2009) και της παρούσας απόφασης. 13.Αποφασίζει ότι τα Κράτη, προκειμένου να αποτρέψουν τη συμβολή των κεφαλαίων που προέρχονται από το μεταλλευτικό τομέα της Ερυθραίας σε παραβιάσεις των αποφάσεων 1844 (2008), 1862 (2009), 1907 (2009) ή της παρούσας απόφασης, θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προαγωγή της επαγρύπνησης των υπηκόων τους, των προσώπων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους και των εταιρειών οι οποίες έχουν συσταθεί στο έδαφός τους ή υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, που διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο συγκεκριμένο τομέα στην Ερυθραία, μεταξύ άλλων μέσω της έκδοσης κατευθυντηρίων οδηγιών για την επίδειξη δέουσας επιμέλειας, και ζητά για το θέμα αυτό από την Επιτροπή, με τη βοήθεια της Ομάδας Επίβλεψης, να καταρτίσει κατευθυντήριες οδηγίες για προαιρετική χρήση από τα Κράτη Μέλη. 14.Προτρέπει όλα τα Κράτη να υιοθετήσουν κατευθυντήριες οδηγίες για την επίδειξη δέουσας επιμέλειας, προκειμένου να αποτραπεί η παροχή οικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης ή αντασφάλισης, ή η μεταφορά προς, δια μέσου ή από το έδαφός τους, ή προς ή από τους υπηκόους τους ή φορείς που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τους (συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων στο εξωτερικό), ή πρόσωπα ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο έδαφός τους, οποιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ή πόρων, εάν οι εν λόγω υπηρεσίες, περιουσιακά στοιχεία ή πόροι, συμπεριλαμβανομένων νέων επενδύσεων στον εξορυκτικό τομέα, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην παραβίαση από την Ερυθραία των σχετικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων 1844 (2008), 1862 (2009), 1907 (2009) και της παρούσας απόφασης. 15.Καλεί όλα τα Κράτη να υποβάλουν έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας εντός 120 ημερών σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης. 16.Αποφασίζει να επεκτείνει περαιτέρω την εντολή της Ομάδας Επίβλεψης που συστάθηκε εκ νέου με την απόφαση 2002 (2011), για την επίβλεψη και υποβολή έκθεσης επί της εφαρμογής των μέτρων που επιβάλλονται από την παρούσα απόφαση και για την ανάληψη των καθηκόντων που παρατίθενται στη συνέχεια: 1)Παροχή βοήθειας προς την Επιτροπή για την επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων που επιβάλλονται με τις παραγράφους 10, 11, 12, 13 και 14 ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς τυχόν πληροφοριών για παραβιάσεις, 2)Εξέταση οποιωνδήποτε πληροφοριών που σχετίζονται με την παράγραφο 6 ανωτέρω, οι οποίες θα πρέπει να έλθουν σε γνώση της Επιτροπής. 17.Προτρέπει όλα τα Κράτη, τους αρμόδιους φορείς των Ηνωμένων Εθνών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, να συνεργαστούν πλήρως με την Επιτροπή και την Ομάδα Επίβλεψης, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής οποιωνδήποτε πληροφοριών βρίσκονται στη διάθεσή τους σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην απόφαση 1844 (2008), την απόφαση 1907 (2009) και την παρούσα απόφαση, ιδιαίτερα σχετικά με περιστατικά μη συμμόρφωσης. 18.Βεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να εξετάζει στενά τις ενέργειες της Ερυθραίας και θα είναι έτοιμο να προσαρμόσει τα μέτρα, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης, τροποποίησης ή άρσης αυτών, υπό το φως της συμμόρφωσης της Ερυθραίας με τις διατάξεις των αποφάσεων 1844 (2008), 1862 (2009), 1907 (2009) και της παρούσας απόφασης. 19.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση εντός 180 ημερών σχετικά με τη συμμόρφωση της Ερυθραίας με τις διατάξεις των αποφάσεων 1844 (2008), 1862 (2009), 1907 (2009) και της παρούσας απόφασης. 20.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2012-02-20 Απόφαση 2023 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. σχετικά με την Ερυθραία.
Τροποποίηση Τύπος
A/2012/30
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία