ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/0544/Μ.6431/ΑΣ234

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-02-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-02-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-02-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στους τομείς των επιστημών, της παιδείας και του πολιτισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για τα έτη 2011-2012-2013.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των επιστημονικών και ανώτατων εκπαιδευτικών τους ιδρυμάτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας
Άρθρο 2
1.  
  Τα Μέρη θα διευκολύνουν την συμμετοχή επιστημόνων σε σεμινάρια, συνέδρια, συμπόσια κλπ. που διοργανώνονται σε κάθε χώρα.
Άρθρο 3
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν ετησίως δύο (2) μέλη από τις Ακαδημίες Επιστημών και/ή από το διδακτικό προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών τους Ιδρυμάτων, με σκοπό ανταλλαγή εμπειριών, επιστημονικών δημοσιεύσεων, διοργάνωση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και διαλέξεων στην άλλη χώρα για περίοδο μέχρι οκτώ (8) ημερών το καθένα
Άρθρο 4
1.  
  Τα Μέρη θα προωθούν την συνεργασία τους στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αμφότερα τα Μέρη εκφράζουν την ικανοποίηση τους για την συνεργασία που εγκαινιάστηκε μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων (Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), του Κρατικού Πανεπιστημίου του Μπακού και της Κρατικής Μουσικής Ακαδημίας του Αζερμπαϊτζάν, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΜΡUS.
Άρθρο 5
1.  
  Τα Μέρη θα χορηγούν ετησίως υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα καθώς και υποτροφίες για θερινά προγράμματα εκμάθησης γλώσσας. Ο αριθμός και η διάρκεια των υποτροφιών θα συμφωνούνται μεταξύ των αρμόδιων φορέων ή μέσω της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 6
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν, κατόπιν αιτήσεως, πληροφορίες και έντυπο υλικό με σκοπό την εξοικείωση με το εκπαιδευτικό σύστημα της άλλης χώρας
Άρθρο 7
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και έντυπου υλικού με σκοπό τη διευκόλυνση των αρμόδιων αρχών τους για την αναγνώριση και ισοτιμία διπλωμάτων, πιστοποιητικών και επιστημονικών τίτλων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας
Άρθρο 8
1.  
  Κάθε Μέρος θα δημιουργεί τις συνθήκες για την προαγωγή της γνώσης της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού του άλλου Μέρους
Άρθρο 9
1.  
  α. Η Ελληνική πλευρά γνωστοποιεί στην Αζερική πλευρά ότι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας έχει καθιερώσει ένα εξεταστικό σύστημα για την αξιολόγηση και πιστοποίηση της γνώσης της Νεοελληνικής γλώσσας. Η εξέταση κατατείνει στην απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της Νεοελληνικής γλώσσας. Το Ελληνικό Υπουργείο έχει αναθέσει επισήμως στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας της Θεσσαλονίκης την διεξαγωγή των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. β. Η Ελληνική πλευρά γνωστοποιεί στην Αζερική πλευρά ότι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας έχει καθιερώσει ένα εξεταστικό σύστημα για την αξιολόγηση και πιστοποίηση της γνώσης Σύγχρονων Γλωσσών. Η εξέταση κατατείνει στην απόκτηση ενός Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσικής Επάρκειας. Σκοπός είναι η ενοποίηση του συστήματος πιστοποίησης γλωσσομάθειας στην Ελλάδα και τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές οι εξετάσεις διεξάγονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Άρθρο 10
1.  
  Αμφότερα τα Μέρη εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την ίδρυση του «Κέντρου Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού» στο Σλαβικό Πανεπιστήμιο του Μπακού το 2004 και για την επιτυχή του λειτουργία. Αμφότερα τα Μέρη εκφράζουν επίσης την ικανοποίηση τους για την υιοθέτηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών και Αζερικών Αρχών, σχετικά με την λειτουργία του Κέντρου Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στο Σλαβικό Πανεπιστήμιο του Μπακού (Παράρτημα 2). ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ.
Άρθρο 11
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των δημόσιων βιβλιοθηκών και των γενικών κρατικών αρχείων των δύο χωρών, ιδιαίτερα στον τομέα των νέων τεχνολογιών, καθώς και την αμοιβαία ανταλλαγή βιβλίων σε βάση αμοιβαιότητας σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία. Τα Μέρη θα εξετάσουν την δυνατότητα ανταλλαγής ενός (1) βιβλιοθηκάριου ή ενός (1) αρχειοφυλακα για περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών, για τον σκοπό της ανταλλαγής εμπειριών και πληροφοριών. ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 12
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν μία φορά ετησίως δύο (2) αρχαιολόγους και δύο (2) αρχιτέκτονες για περίοδο μέχρι επτά (7) ημερών τον καθένα, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών στους τομείς της ειδικότητας τους
Άρθρο 13
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν δημοσιεύσεις αρχαιολογικού περιεχομένου. Για τον σκοπό αυτό η Ελληνική πλευρά θα διαβιβάζει δημοσιεύσεις του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.
Άρθρο 14
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν στενότερη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων Αρχών και διάφορων Ιδρυμάτων τους στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων και πολιτιστικών αγαθών κλπ), καθώς και στον τομέα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (περιφερειακής εθνογραφίας, λαογραφίας και τεχνογνωσίας) και την σύναψη σχέσεων μεταξύ μουσείων των δύο χωρών και την πραγματοποίηση ανταλλαγής εκθέσεων
Άρθρο 15
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν δύο (2) ειδικούς στον τομέα της συντήρησης για περίοδο μέχρι επτά (7) ημερών τον καθένα, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της ειδικότητάς τους
Άρθρο 16
1.  
  Τα Μέρη 6α ανταλλάσσουν 4-5 ειδικούς για περίοδο μέχρι επτά (7) ημερών τον καθένα, από τους τομείς των σύγχρονων ή παραδοσιακών μορφών τέχνης, όπως μουσική, θέατρο, χορός, κινηματογράφος, λαογραφία κλπ, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών στους τομείς της ειδικότητάς τους
Άρθρο 17
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν μία έκθεση σύγχρονης ή λαϊκής τέχνης, ή μία έκθεση φωτογραφίας, το αντικείμενο της οποίας θα προσδιοριστεί μέσω της διπλωματικής οδού
Άρθρο 18
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία και κοινές πρωτοβουλίες μεταξύ των αντίστοιχων Ιδρυμάτων τους (Κέντρων Βιβλίου, Εκδοτικών Οίκων, Ενώσεων Συγγραφέων κλπ), όπως η συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις Βιβλίου που θα πραγματοποιούνται στις δύο χώρες, μεταφράσεις έργων σύγχρονης λογοτεχνίας της άλλης χώρας κλπ. Για τον σκοπό αυτό, τα Μέρη θα ανταλλάσσουν 1-3 συγγραφείς ή μεταφραστές ή εκδότες για περίοδο μέχρι επτά (7) ημερών τον καθένα.
Άρθρο 19
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ ορχηστρών, θιάσων, χορευτικών συγκροτημάτων και άλλων πολιτιστικών ιδρυμάτων των δύο χωρών
Άρθρο 20
1.  
  Κάθε Μέρος θα ενθαρρύνει την συμμετοχή καλλιτεχνικών ομάδων της άλλης χώρας σε διεθνή φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην χώρα του
Άρθρο 21
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους στον τομέα του κινηματογράφου, των κινηματογραφικών αρχείων, των οπτικοακουστικών παραγωγών και των παραγωγών πολυμέσων. Τα Μέρη θα προάγουν την αμοιβαία ανταλλαγή κινηματογραφικών εβδομάδων/παραγωγών, με απευθείας συνεργασία μεταξύ των οικείων Ιδρυμάτων.
Άρθρο 22
1.  
  Τα Μέρη θα συνεχίσουν να συνεργάζονται και να θεσπίζουν κοινά προγράμματα σε διάφορους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (όπως ο Πολιτιστικός Τουρισμός και οι Πολιτιστικές Διαδρομές) στο πλαίσιο της UΝΕSCΟ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου καθώς και στο πλοίσιο άλλων περιφερειακών και διεθνών πολιτιστικών οργανισμών. ΙV. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
Άρθρο 23
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που αφορούν στον πολιτισμό της άλλης χώρας, προκειμένου ο κάθε λαός να εξοικειωθεί με τις διάφορες πτυχές της ζωής του άλλου, με σκοπό την προαγωγή της αμοιβαίας κατανόησης και διεύρυνσης των ανθρώπινων αξιών. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία -μεταξύ των κρατικών ραδιοτηλεοπτικών τους οργανισμών. V. ΝΕΟΛΑΙΑ.
Άρθρο 24
1.  
  Τα Μέρη θα καταβάλλουν προσπάθειες για την πραγματοποίηση αμοιβαίας ανταλλαγής αντιπροσωπειών, αποτελούμενων από εκπροσώπους κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται ειδικά στο χώρο της νεολαίας, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία, την εξοικείωση με προγράμματα που αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της νεολαίας, την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ μη κυβερνητικών οργανισμών νεότητας. VΙ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 25
1.  
  Τα Μέρη αντιλαμβάνονται την σπουδαιότητα του αθλητισμού για την ενίσχυση της ειρήνης στον κόσμο, την προαγωγή της συναδέλφωσης και φιλίας μεταξύ λαών και ατόμων, καθώς και τον σημαντικό εκπαιδευτικό, κοινωνικό και ψυχαγωγικό ρόλο του αθλητισμού και την ιδιαίτερη συμβολή του στην υγεία. Για τον σκοπό αυτό, θα επιδιώξουν να ενθαρρύνουν μια ευρύτερη συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής, με στόχο την καθιέρωση απευθείας επαφών μεταξύ των κρατικών οργανισμών των δύο χωρών. Τα Μέρη θα προάγουν την διοργάνωση κοινών προγραμμάτων προετοιμασίας αθλητών σε αθλήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και την πραγματοποίηση ανταλλαγής ειδικών στον χώρο του αθλητισμού. VΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ.
Άρθρο 26
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος δεν θα αποκλείουν την πραγματοποίηση άλλων ανταλλαγών στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού και των επιστημών, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα συμφωνηθούν μέσω της διπλωματικής οδού
Άρθρο 27
1.  
  Το συνημμένο Παράρτημα, που αφορά σε γενικές και οικονομικές διατάξεις, συνιστά αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Προγράμματος
Άρθρο 28
1.  
Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήψεως από τα Μέρη της τελευταίας έγγραφης γνωστοποίησης, που επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών που απαιτούνται για την θέση σε ισχύ του παρόντος Προγράμματος, και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Σε περίπτωση αναβολής της υπογραφής νέου Προγράμματος, το παρόν Πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την υπογραφή του νέου Προγράμματος. Έγινε στο Μπακού, στις 5 Απριλίου 2011, σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, κάθε ένα στην Ελληνική, Αζερική και Αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα θα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση αποκλίσεων στην ερμηνεία του παρόντος Προγράμματος, θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΕLΜΑR ΜΑΗΑRRΑΜ οglu ΜΑΜΜΑDΥΑΡΟV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ α) Ανταλλαγές Προσώπων Οι υποψήφιοι προς ανταλλαγή, εντός του πλαισίου των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος, θα επιλέγονται από το αποστέλλον Μέρος που θα ειδοποιεί το φιλοξενόν Μέρος δύο (2) μήνες προ της προτεινόμενης ημερομηνίας αναχώρησης των υποψηφίων. Το αποστέλλον Μέρος θα υποβάλει στο φιλοξενόν Μέρος τα προσωπικά δεδομένα των προς ανταλλαγή προσώπων, ενημερώνοντας το σχετικά με την ειδικότητα, τα επαγγελματικά προσόντα, τους ακαδημαϊκούς τίτλους, τις ομιλούμενες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά ή την γλώσσα της χώρας υποδοχής), το πρόγραμμα διάρκειας παραμονής τους καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Το φιλοξενόν Μέρος θα γνωστοποιεί στο αποστέλλον Μέρος την συγκατάθεση του τουλάχιστον ένα (1) μήνα προ της προτεινόμενης ημερομηνίας της επίσκεψης. Μετά την λήψη της συγκατάθεσης του φιλοξενούντος Μέρους, το αποστέλλον Μέρος θα γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα. β) Ανταλλαγές Υποτροφιών 1.Το Μέρος που χορηγεί την υποτροφία θα αποστέλλει ετησίως τις προσφορές του, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. 2.Το αποστέλλον Μέρος θα διαβιβάζει στο φιλοξενόν Μέρος τους φακέλους των υποψηφίων το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου του ιδίου έτους. 3.Ο ατομικός φάκελος κάθε υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει: - βιογραφικό, - επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών - το πρόγραμμα της συμφωνηθείσας έρευνας ή σπουδών - πιστοποιητικό υγείας 4.Το φιλοξενόν Μέρος θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή του υποτρόφου το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου. 5.Ο υποψήφιος που θα λαμβάνει την υποτροφία θα πρέπει να ομιλεί είτε την γλώσσα της χώρας υποδοχής είτε Αγγλικά ή Γαλλικά. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα και να έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. 1)Θερινά Τμήματα Το αποοτέλλον Μέρος θα διαβιβάζει στο φιλοξενόν Μέρος τους φακέλους των υποψηφίων το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου. Το φιλοξενούν Μέρος θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή των υποψηφίων το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου. Όσον αφορά τους υποψηφίους θερινών τμημάτων, είναι απαραίτητη η βασική γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Στο τέλος του σεμιναρίου, οι υπότροφοι θα πρέπει να υποβάλουν μία γραπτή έκθεση σχετικά με την παραμονή τους. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2)Ανταλλαγή Προσώπων 1.Το αποοτέλλον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού των ειδικών που θα αποστέλλονται στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος προς και από την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής. 2.Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει: - 110 Ευρώ ημερήσιο επίδομα για διαμονή σε ξενοδοχείο, διατροφή και εσωτερικές μετακινήσεις. 3.Η Αζερική πλευρά θα παρέχει: - Τα έξοδα διαμονής, τα ημερήσια και άλλα έξοδα που θα συνδέονται με τα επαγγελματικά ταξίδια των επισκεπτόμενων το Αζερμπαϊτζάν προσώπων θα καλύπτονται σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις περί καταβολής δαπανών επαγγελματικών ταξιδιών που έχει εγκρίνει η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. 4.Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, σε δημόσιο νοσοκομείο, από το φιλοξενόν Μέρος, στα πρόσωπα που επισκέπτονται την χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. 1)Ανταλλαγή Υποτροφιών 1.Οι Υπότροφοι και των δύο Μερών θα καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδα των μετ’ επιστροφής ταξιδιών τους μεταξύ των δύο χωρών. 2.Η Ελληνική πλευρά θα χορηγεί: Μηνιαίο επίδομα 550 Ευρώ, Εφάπαξ επίδομα 500 Ευρώ για τα άτομα που θα εγκατασταθούν στην Αθήνα ή 550 Ευρώ για τα άτομα που θα εγκατασταθούν σε άλλες περιοχές. Υπότροφοι των οποίων οι υποτροφίες ανανεώνονται δεν θα δικαιούνται αυτό το ποσό. Εφάπαξ επίδομα 150 Ευρώ για έξοδα μετακίνησης εντός της χώρας, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές μετακινήσεις γίνονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς που πιστοποιούνται από τον εποπτεύοντα καθηγητή. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ιατρική βοήθεια, δωρεάν, σε δημόσιο νοσοκομείο. Για να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Ένας κατάλογος με όλα τα δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (με την ένδειξη «κρατικός προϋπολογισμός»), όπως και η εγκύκλιος κάθε ακαδημαϊκού έτους, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας, www.minedu.aον.ar. ακολουθώντας τον σύνδεσμο: Διεθνείς Σχέσεις-Υποτροφίες-Υποτροφίες χορηγούμενες από την Ελληνική κυβέρνηση σε αλλοδαπούς υπηκόους. Μεταπτυχιακοί φοιτητές ή ερευνητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής των σχετικών διδάκτρων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα έγγραφα/πιστοποιητικά που αναφέρονται στην Εγκύκλιο περί υποτροφιών του σχετικού ακαδημαϊκού έτους. Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην γλώσσα της χώρας υποδοχής ή στην Αγγλική. Η Εγκύκλιος δημοσιεύεται τον Δεκέμβριο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αποστέλλεται στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Μπακού, την Πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν στην Αθήνα, ενώ αναρτάται επίσης στην ιοτοσελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η Ελληνική πλευρά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιφέρει αλλαγές σχετικά με τις ανωτέρω διατάξεις, αναλόγως των ισχυόντων κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών. Η Ελληνική πλευρά υποχρεούται να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση τέτοιας αλλαγής. 3.Η Αζερική πλευρά θα παρέχει: την απαλλαγή από δίδακτρα, το δικαίωμα χρήσης των βιβλιοθηκών και λοιπά δικαιώματα που προβλέπονται για Αζέρους φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές. 4.Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, σε δημόσιο νοσοκομείο, από το φιλοξενον Μέρος, στους υποτρόφους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. 1)Θερινά Τμήματα 1.Οι υπότροφοι θα καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδα των μετ’ επιστροφής ταξιδιών τους μεταξύ των δύο χωρών. 2.Όλα τα υπόλοιπα έξοδα θα καλύπτονται από τους διοργανωτές των θερινών τμημάτων/σεμιναρίων στην χώρα υποδοχής. Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1)Ανταλλαγή Προσώπων Τα προς ανταλλαγή πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος θα επιλέγονται από το αποοτέλλον Μέρος, το οποίο θα γνωστοποιεί εν προκειμένω το φιλοξενον Μέρος τρεις (3) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Το αποοτέλλον Μέρος θα παρέχει επίσης στο φιλοξενόν Μέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα αυτών των προσώπων, όπως και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, την διάρκεια παραμονής και κάθε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Το φιλοξενόν Μέρος θα γνωστοποιεί στο αποστέλλον Μέρος την απόφαση του τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προ της προτεινόμενης ημερομηνίας αναχώρησης. Μετά την λήψη της συγκατάθεσης του φιλοξενούντος Μέρους, το αποστέλλον Μέρος θα γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα. Οι επισκέπτες που συμμετέχουν στην ανταλλαγή στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας απαιτείται να γνωρίζουν επαρκώς την γλώσσα της φιλοξενούσες χώρας ή Αγγλικά ή Γαλλικά. 2)Ανταλλαγές Εκθέσεων Το αποστέλλον Μέρος θα ενημερώνει το φιλοξενόν Μέρος τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες νωρίτερα σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της έκθεσης που ετοιμάζεται. Για την ορθή διοργάνωση της έκθεσης, το αποστέλλον Μέρος θα παρέχει βασικές τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την προγραμματιζόμενη έκθεση καθώς και το αναγκαίο υλικό για την εκτύπωση του καταλόγου (πρόλογος, κατάλογος εκθεμάτων, φωτογραφίες κλπ.), τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τα εγκαίνια. Τα εκθέματα θα πρέπει να φτάνουν στον τόπο του προορισμού τους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τα εγκαίνια. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1)Ανταλλαγή Προσώπων Τα έξοδα ταξιδιού και υποδοχής των επισκεπτόμενων προσώπων στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος θα καλύπτονται ως εξής: 1.Το αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα του διεθνούς ταξιδιού προς και από την πρωτεύουσα του φιλοξενούντος Μέρους. 2.Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει: - 120 Ευρώ ημερήσιο επίδομα για έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο και διαβίωσης, - εφάπαξ ποσό 120 Ευρώ, κατά την άφιξη, ανά επίσκεψη, για την κάλυψη των εξόδων των μετακινήσεων εντός της Ελλάδας. 3.Η Αζερική πλευρά θα παρέχει: - διαμονή σε ξενοδοχείο και ημερήσια έξοδα, - έξοδα μετακινήσεων μίας ή δύο ημερών για επίσκεψη στους ιστορικούς ή αρχαιολογικούς χώρους. 4.Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, σε δημόσιο νοσοκομείο, από το φιλοξενόν Μέρος, στα επισκεπτόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος πρόσωπα. 1)Ανταλλαγή Εκθέσεων 1.Το αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς των εκθέσεων προς και από την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής (από καρφί σε καρφί-nail tο nail). Ο τρόπος κάλυψης των εξόδων μεταφοράς των εκθέσεων εντός της επικράτειας της χώρας υποδοχής, σε περίπτωση που η έκθεση παρουσιαστεί σε περισσότερες της μίας πόλεις, θα ρυθμίζεται με ειδική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων των Συμβαλλόμενων Μερών. 2.Το φιλοξενόν Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα της διοργάνωσης της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ενοικίασης αιθουσών, ασφαλείας, τεχνικής αρωγής (αποθηκευτικοί χώροι, τοποθέτηση εκθεμάτων, φωτισμός, θέρμανση, αφαίρεση εκθεμάτων και εκτύπωση εντύπων, όπως αφίσες, κατάλογοι και προσκλήσεις). Το φιλοξενόν Μέρος θα φροντίζει επίσης για την προβολή της έκθεσης. 3.Το αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα ασφάλισης των εκθεμάτων κατά την διάρκεια της μεταφοράς και πραγματοποίησης της έκθεσης. Σε περίπτωση ζημίας, το φιλοξενόν Μέρος θα παρέχει δωρεάν στο αποστέλλον Μέρος πλήρη τεκμηρίωση σχετικά με τα αίτια της ζημίας ώστε να διευκολύνει το αποστέλλον Μέρος στην υποβολή αξίωσης αποζημίωσης από την Ασφαλιστική Εταιρία. Το φιλοξενόν Μέρος δεν εξουσιοδοτείται να αποκαταστήσει τη ζημία των εκθεμάτων χωρίς την συγκατάθεση του αποστέλλοντος Μέρους. 4.Τα έξοδα που συνδέονται με την επίσκεψη ενός επιμελητή και, εάν είναι απαραίτητο, άλλων προσώπων των οποίων η παρουσία είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση και την αφαίρεση των εκθεμάτων, θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. Τα Μέρη θα συμφωνούν σχετικά με τον αριθμό των προσώπων που θα συνοδεύουν την έκθεση και την διάρκεια της παραμονής τους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών και Αζερικών Αρχών σχετικά με την λειτουργία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στο Σλαβικό Πανεπιστήμιο του Μπακού 1.Αμφότερα τα Μέρη αναγνωρίζουν την ίδρυση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, εφεξής αποκαλούμενο ως «το Κέντρο» στις εγκαταστάσεις του Σλαβικού Πανεπιστημίου του Μπακού το 2004. 2.Η Ελληνική πλευρά θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την απόσπαση ενός καθηγητή Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Κέντρο. 3.Η Αζερική πλευρά θα παρέχει τον απαραίτητο διαχειριστή ανθρώπινου δυναμικού για την διοικητική λειτουργία του Κέντρου και θα καλύπτει όλα τα τρέχοντα λειτουργικά του έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ηλεκτροδότησης, θέρμανσης και κλιματισμού, των αναλώσιμων γραφείου κλπ. 4.Η Ελληνική πλευρά θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει, μέσω της Πρεσβείας της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Μπακού, όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό και έντυπο υλικό. Δωρεές μπορούν επίσης να προβλεφθούν. 5.Η εποπτεία του Κέντρου διασφαλίζεται μέσω μίας Επιτροπής, αποτελούμενης από τρία μέλη, ως εξής: 1)Από την Αζερική πλευρά: - Πρύτανης του Σλαβικού Πανεπιστημίου του Μπακού ως Πρόεδρος - Αντιπρύτανης του Σλαβικού Πανεπιστημίου του Μπακού ως Μέλος 2)Από την Ελληνική πλευρά: - ένας εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Μπακού, ως μέλος, επικουρούμενο από τον καθηγητή Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας αποσπασμένος από τις Ελληνικές Αρχές στο Κέντρο. Ο Πρόεδρος διορίζει τον Γραμματέα της Επιτροπής. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως. Η γλώσσα εργασίας της Επιτροπής είναι η Αγγλική. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία και καταγράφονται σε πρωτόκολλο, που συντάσσεται στην Αγγλική, υπογράφεται από τα τρία μέλη και τηρείται από τον Διευθυντή του Κέντρου. Ένα επικυρωμένο αντίγραφο του κάθε πρωτοκόλλου θα κοινοποιείται στην Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Μπακού.
 • Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού που υπογράφηκε στο Μπακού στις 11 Απριλίου 1997 και κυρώθηκε με τον ν.2712/1999, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 84 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 16ης Απριλίου 1999.
 • Τη διάταξη του άρθρου δευτέρου του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με την οποία τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από την Κοινή Ελληνο-Αζερική Επιτροπή του άρθρου 12 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63-ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
 • Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Προγράμματος Συνεργασίας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος Συνεργασίας