ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/1/03.05.2012

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-05-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-05-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-05-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Δημοσίευση υπουργικής απόφασης σχετικά με απόφαση 2040 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., περί Λιβύης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2040 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Απόφαση 2040 (2012) Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 6733η σύνοδό του, στις 12 Μαρτίου 2012 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις του 1970 (2011) της 26ης Φεβρουαρίου 2011, 1973 (2011) της 17ης Μαρτίου 2011, 2009 (2011) της 16ης Σεπτεμβρίου 2011, 2016 (2011) της 27ης Οκτωβρίου 2011, 2017 (2011) της 31ης Οκτωβρίου 2011 και 2022 (2011) της 2ης Δεκεμβρίου 2011. Βεβαιώνοντας εκ νέου τη σθεναρή του δέσμευση για την κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και εθνική ενότητα της Λιβύης. Βεβαιώνοντας εκ νέου τις αποφάσεις του 1674 (2006) και 1894 (2009) για την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συρράξεις, 1612 (2005), 1882 (2009) και 1998 (2011) για τα παιδιά στις ένοπλες συρράξεις και 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009) και 1960 (2010) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Προσβλέποντας σε ένα μέλλον για τη Λιβύη που να βασίζεται στην εθνική συμφιλίωση, τη δικαιοσύνη, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Τονίζοντας τη σημασία της προαγωγής της ισότιμης και πλήρους συμμετοχής όλων των παραγόντων της Λιβυκής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των νέων και των μειονοτικών κοινοτήτων, στην πολιτική διαδικασία της μετασυγκρουσιακής φάσης. Υπενθυμίζοντας την απόφασή του να παραπέμψει στον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου την κατάσταση που επικρατεί στη Λιβύη και τη σημασία της συνεργασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα λογοδοτήσουν όσοι είναι υπεύθυνοι για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων με στόχο αμάχους. Εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία σχετικά με αναφορές για σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της σύρραξης στη Λιβύη κατά γυναικών, ανδρών και παιδιών, μεταξύ άλλων και σε εγκαταστάσεις φυλακών και κέντρων κράτησης, και τη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών σε καταστάσεις ένοπλων συρράξεων, κατά παράβαση του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου. Επαναλαμβάνοντας ότι η εθελοντική, ασφαλής και βιώσιμη επιστροφή των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισθέντων θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την εδραίωση της ειρήνης στη Λιβύη. Εκφράζοντας ανησυχία για την παράνομη διάδοση όλων των όπλων και συναφούς υλικού κάθε είδους, ιδιαίτερα φορητών βλημάτων επιφάνειας – αέρος, από τη Λιβύη στην περιοχή και τη δυνητική της επίπτωση στην περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Τονίζοντας ότι η εθνική ιδιοκτησία και η εθνική ευθύνη αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την εδραίωση βιώσιμης ειρήνης και ότι αποτελεί πρωταρχική ευθύνη των εθνικών αρχών ο προσδιορισμός των προτεραιοτήτων και στρατηγικών τους για την οικοδόμηση της ειρήνης μετά τη σύρραξη. Τονίζοντας την ανάγκη τα Ηνωμένα Έθνη να συνεργαστούν ενεργά με τις Λιβυκές αρχές για τον προσδιορισμό και την υποστήριξη της υλοποίησης των προτεραιοτήτων και στρατηγικών για την οικοδόμηση της ειρήνης μετά τη σύρραξη. Βεβαιώνοντας εκ νέου ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να ηγηθούν του συντονισμού των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας για την υποστήριξη της καθοδηγούμενης από τη Λιβύη διαδικασίας μετάβασης και ανοικοδόμησης, με στόχο τη δημιουργία μίας δημοκρατικής, ανεξάρτητης και ενωμένης Λιβύης, και εκτιμώντας τη βοήθεια της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) στη διοργάνωση των πρόσφατων συναντήσεων εργασίας με τη Λιβυκή κυβέρνηση για τον προσδιορισμό των εθνικών αναγκών και προτεραιοτήτων. Σημειώνοντας την κρισιμότητα της διενέργειας αξιόπιστων εκλογών για την ειρηνική μετάβαση στη Λιβύη, ενθαρρύνοντας τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για το θέμα αυτό, και χαιρετίζοντας την υιοθέτηση του Λιβυκού εθνικού εκλογικού νόμου στις 28 Ιανουαρίου 2012 και τη σύσταση της Εκλογικής Επιτροπής στις 12 Φεβρουαρίου 2012. Υποστηρίζοντας την πρόθεση της Λιβύης να ενισχύσει την περιφερειακή ασφάλεια και σημειώνοντας την πρότασή της να φιλοξενήσει μια διάσκεψη περιφερειακής ασφάλειας. Επαινώντας τις Λιβυκές αρχές για τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στη διενέργεια αξιολόγησης του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης της Λιβύης και επαναλαμβάνοντας το αίτημά του να τηρείται ενήμερη η Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1970 (2011) για τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης. Σημειώνοντας την Έκθεση του Γενικού Γραμματέα σχετικά με την Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (S/2012/129), συμπεριλαμβανομένης της σύστασης για την τροποποίηση και 12μηνη παράταση της εντολής της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL), και υπενθυμίζοντας την επιστολή της 6ης Μαρτίου 2012 από τον Πρωθυπουργό της Λιβύης, Αμπντουραχίμ Αλ - Κιμπ (Αbdurraheem Αl-Κib), προς το Γενικό Γραμματέα (S/2012/139). Σημειώνοντας την τελική έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων που υποβλήθηκε βάσει της παραγράφου 24(δ) της απόφασης 1973 (2011) καθώς και τα πορίσματα και τις συστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Σημειώνοντας την ενημέρωσή του από τον Ύπατο Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στις 25 Ιανουαρίου 2012 και την έκθεση της Διεθνούς Διερευνητικής Επιτροπής για τη Λιβύη προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις 2 Μαρτίου 2012 (Α/ΗRC/19/68). Έχοντας επίγνωση της πρωταρχικής του ευθύνης για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ενεργώντας βάσει του Κεφαλαίου VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: 1.Χαιρετίζει τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις στη Λιβύη οι οποίες θα βελτιώσουν τις προοπτικές ενός μέλλοντος με δημοκρατία, ειρήνη και ευημερία για το Λιβυκό λαό. 2.Προσβλέπει σε ελεύθερες, δίκαιες και αξιόπιστες εκλογές τον Ιούνιο του 2012 προκειμένου να εκλεγεί η Συντακτική Συνέλευση, και επαναλαμβάνει την ανάγκη η μεταβατική περίοδος να χαρακτηριστεί από τη δέσμευση στη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου, την εθνική συμφιλίωση, το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες ολόκληρου του λαού της Λιβύης. 3.Καλεί τις Λιβυκές αρχές να προάγουν και να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών και των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητά να αποδοθούν ευθύνες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σε όσους είναι υπεύθυνοι για σοβαρές παραβιάσεις του εν λόγω δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας και καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να συνεργαστούν στενά με τις Λιβυκές αρχές στην προσπάθειά τους να τερματίσουν την ατιμωρησία για τις παραβιάσεις αυτές. 4.Εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις συνεχιζόμενες αναφορές περί αντιποίνων, αυθαίρετων κρατήσεων χωρίς πρόσβαση στη δέουσα διαδικασία, παράνομων φυλακίσεων, κακοποιήσεων, βασανισμών και εξωδικαστικών εκτελέσεων στη Λιβύη και καλεί τις Λιβυκές αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπογραμμίζει την πρωταρχική ευθύνη των Λιβυκών αρχών για την προστασία του πληθυσμού της Λιβύης καθώς και των αλλοδαπών υπηκόων, συμπεριλαμβανομένων των Αφρικανών μεταναστών, και ζητά την άμεση απελευθέρωση όλων των αλλοδαπών υπηκόων που κρατούνται παράνομα στη Λιβύη. 5.Παροτρύνει τη Λιβύη και τα γειτονικά κράτη να ασχοληθούν με την εγκαθίδρυση περιφερειακής συνεργασίας, με στόχο να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Λιβύη και να εμποδιστούν τα μέλη του προηγούμενου Λιβυκού καθεστώτος να χρησιμοποιούν τα εδάφη των εν λόγω Κρατών για το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση ή τη διεξαγωγή βίαιων ή άλλων παράνομων ενεργειών για την αποσταθεροποίηση της Λιβύης και των κρατών της περιοχής και σημειώνει ότι μια τέτοια συνεργασία θα ωφελούσε τη σταθερότητα στην περιοχή του Σαχέλ. Εντολή των Ηνωμένων Εθνών 6.Αποφασίζει να παρατείνει την εντολή της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) για μία περαιτέρω περίοδο 12 μηνών, η οποία θα επανεξεταστεί εντός 6 μηνών, υπό την ηγεσία ενός Ειδικού Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα, και αποφασίζει περαιτέρω ότι η τροποποιημένη εντολή της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL), σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές της εθνικής ιδιοκτησίας, θα είναι να βοηθήσει τις Λιβυκές αρχές στον προσδιορισμό των εθνικών αναγκών και προτεραιοτήτων σε ολόκληρη τη Λιβύη και να τις συνδυάσει με τις προσφορές για παροχή στρατηγικών και τεχνικών συμβουλών όπου αρμόζει, καθώς και να υποστηρίζει τις Λιβυκές προσπάθειες για: 1)διαχείριση της διαδικασίας δημοκρατικής μετάβασης, μεταξύ άλλων μέσω τεχνικών συμβουλών και βοήθειας για τη Λιβυκή εκλογική διαδικασία και τη διαδικασία κατάρτισης και εγκαθίδρυσης του νέου Λιβυκού συντάγματος, όπως ορίζεται στο Συνταγματικό Οδικό Χάρτη του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου, καθώς και μέσω βοήθειας που βελτιώνει τη θεσμική ικανότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, προάγει την ενδυνάμωση και την πολιτική συμμετοχή των γυναικών και των μειονοτήτων και υποστηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών της Λιβύης, 2)προαγωγή του κράτους δικαίου και επίβλεψη και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της Λιβύης, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν τις γυναίκες και τα μέλη ευάλωτων ομάδων, όπως παιδιά, μειονότητες και μετανάστες, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής βοήθειας στις Λιβυκές αρχές για μεταρρύθμιση και οικοδόμηση ενός συστήματος δικαιοσύνης και σωφρονισμού με διαφάνεια και απόδοση ευθυνών, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και υλοποίηση μίας συνολικής μεταβατικής στρατηγικής για τη δικαιοσύνη, και παρέχοντας βοήθεια προς την κατεύθυνση της εθνικής συμφιλίωσης, υποστήριξη για τη διασφάλιση της ορθής αντιμετώπισης των κρατουμένων και την αποστράτευση όσων παιδιών συνεχίζουν να συνδέονται με επαναστατικές ομάδες, 3)αποκατάσταση της δημόσιας ασφάλειας, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής των κατάλληλων στρατηγικών και τεχνικών συμβουλών και βοήθειας προς τη Λιβυκή κυβέρνηση για την ανάπτυξη ικανών θεσμών και την υλοποίηση μίας ενιαίας εθνικής προσέγγισης αναφορικά με την ένταξη πρώην μαχητών στις εθνικές δυνάμεις ασφαλείας της Λιβύης ή την αποστράτευση και επανένταξή τους στην πολιτική ζωή, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών εκπαίδευσης και απασχόλησης και την ανάπτυξη θεσμών αστυνομίας και ασφαλείας που είναι ικανοί, υπόλογοι, σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι προσβάσιμοι και ανταποκρίνονται σε γυναίκες και ευάλωτες ομάδες, 4)καταπολέμηση της παράνομης διάδοσης όλων των όπλων και συναφούς υλικού κάθε είδους, ιδιαίτερα των φορητών βλημάτων επιφάνειας – αέρος, καθαρισμό από τα εκρηκτικά υπολείμματα του πολέμου, διεξαγωγή προγραμμάτων για την άρση ναρκοπεδίων, ασφάλεια και διαχείριση των Λιβυκών συνόρων και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων για τα χημικά, βιολογικά και πυρηνικά όπλα και υλικά, σε συντονισμό με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων καθώς και διεθνείς και περιφερειακούς εταίρους, 5)συντονισμό της διεθνούς βοήθειας και οικοδόμηση της κυβερνητικής ικανότητας σε όλους τους συναφείς τομείς που ορίζονται σε σχέση με τις παραγράφους 6(α) έως (δ), μεταξύ άλλων μέσω της υποστήριξης του συντονιστικού μηχανισμού εντός της Λιβυκής κυβέρνησης που ανακοινώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2012, παροχή συμβουλών προς τη Λιβυκή κυβέρνηση για τον προσδιορισμό των αναγκών προτεραιότητας για διεθνή υποστήριξη, συμμετοχή διεθνών εταίρων στη διαδικασία όποτε αρμόζει, διευκόλυνση της διεθνούς βοήθειας προς τη Λιβυκή κυβέρνηση και δημιουργία ενός σαφούς καταμερισμού εργασίας και τακτικής και συχνής επικοινωνίας μεταξύ όλων όσων παρέχουν βοήθεια στη Λιβύη. 7.Παροτρύνει την Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) να συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες προώθησης της εθνικής συμφιλίωσης, του συμμετοχικού πολιτικού διαλόγου και πολιτικών διαδικασιών με στόχο την προαγωγή ελεύθερων, δίκαιων και αξιόπιστων εκλογών, μεταβατικής δικαιοσύνης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη τη Λιβύη. Εμπάργκο όπλων 8.Αποφασίζει να τερματίσει την εξουσιοδότηση που είχε δοθεί με την παράγραφο 13 της απόφασης 1973 (2011) προς τα Κράτη Μέλη για να χρησιμοποιούν όλα τα μέτρα που αναλογούν στις συγκεκριμένες περιστάσεις για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων βάσει της συγκεκριμένης παραγράφου, αποφασίζει περαιτέρω να τερματίσει την ισχύ της παραγράφου 14 της εν λόγω απόφασης και υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους εφαρμογής του εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε με τις παραγράφους 9 και 10 της απόφασης 1970 (2011), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2009 (2011). Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 9.Δίνει εντολή στην Επιτροπή, σε διαβούλευση με τις Λιβυκές αρχές, να εξετάζει συνεχώς τα υπόλοιπα μέτρα που επιβλήθηκαν από τις αποφάσεις 1970 (2011) και 1973 (2011), όπως τροποποιήθηκαν από την απόφαση 2009 (2011), αναφορικά με τη Λιβυκή Αρχή Επενδύσεων (LΙΑ) και το Λιβυκό Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο Αφρικής (LΑΙΡ) και αποφασίζει ότι η Επιτροπή, σε διαβούλευση με τις Λιβυκές αρχές, θα άρει τον καθορισμό των εν λόγω φορέων, όσο το δυνατό συντομότερα, ώστε να διασφαλιστεί πως τα περιουσιακά στοιχεία θα καταστούν διαθέσιμα στο Λιβυκό λαό και προς όφελός του. Ομάδα Εμπειρογνωμόνων 10.Αποφασίζει να παρατείνει και να τροποποιήσει την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 24 της απόφασης 1973 (2011), και αποφασίζει περαιτέρω να προσαρμόσει την εντολή ώστε να δημιουργηθεί, για χρονικό διάστημα ενός έτους, σε διαβούλευση με την Επιτροπή και λαμβάνοντας υπόψη τους σημερινούς τομείς δραστηριότητας, μία ομάδα με έως 5 εμπειρογνώμονες (η «Ομάδα») υπό τη διεύθυνση της Επιτροπής, για την εκπλήρωση των ακόλουθων καθηκόντων: 1)παροχή βοήθειας στην Επιτροπή για την υλοποίηση της εντολής της, όπως ορίζεται στην παράγραφο 24 της απόφασης 1970 (2011), 2)συλλογή, εξέταση και ανάλυση πληροφοριών από Κράτη, σχετικούς φορείς των Ηνωμένων Εθνών, περιφερειακούς οργανισμούς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, αναφορικά με την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν στις αποφάσεις 1970 (2011), 1973 (2011) και 2009 (2011), ιδιαίτερα για περιστατικά μη συμμόρφωσης, 3)διατύπωση συστάσεων για τις ενέργειες που μπορεί να εξεταστούν από το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις Λιβυκές αρχές ή άλλα Κράτη, προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή των σχετικών μέτρων, 4)υποβολή στο Συμβούλιο μίας ενδιάμεσης έκθεσης για τα πεπραγμένα της, το αργότερο 90 ημέρες από τον ορισμό της Ομάδας και μίας τελικής έκθεσης προς το Συμβούλιο το αργότερο 30 ημέρες πριν τη λήξη της εντολής της, με τα πορίσματα και τις συστάσεις της. 11.Παροτρύνει όλα τα Κράτη, τους σχετικούς φορείς των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, να συνεργαστούν πλήρως με την Επιτροπή και την Ομάδα, ιδιαίτερα παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με την υλοποίηση των μέτρων που αποφασίστηκαν στις αποφάσεις 1970 (2011) και 1973 (2011) και που τροποποιήθηκαν στην απόφαση 2009 (2011), ιδιαίτερα για περιστατικά μη συμμόρφωσης. 12.Παροτρύνει την Ομάδα, έχοντας επίγνωση της ευθύνης της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) για την παροχή βοήθειας στις Λιβυκές αρχές για την αντιμετώπιση της παράνομης διάδοσης όλων των όπλων και συναφούς υλικού κάθε είδους, ιδιαίτερα φορητών βλημάτων επιφάνειας – αέρος, και για την ασφάλεια και διαχείριση των συνόρων της Λιβύης, να συνεχίσει τις έρευνές της σχετικά με περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων μεταφορών όπλων και συναφούς υλικού προς και από τη Λιβύη και των περιουσιακών στοιχείων ατόμων τα οποία υπόκεινται στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που επιβλήθηκε με τις αποφάσεις 1970 (2011) και 1973 (2011) και τροποποιήθηκε με την απόφαση 2009 (2011) και παροτρύνει την Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) και τις Λιβυκές αρχές να υποστηρίξουν το ερευνητικό έργο της Ομάδας εντός της Λιβύης, μεταξύ άλλων μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, διευκολύνοντας τη διαμετακόμιση και παρέχοντας πρόσβαση σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης οπλισμού, όπως αρμόζει. Υποβολή Εκθέσεων και Επανεξέταση 13.Εκφράζει την πρόθεσή του να επανεξετάσει την εντολή της Επιτροπής σε περίπτωση που τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1970 (2011) και 1973 (2011) και τροποποιήθηκαν με την απόφαση 2009 (2011) και την παρούσα απόφαση αρθούν από μελλοντική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. 14.Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλλει εκθέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων της εντολής της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL), κάθε 60 ημέρες. 15.Ζητά επίσης από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας μετά τις εκλογές για Συντακτική Συνέλευση, σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UΝSΜΙL) για τη συνεργασία της με τη νέα Λιβυκή κυβέρνηση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι συνεχίζει με αποτελεσματικό τρόπο να υποστηρίζει τις συγκεκριμένες ανάγκες της Λιβύης, προκειμένου να επανεξετάσει και να προσαρμόσει όπως χρειάζεται την εντολή. 16.Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία